Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISadmin - DIS-Norges administrative webtjeneste DIS-Norges landsmøte Lillehammer, 20-21. april 2002. Lars Nygaard, DIS-Norges aktivitetsutvalg for Internett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISadmin - DIS-Norges administrative webtjeneste DIS-Norges landsmøte Lillehammer, 20-21. april 2002. Lars Nygaard, DIS-Norges aktivitetsutvalg for Internett."— Utskrift av presentasjonen:

1 DISadmin - DIS-Norges administrative webtjeneste DIS-Norges landsmøte Lillehammer, 20-21. april 2002. Lars Nygaard, DIS-Norges aktivitetsutvalg for Internett

2 Utviklingen av DISadmin nDISadmin har web-grensesnitt og kan kjøres i de tre mest utbredte nettleserne (Netscape, Explorer, Opera). nDISadmin er programmert i PHP og HTML over MySQL- databasen Admreg på DIS-Norges Internett-server. nSystemet består i dag av ca. 16.000 linjer programkode fordelt på ca. 50 programfiler. nSystemet er programmert av Alf Christophersen i perioden april 2001 – april 2002. nJan Eri og Lars Nygaard har deltatt i spesifikasjon, kvalitetssikring og testing av systemet. nDen grafiske profilen er utarbeidet av Jane Østnes Hansen og Lars Nygaard. nDISadmin versjon 1.0 vil etter nåværende plan bli satt i drift den 3. mai 2002 kl. 02:00.  nVersjon 2.0 planlegges ferdigstilt ca. 1. juni 2002.

3 Innholdet i Admreg-databasen nAdmreg inneholder i hovedsak opplysninger om:  DIS-Norges medlemmer  DIS-Norges organer (lokallag, aktivitetsutvalg, styret, valgkom.)  Tillitsvalgte og andre ressurspersoner i organene  Møter og arrangementer i DIS-Norge og lokallagene  Deltakere på foreningens e-postlister + tilleggsopplysninger om:  Tildelte personlige rettigheter for bruk av DISadmin  DIStreff-bidrag  Andre foreninger enn DIS-Norge  Kommuner  Postnummer og poststeder nMedlemsopplysninger går i ”skytteltrafikk” mellom Admreg og det offisielle medlemsregisteret InfoSolve TMS.

4 Hvorfor DISadmin? nHovedmålene med DISadmin er:  At mest mulig administrativ informasjon skal legges inn og holdes oppdatert av dem informasjonen gjelder, dvs. forenings- organene og medlemmene selv, istedenfor av DIS-Norges sentrale tillitsvalgte og ansatte.  At nyttig og nødvendig administrativ informasjon skal være lett tilgjengelig også utenfor DIS-Norges kontor. Overalt via web!  At lokallagene skal få mer og bedre informasjon om de medlemmene som er tilknyttet laget.  At administrativ informasjon som lagres og oppdateres på ett sted (i Admreg), skal kunne utnyttes både på hovedlagets og lokallagenes nettsteder. nEt overordnet mål er at hele foreningen skal bruke mindre ressurser på administrasjon og mer ressurser på slekts- og datafaglige aktiviteter.

5 DISadmins brukeridentifisering nDISadmin er basert på identifikasjon av brukerne (mest DIS-medlemmer) via deres personlige brukernavn og passord, og tildeling av rettigheter til navngitte personer for bruk av bestemte funksjoner/tjenester i systemet. nDe fleste rettighetene tildeles på grunnlag av persone- nes verv eller ansvarsområder i DIS-Norge eller et av organene. nNesten hver tjeneste i systemet har en egen rettighetskode som en bruker enten har eller ikke har. nDISadmins funksjon for brukeridentifisering vil også bli brukt i andre webtjenester som er under utvikling eller endring, f.eks. DIStreff og Slektsforskerbasen. nGrovinndeling av brukere: A = alle, M = medlemmer, T = alle tillitsvalgte etc., L = ledere etc., K = DIS-kontoret, S = systemansvarlige.

6 Tjenester mot medlemsopplysninger  Innmelding av seg selv i DIS-Norge A  Oppdatering av egne adresse- og bakgrunnsopplysninger M  Endring av egen lokallagstilknytning (2.0) M  Bestilling av blad etc. fra andre lokallag (2.0) M  Oppdatering av (økonomisk) statusinformasjon (i TMS) K  Innmelding av andre i DIS-Norge T  Oppdatering av adresse- og bakgrunnsoppl. for enkeltmedl. T  Fremvisning av adresseopplysninger (”matrikkel”) M  Fremvisning av adresse- og statusopplysninger L  Fremvisning av alle medlemsopplysninger K+S  Endring av lokallagtilknytning for enkeltmedlemmer (2.0) K  Utmelding av medlemmer fra foreningen (2.0) K  Registrering av avdøde medlemmer(i TMS) K  Sending av e-post til utvalgte grupper av medlemmer (2.0) L+K  Sending og oppfølging av forslag til DIS-Norge (”kasse”) (2.0) M

7 Tjenester mot organopplysninger  Opprettelse av nye foreningsorganer i databasen (2.0) S  Innlegging og oppdatering av opplysn. om ”eget” organ L  Innlegging og oppdatering av opplysn. om alle organer K+S  Fremvisning av opplysninger om foreningsorganer A  Eventuell sletting av foreningsorganer i databasen (syst.v.) S (Opplysninger om tidsskrift inngår i ”organopplysningene”)

8 Tjenester mot opplysninger om tillitsvalgte o.a.  Innlegging, oppdatering og sletting av opplysninger om tillits- valgte og andre ressurspersoner i ”eget” foreningsorgan L  Tildeling av ”T-rettigheter” for DISadmin L  Innlegging, oppdatering og sletting av opplysninger om tillits- valgte og andre ressurspersoner i alle foreningsorganer K+S  Tildeling av ”L-rettigheter” for DISadmin K+S  Fremvisning av opplysninger om tillitsvalgte o.a. A

9 Tjenester mot møteopplysninger  Innlegging, oppdatering og eventuelt sletting av opplysninger om møter og arrangementer i ”eget” foreningsorgan L  Innlegging, oppdatering og eventuelt sletting av opplysninger om møter og arrangementer i alle foreningsorganer (lite aktuelt) K+S  Fremvisning av opplysninger om møter og arrangementer A

10 Andre tjenester  Individuell tjenestemeny for DISadmin (2.0: A) M  Melding på og av e-postlistene DISforum og DIScafe (2.0) M  DIStreff-relaterte tjenester L  Overføring av medlemsopplysninger mellom TMS og Admreg K+S  Tildeling av K- og S-rettigheter for DISadmin (syst.v.) S  Opprettelse av nye foreninger i databasen (2.0) S  Innlegging og oppdatering av opplysninger om foreninger (2.0) S  Eventuell sletting av foreninger i databasen (syst.v.) S  I versjon 2.0 av DISadmin vil også inngå automatisk av- og påmelding av e-postlister for medlemmer tilknyttet hvert enkelt lokallag, f.eks. medl-dl@op.disnorge.no

11 ”Betatest” av DISadmin Alle deltakere på årets landsmøte oppfordres til å delta i den siste uttestingen av DISadmin i perioden 21-30. april 2002. Start med tjenestemenyen http://www.dis-norge.no/DISadmin/ og prøv de tjenestene du har tilgang til derfra. Alt du legger inn vil bli slettet før oppstart, så ikke legg ned mye arbeid i innlegging av reelle opplysninger. Feil, ønsker og forslag til forbedringer meldes til webmaster@disnorge.no

12 Hedres den som hedres bør … Som kjent godtgjøres ikke medlemmers og tillitsvalgtes innsats for DIS-Norge i kroner og øre. Derfor vil foreningen ved denne offisielle anledningen rette en kjempestor takk til Alf Christophersen for den entusiasmen og enorme arbeidsinnsatsen han har lagt ned i realiseringen av DISadmin!

13 Og så: Demonstrasjon av hovedfunksjoner i DISadmin


Laste ned ppt "DISadmin - DIS-Norges administrative webtjeneste DIS-Norges landsmøte Lillehammer, 20-21. april 2002. Lars Nygaard, DIS-Norges aktivitetsutvalg for Internett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google