Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7 Felles kablingssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7 Felles kablingssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 7 Felles kablingssystem
EF BF Kjellar 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjonar PABX Frå offentleg nett Figur Felles kablingssystem.

2 EN-50173 EN-50174 Felles standard INFO
Gir retningslinjer for funksjonskrav og infrastruktur i felles kablingssystem. EN-50174 Gir retningslinjer for montasje og installasjon i felles kablingssystem. INFO For meir info klikk på

3 Strukturen etter EN-50173 OF – områdefordelar BF – bygningsfordelar
EF – etasjefordelar TP – mellomkopling TO - arbeidsuttak Mot offentleg nett

4 Nettstruktur i felles kablingssystem
BF EF TO TP OF Mogeleg kabelsamband Mogeleg transisjonspunkt Områdestamkabel Bygningsstamkabel Horisontalkabel Figur 7.2 Blokkskjematisk struktur i eit felles kablingssystem.

5 Struktur og kabellengder i eit felles kablingssystem
OF D F BF C E EF B 1500 m 500 m 90 m TP (mogeleg) Terminal- utstyr Område-stam-kabling Bygnings-stam-kabling Horisontal kabling Arbeids-område-kabling Felles kablingssystem Figur 7.3 Strukturen i eit felles kablingssystem.

6 Kabellengder A + B + E < 10 m samla lengd av arbeidsområdekabel, utstyrskabel og krysskoplingssnor (eller krysskoplingstråd) i systemet for den horisontale kablinga C og D < 20 m lengd av krysskoplingssnor (eller krysskoplingstråd) i BF eller OF F og G < 30 m lengd av utstyrskablar i BF eller OF

7 ISO-8-kontakt kvit-blå 1a 5 blå-kvit 1b 4 kvit-oransje 2a 1 oransje-kvit 2b 2 kvit-grøn 3a 3 grøn-kvit 3b 6 kvit-brun 4a 7 brun-kvit 4b 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ISO-8 TELE DATA Figur 7.4 Terminering og intern kabling i ein ISO-8-kontakt.

8 Kabeltypar og koplingsmateriell
2 PAR 3 3 1 4 2 1 4 Fargekodar i leiaren Par 1: kvit/blå Par 2: kvit/oransje Par 3: kvit/grøn Par 4: kvit/brun Modularjack kopla som EIA/TIA 568A LexCom og AMP Modularjack kopla som EIA/TIA 568B LexCom, AT&T, IBM, AMP, krone Gjengiit med løyve frå Solar Elektrongros AS

9 RJ45 Figur 7.5 RJ-45-konnektor, åtte pinnar.

10 Pinnebruk i ISO-8-kontaktar og RJ45
KABEL: Par nr. 2 3 1 4 A/b-grein a b UTTAK: Pinne nr. 5 6 7 8 2-tråd telefon/analoge modem 4-tråd telefon/digitale modem a2 b1 a1 b2 4-tråd digitale modem U I ISDN p3 p2 2/4-tråd-calling Data D Straumforsyning/jord J S a = a-grein p2 = straumforsyning frå NT b = b-grein p3 = straumforsyning til anna utstyr via NT I = innkomande signal J = jord U = utgåande signal S = spenning Tabell 7.1 Pinnebruk i ISO-8-kontaktar og RJ45.

11 Patchepanel Figur 7.6 Patchepanel med krysskoplingssnorer (patchesnorer).

12 Montasjereglar for kategorikablar
Montasjereglane gjeld maksimal trekkraft ved trekking av kabel festing minimum bøyediameter maksimalt tillaten avmantling av vernekappe terminering maksimum oppdeling av par ved terminering Montasjereglar Fleire opplysningar om montasjereglar finn du her:

13 Kategori-5-kabel, termineringsreglar
Maks. 13 mm Terminering i knivkontakt Kategori-5-kabel Maks. 45 mm Figur 7.7 Tillatne lengder for avmantling og oppdeling av par.

14 Installasjon av kategorikablar
Pass på at kablane ikkje blir vridne under eller etter installasjonen. Hald kravet til maksimal trekkkraft (ikkje meir enn 80 N for 24 AWG og 130 N for 22 AWG). Kontroller tilrådingane frå leverandøren. Hald kravet til minimal bøyeradius (ikkje mindre enn 8 x ytterdiameteren). Gale Rett Ikkje stram stripsen for hardt. Det kan føre til at kabelen blir deformert og får redusert yting. Gjengiit med løyve frå Solar Elektrongros AS

15 EN-50174 Enkle tiltak: Minimumsavstand mellom kablar for informasjonsteknologi og fluoriserande lamper, neonlys og lamper med kvikksølvdamp (eller andre lamper med kraftig utlading) skal vere 130 mm. Elektriske koplingsskap og koplingsskap for telekommunikasjonsteknologi bør helst plasserast i separate kabinett. Stativ med datakoplingar og elektrisk utstyr bør alltid haldast skilde. Ein kabel skal alltid kryssast i rett vinkel. Kablar for ulik bruk (til dømes for sterkstraum og for informasjonsteknologi) bør ikkje vere i same bunt.

16 Kategori-6-kablar Kategori 6a er den nye tilrådde standarden for kabling i bedriftsinterne nett og felles kablingssystem. Bandbreidd 500 MHz.

17 Kabeltypar kategori 6 FTP or S-FTP Kabelnemningar:
U/UTP uskjerma parkabel U/FTP folieskjerma parkabel SF/UTP fletta og folieskjerma parkabel S-FTP parvis skjerma kabel (folie rundt kvart par og fletta skjerm rundt alle para) SF-FTP parvis skjerma kabel (folie rundt kvart par og fletta og folieskjerm rundt alle para) U/UTP U/FTP Cat5 cables are well balanced and even UTP provides provide good EMC performance EMC compliant LAN equipment including 155 Mbps ATM is readily available for UTP as well as FTP Electrically noisy environments such as factories may well need greater protection than can be offered by a well balanced cable Secure environments such as Defence, Finance and Government may need shielded cable to reduce EMR and to prevent “eavesdropping” S/FTP

18 Terminering av kategori-6-kabel
Retningslinjer for terminering: Hald tvisting av para heilt opp til knivkontaktane og ytterkappa på så langt som mogeleg. Om mogeleg, fest kabelen i strekkavlastaren før du terminerer. Då ligg kabelen meir stabilt. Dersom du bruker skjerma kabel, hald skjermen på kvart par heilt opp til knivkontaktane. Kutt bort 1 meter i trekkjeenden av kabelen (para kan bli deformerte under trekking). Gjengitt med løyve frå Solar Elektrongros AS

19 Fiberoptiske kablar i felles kablingssystem
I hovudsak nytta i stamkablinga. Konvertering fiber/parkabel ved EF. Mest utbreidd med multimodusfiber 62,5/125. Etter kvart også vanleg med singelmodus fiber 9/125.

20 Dokumentasjon og merking
Krav til dokumentasjonen er at merkinga skal innehalde all informasjon som er nødvendig for å halde oversikt i anlegget alltid vere ajourført dersom anlegget blir endra vere lett tilgjengeleg og lett å finne fram i, særleg i samband med feilsituasjonar vere lett å oppdatere i samband med endring og ombygging av anlegget nytte skjemasymbol og terminologi etter norske normer Info om eit eigna PC-program for prosjektering og oppdatering av felles kablingssystem finn du her: TELEMATOR

21 Samsvarsfråsegn Når eit felles kablingssystem er ferdig utbygd, skal det før det blir overlevert fyllast ut ei samsvarsfråsegn som dokumenterer at anlegget er i samsvar med vedtekne standardar og forskrifter. Post- og teletilsynet har utarbeidd eit skjema for ei slik samsvarsfråsegn. Klikk på denne linken: Samsvarsfråsegn

22 Måling og feilsøking NS-EN gir retningslinjer for prøving av kablinga i kablingssystemet for parkablar og fiberoptiske kablar. Meir om tilrådingar og kvalitetar i felles kablingssystem i bedriftsinterne nett finn du på denne linken: Kabling


Laste ned ppt "7 Felles kablingssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google