Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef"— Utskrift av presentasjonen:

1 Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef
Per Urdahl

2 EPJ-data Diktere Rette med lyd Godkjenne

3 TGK i all sin enkelhet Talegjenkjenning (TGK) er integrert i EPJ systemets dokumentasjonsmodul Legen starter talegjenkjenning i sin arbeidsflate Teksten kommer løpende frem på skjerm etter hvert som legen dikterer i et separat redigeringsvindu for talegjenkjenning Legen leser gjennom, korrigerer og godkjenner tekst Teksten arkiveres i journal ved godkjenning Kobling til pasientidentifikasjon, journalnummer eller annen referanse ivaretas av systemet gjennom hele arbeidsprosessen

4 Talegjenkjenning ved STHF
Pilotprosjekt ved røntgen i 2003: Erfaringer: Ha pilot i organisasjon med bred entusiasme Ha en grundig prosjektorganisering Sett av tid til legenes opplæring Leder må være hands on hele tiden Bruker må rett feil med lyd konstant

5 Talegjenkjenning i hele somatisk sektor
Prosjektstart i 2005 Organisert i linjeledelse Tre prosjektgrupper

6 Arbeidsgruppe Funksjonalitet og arbeidsflyt Ressursberegning Restrukturering Oppgave Kartlegge eksisterende arbeidsflyt som involverer diktering Utarbeide forslag til ny arbeidsflyt med bruk av talegjenkjenning Kartlegge nåværende arbeidsoppgaver for kontoransatte. Kartlegge arbeidsoppgaver etter innført talegjenkjenning. Beregne endringer i ressursbehov etter innført talegjenkjenning. Kartlegge nåværende og fremtidig personal-situasjon på den enkelte aktuelle avdeling inkludert pensjon, individuelle ønsker, etc. Utarbeide kvantitative forslag til organisatoriske endringer basert på resultat av ressurs-beregninger og kartlegging. Sammensetning Prosjektleder Leger Kontoransatte En representant fra kontorfunksjon i hver enkelt aktuelle klinikk/avdeling Tillitsvalgt Evt OU-ansvarlig på HF Personalavdeling (leder)

7 Gevinstuttak Ca 500.000 diktater til skrivning/år
35 årsverk knyttet til reint skrivearbeid 11 årsverk beregnet beholdt til organisering av elektronisk flyt og papirflyt etter TGK Gevinstuttak 24 årsverk mill Investeringskostnad – ingen Driftskostnad ( ca 150 lisenser) – 2.4 mill

8 Nedbemanningen Alle klinikker kartlagt i 2005
Nedbemanningsplan klar mai 2006 24 årsverk til nedbemanning 50% gevinst til klinikk og 50 % til foretak Egen klinikk: 9/9 årsverk løst innen juni 2007 Hele somatisk sektor løst innen nov 2007

9 Opplæring av leger Gjennomføres over 3 påfølgende virkedager Dag 1
3 timer: Opplæring, profil, trening Dag 2 3 timer: Opplæring, trening Dag 3 3 timer: Trening Gjenkj.% Timer

10 Resultater fra egen klinikk
Pilotering høst -06 Full utrulling vinter -07

11 Hele sykehuset

12 Epikrisetid p.t. status 100% / 7 dager 85%

13 Epikrisekvalitet 2005 2007 Lunge 26 30 Ortoped 28 29 Urologisk 27 Gastrokir Nyre 21 Nevrolog Hjerte Snitt 26,43 28,71 Sum 185 201 200 epikriser før og 200 etter TGK med 8 scorekriterier bedømt av 2 spesialister og 2 fastleger

14

15 Epikrisemal 1 Årsak til innleggelse 2 Funn ved innleggelse
3 Diagnostikk/behandling 4 Funksjonsnivå ved utskrivning og mål 5 Medikasjon ved utskrivning 6 Oppfølging/kontroll 7 Diagnoser og prosedyrer Laget i samarbeid med praksiskoordinator i tråd med Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 8;2007; 17: ”Den gode epikrise – kriterier og evaluering.”

16 Klargjøre (utkast til)
EPIKRISEPROSESSEN Skrive ut pasienten og sende med epikrisen Før sluttsamtalen: Klargjøre (utkast til) epikrisen I sluttsamtalen: Gjennomgå epikrisen muntlig og sjekke ut innholdet i epikrisen Korrekt epikrise Skrive ut pasienten, korrigere epikrisen og sende den ut så raskt som mulig (Innen 7 dager) Feil i epikrisen

17 Epikrise til pasient Sammedagsepikrise
Vellykkede prosjekter i Helse Øst Pasienter klager på for dårlig informasjon Pasientene ønsker og eier epikrisen sin Gjelder også poliklinikkskriv Fastlegene har ikke noe imot det Spesialistene skjønner ikke (helt) vitsen Nå > 70% sammedagsepikrise i medisin

18 Læring Helt sikre gevinster kan oppnås
Bruk masse tid på organisatoriske forberedelser Samspill fra første stund med tillitsvalgte og verneombud Følg nøye gjeldende kjøreregler for nedbemanningsprosesser Kontinuerlig informasjon til de ansatte som berøres Vær tydelig på hvilke nye oppgaver som TGK og andre it-innovasjoner skaper

19 Læring - legegruppa ”Alltid” endringsmotstand
Mannlige overleger > 50 år ofte med skalpell Nynorsk må moduleres noe Det er alfa og omega å rette feil med lyd Det er viktig at superbrukere har ansvar for å oppdatere/vedlikeholde lokal ordliste Noen klarer ikke å rette straks etter diktat Man må ikke gi etter og la noen beholde sin privatsekretær TGK krever ikke avsatt mer poliklinikktid etter innlæringsfasen Man bør bruke maler i langt større grad

20 Framtida Trolig ikke tgk
Digital kurve (metavision) / digital medisinkurve (ELK) Strukturert journal Det meste skrives selv/krysses av i boks Integrert beste praksis Integrert utredningspakker Integrert behandlingslinjer Integrert søkemodus Helhetlig journal/resept fra hjem til hjem

21

22 ELK – elektronisk legemiddelkurve
Under innføring – status pr


Laste ned ppt "Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google