Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 1 Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 1 Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og Ulsrud videregående skole 7. mars 2006 Jan F. Qvigstad Øyvind Eitrheim Preben Munthe Aanund Hylland

2 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Hva er priser? Relativ verdi 1 pris Vare 1Vare 2

3 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Relativ verdi – 4 varer Vare 1 6 priser Vare 2 Vare 3Vare 4

4 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Relative prisforhold i økonomien •Anta at det er N varer i økonomien •Mellom N varer finnes det N(N-1)/2 relative prisforhold •Når antall varer øker blir det etterhvert mange prisforhold å holde rede på N N(N-1)/ ,5 mill

5 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Relative prisforhold for N=8 varer p_ij = P_i/P_j, i,j=1,...,8, i≠j 28 priser

6 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Relative priser når vare 1 er penger p_ij = p_i1/p_j1, i,j=2,...,8 i≠j 7 priser

7 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Priser (Indeksert 1850=100) Øl Oksekjøtt Ris

8 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Hva skal til for at en vare skal bli brukt som penger? •Varen må være tilgjengelig og folk må ha tillit til at den har den verdien den lover •Kostnadene ved å bruke varen som betalingsmiddel må være lave nok •Myndighetene kan bestemme hva som skal gjelde som penger •Mynter i gull, sølv eller kobber (skillemynt) •Papirpenger (sedler) som ikke lett lar seg forfalske

9 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Hva når tilgangen på varen man bruker som penger øker? •Utvinner mer gull/sølv Pengemengde Gull og sølv mye brukt som pengevare

10 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering • Mer penger å fordele på de andre varene • Pengeverdien av hver vare øker • De relative prisforholdene mellom varene uendret Inflasjon Økt pengemengde

11 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Norske konsumpriser og tilgangen på sølv i Europa på 1500-tallet (Konsumpriser venstre akse, indeks 1550=100. Sølvutvinning + sølvimport høyre akse, estimert årlig gj.sn. i tonn.) Kilder: John H. Munro, Hamilton, og Norges Bank Sølvutvinning + sølvimport (tonn) Norske konsumpriser

12 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Gullutvinning og konsumpriser på 1800-tallet Verdensproduksjon av gull (tonn) Kilder: Grytten (2004a) og Schmitz (1979) Norske konsumpriser

13 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Inflasjon i Norge fra års symmetrisk, glidende gjennomsnitt Kilde: Norges Bank

14 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Pengevesenet bryter sammen pengemengden femdobles prisnivået ellevedobles Riksdaler kurant (mill.) KPI Kilder: Grytten (2004a) og Svendsen og Hansen (1968)

15 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Sølvmynt før Napoleonskrigene en riksdaler species ,282 gram fint sølv

16 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Pengeenheter før 1813 riksdaler (dansk) courant (80% av riksdaler species) Perioden riksbankdaler = 6 riksdaler courant Etter 1816 (Norges Bank) 1 speciedaler = 10 riksbankdaler

17 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Assignasjonsbevis 1807 (Riksdaler dansk courant)

18 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Riksdaler courant Første forsøk mislyktes 1813 •Ny seddelbank (Rigsbanken) •Ny pengeenhet (riksbankdaler) •Devaluering med nær 90% 1 Riksbankdaler = 6 riksdaler courant

19 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Riksdaler courant Riksbankdaler Andre forsøk mislyktes •Eidsvollgarantien 1814 •Devaluering med 47%

20 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Prinsesedler utstedt av prins Christian Frederik vinteren 1814 (riksbankdaler)

21 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Norges Bank opprettes i 1816 Sølvskatt, nye sedler (speciedaler)

22 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Riksdaler courant Riksbankdaler Specie- daler Tredje forsøk lyktes. Norges Bank opprettes, starten var vanskelig •Devaluering med 80% •Utsatt innløsningsplikt •1822: kurs mot pari

23 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering En speciedaler 1819 Samme vekt 25,282 gram fint sølv I 1842 ble sølvmyntstandard gjeninnført etter 85 år med papirmyntstandard

24 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering •Hyperinflasjon –Sterkt tiltagende inflasjon –Ingen har tillit til pengenes verdi –Folk kvitter seg med penger før de blir verdiløse –Stigende seddelvalører •I forbindelse med krig og revolusjon –Frankrike etter revolusjonen ( ) –USA under borgerkrigen ( ) –Tyskland etter første verdenskrig ( ) –Hellas og Ungarn (ifm andre verdenskrig) –Jugoslavia ( )

25 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Hyperinflasjon i Tyskland •Sterkt tiltagende inflasjon •Stigende seddelvalører

26 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Hyperinflasjon Tyskland pengesedlene ble brukt til oppvarming

27 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Hyperinflasjon Tyskland frimerker med valører opptil 50 mrd mark

28 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Hyperinflasjon Jugoslavia 1993 •Sterkt tiltagende inflasjon •Stigende seddelvalører

29 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Zimbabwe has the highest annual inflation rate in the world:[2]. (385% in 2003, 624% in January 2004, 360% (average) in 2004 and 585% in Zimbabwe's annual rate of inflation is expected to reach a peak of between 700 and 800 percent in the first quarter of 2006.). Source: Wikipedia Hyperinflasjon 2006: Zimbabwe? •Sterkt tiltagende inflasjon •Stigende seddelvalører

30 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering Siste tre år med hyperinflasjon. Tap av pengeverdi per år i prosent

31 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering En riksdaler species 1795 Samme vekt 25,282 gram fint sølv I 1842 ble sølvmyntstandard gjeninnført etter 85 år med papirmyntstandard En speciedaler 1819


Laste ned ppt "Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 1 Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google