Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Store Norske Om dagens kullgruvedrift Om kull som strategisk ressurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Store Norske Om dagens kullgruvedrift Om kull som strategisk ressurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om Store Norske Om dagens kullgruvedrift Om kull som strategisk ressurs

2 For et inngrep i denne naturs ensomme stillhet. Disse fele arbeider- barakker dernede i dalen og luft-baner og kraftledninger op efter fjellet. - Det skriker. -Og så dette livet av alle disse folkene, med streiker og uhygge, under ledelse av slik uoppdragenhet. Nei, her var det ikke fristende at være (….) Fridtjof Nansen om Longyearbyen (1912)

3 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS •Grunnlagt 1916 •Eneste norske kullprodusent •Eldste gruveselskap på Svalbard •360 ansatte •316 utmål •2006 km 2 grunneiendom •Produksjon 2005: 1,47 mill tonn •Omsetning 2005 : 1 132 MNOK •Resultat før skatter 2005: 52 MNOK •Gjennomsnittlig ansettelsestid: 8 år •Gjennomsnittsalder ansatte: 38 år

4 SNSK AS Morselskap Eiendommer / utmål SNSG AS Andel 100 % Svea Nord Grunn Svea Store Norske Gull AS Andel 100 % Gull Svalbard Materiallageret AS Andel 28.8 % Kontor, kai Lyb Lompensenteret AS Andel 50 % Kontor/næring Lyb Store Norske Boliger AS Andel 100 % Boligmasse Svea Tankanlegg AS Andel 15 % Tankanlegg Svea Store Norske- konsernet

5 Produksjon 1916 - 2004

6 Utmål • 316 Utmål • Konsentrert på sentrale Spitsbergen • Gir tidsbegrenset rett til utvinning • En spesifikk ressurs • Arbeidsplikt

7 Longyear- byen Svea

8

9

10

11 Svea Nord • 24 mill tonn kull gjenstår • Kullagets høyde 2,8 – 4,5 m • Driftshøyde: 3,6 meter • Avstand gruve – kai: 12 km • Produksjon: 15 000 tonn /døgn • Skipningsesong: juli - november

12

13 Svea Nord - Oversikt Strossepaneler: 9 Panellengde: 1,6 – 3,4 km Panelbredde: 250 m Klargjøring: Oppfaring Hovedproduksjon: Strossedrift

14 Prinsipp for longwall strossedrift •Driving av hovedstoll

15 •Driving av oppfaringsstoller for første panel

16 •Driving av hovedstoll •Driving av oppfaringsstoller for første panel •Strossedrift første panel

17 •Driving av hovedstoll •Driving av oppfaringsstoller for første panel •Strossedrift første panel •Oppfaring andre panel

18 •Driving av hovedstoll •Driving av oppfaringsstoller for første panel •Strossedrift første panel •Oppfaring andre panel •Strossedrift andre panel

19 •Driving av hovedstoll •Driving av oppfaringsstoller for første panel •Strossedrift første panel •Oppfaring andre panel •Strossedrift andre panel •Oppfaring tredje panel

20 •Driving av hovedstoll •Driving av oppfaringsstoller for første panel •Strossedrift første panel •Oppfaring andre panel •Strossedrift andre panel •Oppfaring tredje panel •Strossedrift tredje panel

21 Svea Nord - Oversikt •Driving av hovedstoll •Driving av oppfaringsstoller for første panel •Strossedrift første panel •Oppfaring andre panel •Strossedrift andre panel •Oppfaring tredje panel •Strossedrift tredje panel •Oppfaring fjerde panel

22 Svea Nord - Oversikt •Driving av hovedstoll •Driving av oppfaringsstoller for første panel •Strossedrift første panel •Oppfaring andre panel •Strossedrift andre panel •Oppfaring tredje panel •Strossedrift tredje panel •Oppfaring fjerde panel •Strossedrift fjerde panel •Oppfaring femte panel

23 Transporttunnel Ferdigstilt september 2004 5,6 kilometer x 42 m 2 Kapasitet belte: 2000 tonn/time Halverer avstand biltransport Drenering: 20 000 tonn/time Sikkerhet: Transport, strøm Bedre driftsøkonomi

24 Joy 12CM12 Continuous Miner

25

26

27

28 Hovedproduksjon Strossedrift med longwall- strosse

29 Stempel Trommelkutt Stage Loader Strosseconveyor Longwall Mining System Animasjon

30 Snitt av strosse, Svea Nord

31

32

33 Vertical Strata Pressure Bed Separation Bed Separation Development of Tensile Fractures Development of Tensile Fractures Fracture Zone Fracture Zone Fracture Development Fracture Development Pivot Point Pivot Point

34

35

36

37

38

39 Salg fordelt etter anvendelse - 2004 42% 13% 35% 10% 53% 10,7% 10,1%

40

41

42

43 Kull i verden Nøkkeltall Strategisk verdi Teknologi

44 "We may not like to admit it, but our shiny white iPod economy is propped up by dirty black rocks.“ Jeff Goodell i ”Big Coal”, 2006

45 Energi og vekst • Global etterspørsel opp 30 - 50% innen 2020 • Fossile brensler vil dekke 90% av tilveksten •I dag: 2 mrd mennesker uten strøm • I 2030: 1.6 mrd mennesker uten strøm • Perspektiv - avgrunn

46 23% av verdens primærenergi 40% av verdens elektrisitet (2x neste el-kilde) Inngår i 70% av verdens stålproduksjon Kullforbruket økte 5% i 2005 Kull i global energiproduksjon forventes økt 60% innen 2030 Kina, India og USA planlegger til sammen 850 nye kullkraftverk innen 2025. Kullets rolle i verdensøkonomien Kilde: World Coal Institute, British Petroleum

47 Verdens kullproduksjon (mill. tonn) Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2006 1981199020042005 Nord-Amerika 791100910831103 Sør- og Sentral- Amerika 12 30 69 74 Europa og Eurasia1917186711841192 Afrika 136 183 248 253 Asia - Pacific 976162829533230 Verden samlet3831471855385853 Globalt 1981-2005: + 53% Globalt 2004-2005: + 5,2% Europa 1981-2005:- 38% Asia1981-2005:+ 331%

48 World Primary Energy Supply by Fuel 1971 - 2020 Kilde: International Energy Agency 6000 5000 4000 3000 2000 Mtoe 1000 0 198019701990200020102020 Nuclear Other Renewables Hydro Coal Gas Oil

49 Strategiske ressurser: Kjente og kommersielt utnyttbare reserver av kull,olje og gass Energi (Mrd tonn oljeekvivalenter) Levetid (År)

50 Energiressursenes fordeling OljeNaturgass Kull To tredeler av verdens olje er i Midtøsten Naturgass: Midtøsten, Russland Kull jevnere fordelt over hele verden Kull en strategisk ressurs 85% brukes i produksjonslandet Kilde: BP

51

52 Energi fra en årsproduksjon - Svea og Snøhvit SnøhvitSvea Nord Årsproduksjon5,67 mrd Sm3 gass3 mill tonn kull Anslått salgsverdi8,5 mrd NOK1,5 mrd NOK Termisk energiproduksjon (varme)66,9 TWh24,4 TWh Elektrisitetsproduksjon UTEN CO2-rensing38,8 TWh11,2 TWh Elektrisitetsproduksjon MED CO2-rensing32,1 TWh8,8 TWh Andel av Norges kraftproduksjon (med C02-rensing)27 %7 % Investeringer for å starte utvinning:63 mrd NOK1 mrd NOK

53 SNSK – forskningsprosjekter • DYNAMIS – EUs 6 rammeprogram – nullutslipps kullkraftverk • Kommisjonen vender seg igjen mot kull (World Coal Insititute møte, Brussel nov 2006) • BIG CO2 – Deponering av CO2 i Nordsjøen • Problemstillinger for fremtiden: CO2 verdikjeder for oljeutvinning: Kull eneste vei Kullressursene i Nordsjøen Industrikraft – metallurgisk industri

54 •Kull vil være en sentral energiressurs i vår levetid •Teknologi for bruk av kull er en av vår tids største miljøutfordringer •Norge er aktivt med i denne forskningen •Norsk kullgruvedrift gir et liten, men viktig kontakt mot en global bransje av stor betydning for menneskehetens fremtid

55 World Energy Council http://www.worldenergy.org/http://www.worldenergy.org/ Office of Fossil Energy US http://www.fossil.energy.gov/http://www.fossil.energy.gov/ International Energy Agency http://www.iea.org/http://www.iea.org/ National Energy Technology Laboratory US http://www.netl.doe.gov/http://www.netl.doe.gov/ Coal – a human history Barbara Freese, Perseus Books 2003, ISBN 0738204005


Laste ned ppt "Om Store Norske Om dagens kullgruvedrift Om kull som strategisk ressurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google