Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet Landsstyremøte, Asker 17. mars 2007 Medisinskfaglig rådgiver/dr. med Karin Øien Forseth Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet Landsstyremøte, Asker 17. mars 2007 Medisinskfaglig rådgiver/dr. med Karin Øien Forseth Rikshospitalet-Radiumhospitalet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet Landsstyremøte, Asker 17. mars 2007 Medisinskfaglig rådgiver/dr. med Karin Øien Forseth Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Revmatologisk avd. Seksjon for Behandlingsreiser til Utlandet

2

3 Behandlingsreiser til Utlandet (BHR) Eksistert fra 1976 Start Alternativ til behandling i sykehus (lav kapasitet) Pasienter med revmatisk sykdom og psoriasis Revmaprogrammet - Hovedsakelig for pasienter med Revmatoid artritt Psoriasisleddgikt Bekhterevs Sykdom

4 Behandlingsreiser til Utlandet  Seksjon ved Revmatologisk avdeling Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF  Vedtatt som permanent ordning i Stortinget 97  Egen post i statsbudsjettet - med BHR som tilskuddsforvalter

5 ble aldri stortingsproposisjon brukes som veileder ved BHR I år 2000 kom NOU 2000:2

6 formål  supplement til norske tilbud  tilbud til pasientgrupper som har dokumentert nytte av oppholdet  skal ha kvalitet av medisinske forhold på samme nivå som i Norge

7 målsetting oppnå bedring med minimum 3 mndr. varighet symptomer funksjon sykdomsforløp livskvalitet dokumentert ved minst to kontrollerte studier

8 behandlingsreiser – effekt for revmatikere? dokumentert ved leddgikt og Bekhterev Kontroller Varighet av effekt Johanson -75 (n=79) + 4 mnd Johanson -75 (n=79) + 4 mnd Bjerkhoel -93 (n=179) + 3-6 mnd Bjerkhoel -93 (n=179) + 3-6 mnd Kapstad - 94 (n=130) 3 mnd Kapstad - 94 (n=130) 3 mnd Hafstrom -97 (n=149) 6 mnd Hafstrom -97 (n=149) 6 mnd

9 andre pasientgrupper 1985 barn: RA, allergi og lungesykdommer 1999 - barn med atopisk eksem - voksne med postpoliosyndrom Prosjekt i 2002 og 2003 BHR for voksne og barn med CP Ikke funnet godt nok belegg for inklusjon i BHR Pågående prosjekt Multippel Sklerose Sammenligning av Behandling i Norge og i Syden

10 Fibromyalgi prosjekt Balçova 2004-2005 målsetting å undersøke om tilrettelagt behandling i varmt klima har langtidseffekt ved fibromyalgi (FM)

11 Tverrfaglig tilnærming er et godt behandlingsprinsipp ved FM  medikamentell behandling  instruksjon i egnet trening  deltakelse i mestringsgrupper  pasientundervisning

12 Balçova - Balneoterapeutisk Institutt i Tyrkia varmt klima termalvann 37 ° mineralrikt fra underjordisk kilde fysioterapi trening i gruppe land og vann avspenning livsstyrketrening bevisstgjøring og trening i mestringsstrategier

13 personale  egen sykepleier og fysioterapeut under hele oppholdet  revmatolog og veiledende fysioterapeut ved start og avslutning  tilgang til instituttets leger ved eventuelle akutte problemer  instruktør i livsstyrketrening i to av fire uker

14 deltakere 25 pasienter med fibromyalgi (FM) fra revmatologisk avdeling Betanien i Skien inklusjonskriterier sikker FM - fortsatt helt eller delvis i arbeid eksklusjonskriterier samtidig forekomst av: RA, Sjøgren, kne- og/eller hofteleddsartrose alvorlig hjerte- lunge eller psykiatrisk sykdom

15 Design Ukontrollert, longitudinell effektstudie Klinisk undersøkelse og utfylling av skjema  før behandlingsoppstart  etter endt behandling  3 mndr. etter endt behandling  8 mndr. etter endt behandling

16 Behandlingsprogram I  fast fysisk program 5 dager i uken  avspenning  5 bolker timer i livsstyrketrening  adgang til individuelle samtaler med spl.

17 Behandlingsprogram II  daglig morgentur i moderat tempo – ¾ - 1 t felles  avspenning i gruppe 30 min aerobisk utholdenhetstrening i sal 45 min → Jacuzzi 15 minutter alternerende med  varmepakning/bad – 15 minutter → aerob utholdenhetstrening i basseng med termalvann – 45 min

18 effekt variabler  Antall TP – klinisk undersøkelse  Standardiserte skjema Intensitet av stivhet, smerte og manglende uthvilthet (FIQ) Arthritis Self - Efficacy Scale (ASES) 20 spørsmåls depresjonsskala (Zung) SF – 36  6 minutters gangtest  Fysisk aktivitetsnivå – Mannerkorpis metode  Antall dager sykefravær –6 mnd. før og 6 mnd. etter

19 Resultater I median antall TP 6 min gangtest i meter * * < 0,001 * < 0,05 ** **

20 ** ** FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) Resultater II * * < 0,001 * < 0,05

21 Resultater III SF - 36 * ** * * * * * ** * * ** * < 0,001 * < 0,05

22 Resultater IV * < 0,001 * < 0,05 * * Arthritis-Self-Efficacy-Scale * * * * **

23 Resultater V Zung Depresjonsskala * < 0,001 * < 0,05 * * **

24 Resultater VI Antall dager sykmeldt før start 15 i arbeid og 8 s.m. tre mndr. etter 18 i arbeid og 4 s.m. åtte mndr. etter 18 i arbeid og 3. s.m.

25 oppsummering  kontrollert pilot 25 FM pasienter i Balcova  interessante preliminære resultater  effekt på TP og 6 min. gangtest etter 3 mndr - ikke undersøkt etter 9 mndr.  effekt etter 9 måneder på depresjon, FIQ, til dels SF-36 (fys og sosial funksjon, generell helse)  3 mndr effekt på vitalitet SF-36  9 mndr effekt på ASES (smerte og kapasitet)  3 mndr effekt på ASES (funksjon)

26 Nytt planlag N Nytt FM prosjekt Bevilget 5 millioner årlig fra HOD fra 2006 Målsetting 1) Å undersøke mulig langtidseffekt effekt av klima behandling for FM pasienter 2) Sammenlignet med tilsvarende behandling i Norge 3) Sammenlignet med ingen spesiell behandling

27 Pasienter  Rekrutteres fra MHH  Alder mellom 18 og 67 år  Stort sett friske ellers

28 Design START Høsten 2007 Gruppe A: 44 pasienter til Skogli Gruppe B: 44 pasienter til Antalya i Tyrkia Gruppe C: 44 pasienter kontrollgruppe uten behandling, det første året – til Antalya H 2008

29 Behandling 4 ukers behandlingsopphold Aerob utholdenhetstrening Kognitiv gruppeundervisning

30 Oppfølging A og B undersøkes før start etter 3, 6, 12 og 24 måneder C undersøkes før start etter 3 og 12 måneder uten behandling deretter 3, 6 og 12 måneder etter behandling

31 Effektmål 6 minutters gangtest Håndkraft Antall ømme punkter Fibromyalgi Impact Questionnaire (FIQ) Short Form HealtheSurveySF-36 Fatigue Severity Scale Becks Depression Inventory Mc Gill Pain Questionnaire Rheumatolgy Attitude Index

32 Ferdigstillelse Siste undersøkelser utføres H-2009 Data ferdiganalysert, bearbeidet og sammenfattet i rapport i løpet av våren 2010


Laste ned ppt "Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet Landsstyremøte, Asker 17. mars 2007 Medisinskfaglig rådgiver/dr. med Karin Øien Forseth Rikshospitalet-Radiumhospitalet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google