Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon i omsorg – er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon i omsorg – er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon i omsorg – er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

2 Innhold • Litt om innovasjon i omsorg som tema - noen tanker og definisjon • Perspektivene og noen av forslagene i Hagenutvalget – med eksempler • Ledelse, veivalg og hva gjør KS? • Selvfølgelig er det mulig! Det vil vi få høre mer om etter hvert – også når Rennesøy og Arendal kommer på scenen. Og vi skal også borre litt i disse to rådmennene – hva er det som gjør at de er i gang med å få til innovasjon i praksis?

3 Innovasjon i omsorg? • Innovasjon – det er vel bare tekniske duppeditter det • Innovasjon har da ingenting med omsorg å gjøre – omsorg det er varme hender det • Dette er bare et nytt fyndord som er in om dagen – det går nok snart over Motpoler – eller to sider av samme sak?

4 Hvorfor innovasjon i omsorg? Mange grunner, for eksempel: • Bærekraft • Kvalitet • Rekruttering – nok folk & riktig kompetanse • Endrede behov – nye generasjoner • Vi gjør mye, men gjør vi det som er riktig? Den siste kloke tanke er vel ikke tenkt?

5 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig.» (Kåre Hagen) Ergo må vi løsrive oss fra den gamle medisinen som er mer penger, plasser og personell…

6 Innovasjon – hva er nå det? • N ytt • N yttig • N yttiggjort Innovasjon - en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper merverdi.

7 Hagen-utvalgets mandat ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer.”

8 Perspektivene • Fra bruker til borger • Fra passiv mottaker til aktiv deltaker • Fra eksperten vet til skape sammen • Fra beste til neste praksis • Kommunene må initiere, og staten må støtte Omsorg betraktes som et felles offentlig ansvar. Fellesskapsløsninger tilpasset nye behov og tilgjengelige ressurser.

9 Hagen-utvalgets fem store forslag • Ny samhandling - «den andre samhandlingsreformen» • Ny teknologi • Ny bolig • Ny kunnskap • Ny næring «Vi ønsker alle å være til stede i eget liv, selvhjulpne, med trygghet i egen, praktisk bolig, i et omsorgsfullt nærmiljø, så lenge som mulig.»

10 «Den andre samhandlingsreformen» • Mellomrommene mellom offentlig virksomhet og sivilsamfunn er en nøkkel. Her kan noe av den mest spennende fornyelsen komme til å skje i årene som kommer. • Mobilisering av ressurser; sette samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten, næromsorg.  Tenke nytt om samspillet mellom de offentlige ordningene og det sivile samfunn, utforske de nye formene frivilligheten tar, rette oppmerksomheten mot alternative arbeidsmetoder, driftsformer og organisering som utfordrer til medborgerskap.

11 en sti… Når ekspertene lager en trapp, lager brukerne en sti…

12 «Cocreation» – å skape sammen • Involverer alle «stakeholders» gjennom HELE prosessen • Skape løsninger MED, ikke FOR • Ny viten og kreative ideer generert gjennom gjensidig læring • Skape neste praksis – sammen

13 Hverdagsrehabilitering som eksempel • Fra passiv mottaker til aktiv deltaker - lengst mulig i eget liv • Borgerens eget behov som utgangpunkt – ikke systemets behov • Eldre mennesker er ikke en oppgave, men en ressurs. Utvikling ikke avvikling • Økt satsing på forebygging og tidlig innsats • Arbeidslag på tvers – tverrfaglig oppgaveløsning • Fredericia har vist oss at det er mulig. Nå kommer vi etter • Voss, Nøtterøy, Arendal og Bodø jobber sammen

14 Ny teknologi Velferdsteknologi et virkemiddel – ikke et mål i seg selv Økt mulighet for å leve selvstendige, trygge, sosiale liv også etter at behovet for omsorgstjenester melder seg. 1.Videreutvikle trygghetsalarmen til en trygghetspakke 2.Ta i bruk moderne kommunikasjons-teknologi og sosiale medier for kontakt med helsetjenesten, pårørende osv. 3.Ta i bruk teknologi som stimulerer, underholder, aktiviserer og strukturerer hverdagen

15 20/80 – stein på stein… • Langsiktig arbeid: nytt, nyttig og nyttiggjort • Partnerskap: kommune + forskere + private aktører = avgjørende faktor Noen eksempler: • «Sosiale medier for demente», Drammen og Sintef • «Trygghetspakke», Stavanger og Randaberg sammen med Lyse Energi m.fl. • «Trygge spor», Bærum, Drammen, Trondheim, m.fl. og Sintef

16

17 Ny bolig • Boliger og omgivelser må være gode å bli gamle i • Nye boformer: samvirkeløsninger, bofellesskap • Midler til uttesting av nye løsninger • Virkemidler også til ombygging og fornyelse – ikke kun til nybygg • Tilrettelegging for tilkobling av sensorer, alarmer og smarthusteknologi «… jeg flytter ikke inn på sjukeheimen før de har skikkelig nettilgang der…»

18 Innovasjon i innkjøp som eksempel • Lyngdal og Skånland - framtidas omsorgsboliger • Tromsø - hardbrukshus • Skien - framtidas sykehjem (med vekt på demente) www.leverandørutvikling.no  To fluer i en smekk: ny bolig og ny næring

19 Ny kunnskap • Uforsvarlig lite kunnskap: under 2 promille av budsjettene går til kunnskapsutvikling og forskning, innovasjon og utviklingsarbeid. • Opptrappingsplan 2020: tilføre statlige midler slik at en prosent av omsorgstjenestens totalbudsjett brukes til å utvikle tjenestens kunnskapsgrunnlag • Etablere et nasjonalt utdanningstilbud i innovasjon for kommunale ledere • Etablere et sekretariat for kommunal innovasjon

20 … og hvem skal drive med dette da? (…jeg har i alle fall ikke tid…) • … der har du innovasjonsspørsmålet ditt • … er du leder må du skape rom! • … er du medarbeider så grip mulighetene!

21 Innovasjon som veivalg! Ikke bare et stunt…

22 Et godt råd: Like barn leker ikke best • Viktig når dere skal tenke strategisk knytta til kompetanse og rekruttering • Mellomromskompetanse • Nettverksbygger • Entreprenøren • Borger ikke bruker  Hvem kan se «noe annet»?

23 Hva gjør KS? Interessepolitisk • Nytt virkemiddelapparat • Ny kunnskap • Frihet til å skape • FoU • Hele sektoren må med Utviklingspartner • FoU velferdsteknologi • Berøre – og bevege • Innovasjonsalliansen • Metodeverktøy • Hele sektoren må med

24 Innovasjonsalliansen på Facebook • Kunnskapsdeling på en enkel måte: • http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Innovasjonsalliansen/12173 6257839762 http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Innovasjonsalliansen/12173 6257839762

25 Selvfølgelig er det mulig! «Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig» • Nye tankesett • Hardt arbeid • Bygge stein på stein – sammen … så kan vi en dag sammen sprette champagnen!?!


Laste ned ppt "Innovasjon i omsorg – er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google