Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SeniorSurf Utvikling av neste generasjons platform for informasjons- og kommunikasjonstjenester til seniorer og andre med vegring i bruk av ny IKT-teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SeniorSurf Utvikling av neste generasjons platform for informasjons- og kommunikasjonstjenester til seniorer og andre med vegring i bruk av ny IKT-teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 SeniorSurf Utvikling av neste generasjons platform for informasjons- og kommunikasjonstjenester til seniorer og andre med vegring i bruk av ny IKT-teknologi Erik Lillevold

2 Motivasjon Fakta om eldrebølgen:  30-50% av befolkniningen vil være kategorisert som eldre/seniorer (60+) i perioden 2007 – 2050 både i EU og Norge  Både i offentlig og privat sektor tas IKT i bruk i stadig økende grad som effektivitetsverktøy.  Av forskjellige grunner har eldre mennesker motforestillinger til å ta i bruk ny data og kommunikasjonsteknoogi. Dette er i sterk motsetning til hvordan slik teknologi ”slukes” av den yngere generasjon.  På lang sikt vil dette bidra til stor og økende sosial kløft mellom unge og eldre.  Problemet blir mer og mer tydelig, og har forårsaket initiativ både i Norge og Europa forøvrig for å begrense denne utviklingen. Dette kan dlevis løses ved å ta i bruk ny IKT-teknologi som gjør det enklere å bruke informasjonstjenester av alle slag. Ikke bare eldre kan ha nytte av dette.

3 Visjon og målsetting  Visjon – Alminnelig brukte offentlige og private databaserte tjenester gjøres lett tilgjengelige for befolkningsgrupper med problemer å nyttiggjøre seg disse ved å ta i bruk ny teknologi som er utviklet eller er i ferd med å bli det, f eks Semantikk, Ontology and Agents combined with Web.  Målsetting – Utvikle en tjenesteplattform basert på semantikk, ontologi, agenter og web-tjenester som kan benyttes til å lage brukervennlige tjenester for grupper med spesielle bruker-profiler. – Etablere et eksperiment med brukere som er typiske representanter for målgruppen (seniorer) og som tilbyr relevante reelle tjenester. – Evaluere resultatet etter en rimelig testperiode og presenter dette for representative offentlige og private foretake

4 Prosjektplan  Prosjektstart 1 sept. 2007 (T0)  Etablere i samarbeid med SeniorNett Norge et ”SeniorNett-NG (neste generasjon)” som er et sub-nett av SeniorNett for spesielt interesserte/utvalgte seniorer (T0 + 6 måneder)  Identifisere og etablere samarbeid med tjenesteleverandører for å tilby interessante tjenester for seniorer. Spesielt viktig er det å tilby tjenester på mobiltelefoner som blir mer og mer benyttet i fremtiden (T0 + 12 måneder).  Utvikle en ny tjenesteplatform (tjenesteportal) med korresponderende klientprogrammer med mer tilpassede og brukervennlige grensesnitt (T0 + 24 måneder).  Etablere en feltprøve med virkelige, nyttige tjenester for et selektivt, representativt utvalg av seniorer. Disse gis relevant opplæring og oppfølging under testperioden (T0 + 30 måneder)  Prosjektavslutning (T0 + 36 måneder)

5 Description  Describe the project in non-technical terms.  Use following slides for discussing status, schedules, budget, etc. FOR MORE INFO... List location or contact for specification (or other related documents) here

6 Finansiering  NFR PES-søknad (100 K NOK) – Sendt – Resultat ?  Verdikt-søknad – Nasjonale samarbeidspartnere – Budsjettering? – Søknadfrist ?

7 Teknologi-vurdering  Bruk av ny teknologi – Serviceorientert teknologi på tjenesteleverøndør-siden, dvs SOA, Web Service, SWS, Semantic Web. Mye er standardisert. Kommersielle verktøy tilgjengelig. – Brukerorientert tjeneste design bør legges til grunn på bruker-siden (User Centric Design). Vektlegge personalisering og konteksttilpassning (f eks brukerlokasjon) av tjenestene er viktige.  Mobile Internett-tjenester i ferd med å ta av. Instant Messaging (IM) er populær teknologi på mobilen. Tjenester tilgjengelig fra Microsoft, AOL, Google, Yahoo og mange andre. Programvare gratis. En viktig standard fra IETF (Jabber) får stadig større oppslutning.  Intelligente agenter er en teknologi som sannsynlivis vil spille en betydelig rolle for slike systemer i framtiden. Per i dag er denne lite brukt, men standardisering og økende interesse gir håp for fremtiden.

8 Mulige partnere og ressurser  UniK – Josef (?%), Erik (25%), 2 PhD studenter (?), Mastergradstudenter (?)  SeniorNett – Tore – Ressurssterke seniorer (?)  ARM Lingua – Språkopplæring (?), Karl Hofsø  Røros kommune, InfoNett Røros – Etablere og drifte et SeniorNett Røros m/eksperimentelle tjenester  Telenor R&I – Ragnhild Halvorsrud – ?  Opera Software – Kjetil Kjernsmo  NR – Kristin Skeide Fuglerud – FP6 DIADEM, etc  Andre – Movation AS, ZiZZr.no (mobil platform med personaliserte tjenester) – FAD (Fornyingsdepartementet) – Ivar Leveraas (Seniorportal)

9 Relaterte arbeider  St.meld. nr. 17, Eit informasjonssamfunn for alle ( http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/regpubl/stmeld/071001- 040005/dok-bn.html) http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/regpubl/stmeld/071001- 040005/dok-bn.html  Øyvind Nøhr, HiL: De kompetente eldre; Aldring og digital kompetanse – konflikt eller lykke? Attach:Aldring_og_digital_kompetanse.pdfΔ ICT Policy Support Programme (2007-2013, 728 M€) follows eTen activities, Norway supports it, http://www.icp.pt/template20.jsp?categoryId=3730&contentId=4441 79Attach:Aldring_og_digital_kompetanse.pdfΔ http://www.icp.pt/template20.jsp?categoryId=3730&contentId=4441 79  http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm supports I2010 - A European Information Society for growth and employment http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.ht m http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.ht m  PhotoBlogg, http://www.bolink.org/projects/mms/http://www.bolink.org/projects/mms/


Laste ned ppt "SeniorSurf Utvikling av neste generasjons platform for informasjons- og kommunikasjonstjenester til seniorer og andre med vegring i bruk av ny IKT-teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google