Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DROPP INN FOR DROPP OUT. Helse er blitt butikk Pasienten er blitt kunde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DROPP INN FOR DROPP OUT. Helse er blitt butikk Pasienten er blitt kunde."— Utskrift av presentasjonen:

1 DROPP INN FOR DROPP OUT

2 Helse er blitt butikk

3 Pasienten er blitt kunde

4 Helsearbeideren er blitt butikkmedarbeider

5 I denne verden er fokus ofte rettet mot:

6 $ Penger $ Og…

7 Public management ProfittInntjeningRefusjonerAnbudsrunderProduksjonskravKostnadseffektivitetRasjonaliseringEffektiviseringResultatenheterKonkurranseutsettingStykkprisfinansieringTelle,måle,veie Og ikke minst å……

8 Vurdere hvilke pasienter/kunder som er:

9 Lønnsomme Eller

10 Ulønnsomme

11 I ET SLIK SYSTEM VIL DET ALLTID VÆRE EN RISIKO FOR AT TILBUD GIS TIL DE PASIENTENE SOM SYKEHUSET FÅR MEST PENGER FOR Å BEHANDLE… OG IKKE NØDVENDIGVIS TIL DE PASIENTENE SOM KANSKJE TRENGER BEHANDLING MEST…

12 PROSJEKTET DERE NÅ SKAL HØRE OM HANDELR OM DE ”ULØNNSOMME PASIENTENE”….. OG HVORDAN VI KANSKJE KAN MØTE DISSE PASIENTENE PÅ EN BEDRE MÅTE INNENFOR ET SLIKT SYSTEM

13 ”Drop in for Drop ut” Et prosjekt ved ruspoliklinikken DPS Hamar

14

15 Kort disposisjon:  Litt kort om ruspoliklinikken og bakgrunn for prosjektet  Behandlingsaktivitet og fremmøte ved ruspoliklinikken  Delprosjekt: Førstesamtaler  Hovedprosjekt: ”Drop in for Drop ut”  Konklusjoner  Eventuelle spørsmål, kommentarer, etc

16 Ruspoliklinikken DPS Hamar  Ca 15 behandlere  Ca 120.000 innbyggere  Ca 3-400 henvisninger  Pasientsammensetning  Ca 65% menn  Ca 60% er under 40 år  Ca 50% har stoff som hovedrusmiddel eller er i LAR tiltak,… og rundt 90% av disse er under 40år

17 Prosjektets utgangspunkt Behandlingsforløp som aldri kommer i gang Behandlingsforløp preget av stort fravær Behandlingsforløp som blir avbrutt

18 Hypotese 1 Ikke bare de alvorligste…. (Gr.3, st.meld 25, 96/97)

19 Hypotese 2 Fremmøte og motivasjon henger nødvendigvis ikke sammen ….det kan like gjerne handle om oss

20 Mange faktorer vil påvirke fremmøte  Men…  Innrettet mot: ”legge til rette faktorer” Ulike tiltak for en bedre- og mer individuell tilrettelegging av behandlingen

21 Målsetting med prosjektet  Fremskaffe kunnskap og finne tiltak  Bidra til at flere ruspasienter faktisk: A: Kommer inn i behandling B: Greier å gjennomføre behandling C: Ikke ”dropper ut” av behandling

22 Prosjektets ”fire ben”  Kartleggingsundersøkelse høst 2005  Delprosjekt: Førstesamtaler ved oppstart behandling  Hovedprosjekt: ”Drop in for Drop ut”  Re-kartleggingsunderseøkelse høst 2007

23 ”Data materiale”  Ca 3500 planlagte polikliniske aktiviteter  Overfor ca 500 pasienter

24 Avklaringer  Avklaring 1: Aktivitetsnivå  Avklaring 2:2005 + 2007

25 Behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken Informasjon hentet fra kartlegging høst 05-07. ca 2300 planlagte aktiviteter/konsultasjoner (prosjektaktivitet er ikke medregnet)

26 Planlagt behandlings virksomhet ved ruspoliklinikken Samlede tall fra kartlegging 2005 og 2007. Prosent. Aktivitetsnivå. N = 2314

27 Fremmøte til behandling ved ruspoliklinikken  69% Gjennomførte aktiviteter  12% Avbestilt av pasienten  19%Ikke møtt (uten beskjed)

28 Fremmøte i forhold til ulike aktivitetstyper Kartleggingsundersøkelse 2005 og 2007. Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = 1664-343-130-72-33 65%

29 Fremmøte til ulike aktivitetstyper, sett i forhold til alder og rusmiddel. Aktivitetsnivå. N (alder) = 1865. N (rusmiddel) = 1803. Aldersgrupper og rusbruk IndividualsamtalerSamarbeidsmøterAktiviteter ute Møtt Pasienter O/40 år (608-27-40) 72,288,992,5 Pasienter U/40 år (1056-103-32) 60,187,493,8 Pasienter uten rus- diagnose (214-11-10) 79,0100 Pasienter med alkoholdiagnose (545-24-35) 71,687,591,4 Pasienter med stoff eller lar-diagnose (845-93-26) 55,487,192,3

30 Fremmøte til Individualsamtaler: Sett i forhold til hovedrusmiddel, for pasienter under 40.år. Aktivitetsnivå. N = 722. Cannabis (263) Blanding (132) LAR (131) Opiat (69) Amfetamin (137) Møtt 58,9 57,651,150,7 47,4

31 Delprosjekt: Førstesamtaler ved oppstart behandling

32 Prosjektbeskrivelse  Utgangspunkt: laveste oppmøte høst 2005 (55%)  Målsetting: Bedre fremmøte gjennom å håndtere slike samtaler annerledes. A: Forsøke å oppnå kontakt før innkalling B: Tilbud om eventuelt å avholde samtalene utenfor rupol  Alle behandlere ved ruspoliklinikken og alle planlagte førstesamtaler, i løpet av perioden 01.10.06 – 30.09.07

33 Etter 1.års kartlegging  256 førstesamtaler  93 prosent ved ruspoliklinikken

34 Eventuell kontakt med pasienten i forkant av samtalen  45% kontakt  55% ikke kontakt

35 På hvilken måte er kontakt forsøkt/oppnådd i forkant av første samtale: Prosent. Aktivitetsnivå. N = 256 73%

36 Fremmøte til førstesamtaler: Samlet fremmøte til førstesamtaler på aktivitetsnivå. Prosent. N =251 55%

37 Fremmøte ut ifra om det har vært kontakt eller ikke: Aktivitetsnivå. Prosent. N = 139-112

38 Hovedprosjekt ”Drop in for Drop ut”

39 Prosjektbeskrivelse  Utgangspunkt: Den generelt sett mest ustabile pasientgruppa i forhold til fremmøte (59%)  Målsetting: Øke fremmøte gjennom å bedre tilgjengeligheten  To behandlere i hele stillinger. 01.10.06 – 30.09.07  Ovenfor et utvalg pasienter fra denne gruppen (30), prøve ut diverse ”legge til rette” tiltak

40 ”Legge til rette” tiltak  Endre rutiner ved oppstart behandling  Aktiv bruk av mobil/sms  Påminning via sms  ”Forfølge” ustabiliteten  Kveldspoliklinikk  Hjemmebesøk og samtaler nærmere pasienten sitt bosted

41 ”Prosjektåret”: Hovedtall  38 pasienter  817 planlagte polikliniske aktiviteter 605 Kontorbaserte individualsamtaler 135 Polikliniske aktiviteter utenfor kontoret 73 Samarbeids/ansvarsgruppemøter 4 Pårørendesamtaler

42 Kontakt med pasientene i forkant av planlagt poliklinisk aktivitet. Aktivitetsnivå. Prosent. N = 817 Kontakttype: Andel Avtalte ny kontakt ved forrige avtale29,0 Har prøvd, men ikke oppnådd kontakt8,1 Pasienten har kun fått tilsendt innkallingsbrev1,1 Oppnådd kontakt via tekstmelding32,9 Oppnådd kontakt via telefon24,1 Oppnådd kontakt via samarbeidspartner2,7 Oppnådd kontakt på annen måte2,1 62%

43 Fremmøte i hovedprosjektet

44 Fremmøte i prosjektet Aktivitetsnivå. Prosent. N = 792 59% 30% 75%

45 ”Hei Evy! Så ikke noe til deg i dag. Det kom sikkert noe i veien. Hadde vært fint om du kunne ringt meg eller send meg en melding så vi kunne avtale et nytt treff. Håper du har det bra. Hilsen Lise.”

46 Gjennomgang av utprøvde metoder i ”Drop in for Drop ut”

47 Oppstart av 26 ”nye” behandlingsforløp  Samtale er avholdt med alle  Kontakt i forkant med 22  21 til første, 3 til andre og 2 til den fjerde  7 samtaler ble avholdt utenfor ruspoliklinikken

48 Generell bruk av mobiltelefon, sms og påminninger  ”Aktivt verktøy”, tilgjengelig for alle  Påminning  Behandler selv som administrerer påminningene  Mer oppdatert om pasientens nå-situasjon

49 Eksempler på kontakt frekvens  ”Eva Merete” (april og ut perioden) 6.mnd  Totalt 18 planlagte aktiviteter  Totalt 8 gjennomførte avtaler  Totalt 99 forsøk på telf/sms kontakt  47 ganger kontakt via sms/telefon  52, uten hell (inkl 32 sms)

50 Bruke pasientens ”hjemmebane” som arena for behandlingsaktivitet  Ved kontaktetablering  For å ”hente pasienten tilbake” ved avbrudd  For å få igangsatt og gjennomført utredninger/kartlegging  Ved anamneseopptak og prosesser rundt plass i rusinstitusjon  I samarbeid med første linje tjenesten  Som et ledd i forskjellige terapeutiske prosesser  Som et forebyggende tiltak ved eventuell ustabilitet  Over 80 hjemmebesøk er planlagt, overfor 17 pasienter  86 prosent av disse er gjennomført som planlagt

51 Avholde behandlingsaktivitet nærmere pasientens bosted / andre steder  Ved oppstart eller ustabile perioder -Ved annet offentlig kontor -Ved lavterskeltilbud eller andre tiltak -På kafeer, offentlige møteplasser eller andre steder -Gå tur  Ca 50 aktiviteter (19 pas)  Over 80 prosent fremmøte

52 Kveldspoliklinikk  Fra februar-07 og ut perioden  12-19.30, en dag i uka  17 pasienter har fått tilbud  Ca 70 planlagte aktiviteter  80 prosent fremmøte

53 Konklusjoner

54 Konklusjon Misbruksmønster  Jo mer rus, desto mer fravær ….bør legges til grunn for valg av metode

55 Generelle konklusjoner  Mange har betydelige vanskeligheter !!!!  Mest, de under 40 år, med stoff/lar diagnose og et omfattende misbruk  Tilgjengelighet og fremmøte kan ved enkle tiltak bedres !!

56  Generell kontakt i forkant……Noe bedre….  Kontakt før oppstart……Enda mer bedre……  Bytte arena……….Størst effekt…..

57 Derfor……..  Ut av kontoret…. ….Være PRO-AKTIVE…….

58 Takk for meg! Eventuelle spørsmål?


Laste ned ppt "DROPP INN FOR DROPP OUT. Helse er blitt butikk Pasienten er blitt kunde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google