Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 1 Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 1 Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 1 Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og Ulsrud videregående skole 7. mars 2006 Jan F. Qvigstad Øyvind Eitrheim Preben Munthe Aanund Hylland

2 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 2 Hva er priser? Relativ verdi 1 pris Vare 1Vare 2

3 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 3 Relativ verdi – 4 varer Vare 1 6 priser Vare 2 Vare 3Vare 4

4 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 4 Relative prisforhold i økonomien •Anta at det er N varer i økonomien •Mellom N varer finnes det N(N-1)/2 relative prisforhold •Når antall varer øker blir det etterhvert mange prisforhold å holde rede på N23481000 N(N-1)/2136280,5 mill

5 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 5 Relative prisforhold for N=8 varer p_ij = P_i/P_j, i,j=1,...,8, i≠j 28 priser

6 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 6 Relative priser når vare 1 er penger p_ij = p_i1/p_j1, i,j=2,...,8 i≠j 7 priser

7 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 7 Priser 1830-1871 (Indeksert 1850=100) Øl Oksekjøtt Ris

8 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 8 Hva skal til for at en vare skal bli brukt som penger? •Varen må være tilgjengelig og folk må ha tillit til at den har den verdien den lover •Kostnadene ved å bruke varen som betalingsmiddel må være lave nok •Myndighetene kan bestemme hva som skal gjelde som penger •Mynter i gull, sølv eller kobber (skillemynt) •Papirpenger (sedler) som ikke lett lar seg forfalske

9 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 9 Hva når tilgangen på varen man bruker som penger øker? •Utvinner mer gull/sølv Pengemengde Gull og sølv mye brukt som pengevare

10 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 10 • Mer penger å fordele på de andre varene • Pengeverdien av hver vare øker • De relative prisforholdene mellom varene uendret Inflasjon Økt pengemengde

11 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 11 Norske konsumpriser og tilgangen på sølv i Europa på 1500-tallet (Konsumpriser venstre akse, indeks 1550=100. Sølvutvinning + sølvimport høyre akse, estimert årlig gj.sn. i tonn.) Kilder: John H. Munro, Hamilton, og Norges Bank Sølvutvinning + sølvimport (tonn) Norske konsumpriser

12 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 12 Gullutvinning og konsumpriser på 1800-tallet Verdensproduksjon av gull (tonn) Kilder: Grytten (2004a) og Schmitz (1979) Norske konsumpriser

13 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 13 Inflasjon i Norge fra 1667 25 års symmetrisk, glidende gjennomsnitt Kilde: Norges Bank

14 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 14 Pengevesenet bryter sammen 1806-1812 pengemengden femdobles prisnivået ellevedobles Riksdaler kurant (mill.) KPI Kilder: Grytten (2004a) og Svendsen og Hansen (1968)

15 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 15 Sølvmynt før Napoleonskrigene en riksdaler species 1795 25,282 gram fint sølv

16 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 16 Pengeenheter før 1813 riksdaler (dansk) courant (80% av riksdaler species) Perioden 1813-1816 1 riksbankdaler = 6 riksdaler courant Etter 1816 (Norges Bank) 1 speciedaler = 10 riksbankdaler

17 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 17 Assignasjonsbevis 1807 (Riksdaler dansk courant)

18 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 18 Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi 1795-1842 (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Riksdaler courant Første forsøk mislyktes 1813 •Ny seddelbank (Rigsbanken) •Ny pengeenhet (riksbankdaler) •Devaluering med nær 90% 1 Riksbankdaler = 6 riksdaler courant

19 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 19 Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi 1795-1842 (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Riksdaler courant Riksbankdaler Andre forsøk mislyktes 1814-1816 •Eidsvollgarantien 1814 •Devaluering med 47%

20 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 20 Prinsesedler utstedt av prins Christian Frederik vinteren 1814 (riksbankdaler)

21 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 21 1817 Norges Bank opprettes i 1816 Sølvskatt, nye sedler (speciedaler) 1822 18401874

22 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 22 Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi 1795-1842 (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Riksdaler courant Riksbankdaler Specie- daler Tredje forsøk lyktes. Norges Bank opprettes, starten var vanskelig •Devaluering med 80% •Utsatt innløsningsplikt •1822: kurs mot pari

23 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 23 En speciedaler 1819 Samme vekt 25,282 gram fint sølv I 1842 ble sølvmyntstandard gjeninnført etter 85 år med papirmyntstandard

24 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 24 •Hyperinflasjon –Sterkt tiltagende inflasjon –Ingen har tillit til pengenes verdi –Folk kvitter seg med penger før de blir verdiløse –Stigende seddelvalører •I forbindelse med krig og revolusjon –Frankrike etter revolusjonen (1790-96) –USA under borgerkrigen (1861-65) –Tyskland etter første verdenskrig (1922-23) –Hellas og Ungarn (ifm andre verdenskrig) –Jugoslavia (1992-93)

25 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 25 Hyperinflasjon i Tyskland 1922-1923 •Sterkt tiltagende inflasjon •Stigende seddelvalører

26 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 26 Hyperinflasjon Tyskland 1922-1923 pengesedlene ble brukt til oppvarming

27 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 27 Hyperinflasjon Tyskland 1922-1923 frimerker med valører opptil 50 mrd mark

28 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 28 Hyperinflasjon Jugoslavia 1993 •Sterkt tiltagende inflasjon •Stigende seddelvalører

29 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 29 Zimbabwe has the highest annual inflation rate in the world:[2]. (385% in 2003, 624% in January 2004, 360% (average) in 2004 and 585% in 2005. Zimbabwe's annual rate of inflation is expected to reach a peak of between 700 and 800 percent in the first quarter of 2006.). Source: Wikipedia Hyperinflasjon 2006: Zimbabwe? •Sterkt tiltagende inflasjon •Stigende seddelvalører

30 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 30 Siste tre år med hyperinflasjon. Tap av pengeverdi per år i prosent

31 Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 31 En riksdaler species 1795 Samme vekt 25,282 gram fint sølv I 1842 ble sølvmyntstandard gjeninnført etter 85 år med papirmyntstandard En speciedaler 1819


Laste ned ppt "Norges Bank Pengepolitikk OP37lansering070306 1 Norges Banks skriftserie nr 37 Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google