Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fridtjof Nansen om Longyearbyen (1912)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fridtjof Nansen om Longyearbyen (1912)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om Store Norske Om dagens kullgruvedrift Om kull som strategisk ressurs

2 Fridtjof Nansen om Longyearbyen (1912)
For et inngrep i denne naturs ensomme stillhet. Disse fele arbeider-barakker dernede i dalen og luft-baner og kraftledninger op efter fjellet. - Det skriker. -Og så dette livet av alle disse folkene, med streiker og uhygge, under ledelse av slik uoppdragenhet. Nei, her var det ikke fristende at være (….) Fridtjof Nansen om Longyearbyen (1912)

3 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Grunnlagt 1916 Eneste norske kullprodusent Eldste gruveselskap på Svalbard 360 ansatte 316 utmål 2006 km2 grunneiendom Produksjon 2005: 1,47 mill tonn Omsetning 2005 : MNOK Resultat før skatter 2005: 52 MNOK Gjennomsnittlig ansettelsestid: 8 år Gjennomsnittsalder ansatte: 38 år

4 Store Norske- konsernet
SNSK AS Morselskap Eiendommer / utmål Store Norske Gull AS Andel 100 % Gull Svalbard Lompensenteret AS Andel 50 % Kontor/næring Lyb SNSG AS Andel 100 % Svea Nord Grunn Svea Materiallageret AS Andel 28.8 % Kontor, kai Lyb Store Norske Boliger AS Andel 100 % Boligmasse Svea Tankanlegg AS Andel 15 % Tankanlegg Svea

5 Produksjon

6 Utmål 316 Utmål Konsentrert på sentrale Spitsbergen
Gir tidsbegrenset rett til utvinning En spesifikk ressurs Arbeidsplikt

7 Longyear-byen Svea

8

9

10

11 Svea Nord 24 mill tonn kull gjenstår Kullagets høyde 2,8 – 4,5 m
Driftshøyde: 3,6 meter Avstand gruve – kai: 12 km Produksjon: tonn /døgn Skipningsesong: juli - november

12

13 Svea Nord - Oversikt Strossepaneler: 9 Panellengde: 1,6 – 3,4 km
Panelbredde: 250 m Klargjøring: Oppfaring Hovedproduksjon: Strossedrift

14 Prinsipp for longwall strossedrift
Driving av hovedstoll

15 Driving av hovedstoll Driving av oppfaringsstoller for første panel

16 Driving av hovedstoll Driving av oppfaringsstoller for første panel Strossedrift første panel

17 Driving av hovedstoll Driving av oppfaringsstoller for første panel Strossedrift første panel Oppfaring andre panel

18 Driving av hovedstoll Driving av oppfaringsstoller for første panel Strossedrift første panel Oppfaring andre panel Strossedrift andre panel

19 Driving av hovedstoll Driving av oppfaringsstoller for første panel Strossedrift første panel Oppfaring andre panel Strossedrift andre panel Oppfaring tredje panel

20 Driving av hovedstoll Driving av oppfaringsstoller for første panel Strossedrift første panel Oppfaring andre panel Strossedrift andre panel Oppfaring tredje panel Strossedrift tredje panel

21 Svea Nord - Oversikt Driving av hovedstoll
Driving av oppfaringsstoller for første panel Strossedrift første panel Oppfaring andre panel Strossedrift andre panel Oppfaring tredje panel Strossedrift tredje panel Oppfaring fjerde panel

22 Svea Nord - Oversikt Driving av hovedstoll
Driving av oppfaringsstoller for første panel Strossedrift første panel Oppfaring andre panel Strossedrift andre panel Oppfaring tredje panel Strossedrift tredje panel Oppfaring fjerde panel Strossedrift fjerde panel Oppfaring femte panel

23 Transporttunnel Ferdigstilt september 2004 5,6 kilometer x 42 m2
Kapasitet belte: 2000 tonn/time Halverer avstand biltransport Drenering: tonn/time Sikkerhet: Transport, strøm Bedre driftsøkonomi

24 Joy 12CM12 Continuous Miner

25

26

27

28 Hovedproduksjon Strossedrift med longwall- strosse

29 Longwall Mining System
Stempel Trommelkutt Strosseconveyor Stage Loader Longwall Mining System Animasjon

30 Snitt av strosse, Svea Nord

31

32

33 Vertical Strata Pressure
Bed Separation Development of Tensile Fractures Fracture Zone Development Pivot Point

34

35

36

37

38

39 Salg fordelt etter anvendelse - 2004
10% 10,1% 42% 35% 53% 13% 10,7%

40

41

42

43 Kull i verden Nøkkeltall Strategisk verdi Teknologi

44 "We may not like to admit it, but our shiny white iPod economy is propped up by dirty black rocks.“
Jeff Goodell i ”Big Coal”, 2006

45 Energi og vekst Global etterspørsel opp 30 - 50% innen 2020
Fossile brensler vil dekke 90% av tilveksten I dag: 2 mrd mennesker uten strøm I 2030: 1.6 mrd mennesker uten strøm Perspektiv - avgrunn

46 Kullets rolle i verdensøkonomien
23% av verdens primærenergi 40% av verdens elektrisitet (2x neste el-kilde) Inngår i 70% av verdens stålproduksjon Kullforbruket økte 5% i 2005 Kull i global energiproduksjon forventes økt 60% innen 2030 Kina, India og USA planlegger til sammen 850 nye kullkraftverk innen 2025. Kilde: World Coal Institute, British Petroleum

47 Verdens kullproduksjon (mill. tonn)
Nord-Amerika Sør- og Sentral- Amerika Europa og Eurasia Afrika Asia - Pacific Verden samlet Globalt : + 53% Globalt : + 5,2% Europa : - 38% Asia : + 331% Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2006

48 World Primary Energy Supply by Fuel 1971 - 2020
6000 Oil 5000 4000 Gas Mtoe 3000 Coal 2000 Other Renewables 1000 Nuclear Hydro 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Kilde: International Energy Agency

49 Strategiske ressurser: Kjente og kommersielt utnyttbare reserver av kull,olje og gass
Levetid (År) Energi (Mrd tonn oljeekvivalenter)

50 Energiressursenes fordeling
Kilde: BP Olje Naturgass Kull To tredeler av verdens olje er i Midtøsten Naturgass: Midtøsten, Russland Kull jevnere fordelt over hele verden Kull en strategisk ressurs 85% brukes i produksjonslandet

51

52 Energi fra en årsproduksjon - Svea og Snøhvit
Snøhvit Svea Nord Årsproduksjon 5,67 mrd Sm3 gass 3 mill tonn kull Anslått salgsverdi 8,5 mrd NOK 1,5 mrd NOK Termisk energiproduksjon (varme) 66,9 TWh 24,4 TWh Elektrisitetsproduksjon UTEN CO2-rensing 38,8 TWh 11,2 TWh Elektrisitetsproduksjon MED CO2-rensing 32,1 TWh 8,8 TWh Andel av Norges kraftproduksjon (med C02-rensing) 27 % 7 % Investeringer for å starte utvinning: 63 mrd NOK 1 mrd NOK

53 SNSK – forskningsprosjekter
DYNAMIS – EUs 6 rammeprogram – nullutslipps kullkraftverk Kommisjonen vender seg igjen mot kull (World Coal Insititute møte, Brussel nov 2006) BIG CO2 – Deponering av CO2 i Nordsjøen Problemstillinger for fremtiden: CO2 verdikjeder for oljeutvinning: Kull eneste vei Kullressursene i Nordsjøen Industrikraft – metallurgisk industri

54 Kull vil være en sentral energiressurs i vår levetid
Teknologi for bruk av kull er en av vår tids største miljøutfordringer Norge er aktivt med i denne forskningen Norsk kullgruvedrift gir et liten, men viktig kontakt mot en global bransje av stor betydning for menneskehetens fremtid

55 World Energy Council http://www.worldenergy.org/
Office of Fossil Energy US International Energy Agency National Energy Technology Laboratory US Coal – a human history Barbara Freese, Perseus Books 2003, ISBN


Laste ned ppt "Fridtjof Nansen om Longyearbyen (1912)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google