Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synsvansker hos hørselhemmede Av Karen-Johanne Andersen Synspedagog og konsulent for døvblinde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synsvansker hos hørselhemmede Av Karen-Johanne Andersen Synspedagog og konsulent for døvblinde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Synsvansker hos hørselhemmede Av Karen-Johanne Andersen Synspedagog og konsulent for døvblinde

2 ØYESPESIALISTENE  SYNSPEDAGOG Pedagog med spesialutdanning i funksjonell utredning, planlegging av pedagogiske tiltak og undervisning av synshemmede barn og voksne  OPTIKER/OPTOMETRIST Spesialist i tilpasning av briller og linser

3 ØYESPESIALISTENE FORTS.  ORTOPTIST arbeider med trening av øyemusklene, spesielt ved skjeletilstander  ØYELEGE foretar medisinsk utredning, stiller diagnoser og behandler

4 PEDAGOGISK DEFINISJON PÅ DET Å VÆRE SYNSHEMMET  Enhver som har problemer med synet på ett eller begge øynene er synshemmet

5 SYNETS DELFUNKSJONER  Synsstyrke (visus)  Synsfelt  Dybdesyn  Mørkeadaptasjon  Akkomodasjon  Øyebevegelser  Kontrastsyn  Fargesyn

6 PROBLEMER MED SYNET KAN SKYLDES  At lyset forstyrres eller hindres på sin vei gjennom øyet før det når netthinnen og gir et mer eller mindre perfekt bilde som hjernen må tolke  At et større eller mindre antall av synscellene i netthinnen er skadet, slik at bildene som føres videre til hjernen ikke blir fullstendige  At synsbanene eller synscortex er skadet slik at deler av synsfeltet er borte

7 PROBLEMER MED SYNET KAN SKYLDES, FORTS.  At deler av hjernen som har med tolkning av synsinntrykkene å gjøre, er påvirket

8 TEGN OG SYMPTOMER SOM KAN SKYLDES SYNSPROBLEMER  Unormal hodestilling  Unormal betraktningsavstand, holder ting svært nær øynene eller skyver dem fra seg  Myser med øynene (kniper dem igjen)  Gnir seg ofte i øynene  Atferd som kan tyde på smerter i hodet eller øynene  Trykker på øynene

9 TEGN OG SYMPTOMER. FORTS. (s.2)  Dårlig ballanse, er uventet klossete  Vil gjerne holde noen i armen ved svak belysning og i tussmørke, vil ikke gå ut alene etter at det er mørkt  Vil ha lyset på om natten  Virker lysømfintlig (reagerer på sol, lamper og skinnende gjenstander) eller liker å stirre inn i lyskilder

10 TEGN OG SYMPTOMER, FORTS. (s.3)  Skjeler  Vender hele hodet for å se i stedet for å bare flytte blikket  Overser, snubler i eller går på personer og gjenstander  Overraskes av gjenstander eller personer som kommer nær  Finner ikke igjen ting som mistes på underlaget

11 TEGN OG SYMPTOMER, FORTS. (s.4)  Vansker med å skjenke og setter glasset like gjerne innenfor som utenfor bordkanten  Føler seg frem med hendene eller føttene eller tråkker feil f eks i første trinnet i en trapp og på fortauskanter  Liker ikke å gå i terreng og på snø  Vansker med å ta i mot baller som kastes til dem

12 TEGN OG SYMPTOMER, FORTS. (s.5)  Manglende eller svært kortvarig blikkontakt  Øyne som ser unormale ut  Urolige øyne og vandrende blikkretning (nystagmus)  Loddrette pupiller (”nøkkelhull”)

13 CHARGE SYNDROM DIAGNOSEKRITERIER De 4 C-er:  Colobom (spaltedannelse i øyet)  Cranial nerves (hjernenerve anomalier)  Characteristic ear anomalies (øre misdannelser)  Choanal atresi (blokkering eller forsnevring i nese og svelg)

14 CHARGE, USPESIFIKKE KRITERIER  Hjerte/kar misdannelser  Genital skade  Leppe/ganespalte  Spise- og svelgeproblemer (reflux)  Karakteristiske ansiktstrekk  Veksthemming  Forsinket utvikling

15 DISSE TEGNENE OG SYMPTOMENE KAN LETT FEILTOLKES SOM  Klossethet  Dårlige evner  Uvilje  Lathet  Frekkhet  Dominerende og styrende væremåte eller tilbaketrekning fra aktiviteter og sosiale sammenhenger

16 HVA KAN DERE GJØRE  Ale hørselshemmede bør ha jevnlige synsundersøkelser  Kontakt foreldre og be dem oppsøke øyespesialist  Tenk fysisk tilretteleggelse der forstørring, god belysning og kontrast er de viktigste hjelpemidlene  Senk tempoet  Innhent barnets oppmerksomhet før du snakker.  Skap gode lytteforhold  Bruk taktil støtte om nødvendig  Snakk med eleven og klassekameratene når misforståelser opptrer


Laste ned ppt "Synsvansker hos hørselhemmede Av Karen-Johanne Andersen Synspedagog og konsulent for døvblinde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google