Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutt hjertesvikt: økende forekomst, men 30 år med samme behandling Dan Atar professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus og forskningssjef ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutt hjertesvikt: økende forekomst, men 30 år med samme behandling Dan Atar professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus og forskningssjef ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutt hjertesvikt: økende forekomst, men 30 år med samme behandling Dan Atar professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus og forskningssjef ved medisinsk klinikk Styremedlem av ESC (European Society of Cardiology) Hjertesvikt konferansen, Litteraturhuset 9. mai 2014

2 2 Dan Atar er medforfatter av European Society of Cardiology sine guidelines for hjertesvikt (2008) Dan Atar har mottatt forelesningshonorar og deltatt i ekspertgruppe møter for selskapene: • Novartis • Astra-Zeneca • Leo pharma Interessekonflikt

3 Hjertesvikt

4 Heart Failure •Hippocrates ca. 460 - ca. 377 f.Kr: –The flesh is consumed and becomes water, the abdomen fills with water, the feet and legs swell, the shoulders, clavicles, chest and thighs melt away. (Kjøttet er fortært og blir vann, buken fylles, føttene og leggene svulmer, skuldrene, brystet og hoftene svinner.) Hjertesvikt – Hjerteinsufficiens – Hydrops - CHF

5 J.Scultetus Arm Chir 1665 Hjertesvikt – Hjerteinsufficiens – Hydrops - CHF

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Hjertesvikt: Definition 1) Symptomer på hjerteinsufficiens, typisk •tungpust •trøtthet i hvile eller under anstrengelser •(ankel)ødemer 2) samt objektive tegn på kardiel dysfunktion i hvile 3) understøttende for diagnosen er forbedring ved behandling med diuretika o.a. Europæiske kardiologiske selskab ESC

16

17

18 Hjertesvikt prevalens % Davies MK, Lancet 2001; 358, 439-44 Age group _______________________________

19 Hospitaliseringer for CHF i Holland

20 Livskvalitet ved kroniske sygdomme

21 21 Hjertesvikt selvforsterkende og nedadgående spiral Kronisk hjertesvikt Akutt dekompensering – akutt hjertesvikt Hjertne og nyreskade og inadekvat tilheling av skade Økende forverring av kronisk svikt Økte risko for dekompensering – akutt hjertesvikt

22 22 Time Functional Ability Akutt forverring Ved hver akutt svikt episode forekommer det organskade som medfører forverring av sykdom og dårligere prognose. Forverringer kan medføre redusert prognose Modified from Poole-Wilson PA. JACC.1993;22(4):SuppA:22A-29A Akutt forverring

23 23 Overlevelse Kronisk hjertesvikt, ACS og akutt hjertesvikt Chronic HF ACS Acute HF IN-CHF Investigators. Am J Cardiol 2000; 86: 353-357 GISSI-3 J Am Coll Cardiol 1996; 27: 337-344 Italian survey on AHF. Eur Heart J 2006; 27: 1207-1215

24 Impact of pharmacological treatment in secondary prevention after AMI is additive ASA, acetylsalicylic acid; ACE, angiotensin-converting enzyme; MI, myocardial infarction; RRR, relative risk reduction. Yusuf. Lancet 2002;360:2–3. Cardiovascular death, acute MI or stroke 25% RRR 30% RRR 25% RRR

25

26 26 26 Akutt hjerteinfarkt vs. hjertesvikt 1980-2003

27 27 Sammenlikning: Akutt koronar syndrom og akutt hjertesvikt Weintraub Circ 2010

28 28 Hjerteinfarkt – en suksesshistorie  1910: 4 ukers sengeleie  1965: Egne hjerteenheter (CCU)  1985: Aspirin, trombolyse, beta-blokkere  1990: ACE-hemmere for store infarkter  1995: Statiner  1999: Utblokking (PCI/stent)  2009: Nye medisinavgivende stents  2012: - gode retinigslinjer, godt nettverk og effektiv tidshåndtering

29 29 Akutt hjertesvikt.......  1910:  1965: Loop diuretika, nitrater, digitalis, oksygen  1985:  1990:  1995:  1999:  2009:  2014: Loop diuretika, nitrater, oksygen, CPAP

30 30 Ekman Circ CV Outcomes 2010 Hjertesvikt- sentralt i kardiologi - dobbelt så mange hospitaliseringer enn de fleste kreftformer

31 Patienter med akutt hjertesvikt byr på en rekke diagnostiske og terapeutiske utfordringer: • Stor heterogenitet av etiologi (årsak) og pato- fysiologi (sykdomsmekanismer) som fører til akutt hjertesvikt • Persisterende høy mortalitet i akutt hjertesvikt • Meget langsomme fremskridt i nye terapier – i motsetning til mange andre hjertesykdommer

32 EURObservational Research Programme EURObservational Research Program: The Heart Failure Pilot Survey: preliminary results of the 1-year follow-up Aldo P Maggioni, Ulf Dahlström, Gerasimos Filippatos, Ovidiu Chioncel, Marisa Crespo Leiro, Jaroslaw Drozdz, Friedrich Fruhwald, Lars Gullestad, Damien Logeart, Marco Metra, John Parissis, Hans Persson, Piotr Ponikowski, Mathias Rauchhaus, Adriaan Voors, Olav Wendelboe Nielsen, Faiez Zannad, Luigi Tavazzi on the behalf of the Heart Failure Association of the ESC (HFA) Disclosures: None Courtesy Prof A.P.Maggioni Reality of AHF Treatment Today:

33 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT N 6 M 18 M 24 M 8 W 8 W 13 W 6 C 26 C 10 Region Northern (N) = 18 Eastern (C) = 36 Western (W) = 32 Southern (M) = 50 Enrollment period October 2009 - May 2010 Follow-up period June 2010- June 2011 136 participating centers W 5 Courtesy Prof A.P.Maggioni The ESC-HF (EORP) Pilot study was a prospective, observational survey + Norge

34 EURObservational Research Programme METHODS: Eligibility criteria • Out-patients with chronic HF diagnosed according to the clinical judgment of the responsible cardiologist of the participating centers • Patients admitted to hospital for acute HF, for whom an IV therapy (inotropes, vasodilators or diuretics) was needed • No exclusion criteria Courtesy Prof A.P.Maggioni

35 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Outcome data – entire survey

36 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT All-cause mortality (1892 pts with acute HF) ( 3226 pts with chronic HF) Days from enrollment Chronic HF: 6.8% Acute HF: 16.8% Courtesy Prof A.P.Maggioni

37 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT All-cause death or HF hospitalization (1892 pts with acute HF) ( 3226 pts with chronic HF) Chronic HF: 17.2% Acute HF: 35.1% Days from enrollment Courtesy Prof A.P.Maggioni

38 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Baseline characteristics

39 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Baseline characteristics Acute HF (n. 1892) Chronic HF (n. 3226) P value Age (years), mean±SD median [IQR] 69±13 71 [61-79] 66±13 68 [58-76] <.0001 Age ≥70 years, %54.246.5<.0001 Females, %37.429.7<.0001 Ischemic etiology, % documented by coronary angiography, % 50.7 64.3 40.5 84.9 <.0001 BMI (kg/m 2 ), mean±SD28.2±5.627.7±5.00.005 SBP (mmHg), mean±SD133±29125±20<.0001 HR (bpm), mean±SD88±2472±14<.0001 EF (%), mean±SD38±1438±130.86 Courtesy Prof A.P.Maggioni

40 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Clinical history Acute HF (n. 1892) Chronic HF (n. 3226) P value Treated hypertension, %61.858.30.015 Diabetes mellitus, %35.129.0<.0001 History of Atrial Fibrillation, %43.738.60.0003 Previous stroke/TIA, %9.810.50.42 PAD, %9.911.20.16 Renal dysfunction, %26.018.5<.0001 COPD, %15.215.10.96 PM, %8.37.60.38 ICD, %6.013.3<.0001 CRT, %0.41.00.02 CRT-D, %2.98.8<.0001 Courtesy Prof A.P.Maggioni

41 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Laboratory examinations (at entry/visit) Acute HF (n. 1892) Chronic HF (n. 3226) P value Hemoglobin <12g/dL, %31.618.9<.0001 Creatinine >1.5mg/dL, %23.018.30.0001 eGFR <60 ml/min/1.73m 2, %49.340.6<.0001 eGFR <30 ml/min/1.73m 2, %9.95.1 <.0001 Glycemia >126mg/dL, %34.724.2<.0001 Sodium <136mEq/L, %21.912.4<.0001 Urea >50mg/dL, %48.644.70.029 Courtesy Prof A.P.Maggioni

42 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Laboratory examinations (at study entry) Acute HF (n. 1892) Chronic HF (n. 3226) BNP pg/mL, median [IQR]794 [351-1825] (n. 213) 321 [101-804] (n. 312) NT proBNP pg/mL, median [IQR]4014 [2012-9620] (n. 484) 1360 [456-3200] (n. 745) Courtesy Prof A.P.Maggioni

43 CLINICAL PROFILES IN AHF ESC 2012 HF guideline (McMurray J et al) AHF (n=1892)

44 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT In-hospital patients: clinical profiles (available for 1744 pts, 92%) Courtesy Prof A.P.Maggioni

45 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Outcome data – AHF cohort

46 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Acute HF: All-cause mortality*: Overall and by clinical profile at entry CS=Cardiogenic shock; PE=Pulmonary edema; RV=Right ventricular 16.8% 30.0% 24.6% 12.1% 18.5% 16.4% (n. 1892)(n. 40)(n. 232)(n. 83)(n. 81)(n. 1308) *median follow-up 349 days [252-365] Courtesy Prof A.P.Maggioni

47 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT 69.1% CV 10.1% Non CV 61.2% No sudden 37.4% Sudden death Acute HF All-cause mortality (317/1892, 16.8%)* Causes of death (n. 317 pts) Mode of cardiac death 20.8% Unknown 1.4% Unknown *median follow-up 349 days [252-365] Courtesy Prof A.P.Maggioni

48 EURObservational Research Programme Heart Failure PILOT Acute HF: Independent predictors of all-cause death* HR95%CIp Pulmonary/peripheral congestion at entry2.4631.540-3.9390.0002 Inotropes2.2381.691-2.963<.0001 Sodium <136 vs ≥136 mmol/L at entry1.8881.483-2.405<.0001 EF <40 vs ≥40% at entry1.7251.162-2.5610.0068 Chronic kidney dysfunction1.5851.214-2.0680.0007 Creatinine >1.5 vs ≤1.5 mg/dL at entry1.4371.100-1.8780.0079 Sound 3 at entry1.3601.040-1.7790.0247 Prior HF hospitalization1.3311.035-1.7110.0258 Age (continuous variable)1.0281.016-1.039<.0001 SBP (continuous variable) at entry0.9950.990-0.9990.0147 *median follow-up 349 days [252-365] Courtesy Prof A.P.Maggioni

49 49 Konklusjon: dagens behandling av akutt hjertesvikt - lærdom fra Europeiske Observationelle Data (I)  Dødligehten av kronisk hjertesvikt er blitt bedre, mens prognosen på akutt hjertesvikt er fremdeles uakseptabel høy  I EORP registeret, akutt hjertesvikt ved 1 år medførste: - 17% død av uansett årsak - 35% død av uansett årsak eller hospitalisering pga hjertesvikt  Ulike kliniske profiler av hjertesvikt er tilheftet ulik grad av mortalitet  Den største gruppen av akutt hjertesvikt (“dekompansert hjertesvikt”) har behov for bedre stratifisering og behandling

50 50 Konklusjon: dagens behandling av akutt hjertesvikt - lærdom fra Europeiske Observationelle Data (II)  Majoriteten av dødfall hos akutt hjertesviktspasienter er hjerte-kar forårsaket  Uavhengige predikative faktorer på forværret utfall: Kronisk nyre svikt, lungeødem, tidligere innleggelser pga hjertesvikt, høy alder, redusert pumpekapasitet (EF), bruk av inotrope legemidler, økt verdi av serum kreatinin, redusert verdi av salt  Predikativ faktor for bedre utfall: høy systolisk blod trykk

51 51 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Akutt hjertesvikt: økende forekomst, men 30 år med samme behandling Dan Atar professor i kardiologi ved Oslo Universitetssykehus og forskningssjef ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google