Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Verdens matvarekrise – hva er best for landbruket i u-landene og landbruket i Norge? Chr. Anton Smedshaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Verdens matvarekrise – hva er best for landbruket i u-landene og landbruket i Norge? Chr. Anton Smedshaug."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vi får Norge til å gro! Verdens matvarekrise – hva er best for landbruket i u-landene og landbruket i Norge? Chr. Anton Smedshaug

3 Disposisjon •Verdens matvaresituasjon - Matvarekrise eller forsyningskrise? •Situasjonen i Sør •Situasjonen i Nord •Hva er best for oss alle?

4 Landbrukets utfordringer •Produsere til –Mat - 6,7 mrd mennesker –Industri - hamp, bomull, ull, lær, hud, gummi –Nytelsesmidler - kaffe, te, kakao, krydder, –Energi - høy og havre, biodiesel, bioetanol •Fø bonden (2 mrd ?) - penger •923 mill som sulter, over en milliard, under- og feilernært •Om lag 5 mill som dør årlig direkte av sult •Rundt 2060 vil verdens befolkning kuliminere med nær 10 mrd mennesker –Verdensproduksjonen må dobles til da –I Afrika må den tredobles (noen sier 5x)

5 Population & grain prices in Europe 100 50 25 millions 200 400 100017501950150018750 150 g silver/ 100 kg 50 100 Italian & Hanseatic towns Rise of European world trade system Industrial Revolution Transport Revolution & 2d Industrial Revolution Cheap transport  rapid increase in reclamation outside Old Europe Electricity, petro- chemistry, internal combustion  farm-produced materials displaced by minerals population grain prices Industrial fertiliser  accelerated increase in yields

6 Fallende priser på jordbruksvarer 1960-2000

7

8 Politiske konsekvenser •Tollvern opprettet i alle vestlige land før 1 vk utenom Storbritannia, Nederland og Danmark - USA •Markedsordninger før 2 vk i alle vestlige land + tollvern i de som ikke gjorde det før. •Landbruksstøtte til økte investeringer før 2 vk og for å sikre lønnsomhet etter 2 vk. •I-land som gruppe nettoeksportører av mat • Satsing på eksport til Nord av nytelsesvarer • Import av matvarer - Afrika, • Lite fokus på bonden i Sør, maktgrunnlaget lå/ligger i byene • U-land som gruppe nettoimportører av mat NORD SØR

9 Sultende i verden i starten av det 21. århundret

10

11 Økende underskudd i Sør

12 Fallende priser fordi •Billige innsatsfaktorer –Olje –Kunstgjødsel (naturgass, fosfat) –Metaller •Høy produksjonsvekst •Lite verdensmarked •Fallende bruksområde for jordbruksvarer, råvareoverskudd •Om lag 20 % av jordbruksarealet ble frigjort i den vestlige verden da traktoren erstattet hesten • Dyre(re) innsatsfaktorer • Lavere produksjonsvekst • India, Kina og Midt-Østen er store importører • Økende bruksområde for jordbruksvarer • Dyrere fossil energi 20. århundre21. århundre

13

14 Forsyningskrisen •En rekke land iverksatte eksportforbud. –Ris: Brasil, Egypt, Vietnam, India –Hvete: Russland, Ukraina, Argentina –Dette ble gjort uten konsultasjon med WTO •Prisene steg, men fra verdenshistoriens laveste nivåer –Fattige u-industrialiserte land, med stor bybefolkning fikk særlig store problemer eks Haiti og Egypt

15 Egypt vinteren 2008

16 Korn = Hvete, fôrkorn, ris – mill tonn fao ÅrTotal kornprod ForbrukHandelLager 05/0620532039248469 06/0720072067257420 07/0821142113253420 08/0922322167255468 Kilde FAO, okt 08

17

18 De som selger oljen importerer kornet

19 Verdens kornproduksjon 2007 (FAO) LandAndelVolum mill tonn 2007 (tot 2 114) 2006Åkerland Mill km 2 Land areal Mill km 2 Kina0.214534451.639.6 USA0.204243391.75 EU0.12263248 India0.122482401.842.97 Russland0.03677 0.5617 Kanada0.02349 Ukraina0.01328340.220.60 Brasil0.03370590.638.5 Argentina0.02042340.302.77 Australia0.0092040 i et godt år

20

21

22 Bioenergi OECD •Skal EUs målsetting om 5,75% bioenergi i 2010 nås, vil dette medføre at 12-15% av landbruksarealet i EU må benyttes til produksjon av bioenergi. Dvs 18 mt hvete, 5 mt mais og 21 mt rapsolje. •I USA er det en sterk vekst i bruken av mais til etanol om lag en tredjedel av maisavlingene (110 mt) ventes å gå til etanol i 2012. Soya brukes i liten grad til Biodiesel (2.1 mt) •Brasil bioetanol fra rørsukker (50 mt) – NB statlig rolle •OLJEPRISEN STYRER ALT

23

24 Et scenario 2020 •Situasjonen er helt åpen – både færre og flere sultne er mulig •Lagerhold vil øke - regulering av råvarer til mat eller energi •Afrika i skvis mellom øst og vest, Men må i økende grad fø seg selv •Råvarepriser vil mest sannsynlig presse opp prisene selv om det er tilstrekklig med mat - dersom det ikke er tilstrekkelig mat… •Andel av forbrukerkrona til mat vil øke •De som har penger vil nok få mat, de fattige og med små midler vil eventuelt lide. Problemene vil bli nasjonale og kontrollerbare innenfor Midt-Østen, Afrika, Sentral-Asia og øystater? •Internasjonalt matstabiliseringsfond?

25 Mats andel av konsumprisindeksen

26 Tilbake til 1930-tallet … •Hvert land bestemmer selv sin import gjennom tollvern og kvoter •Frihet til markedsregulering •Bruk av støtte til nasjonalt forbruk et lands egen sak •Preferanser til fattige u-land Fordi jordbruk er prisgitt naturens forutsetninger så må også politikken være tilpasset i hvert enkelt land

27 Jordbruk drives på naturens premisser

28 Bonden i sentrum

29 Politiske konsekvenser Norge •Mer fokus på nasjonal produksjon •Mer lagerhold •Mer landbruk i bistandspolitikken •Bedre lønnsomhet i landbruket - mer marked mindre støtte? •Fra nisje til volum? (igjen) •Små politiske konsekvenser i Norge – Vi har det 20. århundrets jordbrukspolitikk på plass

30 Politiske konsekvenser i Sør •Økt fokus på egen matproduksjon, helst gjennom selvstendige bønder– ikke primært eksport •Mer lagerhold, evt regionale lagre - siloer •Bruke friheten til å øke tollvern, nedkjempe IMF og Verdensbanken •Fokus på infrastruktur til gode jordbruksområder •Transport av innsatsfaktorer frø, gjødsel, transport av produkter •Samvirke - lik pris uavhengig av størrelse og geografi

31 LandBundet tollsats i WTO Anvendt tollsats USA5.25.3 EU15.415.1 Australia3.41.2 Norge137.661.1 Canada16.917.3 Kina15.815.7 India114.237.6 Uganda77.719.0 Tanzania120.019.0 Senegal29.814.3 Nigeria150.015.6 Filippinene34.79.6 Kilde: WTO 2007: World tariff profiles 2006

32


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Verdens matvarekrise – hva er best for landbruket i u-landene og landbruket i Norge? Chr. Anton Smedshaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google