Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet
Landsstyremøte, Asker 17. mars 2007 Medisinskfaglig rådgiver/dr. med Karin Øien Forseth Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Revmatologisk avd. Seksjon for Behandlingsreiser til Utlandet

2

3 Behandlingsreiser til Utlandet (BHR)
Eksistert fra 1976 Start Alternativ til behandling i sykehus (lav kapasitet) Pasienter med revmatisk sykdom og psoriasis Revmaprogrammet - Hovedsakelig for pasienter med Revmatoid artritt Psoriasisleddgikt Bekhterevs Sykdom

4 Behandlingsreiser til Utlandet
Seksjon ved Revmatologisk avdeling Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Vedtatt som permanent ordning i Stortinget 97 Egen post i statsbudsjettet - med BHR som tilskuddsforvalter

5 ble aldri stortingsproposisjon brukes som veileder ved BHR
I år kom NOU 2000:2 ble aldri stortingsproposisjon brukes som veileder ved BHR

6 formål supplement til norske tilbud tilbud til pasientgrupper som har
dokumentert nytte av oppholdet skal ha kvalitet av medisinske forhold på samme nivå som i Norge

7 målsetting oppnå bedring med minimum 3 mndr. varighet symptomer
funksjon sykdomsforløp livskvalitet dokumentert ved minst to kontrollerte studier

8 behandlingsreiser – effekt for revmatikere?
dokumentert ved leddgikt og Bekhterev Kontroller Varighet av effekt Johanson -75 (n=79) mnd Bjerkhoel -93 (n=179) mnd Kapstad (n=130) mnd Hafstrom -97 (n=149) mnd

9 andre pasientgrupper 1999 - barn med atopisk eksem
1985 barn: RA, allergi og lungesykdommer barn med atopisk eksem - voksne med postpoliosyndrom Prosjekt i 2002 og 2003 BHR for voksne og barn med CP Ikke funnet godt nok belegg for inklusjon i BHR Pågående prosjekt Multippel Sklerose Sammenligning av Behandling i Norge og i Syden

10 Fibromyalgi prosjekt Balçova 2004-2005
målsetting å undersøke om tilrettelagt behandling i varmt klima har langtidseffekt ved fibromyalgi (FM)

11 Tverrfaglig tilnærming er et godt behandlingsprinsipp ved FM
medikamentell behandling instruksjon i egnet trening deltakelse i mestringsgrupper pasientundervisning

12 Balçova - Balneoterapeutisk Institutt i Tyrkia
varmt klima termalvann 37 ° mineralrikt fra underjordisk kilde fysioterapi trening i gruppe land og vann avspenning livsstyrketrening bevisstgjøring og trening i mestringsstrategier

13 personale egen sykepleier og fysioterapeut under hele oppholdet
revmatolog og veiledende fysioterapeut ved start og avslutning tilgang til instituttets leger ved eventuelle akutte problemer instruktør i livsstyrketrening i to av fire uker

14 deltakere inklusjonskriterier eksklusjonskriterier
25 pasienter med fibromyalgi (FM) fra revmatologisk avdeling Betanien i Skien inklusjonskriterier sikker FM - fortsatt helt eller delvis i arbeid eksklusjonskriterier samtidig forekomst av: RA, Sjøgren, kne- og/eller hofteleddsartrose alvorlig hjerte- lunge eller psykiatrisk sykdom

15 Design Ukontrollert, longitudinell effektstudie
Klinisk undersøkelse og utfylling av skjema før behandlingsoppstart etter endt behandling 3 mndr. etter endt behandling 8 mndr. etter endt behandling

16 Behandlingsprogram I fast fysisk program 5 dager i uken avspenning
5 bolker timer i livsstyrketrening adgang til individuelle samtaler med spl.

17 Behandlingsprogram II
daglig morgentur i moderat tempo – ¾ - 1 t felles avspenning i gruppe 30 min aerobisk utholdenhetstrening i sal 45 min → Jacuzzi 15 minutter alternerende med varmepakning/bad – 15 minutter → aerob utholdenhetstrening i basseng med termalvann – 45 min

18 effekt variabler Antall TP – klinisk undersøkelse
Standardiserte skjema Intensitet av stivhet, smerte og manglende uthvilthet (FIQ) Arthritis Self - Efficacy Scale (ASES) 20 spørsmåls depresjonsskala (Zung) SF – 36 6 minutters gangtest Fysisk aktivitetsnivå – Mannerkorpis metode Antall dager sykefravær –6 mnd. før og 6 mnd. etter

19 Resultater I * * * * * * < 0,001 * < 0,05 6 min gangtest i meter
median antall TP * * * * * * < 0,001 * < 0,05

20 Resultater II FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) * * **
* * < 0,001 * < 0,05

21 Resultater III SF - 36 * * * * * * * * * * * * * *
* < 0,001 * < 0,05

22 Resultater IV Arthritis-Self-Efficacy-Scale * * * * * * * *
* < 0,001 * < 0,05

23 Resultater V Zung Depresjonsskala * * * * * * < 0,001 * < 0,05

24 Resultater VI Antall dager sykmeldt før start 15 i arbeid og 8 s.m.
tre mndr. etter 18 i arbeid og 4 s.m. åtte mndr. etter 18 i arbeid og 3. s.m.

25 oppsummering kontrollert pilot 25 FM pasienter i Balcova 
interessante preliminære resultater effekt på TP og 6 min. gangtest etter 3 mndr - ikke undersøkt etter 9 mndr. effekt etter 9 måneder på depresjon, FIQ, til dels SF-36 (fys og sosial funksjon, generell helse) 3 mndr effekt på vitalitet SF-36 9 mndr effekt på ASES (smerte og kapasitet) 3 mndr effekt på ASES (funksjon)

26 Nytt planlag NNytt FM prosjekt
Bevilget 5 millioner årlig fra HOD fra 2006 Målsetting 1) Å undersøke mulig langtidseffekt effekt av klima behandling for FM pasienter 2) Sammenlignet med tilsvarende behandling i Norge 3) Sammenlignet med ingen spesiell behandling

27 Pasienter Rekrutteres fra MHH Alder mellom 18 og 67 år
Stort sett friske ellers

28 Design START Høsten 2007 Gruppe A: 44 pasienter til Skogli
Gruppe B: 44 pasienter til Antalya i Tyrkia Gruppe C: 44 pasienter kontrollgruppe uten behandling, det første året – til Antalya H 2008

29 Behandling 4 ukers behandlingsopphold Aerob utholdenhetstrening
Kognitiv gruppeundervisning

30 Oppfølging A og B undersøkes før start etter 3, 6, 12 og 24 måneder
C undersøkes før start etter 3 og 12 måneder uten behandling deretter 3, 6 og 12 måneder etter behandling

31 Effektmål 6 minutters gangtest Håndkraft Antall ømme punkter
Fibromyalgi Impact Questionnaire (FIQ) Short Form HealtheSurveySF-36 Fatigue Severity Scale Becks Depression Inventory Mc Gill Pain Questionnaire Rheumatolgy Attitude Index

32 Ferdigstillelse Siste undersøkelser utføres H-2009
Data ferdiganalysert, bearbeidet og sammenfattet i rapport i løpet av våren 2010


Laste ned ppt "Fibromyalgi og Behandlingsreiser til Utlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google