Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Banks skriftserie nr 37

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Banks skriftserie nr 37"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Banks skriftserie nr 37
Arrangement for klasser fra Oslo Katedralskole, Oslo Handelsgymnasium og Ulsrud videregående skole 7. mars 2006 Jan F. Qvigstad Øyvind Eitrheim Preben Munthe Aanund Hylland

2 Hva er priser? Relativ verdi Vare 1 Vare 2 1 pris

3 Relativ verdi – 4 varer Vare 1 Vare 2 Vare 3 Vare 4 6 priser

4 Relative prisforhold i økonomien
Anta at det er N varer i økonomien Mellom N varer finnes det N(N-1)/2 relative prisforhold Når antall varer øker blir det etterhvert mange prisforhold å holde rede på N 2 3 4 8 1000 N(N-1)/2 1 6 28 0,5 mill

5 Relative prisforhold for N=8 varer
p_ij = P_i/P_j, i,j=1,...,8, i≠j 28 priser

6 Relative priser når vare 1 er penger
p_ij = p_i1/p_j1, i,j=2,...,8 i≠j 7 priser

7 Priser (Indeksert 1850=100) Øl Oksekjøtt Ris

8 Hva skal til for at en vare skal bli brukt som penger?
Varen må være tilgjengelig og folk må ha tillit til at den har den verdien den lover Kostnadene ved å bruke varen som betalingsmiddel må være lave nok Myndighetene kan bestemme hva som skal gjelde som penger Mynter i gull, sølv eller kobber (skillemynt) Papirpenger (sedler) som ikke lett lar seg forfalske

9 Hva når tilgangen på varen man bruker som penger øker?
Gull og sølv mye brukt som pengevare Hva når tilgangen på varen man bruker som penger øker? Utvinner mer gull/sølv Pengemengde

10 Økt pengemengde Inflasjon Mer penger å fordele på de andre varene
Pengeverdien av hver vare øker De relative prisforholdene mellom varene uendret Inflasjon

11 Norske konsumpriser og tilgangen på sølv i Europa på 1500-tallet
(Konsumpriser venstre akse, indeks 1550=100. Sølvutvinning + sølvimport høyre akse, estimert årlig gj.sn. i tonn.) Sølvutvinning + sølvimport (tonn) Norske konsumpriser Munro: Table 12 Estimates of Aggregate Silver Production from Central European Mines in the Sixteenth Century Annual Estimates in Kilograms of Fine Silver According to Soetbeer (1879) + Table 7 The Mint Outputs of England and the Low Countries, in 25-Year Totals, to : in Kilograms of Pure Silver and Gold, and in Aggregate Money-of-Account Values (Pounds Sterling and Livres Gros Flemish) Hamilton (500yearsofpricehistory.xls) Kilder: John H. Munro, Hamilton, og Norges Bank

12 Gullutvinning og konsumpriser på 1800-tallet
Verdensproduksjon av gull (tonn) Norske konsumpriser Kilder: Grytten (2004a) og Schmitz (1979)

13 25 års symmetrisk, glidende gjennomsnitt
Inflasjon i Norge fra 1667 25 års symmetrisk, glidende gjennomsnitt Kilde: Norges Bank

14 Pengevesenet bryter sammen 1806-1812 pengemengden femdobles prisnivået ellevedobles
KPI Riksdaler kurant (mill.) Kilder: Grytten (2004a) og Svendsen og Hansen (1968)

15 Sølvmynt før Napoleonskrigene en riksdaler species 1795
25,282 gram fint sølv

16 riksdaler (dansk) courant (80% av riksdaler species)
Pengeenheter før 1813 riksdaler (dansk) courant (80% av riksdaler species) Perioden 1 riksbankdaler = 6 riksdaler courant Etter 1816 (Norges Bank) 1 speciedaler = 10 riksbankdaler

17 Assignasjonsbevis 1807 (Riksdaler dansk courant)
Regjeringskommisjonen Assignasjonsbevis trykket i Altona (Norge hadde ikke seddeltrykkeri) Utstedt etter den allerhøyeste forordning ..

18 1 Riksbankdaler = 6 riksdaler courant
Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Første forsøk mislyktes 1813 Ny seddelbank (Rigsbanken) Ny pengeenhet (riksbankdaler) Devaluering med nær 90% Riksdaler courant Første forsøk i 1813 mislyktes Ny seddelbank (Rigsbanken) Ny pengeenhet (riksbankdaler) Devaluering med nær 90% Sedlenes verdi fortsatte å falle mot sølv 1 Riksbankdaler = 6 riksdaler courant

19 Riksdaler courant Riksbankdaler
Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Andre forsøk mislyktes Eidsvollgarantien 1814 Devaluering med 47% Riksdaler courant Andre forsøk mislyktes Nye sedler blir utstedt (prinsesedler mv.) Eidsvollsgarantien 1814 Devaluering med 47% Eidsvollsgarantien oppheves i januar 1816 Sedlenes verdi kraftig redusert mot sølv Riksbankdaler

20 Prinsesedler utstedt av prins Christian Frederik vinteren 1814 (riksbankdaler)
I 1814 sirkulerte mange pengesedler i Norge Riksbankdaler ble utstedt av Rigsbankens filial i Christiania, men også stattholderregenten Prins Frederik fikk ”efter høieste befaling” utstedt riksbankdalersedler (prinsesedler)

21 Norges Bank opprettes i 1816 Sølvskatt, nye sedler (speciedaler)
1817 1822 1840 1874 Det tok tid å samle inn sølvfondet på to mill speciedaler Det kunne utstedes to speciedaler i sedler per speciedaler i sølvfondet Norges Bank begrenset seddelutstedelsen den første tiden

22 Specie- daler Riksdaler courant Riksbankdaler
Seddelverdi i prosent av pari sølvverdi (riksdaler courant, riksbankdaler, speciedaler) Specie- daler Tredje forsøk lyktes. Norges Bank opprettes, starten var vanskelig Devaluering med 80% Utsatt innløsningsplikt 1822: kurs mot pari Riksdaler courant Tredje forsøk lyktes, men starten var vanskelig Norges Bank opprettes 1816 Speciedaler innføres som ny pengeenhet (1:10 riksbankdaler) Devaluering med 80% (riksbankdaler hadde bare halv sølvverdi) Tvungen sølvskatt (2 mill speciedaler) Innløsningsplikt mot sølv utsettes Sedlenes verdi kraftig redusert (45% av pari kurs på det svakeste sommeren 1822) Fra 1823 innløsningsplikt til overkurs Innløsningsplikt til pari kurs fra 1842 Riksbankdaler

23 I 1842 ble sølvmyntstandard gjeninnført etter 85 år med
papirmyntstandard En speciedaler 1819 Samme vekt 25,282 gram fint sølv

24 I forbindelse med krig og revolusjon
Hyperinflasjon Sterkt tiltagende inflasjon Ingen har tillit til pengenes verdi Folk kvitter seg med penger før de blir verdiløse Stigende seddelvalører I forbindelse med krig og revolusjon Frankrike etter revolusjonen ( ) USA under borgerkrigen ( ) Tyskland etter første verdenskrig ( ) Hellas og Ungarn (ifm andre verdenskrig) Jugoslavia ( )

25 Hyperinflasjon i Tyskland 1922-1923
Sterkt tiltagende inflasjon Stigende seddelvalører

26 Hyperinflasjon Tyskland 1922-1923 pengesedlene ble brukt til oppvarming

27 Hyperinflasjon Tyskland 1922-1923 frimerker med valører opptil 50 mrd mark

28 Hyperinflasjon Jugoslavia 1993
Sterkt tiltagende inflasjon Stigende seddelvalører

29 Hyperinflasjon 2006: Zimbabwe?
Sterkt tiltagende inflasjon Stigende seddelvalører Zimbabwe has the highest annual inflation rate in the world:[2]. (385% in 2003, 624% in January 2004, 360% (average) in 2004 and 585% in Zimbabwe's annual rate of inflation is expected to reach a peak of between 700 and 800 percent in the first quarter of 2006.). Source: Wikipedia

30 Siste tre år med hyperinflasjon. Tap av pengeverdi per år i prosent

31 En riksdaler species 1795 En speciedaler 1819
I 1842 ble sølvmyntstandard gjeninnført etter 85 år med papirmyntstandard En riksdaler species 1795 En speciedaler 1819 Samme vekt 25,282 gram fint sølv


Laste ned ppt "Norges Banks skriftserie nr 37"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google