Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift Odd Refsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift Odd Refsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift Odd Refsdal

2 Status AMS i Gudbrandsdal Energi Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig AIM-plattformMVLVGPRS US1Heggerusten12251023 US2Vinstra-A221011514 US3Vinstra-B223212384 US4Sør-Fron124304 US5Ringebu-A1020262 US6Ringebu-B219610934 US7Tretten21322118 US8Rybakken-A1270632 US9Rybakken-B20008515 US10Ringebu-C4075019 1593588418517004 •17260 målepunkter (6 stk uten AMS) •Startet utbygging i 2004/5 •Høyspentsystem (MV) med 10 konsentratorer •200 - 300 målepunkter med Maxigyr (Kamstrup) og Avalon (L+G)

3 Kapittel 4, §4.2 Funksjonskrav Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig ForskriftStøtterKonsekvens/utbedring AMS skal: a) lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, Ja (60) Nei (15) Alle målere lagrer timeverdier, men overføringskapasitet begrenser. Kan ikke omstilles til 15 minuttersverdier b) ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder, NeiHar kun inn/utganger som må programmeres på stedet eller i fabrikk. Kun av/på funksjon samt én S0-inngang c) kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere, TjaHar én S0-inngang, men framtidig utstyr vil trolig ha annet grensesnitt d) sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd, Ja e) kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg, NeiKan bryte ved å montere en egen enhet på måleren; (kun utvalgte punkt, ikke i stor skala)

4 Kapittel 4, §4.2 Funksjonskrav, forts. Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig ForskriftStøtterKonsekvens/utbedring AMS skal: f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, NeiKan overføre styrings- og jordfeilsignal i begrenset grad. g) gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og ? h) registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger. NeiRelevant først og fremst ved lokal produksjon Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad i særlige tilfeller gi dispensasjon fra enkelte funksjonskrav. Denne støtter vi

5 Kapittel 4, §4.3 Måleverdier Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig ForskriftStøtterKonsekvens/utbedring Måleverdiene skal registreres og lagres i målepunktet inntil måleverdiene er overført til nettselskapet. Ja Måleverdiene skal overføres til nettselskapet etter at driftsdøgnet er avsluttet. NeiIkke kapasitet i overføringssystemet. Måleverdiene skal være tilgjengelig for sluttbruker og eventuelt for kraftleverandør med fullmakt fra sluttbruker innen kl. 09.00 neste dag. Kraftleverandør skal ha tilgang på samlet forbruk per time for alle sine kunder i det aktuelle nettområdet innen kl 09.00 neste dag. Nei1 minutt pr. timeserie. 8 timer dvs. 480 målepunkt pr konsentrator, til sammen 4320 målepunkt av over 17 000. (Teoretiske verdier)

6 Allerede installert AMS Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig Selskaper som allerede har installert AMS NVEs vurdering NVE finner det ikke hensiktsmessig på generelt grunnlag å gi utsettelse eller stille reduserte krav til nettselskap som har installert AMS. Det vil imidlertid være mulig å søke om dispensasjon fra enkelte funksjonskrav, jf. § 4-2 siste ledd. En eventuell dispensasjon for enkelte funksjonskrav vil måtte avgjøres etter en individuell vurdering. Et sentralt moment i denne vurdering vil være de samlede virkninger av at enkelte funksjonelle krav ikke kan oppfylles av eksisterende AMS-utstyr.

7 Oppsummering Rimelig | Pålitelig | Langsiktig | Samfunnsansvarlig Manglende oppfyllelse av krav – problem/viktighet i synkende prioritet § 4.3 Måleverdier - om timeverdier innen kl 0900 hver dag - krevende § 4.2 Funksjonskrav a) måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, …… e) kunne bryte og begrense effektuttaket b) standardisert grensesnitt c) kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere f) kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal, g) datasikkerhet h) registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger. a) …………. stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter, § 4.6 Display - mest for spesielt interesserte Kritisk krav til funksjonalitet - TIMEVERDIHÅNDTERING

8 •Ikke sendt inn ennå •Innledning –Historikk –Begrunnelse for beslutning om utbygging –Erfaring •Arbeidsbesparende •Formidabel kvalitetsheving på avregningene •Meget godt mottatt av nettkundene •Økonomiske virkninger –Ikke kjennskap til innhold i nasjonale krav og hva de ville gå ut på da beslutning ble tatt –15 års levetid i kost/nytte-analysen –Forsiktighet prinsipp – raskere avskrivning enn 15 år gir ikke full uttelling på NVEs forslag til økonomisk kompensasjon. Dispensasjonssøknad

9 •Hvordan avbøte konkrete krav i forskriften –Punktvis gjennomgang av status i forhold til forskriftskrav –Vurdering av konsekvens for manglende oppfyllelse av krav, samt forslag til eventuelle avbøtende tiltak. –Drifting fram til 2017 og i dispensasjonsperioden ( fram til 2022 ) •Virkning for kunder •Virkning for kraftleverandører –Framdriftsplan for prosjektet fram til 2022 •Følge med, sondere mulige samarbeidsløsninger •2013 – 2014 Starte innkjøpsprosess •2015 – 2016 Idriftsette datasystemer for måleverdihåndtering og strukturdatahåndtering •2017 – 2022 Utskifting av eksisterende målere til målere ihht forskriftskrav. Dispensasjonssøknad forts.

10 •Hva skjer i Norden –Felles nordisk balanseavregning (NBS) –Felles nordisk sluttbrukermaked –I Sverige er en stor del av markedet basert på systemer uten kapasitet til timeverdiavregning •Bør bety at en begrenset del av det norske markedet kan baseres på profilavreging i en overgangsperiode. •Leveransekapasitet –Vi kan avlaste presset i leverandør/installatør markedet. –Marginalprising – vi kan bidra til reduserte priser på utstyr og tjenester Dispensasjonssøknad forts.

11 •Omdømme –Automatiske målere er veldig godt mottatt hos nettkundene –Utskifting av fullt brukbare målere, som også vil medføre økning i nettleien, er neppe gunstig for omdømmet •For GE •For bransjen •For myndighetene for manglende smidighet. •Oppsummering –Vi har gitt bransjen og myndigheter erfaringer –Vi fortjener å få noe igjen for dette. –Hovedpunkter i dispensasjonssøknaden. Dispensasjonssøknad forts.

12 Takk for oppmerksomheten..


Laste ned ppt "Midlertidig dispensasjon fra ny AMS-forskrift Odd Refsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google