Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjoner og systemer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjoner og systemer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjoner og systemer
Systemforståelse Organisasjoner og systemer

2 Beslektede fenomener Organisasjoner integrerer ulike ressurser for å nå bestemte mål Systemer integrerer ulike elementer for å oppfylle bestemte krav Organisasjonen kan forstås i et systemperspektiv Systemet kan forstås i et organisasjonsperspektiv

3 Kompetanse Tilgang på kompetanse – største utfordring for videre vekst (regionalutvikling, direktør for Innovasjon Norge) De aller fleste utfordringene vi står overfor i Norge i dag er knyttet til økende kompetansebehov (Tora Aasland, Aftenposten 26.aug.2008) Det er et misforhold mellom behov og tilgang på kompetanse i arbeidslivet i Norge (OECD Review of Innovation Policy Norway 2008)

4 Systemforståelse Kompetanse handler om systemforståelse
Systemer integrerer elementer som kommuniserer med hverandre Elementene kan representeres ved en eller flere personer Personer bidrar både til optimalisering og til svekkelser og risiko

5 Det kompliserte Systemer krever kompetanse fordi de er kompliserte
Systemet kan bygges slik at uvesentlige detaljer skjules Å skjule det uvesentlige forenkler systemet

6 Forenkling Tildekke uvesentlige detaljer i hvert element
Fremheve viktige tjenester Regelstyre utveksling av informasjon Sørge for indre sammenheng i hvert elements tjenester

7 Det objektorienterte Fagfeltet objektorientering lar oss
praktisere prinsipper for å håndtere det kompliserte prøve ut gjemming av uvesentlige detaljer fremheving av viktige tjenester regelstyring av informasjonsutveksling bygging av sammenheng i tjenester

8 Praksis Objektorientert programmering gir praksis i å sette sammen elementer til et system, fordi Planleggingen tar kort tid Byggingen tar sekunder Systemets integritet testes automatisk Slik praksis gir erfaring i å anvende mønstre for god praksis i bygging av systemer

9 referanse Henry Mintzberg ”The Structuring of Organizations”


Laste ned ppt "Organisasjoner og systemer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google