Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. Morten Flate Paulsen NKI Fjernundervisning Presentasjonen er tilgjengelig via min hjemmeside:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. Morten Flate Paulsen NKI Fjernundervisning Presentasjonen er tilgjengelig via min hjemmeside:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. Morten Flate Paulsen NKI Fjernundervisning Presentasjonen er tilgjengelig via min hjemmeside: http://home.nettskolen.com/~morten/ Et foredrag (60 min) på NVU-konferansen i Bergen, 13.03.07

2 Nettbasert utdanning ved NKI •Skandinavias største fjernundervisningsinstitusjon og en av Europas største nettskoler •Omsetning på fjernundervisning i 2006 var på 108 millioner. Av dette var 68 millioner fra nettbasert utdanning. •Bærekraftig nettbasert utdanning siden 1987 •Ca 70 000 påmeldinger til nettkurs siden 1987 •Mange fagområder - fra videregående skole til Masterstudium •Ca 470 kurs på nettet •Mer enn 8 700 aktive nettstudenter i 35 land •Ca 70 % kvinner •Studiestart hver dag •Studentene har individuelle progresjonsplaner •Det er alltid ledige studieplasser •Eksamen på lokale skoler og ambassader •Studentene gjør det godt til eksamen Mars 2007

3 3 www.nettskolen.com/forskning/kooperativ_frihet/ 1. Versjon som er optimalisert for utskrift på papir slik at figurene har høyere oppløsning. 2. Versjon som er optimalisert for å lese på skjerm slik at både eksterne og interne linker er aktive. Foredraget tar for seg sentrale deler av min nye bok som kan lastes ned i to versjoner fra bokens nettsted:

4 4 Læring kan være individuell, kooperativ, eller kollaborativ Individuell læring gir stor individuell fleksibilitet, men svært begrenset tilgang til et læringsfellesskap Kollaborativ læring krever deltakelse i et forpliktende læringsfellesskap, men gir begrenset individuell fleksibilitet Kooperativ læring gir stor individuell fleksibilitet og gode muligheter til å delta i et læringsfellesskap

5 5 Kollaborativt læringsmiljø Kooperativt læringsmiljø Individuelt læringsmiljø Individuell fleksibilitet Nærhet til læringsfellesskap

6 6 Kooperativ frihet bygger på tre hovedpilarer

7 7 NKI Fjernundervisnings filosofi for nettbasert læring NKI Fjernundervisning skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der nettstudentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre. Vi baserer oss på voksenpedagogiske prinsipper der vi i størst mulig grad kombinerer fordelene med individuell læring og samarbeidslæring. Kooperativ læring baserer seg på frivillig deltakelse i læringsfellesskapet

8 8 Seks frihetsgrader

9 9

10 10 Preliminary Flexibility Model in Excel can be downloaded from www.studymentor.com

11 11 Asynkron kommunikasjon gir stor individuell fleksibilitet i tid Stor fleksibilitet: •E-post •Forum Liten fleksibilitet: •Chat •Videokonferanser •Telefonkonferanser •Klasseromundervisning Synkron kommunikasjon gjør studentene avhengige av hverandre

12 12 Kollektiv eller individuell progresjon? •Tradisjonelle skoler har kollektiv oppstart en gang i året. •Noen har kollektiv oppstart hver måned. •NKI har individuell oppstart hver dag.

13 Individuell fremdrift gir stor frihet i progresjon Copyright Atle Løkken

14 14 Sosial programvare kan støtte opp om kooperativ frihet i nettbasert utdanning •Stor fokus på dette i andre generasjons web- tjenester (web 2.0) •Sosial programvare er verktøy som støtter interaksjon og relasjoner mellom mennesker (blog, wiki, RSS, social bookmarking). •Kooperative nettverk er faglige og sosiale fellesskap der deltakerne produserer, deler og raffinerer informasjon til felles glede og nytte.

15 15 Sosial programvare støtter kooperativ frihet •Teorien om kooperativ frihet er preget av fremveksten av sosial programvare og kooperative nettverk (Web 2.0). •Eksempler på interessante tjenester: –Wikipedia (www.wikipedia.com),www.wikipedia.com –MySpace (www.myspace.com),www.myspace.com –Friendster (www.friendster.com),www.friendster.com –FaceBook (www.facebook.com),www.facebook.com –YouTube (www.youtube.com)www.youtube.com –LinkedIn (www.linkedin.com).www.linkedin.com

16 16 I kooperative læringsmiljøer må man produsere, dele og raffinere læringsressurser Produsere •Innlegg i forum •Personlige presentasjoner •Arbeidsbøker •Oppgavebesvarelser Dele •Personvern •Tilgangskontroll Raffinere •Rating •Metatagging •Videreutvikling •Kommentering •Varsling om upassende innhold

17 Transparens •Med transparens menes gjennomskinnelighet eller gjennomsiktighet. •Et annet ord for dette kan være åpenhet •Det vil si at alle skal se og alle skal bli sett •Informasjon, statistikker og resultater bør i størst mulig grad være åpen og allment tilgjengelig. •Utfordringen er å finne riktig nivå av transparens •Vi bør følge personvernloven. Ut over det bør det meste kunne diskuteres.

18 18 Transparens bedrer kvaliteten •Preventiv kvalitetsforbedring –Det er mindre sannsynlig at man leverer dårlig arbeid når man vet at andre kan se det •Konstruktiv kvalitetsforbedring –Man kan forbedre eget arbeid og praksis ved å se andres arbeid •Reaktiv kvalitetsforbedring –Man kan forbedre eget arbeid ved å få tilbakemeldinger fra andre som har sett det. –Feil oppdages raskere fordi mer informasjon er tilgjengelig for flere

19 19 Transparens og kooperativ frihet •Kooperativ frihet bygger på frivillig samvirke. For at dette skal bli vellykket bør man ha informasjon om potensielle partnere og hva de står for. •En stor grad av transparens vil med andre ord gjøre det lettere å finne frem til riktige partnere.

20 20 Boldic Award 2006 til NKIs Læringspartnere NKI Fjernundervisning fikk Boldic Award 2006 for beste utviklingsarbeid innen fjernundervisning i de nordiske og baltiske landene. Juryen skriver at NKIs nye tjenester for Læringspartnere: ”Främjar och utvecklar den nordiska traditionen inom ODL (Open and Distance Learning). Læringspartnerekonceptet lägger en ny, innovativ dimension till studerandestödet i flexibel distansutbildning.”

21 21 Det er en demo på nettet som viser hvordan studentene går frem for å få en læringspartner www.nettskolen.com/multimedia/laringspartner1_viewlet_swf.html 1.Registrer din personlige presentasjon 2.Bestem hvem som skal få tilgang til den 3.Søk etter en potensielle læringspartnere 4.Inviter noen til å bli din læringspartner

22 22 Læringspartnertjenesten kan brukes til å: •etablere uformell kontakt mellom studenter i et geografisk område eller har sammenfallende progresjonsplaner •etablere formelle kontakter for å bedre studieprogresjon: –Læringspartnere –Faddere •koble seniorstudenter med juniorstudenter i egnede læringssituasjoner (mentor/lærling)

23 23 Foreløpige resultater mars 2007 •3550 studenter har registrert personlige presentasjoner og et økende antall legger inn et personlig bilde •2983 har angitt sitt personvernnivå (lukket, faglig begrenset, åpen) og svart på om de ønsker læringspartner •Ca 550 studenter har funnet en eller flere læringspartnere

24 24 Planleggingssystemet har mange fordeler

25 NKIs planleggingssystem for individuell progresjon

26 26 Berit Marie Nilsen er student og holder på med studiet Pedagogisk assistent. ”Ved å sette meg inn i og bruke nettskolens planleggingssystem merker jeg at jeg har bedre kontroll over studiene mine og metodene jeg bruker, systemet gir en flott oversikt og lar meg til enhver tid følge progresjon i arbeidet jeg gjør med oppgaver og studiestoffet. Samtidig som det gir et lite push å ha et system som gir meg deadlines.” (Sitat fra Nettskoleavisen, januar 2007)

27 27 Planleggingssystemet gjør det lettere å finne noen å samarbeide med •Tjenesten blir bedre, jo flere som legger inn en plan •NKI introduserte systemet som en frivillig tjeneste i mai 2004. •Nå har nesten halvparten av studentene en aktiv plan •I overkant av en fjerdedel er mer enn 10 dager forsinket

28 28 Hvor fornøyd er du med Nettskolens nye planleggingssystem som oppfordrer deg til å legge inn dine egne datoer for når du planlegger å levere innsendingsoppgavene dine? Systemet omtales som enkelt og motiverende. Noen hevder at det hjelper i planleggingsarbeidet og bidrar til bedre progresjon. Et typisk svar var: ”Dette hjelper meg til å holde et jevnt tempo med lesingen slik at jeg rekker å bli ferdig til eksamen”. Truls Fagerberg (Masteroppgave 2005) intervjuet 15 psykologistudenter om deres synspunkter på å være nettstudenter ved NKI. Han konkluderte at ”Systemer og tjenester for planlegging og oppfølging anses som viktigere enn tjenester for samarbeid og sosial interaksjon”.

29 29 NKIs system for oppfølging av individuelle progresjonsplaner •Hver gang studentene logger seg på får de vite hvor mange dager det er til (siden) de planla å levere en besvarelse. •Studentene får e-post fra NKI når de er forsinket i forhold til sine planer •Vi gir studentene noe kooperativ informasjon om hverandres progresjonsplaner •Lærerne blir oppfordret til å sende e-post når studentene er forsinket •Dersom elektronisk påminnelse ikke gir resultater, sendes brev i posten.

30 30 Hvor fornøyd er du med nettskolens oppfølgingssystem?

31 31 Kontaktliste med kooperativ informasjon om studentenes studieprogresjon

32 32 Tankedeling

33 33 NKIs innsendingssystem ble utviklet for å følge opp lærernes responstider. Kooperativ læring bør oppfordre studenter til å levere besvarelser sammen. Portfolios in SESAM (NKI’s LMS)

34 34 Side for innsending av besvarelser

35 35

36 Informasjon fra en lærers startside:

37 37 Måling av responstider •Systemet ble introdusert i mai 2004 •Det resulterte i mye diskusjon i lærerforumet •Enkelte lærere var kritiske •Den gjennomsnittlige responstiden sank måned for måned høsten 2004. I oktober var den 3,97 dager, in november 3,06 dager og i desember 2,76 dager. •Siden har den gjennomsnittlige responstiden holdt seg under 3 dager, med unntak av sommerferiene.

38 Forumstruktur for kooperativ læring

39 Forum kan knyttes direkte til pensumteksten

40 40 Spørreskjemaer med dynamiske rapporter tilpasset brukerne Min klasse Spørreskjemaer Database for spørsmål og svar Individuelle rapporter til 8000 studenter Mitt kurs Alle klasser Individuelle rapporter til 150 lærere Min klasse Mitt kurs Alle klasser Diverse administrasjonsrapporter Per klasse/ lærer Per kurs Andre rapporter

41 41 Resultat etter 542 svar på spørreundersøkelsen blant NKIs nettstudenter høsten 2005.

42 Takk for oppmerksomheten! Presentasjonen er tilgjengelig via: http://home.nettskolen.com/~morten/ Mer informasjon om kooperativ frihet i mine bøker: Nettbasert utdanning - erfaringer og visjoner (www.nkiforlaget.no/forlaget/html/utdrag/nettbasert.htm)www.nkiforlaget.no/forlaget/html/utdrag/nettbasert.htm Online Education and Learning Management Systems: Global E-learning in a Scandinavian Perspective (www.studymentor.com)www.studymentor.com


Laste ned ppt "1 Kooperativ frihet som ledestjerne i nettbasert utdanning. Morten Flate Paulsen NKI Fjernundervisning Presentasjonen er tilgjengelig via min hjemmeside:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google