Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7 Felles kablingssystem EF BF Kjellar 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjonar PABX Frå offentleg nett Figur 7.1 Felles kablingssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7 Felles kablingssystem EF BF Kjellar 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjonar PABX Frå offentleg nett Figur 7.1 Felles kablingssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 7 Felles kablingssystem EF BF Kjellar 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjonar PABX Frå offentleg nett Figur 7.1 Felles kablingssystem.

2 Felles standard Gir retningslinjer for funksjonskrav og infrastruktur i felles kablingssystem. Gir retningslinjer for montasje og installasjon i felles kablingssystem. For meir info klikk på INFO http://www.standard.no

3 Strukturen etter EN-50173 OF – områdefordelar BF – bygningsfordelar EF – etasjefordelar TP – mellomkopling TO - arbeidsuttak Mot offentleg nett

4 Nettstruktur i felles kablingssystem BF EF TO TP OF Mogeleg kabelsamband Mogeleg transisjonspunkt Områdestamkabel Bygningsstamkabel Horisontalkabel Figur 7.2Blokkskjematisk struktur i eit felles kablingssystem.

5 Struktur og kabellengder i eit felles kablingssystem U G OF D U F BF C U E EF B 1500 m500 m90 m TP (mogele g) Terminal- utstyr Område- stam- kabling Bygnings- stam- kabling Horisontal kablingArbeids- område- kabling Felles kablingssystem Figur 7.3Strukturen i eit felles kablingssystem.

6 Kabellengder A + B + E< 10 m samla lengd av arbeidsområdekabel, utstyrskabel og krysskoplingssnor (eller krysskoplingstråd) i systemet for den horisontale kablinga C og D< 20 m lengd av krysskoplingssnor (eller krysskoplingstråd) i BF eller OF F og G< 30 m lengd av utstyrskablar i BF eller OF

7 ISO-8-kontakt 1 5 4 1 2 3 6 7 8 23 4 5678 ISO-8 kvit-blå blå-kvit kvit-oransje oransje-kvit kvit-grøn grøn-kvit kvit-brun brun-kvit 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b TELE DATA Figur 7.4Terminering og intern kabling i ein ISO-8-kontakt.

8 Kabeltypar og koplingsmateriell Modularjack kopla som EIA/TIA 568A LexCom og AMP Modularjack kopla som EIA/TIA 568B LexCom, AT&T, IBM, AMP, krone Fargekodar i leiaren Par 1: kvit/blå Par 2: kvit/oransje Par 3: kvit/grøn Par 4: kvit/brun PAR 2 PAR 3 3 1 4 2 1 4 Gjengiit med løyve frå Solar Elektrongros AS

9 RJ45 Figur 7.5RJ-45-konnektor, åtte pinnar.

10 Pinnebruk i ISO-8-kontaktar og RJ45 KABEL:Par nr.23134 A/b-greinabababab UTTAK:Pinne nr.12345678 2-tråd telefon/analoge modem ba 4-tråd telefon/digitale modem a2b1a1b2 4-tråd digitale modemUIIU ISDNp3 UIIUp2 2/4-tråd-callinga1b1a2b2 DataDDDD Straumforsyning/jordJS a = a-greinp2 = straumforsyning frå NT b = b-greinp3 = straumforsyning til anna utstyr via NT I = innkomande signalJ = jord U = utgåande signalS = spenning Tabell 7.1Pinnebruk i ISO-8-kontaktar og RJ45.

11 Patchepanel Figur 7.6Patchepanel med krysskoplingssnorer (patchesnorer).

12 Montasjereglar for kategorikablar Montasjereglane gjeld •maksimal trekkraft ved trekking av kabel •festing •minimum bøyediameter •maksimalt tillaten avmantling av vernekappe •terminering •maksimum oppdeling av par ved terminering Fleire opplysningar om montasjereglar finn du her: Montasjereglar http://www.draka.com/

13 Kategori-5-kabel, termineringsreglar Maks. 13 mm Terminering i knivkontakt Kategori-5-kabel Maks. 45 mm Figur 7.7Tillatne lengder for avmantling og oppdeling av par.

14 Installasjon av kategorikablar Gale Rett •Hald kravet til maksimal trekkkraft (ikkje meir enn 80 N for 24 AWG og 130 N for 22 AWG). Kontroller tilrådingane frå leverandøren. •Hald kravet til minimal bøyeradius (ikkje mindre enn 8 x ytterdiameteren). •Ikkje stram stripsen for hardt. Det kan føre til at kabelen blir deformert og får redusert yting. •Pass på at kablane ikkje blir vridne under eller etter installasjonen. Gjengiit med løyve frå Solar Elektrongros AS

15 EN-50174 Enkle tiltak: •Minimumsavstand mellom kablar for informasjonsteknologi og fluoriserande lamper, neonlys og lamper med kvikksølvdamp (eller andre lamper med kraftig utlading) skal vere 130 mm. •Elektriske koplingsskap og koplingsskap for telekommunikasjonsteknologi bør helst plasserast i separate kabinett. •Stativ med datakoplingar og elektrisk utstyr bør alltid haldast skilde. •Ein kabel skal alltid kryssast i rett vinkel. •Kablar for ulik bruk (til dømes for sterkstraum og for informasjonsteknologi) bør ikkje vere i same bunt.

16 Kategori-6-kablar •Kategori 6a er den nye tilrådde standarden for kabling i bedriftsinterne nett og felles kablingssystem. •Bandbreidd 500 MHz.

17 Kabeltypar kategori 6 Kabelnemningar: –U/UTP uskjerma parkabel –U/FTP folieskjerma parkabel –SF/UTP fletta og folieskjerma parkabel –S-FTP parvis skjerma kabel (folie rundt kvart par og fletta skjerm rundt alle para) –SF-FTP parvis skjerma kabel (folie rundt kvart par og fletta og folieskjerm rundt alle para) FTP or S-FTP U/UTP U/FTP S/FTP

18 Terminering av kategori-6-kabel Retningslinjer for terminering: •Hald tvisting av para heilt opp til knivkontaktane og ytterkappa på så langt som mogeleg. •Om mogeleg, fest kabelen i strekkavlastaren før du terminerer. Då ligg kabelen meir stabilt. •Dersom du bruker skjerma kabel, hald skjermen på kvart par heilt opp til knivkontaktane. •Kutt bort 1 meter i trekkjeenden av kabelen (para kan bli deformerte under trekking). Gjengitt med løyve frå Solar Elektrongros AS

19 Fiberoptiske kablar i felles kablingssystem •I hovudsak nytta i stamkablinga. •Konvertering fiber/parkabel ved EF. •Mest utbreidd med multimodusfiber 62,5/125. •Etter kvart også vanleg med singelmodus fiber 9/125.

20 Dokumentasjon og merking Krav til dokumentasjonen er at merkinga skal •innehalde all informasjon som er nødvendig for å halde oversikt i anlegget •alltid vere ajourført dersom anlegget blir endra •vere lett tilgjengeleg og lett å finne fram i, særleg i samband med feilsituasjonar •vere lett å oppdatere i samband med endring og ombygging av anlegget •nytte skjemasymbol og terminologi etter norske normer Info om eit eigna PC-program for prosjektering og oppdatering av felles kablingssystem finn du her: TELEMATOR http://www.mxdata.no

21 Samsvarsfråsegn Når eit felles kablingssystem er ferdig utbygd, skal det før det blir overlevert fyllast ut ei samsvarsfråsegn som dokumenterer at anlegget er i samsvar med vedtekne standardar og forskrifter. Post- og teletilsynet har utarbeidd eit skjema for ei slik samsvarsfråsegn. Klikk på denne linken: Samsvarsfråsegn http://www.npt.no

22 Måling og feilsøking •NS-EN-50173 gir retningslinjer for prøving av kablinga i kablingssystemet for parkablar og fiberoptiske kablar. Meir om tilrådingar og kvalitetar i felles kablingssystem i bedriftsinterne nett finn du på denne linken: Kabling http://www.elko.no


Laste ned ppt "7 Felles kablingssystem EF BF Kjellar 1. etasje 2.etasje Arbeidsstasjonar PABX Frå offentleg nett Figur 7.1 Felles kablingssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google