Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift
Odd Refsdal

2 Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig
Status AMS i Gudbrandsdal Energi 17260 målepunkter (6 stk uten AMS) Startet utbygging i 2004/5 Høyspentsystem (MV) med 10 konsentratorer målepunkter med Maxigyr (Kamstrup) og Avalon (L+G) AIM-plattform MV LV GPRS US1 Heggerusten 1225 102 3 US2 Vinstra-A 2210 115 14 US3 Vinstra-B 2232 123 84 US4 Sør-Fron 1243 4 US5 Ringebu-A 1020 26 2 US6 Ringebu-B 2196 109 34 US7 Tretten 2132 211 8 US8 Rybakken-A 1270 63 US9 Rybakken-B 2000 85 15 US10 Ringebu-C 407 50 19 15935 884 185 17004 Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig

3 Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig
Kapittel 4, §4.2 Funksjonskrav Forskrift Støtter Konsekvens/utbedring AMS skal: a) lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, Ja (60) Nei (15) Alle målere lagrer timeverdier, men overføringskapasitet begrenser. Kan ikke omstilles til 15 minuttersverdier b) ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder, Nei Har kun inn/utganger som må programmeres på stedet eller i fabrikk. Kun av/på funksjon samt én S0-inngang c) kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere, Tja Har én S0-inngang, men framtidig utstyr vil trolig ha annet grensesnitt d) sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd, Ja e) kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg, Kan bryte ved å montere en egen enhet på måleren; (kun utvalgte punkt, ikke i stor skala) Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig

4 Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig
Kapittel 4, §4.2 Funksjonskrav, forts. Forskrift Støtter Konsekvens/utbedring AMS skal: f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, Nei Kan overføre styrings- og jordfeilsignal i begrenset grad. g) gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og ? h) registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger. Relevant først og fremst ved lokal produksjon Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad i særlige tilfeller gi dispensasjon fra enkelte funksjonskrav. Denne støtter vi Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig

5 Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig
Kapittel 4, §4.3 Måleverdier Forskrift Støtter Konsekvens/utbedring Måleverdiene skal registreres og lagres i målepunktet inntil måleverdiene er overført til nettselskapet. Ja Måleverdiene skal overføres til nettselskapet etter at driftsdøgnet er avsluttet. Nei Ikke kapasitet i overføringssystemet. Måleverdiene skal være tilgjengelig for sluttbruker og eventuelt for kraftleverandør med fullmakt fra sluttbruker innen kl neste dag. Kraftleverandør skal ha tilgang på samlet forbruk per time for alle sine kunder i det aktuelle nettområdet innen kl neste dag. 1 minutt pr. timeserie. 8 timer dvs. 480 målepunkt pr konsentrator, til sammen 4320 målepunkt av over (Teoretiske verdier) Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig

6 Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig
Allerede installert AMS Selskaper som allerede har installert AMS NVEs vurdering NVE finner det ikke hensiktsmessig på generelt grunnlag å gi utsettelse eller stille reduserte krav til nettselskap som har installert AMS. Det vil imidlertid være mulig å søke om dispensasjon fra enkelte funksjonskrav, jf. § 4-2 siste ledd. En eventuell dispensasjon for enkelte funksjonskrav vil måtte avgjøres etter en individuell vurdering. Et sentralt moment i denne vurdering vil være de samlede virkninger av at enkelte funksjonelle krav ikke kan oppfylles av eksisterende AMS-utstyr. Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig

7 Kritisk krav til funksjonalitet - TIMEVERDIHÅNDTERING
Oppsummering Manglende oppfyllelse av krav – problem/viktighet i synkende prioritet § 4.3 Måleverdier - om timeverdier innen kl 0900 hver dag - krevende § 4.2 Funksjonskrav a) måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, …… e) kunne bryte og begrense effektuttaket b) standardisert grensesnitt c) kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, g) datasikkerhet h) registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger. a) …………. stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, § 4.6 Display - mest for spesielt interesserte Kritisk krav til funksjonalitet - TIMEVERDIHÅNDTERING Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig

8 Økonomiske virkninger
Dispensasjonssøknad Ikke sendt inn ennå Innledning Historikk Begrunnelse for beslutning om utbygging Erfaring Arbeidsbesparende Formidabel kvalitetsheving på avregningene Meget godt mottatt av nettkundene Økonomiske virkninger Ikke kjennskap til innhold i nasjonale krav og hva de ville gå ut på da beslutning ble tatt 15 års levetid i kost/nytte-analysen Forsiktighet prinsipp – raskere avskrivning enn 15 år gir ikke full uttelling på NVEs forslag til økonomisk kompensasjon.

9 Dispensasjonssøknad forts.
Hvordan avbøte konkrete krav i forskriften Punktvis gjennomgang av status i forhold til forskriftskrav Vurdering av konsekvens for manglende oppfyllelse av krav, samt forslag til eventuelle avbøtende tiltak. Drifting fram til 2017 og i dispensasjonsperioden ( fram til 2022 ) Virkning for kunder Virkning for kraftleverandører Framdriftsplan for prosjektet fram til 2022 Følge med, sondere mulige samarbeidsløsninger 2013 – 2014 Starte innkjøpsprosess 2015 – 2016 Idriftsette datasystemer for måleverdihåndtering og strukturdatahåndtering 2017 – 2022 Utskifting av eksisterende målere til målere ihht forskriftskrav.

10 Dispensasjonssøknad forts.
Hva skjer i Norden Felles nordisk balanseavregning (NBS) Felles nordisk sluttbrukermaked I Sverige er en stor del av markedet basert på systemer uten kapasitet til timeverdiavregning Bør bety at en begrenset del av det norske markedet kan baseres på profilavreging i en overgangsperiode. Leveransekapasitet Vi kan avlaste presset i leverandør/installatør markedet. Marginalprising – vi kan bidra til reduserte priser på utstyr og tjenester

11 Dispensasjonssøknad forts.
Omdømme Automatiske målere er veldig godt mottatt hos nettkundene Utskifting av fullt brukbare målere, som også vil medføre økning i nettleien, er neppe gunstig for omdømmet For GE For bransjen For myndighetene for manglende smidighet. Oppsummering Vi har gitt bransjen og myndigheter erfaringer Vi fortjener å få noe igjen for dette. Hovedpunkter i dispensasjonssøknaden.

12 Takk for oppmerksomheten..


Laste ned ppt "Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google