Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye muligheter – trender i dagkirurgien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye muligheter – trender i dagkirurgien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye muligheter – trender i dagkirurgien johan.rader@medisin.uio.no

2

3 …………….Undersøkelsen viser at sykehus som utfører dagkirurgisk behandling ikke har dårligere kvalitet på behandlingen enn andre sykehus.

4 …….Dagkirurgi viser en nedgang på 1,8 prosentpoeng fra 2010………….. ……….mens planlagt kirurgisk behandling med én liggedag økte med 7,6 prosent… SAMDATA - 2012

5 Trender - fremtid?

6 Nye muligheter – trender i dagkirurgien Safe surgery–Sjekklister i anestesien. Eirik Søfteland, Haukeland ACL-operasjon – dagkir Fred Arne Andersen, Haukeland Dagkirurgi i Århus. Sven Felsby, Århus Å tenke nytt i offentlige sykehus - Omorganisering i ØNH avdelingen. Terje Osnes, OUS / RH. johan.rader@medisin.uio.no

7 Dag kirurgen

8 Dag kirurgen Våre «murer» mot omverdenen: -Hjem samme dag  fast-track -Friske, elektive  ≈ alle? Ø.hj.? -Utfordre dogmer: -Ledsager? Bilkjøring?...... -Våre prosedyrer  spres !!! -Dagkirurgi konseptene  spres !!

9 Dag kirurgen Våre «murer» mot omverdenen: -Hjem samme dag  fast-track -Friske, elektive  ≈ alle? -Utfordre dogmer -Våre prosedyrer  spres !!! -Dagkirurgi konseptene  spres !!

10 Økt fokus på det som skjer/kan skje etter utskrivelse: -Smerte -Otostatisk hypotensjon -Svimmelhet -«fatigue» - tretthet -Tromboseprofylakse

11 Teknologi – internett – IKT mm… SEDASYS®

12 Teknologi – internett – IKT mm… SEDASYS®

13 Teknologi – internett – IKT mm… SEDASYS®

14

15 Trender - fremtid •Teknologi –fagutvikling •Samfunnsutvikling –Flere eldre –Internett – Kommunikasjon –Samferdsel –Konkurranse – Pas.rettigheter – Kvalitetskrav •Utfordre ”dogmer”, eks krav til: –ASA III – IV? Eldre? Fete? –Ledsager? Kjøre bil? Drikke alkohol etterpå? –Operasjonssykepleier? Anestesilege? •Postoperativt nivå? –Hjem  Hotel  Sykehotel  Overnatte  Kort tid  Innlagt

16 INTERNBLAD FOR ULLEVÅL UNIVRSITETSSYKEHUS  NR. 1 2 0 0 6 Dagkirurgisk senter OUS åpnet bygg Etter opprettelsen av Oslo Universitetssykehus har det vært et mål å samle dagkirurgien i eget nybygg. Man har fått til en ”vinn–vinn - vinn” situasjon: Både økt kvalitet, tilfredshet for alle aktører og bedre kostnadseffektivitet. - Dette viser at endring nytter, sier direktøren. Her samles både kvalitet, produksjon og økonomi i korte og effektive produksjons linjer, sier direktør Siri Hatlen. Les mer på s 4,5,6,7 og 12 Månedens blomst Månedens blomst går til personalet på Dagkirurgisk senter, for deres fantastiske stå-på humør og kvalitetsbevisste holdning, sier prosjekteier Olav Røise som er Klinikksjef ved Akutt Klinikken. - Jeg er stolt av hva OUS har fått til, sier han. Direktøren ved OUS er strålende fornøyd. Torsdag 21. Desember 2012 Uke 51

17 24.Juni 2008 Dagbladet

18 Trender - fremtid

19 Aftenposten, 3.sept. - 2008

20 Hovedtrend I:  Total faglig kunnskap øker:  Sykdomsforståelse  Teknologi  Medikamenter  Utstyr  Organisasjonsforståelse Økte muligheter Økte forventninger Økte krav

21 Hovedtrend I:  Total faglig kunnskap øker:  Sykdomsforståelse  Teknologi  Medikamenter  Utstyr  Organisasjonsforståelse Økte muligheter Økte forventninger Økte krav

22 Hovedtrend I:  Total faglig kunnskap øker:  Sykdomsforståelse  Teknologi  Medikamenter  Utstyr  Organisasjonsforståelse Økte muligheter Økte forventninger Økte krav

23 Hovedtrend II:  Økt fagspesialisering:  Økt kunnskapsmengde  Økte krav fra bruker om kunnskap/spisskompetanse  Krav om bedre forhold for helsearbeidere Sentralisering Oppsplitting  Flere på færre steder Spesialisering  Hvert sted smalere tilbud Utbygging  Flere på hvert sted Krav om: - kontinuitet ÷ +

24 Hovedtrend II:  Økt fagspesialisering:  Økt kunnskapsmengde  Økte krav fra bruker om kunnskap/spisskompetanse  Krav om bedre forhold for helsearbeidere Sentralisering Oppsplitting  Flere på færre steder Spesialisering  Hvert sted smalere tilbud Utbygging  Flere på hvert sted Krav om: - kontinuitet ÷ +

25 Hovedtrend II:  Økt fagspesialisering:  Økt kunnskapsmengde  Økte krav fra bruker om kunnskap/spisskompetanse  Krav om bedre forhold for helsearbeidere Sentralisering Oppsplitting  Flere på færre steder Spesialisering  Hvert sted smalere tilbud Utbygging  Flere på hvert sted Krav om: - kontinuitet ÷ +

26 Hovedtrend II:  Økt fagspesialisering:  Økt kunnskapsmengde  Økte krav fra bruker om kunnskap/spisskompetanse  Krav om bedre forhold for helsearbeidere Sentralisering Oppsplitting  Flere på færre steder Spesialisering  Hvert sted smalere tilbud Utbygging  Flere på hvert sted Krav om: - kontinuitet ÷ +

27 Hovedtrend III:  Økt levealder (p.g.av bedre helse!) (fordobling av inb. >67 år frem til 2040) : a) Minket total behov for helsetjenester ???b) Forskyvning av behov c) Økte behov Jmf: Biler – levetid - verkstedbehov

28 Hovedtrend III:  Økt levealder (p.g.av bedre helse!) (fordobling av inb. >67 år frem til 2040) : a) Minket total behov for helsetjenester ???b) Forskyvning av behov c) Økte behov Jmf: Biler – levetid - verkstedbehov

29 Hovedtrend III:  Økt levealder (p.g.av bedre helse!) (fordobling av inb. >67 år frem til 2040) : a) Minket total behov for helsetjenester ???b) Forskyvning av behov c) Økte behov Jmf: Biler – levetid - verkstedbehov

30 Hovedtrend IV:  Økt globalisering:  Import av ukjente sykdommer/problemer  Smitte / resistens problematikk  Kommunikasjon – Kunnskap - IT

31 Hovedtrend V:  Økende behov for prioritering:  Økonomisk betinget  Etiske / faglige grenser

32 Subtrend I Helsetjenesten forbedres: 1)Nåværende tilbud / kvalitet forenkles (og evt forbedres)  magesår, koronarstenting, gynekologi, grå stær 2) Nåværende tilbud / kvalitet forbedres (samme eller økt kompleksitet/kostnad)  astma/allergi, trombolyse, arytmibeh, hypertoni, cytostatika 3) Nye tilbud (nye grupper)  hjerte / lungetransplantasjon, hjertestarter, hemofiltrasjon, HIV medikamenter, fedmekirurgi

33 Subtrend II Nye behov oppstår / avdekkes:

34 Utvikling av fedmekirurgi, USA. ÅrstallAntall pasienter/år 1994 -199910-15 000 200022 000 200148 000 200275 000

35 Subtrend III Medisinsk faglig utvikling: 1)Økende non-invasivitet 2)Forbedring i støttefunksjoner  Dårligere /eldre pasienter får et tilbud 3)”Skreddersydd konfeksjon” (!?)  standardiserte ”moduler” (laparoskopi, invasiv rtg., CT/MR…) Men:  mer individ (pasient) tilpasset  mer spesifikt sykdomstilpasset 4)Gevinst potensiale: Behandling ↑ - Profylakse ↑↑

36 Sykdomspanorama: 1)Endringer i gener /arv? -Tar meget lang tid humant (evolusjonsteori) -Økt negativ seleksjon: Flere dødelig syke lever opp – ”forplanter seg” -Betydelig problem med mikro-organismer (korte generasjoner) -Eks: antibiotika resistens, nye virus 2)Endringer i miljøfaktorer  livsvaner, ekstern påvirkning: -Mer kunnskap, medikamenter, profylakse muligheter -Mindre fysisk aktive ( men trener mer!)  mer fedme -Mer rusmidler -Tryggere arbeidsplasser – farligere (og mer) fritid 3) Alders assosierte sykdommer øker: - Kreft, KOLS, hjerte-karsykdommer - Flere sykd. + mindre fys. reserver  Mer Intensiv Behandling - Redusert sosialt nettverk

37

38 Sykdomspanorama: 1)Endringer i gener /arv? -Tar meget lang tid humant (evolusjonsteori) -Økt negativ seleksjon: Flere dødelig syke lever opp – ”forplanter seg” -Betydelig problem med mikro-organismer (korte generasjoner) -Eks: antibiotika resistens, nye virus 2)Endringer i miljøfaktorer  livsvaner, ekstern påvirkning: -Mer kunnskap, medikamenter, profylakse muligheter -Mindre fysisk aktive ( men trener mer!)  mer fedme -Mer rusmidler -Tryggere arbeidsplasser – farligere (og mer) fritid 3) Alders assosierte sykdommer øker: - Kreft, KOLS, hjerte-karsykdommer - Flere sykd. + mindre fys. reserver  Mer Intensiv Behandling - Redusert sosialt nettverk

39 Intensivbelegg 2006, projisert til 2025 ut fra alders fordeling i befolkningen Kilde: Norsk Intensiv Register, Bergen + 30 %

40

41 Diagnostikk •Genetisk kartlegging –Hver pasient sitt genom kart –Biomarkører •Billed diagnostikk –CT / MR utvikling: bilder – funksjon - molekyler –”mini” kamera •Desentralisering av teknologi  ”bedside” •Telemedisin •On-line overvåking –Biomarkører –Medikamentkonsentrasjoner –Fysiologiske funksjoner (sirkulasjon, respirasjon)

42 Medikamenter •Økte utviklingskostnader •Press fra industrien: –”nye” behov / indikasjoner (profylakse) –små / marginale forbedringer poengteres •Behov for ikke-kommersielle aktører –(EU, FDA, FN ??)

43 Medikamenter •Mer spesifikke medikamenter •Peroralt erstatter injeksjon •Farmakokinetisk modellering

44 Hovedtrend I:  Total faglig kunnskap øker:  Sykdomsforståelse  Teknologi  Medikamenter  Utstyr  Organisasjonsforståelse Økte muligheter Økte forventninger Økte krav

45 Hovedtrend II:  Økt fagspesialisering:  Økt kunnskapsmengde  Økte krav fra bruker om kunnskap/spisskompetanse  Krav om bedre forhold for helsearbeidere Sentralisering Oppsplitting  Flere på færre steder Spesialisering  Hvert sted smalere tilbud Utbygging  Flere på hvert sted Krav om: - kontinuitet ÷ +

46 Hovedtrend III:  Økt levealder (p.g.av bedre helse!) (fordobling av inb. >67 år frem til 2040) : a) Minket total behov for helsetjenester ???b) Forskyvning av behov c) Økte behov Jmf: Biler – levetid - verkstedbehov

47 Hovedtrend IV:  Økt globalisering:  Import av ukjente sykdommer/problemer  Smitte / resistens problematikk  Kommunikasjon – Kunnskap - IT

48 Hovedtrend V:  Økende behov for prioritering:  Økonomisk betinget  Etiske / faglige grenser

49 Subtrend I Helsetjenesten forbedres: 1)Nåværende tilbud / kvalitet forenkles (og evt forbedres)  magesår, koronarstenting, gynekologi, grå stær 2) Nåværende tilbud / kvalitet forbedres (samme eller økt kompleksitet/kostnad)  astma/allergi, trombolyse, arytmibeh, hypertoni, cytostatika 3) Nye tilbud (nye grupper)  hjerte / lungetransplantasjon, hjertestarter, hemofiltrasjon, HIV medikamenter, fedmekirurgi

50 Subtrend II Nye behov oppstår / avdekkes:

51 Utvikling av fedmekirurgi, USA. ÅrstallAntall pasienter/år 1994 -199910-15 000 200022 000 200148 000 200275 000

52 Subtrend III Medisinsk faglig utvikling: 1)Økende non-invasivitet 2)Forbedring i støttefunksjoner  Dårligere /eldre pasienter får et tilbud 3)”Skreddersydd konfeksjon” (!?)  standardiserte ”moduler” (laparoskopi, invasiv rtg., CT/MR…) Men:  mer individ (pasient) tilpasset  mer spesifikt sykdomstilpasset 4)Gevinst potensiale: Behandling ↑ - Profylakse ↑↑

53 Sykdomspanorama: 1)Endringer i gener /arv? -Tar meget lang tid humant (evolusjonsteori) -Økt negativ seleksjon: Flere dødelig syke lever opp – ”forplanter seg” -Betydelig problem med mikro-organismer (korte generasjoner) -Eks: antibiotika resistens, nye virus 2)Endringer i miljøfaktorer  livsvaner, ekstern påvirkning: -Mer kunnskap, medikamenter, profylakse muligheter -Mindre fysisk aktive ( men trener mer!)  mer fedme -Mer rusmidler -Tryggere arbeidsplasser – farligere (og mer) fritid 3) Alders assosierte sykdommer øker: - Kreft, KOLS, hjerte-karsykdommer - Flere sykd. + mindre fys. reserver  Mer Intensiv Behandling - Redusert sosialt nettverk

54

55 Sykdomspanorama: 1)Endringer i gener /arv? -Tar meget lang tid humant (evolusjonsteori) -Økt negativ seleksjon: Flere dødelig syke lever opp – ”forplanter seg” -Betydelig problem med mikro-organismer (korte generasjoner) -Eks: antibiotika resistens, nye virus 2)Endringer i miljøfaktorer  livsvaner, ekstern påvirkning: -Mer kunnskap, medikamenter, profylakse muligheter -Mindre fysisk aktive ( men trener mer!)  mer fedme -Mer rusmidler -Tryggere arbeidsplasser – farligere (og mer) fritid 3) Alders assosierte sykdommer øker: - Kreft, KOLS, hjerte-karsykdommer - Flere sykd. + mindre fys. reserver  Mer Intensiv Behandling - Redusert sosialt nettverk

56 Intensivbelegg 2006, projisert til 2025 ut fra alders fordeling i befolkningen Kilde: Norsk Intensiv Register, Bergen + 30 %

57

58 Diagnostikk •Genetisk kartlegging –Hver pasient sitt genom kart –Biomarkører •Billed diagnostikk –CT / MR utvikling: bilder – funksjon - molekyler –”mini” kamera •Desentralisering av teknologi  ”bedside” •Telemedisin •On-line overvåking –Biomarkører –Medikamentkonsentrasjoner –Fysiologiske funksjoner (sirkulasjon, respirasjon)

59 Medikamenter •Økte utviklingskostnader •Press fra industrien: –”nye” behov / indikasjoner (profylakse) –små / marginale forbedringer poengteres •Behov for ikke-kommersielle aktører –(EU, FDA, FN ??)

60 Medikamenter •Mer spesifikke medikamenter •Peroralt erstatter injeksjon •Farmakokinetisk modellering

61 Medikamenter hvor vi venter og/eller trenger gjennombrudd •Analgetika •Kreftmedisiner •P-piller / abortpiller •Antivirale midler •Antibiotika •Sukkersyke •Antikoagulering •Kunstig blod •Allergi / lungemedisin •Forebygge (behandle?) Alzheimer, (psykiatri ?) •Genteknologi / Stamcelleteknologi

62 Target-control infusion (TCI): Komputerstyrte medikament pumper: •Anestesi •(Antibiotika, anti-arytmika, analgetika ?)

63 BIS - bispectral index: - frontal EEG, 3 elektroder Online måling av søvndybde - anestesi - intensiv (?) - hodeskader (??)

64 On-line måling av medikamentkonsentrasjoner i blod? •Anestesigasser •Alkometer (etanol % o ) •Propofolometer ? •………………

65 Behandling •Invasiv radiologi •Endoskopi teknologi •Endoskopisk kirurgi •Mikrokirurgi •Intensivmedisin •Implantater •Transplantasjon / kunstige organer •Reparere nervevev •Reparere /dyrke bruskvev

66 Robotkirurgi - DaVinci Teknisk utstyr

67

68 Ultralydkniv: koagulerer og deler. Vessel-sealer: forsegler kar opp til 7 mm i diameter Vevslim: lime istedet for å sy Teknisk utstyr

69 IT utvikling •Enklere / bedre journalsystemer •On-line ekspertise –Legekontor –Skadested •Økt pasient innsikt •Logistikk forbedring / forenkling –Trådløs monitorering

70 Budstikka, juni-08

71 Konsekvenser for sykehusdrift? •Endret sykehus struktur –Geografisk plassering –Intern organisering

72 www.nordaf.no Dagkirurgi i Norge: 1990: 20-25% av all elektiv kirurgi 2008:50-60% av all elektiv kirurgi

73 Konsekvenser for sykehusdrift? •Endret bruk av personell: Konflikt:  spesialisering vs. kontinuitet/enkel pas.logistikk –Mobilitet for spisskompetansen –Spisskompetanse må ikke utelukke andre arbeidsoppgaver av og til –Bedre IT løsninger (journal) –”Prosjektleder” for hver pasient/sykeopphold

74 Avdelinger : Ullevål Univ Sykehus

75 Avdelinger: Akutt mottak Poliklinikker Sykehotel A Sykehotel B Intensiv Dagbehandl. ----------------- Operasjon Lab-Rtg Adm - Info Avdelinger : Ullevål Univ Sykehus

76 Sykehotel: - ingen/lite medisinsk tilsyn/behandling - pas.selvhjulpen (evt. med pårørende) - kort avstand - rask backup v/behov

77 Konsekvenser for sykehusdrift? •Pasientens ståsted: –Bedre kvalitetskriterier –Realistiske forventninger –Aksept for prioritering –Aksept for egeninnsats: •Før opphold:  egen opplysninger, web-skjema •Etterpå:  dagbehandling, fastlege mer inn

78 Takk !

79

80 VG: 24,juni-08 Den nye helseministeren, Bjarne Håkon Hanssen, har lansert sitt foreløpige trepunkts program: •Åpen informasjon om hvilket sykehus som gir pasienten best behandling, •Større valgfrihet og mangfold i eldreomsorgen, •Reformer som kan styrke samhandlingen mellom kommunene og sykehusene. Hanssens program virker lovende, tatt i betraktning at han bare har hatt jobben i knappe fire dager.

81 24.Juni Dagbladet •Spår at regjeringen legger ned lokalsykehus •BI-professor Jan Grundt tror ikke de har noe valg. •Tips venn: Del • - Regjeringen kommer ikke utenom en slanking av Sykehus-Norge. Kunsten blir å gjøre det på en måte som ikke utløser påstander om brudd på Soria Moria- erklæringen. •Emneord •bjarne håkon hanssen Politikk regjeringenbjarne håkon hanssenPolitikkregjeringen •annonseannonse •annonseannonse •Dette sier BI-professor i helseøkonomi Jan Grundt, for tiden også rektor ved Høgskolen i Akershus. Han synes den nye helseministeren, Bjarne Håkon Hanssen, har valgt en fornuftig tilnærming til jobben han overtok fredag. •- Han vil reise rundt i landet, lytte og møte profesjonsgruppene og pasientene. Dette skaper tillit. Han velger en riktig strategi. Helse-Norge er for tiden er vepsebol, og det er viktig å få roet det hele ned, sier Grundt til NTB. •BI-professoren tror likevel ikke at Hanssen kan unngå en viss sentralisering av ekspertisen som i dag spredd ganske tynt utover det ganske land. Det betyr i praksis at flere lokale sykehus må legges ned. (©NTB)

82


Laste ned ppt "Nye muligheter – trender i dagkirurgien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google