Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REVISJON AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT TILKNYTTET NORSKE VEGPROSJEKTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REVISJON AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT TILKNYTTET NORSKE VEGPROSJEKTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 REVISJON AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT TILKNYTTET NORSKE VEGPROSJEKTER

2 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT BILFINGER BERGERImarsund-prosjektet Sandesundbru OPS-prosjekt E-18 SKANSKA Ny Drammensbru Bjørvikaprosjektet,Hanøytangen. NCCBjørvikaprosjektet, Havnelagret MESTA Ringveg Nord, Tønsberg BETONMASTE-16 Wøyen-Bjørum VEIDEKKEE-39 Flekkefjord AF Bjørvikaprosjektet, Sørenga PEABNafstad-Ulvedalsbekken Kirkedalsbekken ASKIM ENTREPRENØRProsjekt E 18.

3 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Internrevisjonen har besøkt: •9 hovedentreprenører •20 underentreprenører

4 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Arbeidskraft fra følgende land er kontrollert: •Polen •Latvia •Estland •Litauen •Tsjekkia •Slovakia •Portugal •Ungarn

5 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT ILO-KONVENSJONEN NR. 94 AV 7. JUNI 2004 •Ikke dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn minstekrav for hva som er vanlig på stedet og i vedkommende bransje •Tariffavtalene som gjelder i vegsektoren: Overenskomst for private anlegg (OPA) Fellesforbundets tariffavtale

6 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Lønn •Følger i hovedsak tariffen. •Enkelttilfeller av enmannsfirmaer der man omgår ILO-konvensjonen •Enkelte mangler kunnskap om tariffens størrelse og eventuelle endringer. •Avspaseringstid innarbeides ved hjelp av overtid time for time. •Manglende utbetaling av feriepenger forekom. •Revisjonen har ikke funnet grunnlag for å bekrefte påstander om mafiatendenser i form av pay-back-avtaler.

7 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Skatt •183-dagers regelen for skattebetaling til Norge følges. •Enkelte arbeider i Norge mindre enn et halvt år og skatt betales da til hjemlandet.

8 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Diettgodtgjørelse •Varierende fra fullt akseptabel diettgodtgjørelse til ingen. •De med anmerkninger på dette punkt begrunnet det med manglende kjennskap til ILO-konvensjonens krav.

9 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Hjemreiser •Hjemreisetrekk forekom hos enkelte. I følge en erfaringsbasert regel har de krav på hjemreise hver 6. uke. •Hjemreiser varierte fra at arbeidsgiver dekket hele flyreisen, deler av den, transport med bil til at arbeidstaker dekke reisen selv.

10 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Husleietrekk •Varierer fra full dekning til at arbeidstaker må betale hele husleien selv. •Omgåelsesfare. Fast bolig i Norge suspenderer fri bolig og hjemreiser.

11 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Revisjonsrapportene oversendes til følgende: •Hovedentreprenør og underentreprenør •Vegdirektør, ass. Vegdirektør og Utbyggingsdirektør •Enkelte seksjonsledere Utbygging •Regionene

12 UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT Forbedringspunkter •Kontrollen fører til forbedringspunkter både hos SVV og entreprenørene. •Ansvarsforholdene må komme klart frem i kontraktene. •Hovedentreprenørene må informere underentreprenører om ILO-konvensjonen og de regler som må følges når de har oppdrag i Norge. •Hovedentreprenør må kontrollere at deres underentreprenører følger gjeldende regler. •SVV må følge opp at kontraktene med hovedentreprenør følges.


Laste ned ppt "REVISJON AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT TILKNYTTET NORSKE VEGPROSJEKTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google