Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef Per Urdahl 21.09.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef Per Urdahl 21.09.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef Per Urdahl 21.09.11

2 EPJ-data DiktereRette med lydGodkjenne

3 TGK i all sin enkelhet •Talegjenkjenning (TGK) er integrert i EPJ systemets dokumentasjonsmodul •Legen starter talegjenkjenning i sin arbeidsflate •Teksten kommer løpende frem på skjerm etter hvert som legen dikterer i et separat redigeringsvindu for talegjenkjenning •Legen leser gjennom, korrigerer og godkjenner tekst •Teksten arkiveres i journal ved godkjenning •Kobling til pasientidentifikasjon, journalnummer eller annen referanse ivaretas av systemet gjennom hele arbeidsprosessen

4 Talegjenkjenning ved STHF Pilotprosjekt ved røntgen i 2003: Erfaringer: •Ha pilot i organisasjon med bred entusiasme •Ha en grundig prosjektorganisering •Sett av tid til legenes opplæring •Leder må være hands on hele tiden •Bruker må rett feil med lyd konstant

5 Talegjenkjenning i hele somatisk sektor Prosjektstart i 2005 Organisert i linjeledelse Tre prosjektgrupper

6 ArbeidsgruppeFunksjonalitet og arbeidsflyt RessursberegningRestrukturering OppgaveKartlegge eksisterende arbeidsflyt som involverer diktering Utarbeide forslag til ny arbeidsflyt med bruk av talegjenkjenning Kartlegge nåværende arbeidsoppgaver for kontoransatte. Kartlegge arbeidsoppgaver etter innført talegjenkjenning. Beregne endringer i ressursbehov etter innført talegjenkjenning. Kartlegge nåværende og fremtidig personal- situasjon på den enkelte aktuelle avdeling inkludert pensjon, individuelle ønsker, etc. Utarbeide kvantitative forslag til organisatoriske endringer basert på resultat av ressurs- beregninger og kartlegging. SammensetningProsjektleder Leger Kontoransatte Prosjektleder En representant fra kontorfunksjon i hver enkelt aktuelle klinikk/avdeling Tillitsvalgt Evt OU-ansvarlig på HF Personalavdeling (leder) En representant fra kontorfunksjon i hver enkelt aktuelle klinikk/avdeling Tillitsvalgt Evt OU-ansvarlig på HF

7 Gevinstuttak •Ca 500.000 diktater til skrivning/år •35 årsverk knyttet til reint skrivearbeid •11 årsverk beregnet beholdt til organisering av elektronisk flyt og papirflyt etter TGK •Gevinstuttak 24 årsverk - 7.6 mill • Investeringskostnad – ingen •Driftskostnad ( ca 150 lisenser) – 2.4 mill

8 Nedbemanningen •Alle klinikker kartlagt i 2005 •Nedbemanningsplan klar mai 2006 •24 årsverk til nedbemanning •50% gevinst til klinikk og 50 % til foretak •Egen klinikk: 9/9 årsverk løst innen juni 2007 •Hele somatisk sektor løst innen nov 2007

9 Opplæring av leger •Gjennomføres over 3 påfølgende virkedager –Dag 1 3 timer: Opplæring, profil, trening –Dag 2 3 timer: Opplæring, trening –Dag 3 3 timer: Trening Timer Gjenkj.%

10 Resultater fra egen klinikk Pilotering høst -06 Full utrulling vinter -07

11 Hele sykehuset

12 Epikrisetid p.t. status 100% / 7 dager 85%

13 Epikrisekvalitet 2005-2007 20052007 Lunge2630 Ortoped2829 Urologisk27 Gastrokir2728 Nyre2128 Nevrolog2829 Hjerte2830 Snitt26,4328,71 Sum185201 200 epikriser før og 200 etter TGK med 8 scorekriterier bedømt av 2 spesialister og 2 fastleger

14

15 Epikrisemal •1 Årsak til innleggelse •2 Funn ved innleggelse •3 Diagnostikk/behandling •4 Funksjonsnivå ved utskrivning og mål •5 Medikasjon ved utskrivning •6 Oppfølging/kontroll •7 Diagnoser og prosedyrer Laget i samarbeid med praksiskoordinator i tråd med Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 8;2007; 17: 1049-52. ”Den gode epikrise – kriterier og evaluering.”

16 Skrive ut pasienten, korrigere epikrisen og sende den ut så raskt som mulig (Innen 7 dager) Før sluttsamtalen: Klargjøre (utkast til) epikrisen Skrive ut pasienten og sende med epikrisen I sluttsamtalen: Gjennomgå epikrisen muntlig og sjekke ut innholdet i epikrisen Korrekt epikrise Feil i epikrisen EPIKRISEPROSESSEN

17 Epikrise til pasient Sammedagsepikrise •Vellykkede prosjekter i Helse Øst •Pasienter klager på for dårlig informasjon •Pasientene ønsker og eier epikrisen sin •Gjelder også poliklinikkskriv •Fastlegene har ikke noe imot det •Spesialistene skjønner ikke (helt) vitsen •Nå > 70% sammedagsepikrise i medisin

18 Læring •Helt sikre gevinster kan oppnås •Bruk masse tid på organisatoriske forberedelser •Samspill fra første stund med tillitsvalgte og verneombud •Følg nøye gjeldende kjøreregler for nedbemanningsprosesser •Kontinuerlig informasjon til de ansatte som berøres •Vær tydelig på hvilke nye oppgaver som TGK og andre it-innovasjoner skaper

19 Læring - legegruppa •”Alltid” endringsmotstand •Mannlige overleger > 50 år ofte med skalpell •Nynorsk må moduleres noe •Det er alfa og omega å rette feil med lyd •Det er viktig at superbrukere har ansvar for å oppdatere/vedlikeholde lokal ordliste •Noen klarer ikke å rette straks etter diktat •Man må ikke gi etter og la noen beholde sin privatsekretær •TGK krever ikke avsatt mer poliklinikktid etter innlæringsfasen •Man bør bruke maler i langt større grad

20 Framtida •Trolig ikke tgk •Digital kurve (metavision) / digital medisinkurve (ELK) •Strukturert journal •Det meste skrives selv/krysses av i boks •Integrert beste praksis •Integrert utredningspakker •Integrert behandlingslinjer •Integrert søkemodus •Helhetlig journal/resept fra hjem til hjem

21

22 ELK – elektronisk legemiddelkurve Under innføring – status pr 21.09.11


Laste ned ppt "Talegjenkjenning 8 års erfaringer fra Sykehuset Telemark Klinikksjef Per Urdahl 21.09.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google