Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltakerloven Rögnvaldur Hannesson Norges Handelshøyskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltakerloven Rögnvaldur Hannesson Norges Handelshøyskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltakerloven Rögnvaldur Hannesson Norges Handelshøyskole

2 Brev 19. nov. 1937 fra S&F Fiskarlag til Norges Fiskarlag …krev… lov … som tek sikte på å stogga … kapitalsterke reidarlag [frå] å drive sildefiske med fleire og store snurpebåtar. Dersom … fiskarane [skal kunne] leva av sitt fiskaryrke, må … berre aktive fiskarar … vera med i fisket som båt- og brukseigarar Brev 12. mai 1938 fra garnsildfiskarlag Møre & Romsdal til Handelsdepartementet … spekulasjonsfiske … kapitalsterke … har … store fiskedampskip og … effektive fangstredskaper … stor produksjon men prisene for små til … lønnsom [drift] for den aktive fisker

3 Landsmøte Norges Fiskarlag 1941 … øvrige næringer … er … lovbeskyttet og har sine monopoler. … I fiskerinæringen kan en hvilken som helst outsider begynne. … naturlig at enhver som vil begynne i fiskeriene måtte gå den samme vei som i andre næringsgrener og yrker. Begynne som en mann om bord i en båt for å vise hva han duger til. I den siste tid … en annen fare for fiskerne, … en utstrakt megler- virksomhet [for] bygging og omsetning av nye fiskebåter

4 Forordning 20. des. 1941 • Erverv av fiskefartøyer må godkjennes av Fiskeridirektoratet Lov 1943 om bygging av fiskefartøyer Videreført i provisorisk anordning 1945 og lov 1946 Midlertidig lov 1947, forlenget 1948 & 1949 • Utfyllende bestemmelse i hht loven: • Konsesjon fortrinnsvis til aktiv fisker Landsmøte Norges Fiskarlag 1945 • Retten til å eie fiskebåter forbeholdes kun aktive fiskere

5 Fiskefartøykomiteen av 1948 • Heldig utvikling at fiskefartøyer eies av fiskerne selv • De … som utfører sin samfunnsmessige plikt ved å drive fiske … har krav på … beskyttelse mot spekulasjon … da … enkeltmenn eller selskaper plasserer penger i båter … i den hensikt å skaffe seg fortjeneste på en lettvint måte • Flertallet gikk inn for ny midlertidig lov (3 år) • Mindretallet mente en lov ikke var nødvendig • Ingen spekulasjon i byggekontrakter lenger • Fri investeringsadgang hvis det ikke er skadevirkninger • Overproduksjon av vintersild i 1937 årsak til krav om fiskereie • Havfiskeflåten bygd opp av andre enn aktive fiskere • På havfiskeflåten overveiende del prosentfiskere • Under dårlige forhold rederibåtene gjerne de beste

6 Fiskeridirektoratets uttalelse • En rekke rederier og personer har gjort en betydelig innsats uten å være aktive fiskere Norges Fiskarlags landsmøte 1949 • Under og efter krigen: større fiskebåter eiet av redere • Stråmannsvirksomhet • Samvirkedrift som alternativ i kapitalintensive fiskerier • Eneste mulighet ril å bevare fiskerienes sosiale struktur Undersøkelse eiendomsforhold • Ufullstendig • 50% fartøyer > 70 fot eid av ikke-aktive • Hermetikkfabrikker • Selvstendige redere

7 I 1956 var deltakerloven kommet for å bli • Gjaldt til 1964, derefter forlenget • Enstemmig anbefaling fra en ny komite • Men, ikke-aktive må også kunne eie fiskebåter når de har tilknytning til næringen og samfunnsmessige grunner tilsier • Fiskebåtredernes Forbund prinsipielt imot Fiskeridepartementet: • Regulering av eiendomsforhold skaper fornøden tillit innen fiskeridriften og hindrer skadelig spekulasjon • Hindrer kapitalsterke interesser fra å trenge seg inn i næringen til fortrengsel for aktive fiskere • Annerledes dog for fartøyer > 200 brt

8 Ny lov 1972 • Sammenbruddet i sildebestanden, nødvendig å regulere samlet uttak • §9: Ikke adgang til å overføre tillatelse til annen person • Slik ble det heldigvis ikke • Unntak for fartøyer < 50 fot • Høringsuttalelse fra Fiskeriøkonomisk institutt, NHH (dette var før min tid) • Omsettelighet av konsesjoner • Avgift på konsesjoner

9 Ny lov 1998 • Skjerpet deltakelseskrav (3 år av siste fem • Gjelder for alle fartøyer • Men, et nytt kriterium, ”administrerende reder” Mindretallet i Stortingets næringskomite: • Deltakerloven bør avvikles • De fleste fiskebåtrederier drives av ikke-aktive fiskere • Fiskeindustrien bør ha anledning til å eie fiskebåter

10 Deltakerloven – vanskelig å praktisere • Store, kapitalintensive båter krever profesjonell ledelse • Uthuling av aktivitetskravet • Aksjeselskapsformen • Overgang ved salg og arv

11 Det trengs ingen deltakerlov • Alt vi trenger er omsettelige fangstkvoter • Insentiver til nær-optimal investering i båter • Markedet bør bestemme hvor fisken føres på land • Forhindrer Deltakerloven en rasjonell næringsstruktur? • Vertikal integrasjon, flerbåtsrederier


Laste ned ppt "Deltakerloven Rögnvaldur Hannesson Norges Handelshøyskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google