Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

  Etablert i 1997 - utspring fra HIST/NTNU   Markedsleder adminsitrasjonssystemer for markedsføring av bruktbiler   God soliditet Klikk her for å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "  Etablert i 1997 - utspring fra HIST/NTNU   Markedsleder adminsitrasjonssystemer for markedsføring av bruktbiler   God soliditet Klikk her for å."— Utskrift av presentasjonen:

1   Etablert i 1997 - utspring fra HIST/NTNU   Markedsleder adminsitrasjonssystemer for markedsføring av bruktbiler   God soliditet Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

2  Møller-Gruppen  Toyota Norge  Mitsubishi M.Co.  BMW Norge  Autoindustri  Bertel O.Steen  Kolberg Motors  Ford Motor Norge  Honda Motor  Nissan Norge  Volvo Personbiler Norge  Citroen Norge  Forhandere også representert for Saab og Opel p.t. CarWEB er anskaffet av ca. 400+ merkeforhandlere p.t og har en fortsatt økende markedsandel. CarWEB kunder/oppslutning Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

3 CarWEB BilNorge  forhandleren i fokus!  eksklusiv markedsbasis for merkeforhandlere  alltid i forkant av markedet  valgfrihet gjennom effektive løsninger mot ledende kommersielle aktører komplett løsning for lokal administrasjon og markedsføring på internett Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

4 CarWEB BilNorge - hovednyheter  I forkant av utviklingen  I forkant av utviklingen ; Pluss-forhandlere vil alltid være i forkant av den markedsmessige- og teknologiske utviklingen  automatisk oppgradering til alle nye del- og hovedversjoner inkludert i prisen.  Full tilgang for alle selgere;  Full tilgang for alle selgere; Komplett oversikt og full tilgang for alle selgere pr. forhandlersted  Unik og effektiv publiseringsløsning mot alle aviser;  Unik og effektiv publiseringsløsning mot alle aviser; Universal-løsning for publisering i alle aviser/trykt media (epost). Inkluderer unikt referansesystem for samle- og enkeltannonser med kobling mot forhandlers eget område på bilnorge.no  Automatisk eDM pr. e-post til kunder;  Automatisk eDM pr. e-post til kunder; Avansert løsning for automatisk eller manuell utsendelse av prospekter/salgsoppgaver til kunder via e-mail.  Automatisk logging og rapportering av markedsaktiviteter;  Automatisk logging og rapportering av markedsaktiviteter; Effektiv styring gjennom automatisk logging og rapportering av markedsaktiviteter koblet mot liggetid og statistikk for sidevisninger på bilnorge.no  Elektronisk tilgang til historiske nybil-/gj.snitt bruktbilpriser direkte i CarWEB.  Elektronisk tilgang til historiske nybil-/gj.snitt bruktbilpriser direkte i CarWEB. Utvidet kvalitetssikring gjennom elektronisk tilgang til historiske nybilpriser og gjennomsnittlige bruktbilpriser. Automatisk oppdatering og oppslag  Forhandleren i fokus - full valgfrihet på Internett;  Forhandleren i fokus - full valgfrihet på Internett; Unike muligheter for effektiv markedsføring i ledende kanaler i tillegg til bilinorge.no (Autobørsen, Bilguiden, Finn.no, Tv2.no/Tekst-TV...) Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

5 CarWEB BilNorge - eksempel : publisering Automatisk import! (*tekstfil) ”Raffinering” og basis nytteverdier - - bilder, kvalitetssikring - - bruktbil-liste - - profesjonell salgsoppgave - - tilstandskontrol- skjema -... Automatisk oppdatring på nettet Opel.no Eksisterende datasystem (AD2000, CQS, SMS/CUSTOMAX, TKS, MBRUKT, osv...)

6 CarWEB BilNorge - eksponeringsmuligheter Eksisterende datasystem Lokal Lokaladministrasjon: - - salgsoppgave - - salgsplakat - bruktbil-iste - - tilstandsrapp. - - etterlysn/eDM - - andre avd. - - osv AvisTv2.no Tv2 Tekst-TV Autobørsen + Online Vilkårlig mottaker (mail) Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

7 CarWEB BilNorge - forhandleren og bilkjøperen i fokus Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

8 CarWEB anbefales av...  BilNorge  Bilimportørenes Landsforening  Autobørsen  BilGuiden  Finn  Tv2 Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

9 CarWEB BilNorge - standardpakker / innhold CarWEB BilNorge Basis CarWEB BilNorge Pluss Noen grunnfunksjoner: Nyheter:  Import; automatisk fra tekstfil*  Salgsplakat og finansierings- eksempel på salgsoppg.  Flere bilder pr. bil på BilNorge  Tilstandskontrollskjema på BilNorge  Direkteoppslag og aut. oppdatering: - gj.snittlige bruktbilpriser - historiske nybilpriser  Ubegrenset antall brukere (selgere/administratorer)  E-post til kunde (bilde; salgsoppg, bruktliste, tilstandsrapport)  Statistikk pr. fra BilNorge  Direkte support fra Sentinel (eD24)  Kan kobles mot eDialog24 Inneholder alt fra Basis men med følgende tilleggsfunksjoner: Nyheter i tillegg til Enterprice:  Overføring til vilkårlig avis inkl. unikt referansesystem for samleannonser (e-post)  Redusert nettbelastning; E-post til kunde med mulighet for henvisning til prosepkt på BilNorge  Automatisk etterlysningsfunksjon (epost, brev, faks)  Generell løsning for overføring til vilkårlig mottaker pr. E-post (f.eks bilbyer, lokale markeder mv)  Kampanjeløsning for tilbuds- og demobiler på BilNorge Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

10 CarWEB BilNorge - tilgjengelige opsjoner Valgfrie opsjoner Nyheter, opsjoner:  Tv2.no / Tekst-TV  Autobørsen Følende kan nå tilbys som ASP-modell (valgfritt for eksisterende kunder):  Bilguiden  FINN.no  Hjemmeside  Intranett  Selgere Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

11 CarWEB BilNorge - oppgradering / policy ?   Ny forretningsmodell inkluderer “alt” :   alle nye versjoner av valgt pakke inkl. automatisk oppgradering (ASP-modell)   full tilgang for alle brukere   løpende service og support   løpende automatisk oppdatering av statisikk og kodesett   deltakelse på bilnorge.no   Ved oppgradering innrømmes en betydelig oppgraderingsrabatt ved beslutning i kampanjeperioden   Det er kun påkrevet å oppgradere hovedpakken   Den enkelte forhandler velger selv om det er ønskelig å gå over til ASP-modell for opsjoner. Hvis ikke videreføres service- og support kun for den enkelte opsjon. Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

12 CarWEB BilNorge - enkle prismodeller (1)   Alle priser er pr. måned og gjelder pr. forhandlersted   Størrelse fastsettes i hht til volum for årlig nybilsalg og årlig bruktbilsalg. Klassen fastsettes i hht. til høyeste volumverdi (nybil eller bruktbil).   Inkluderer full tilgang for alle selgere   Inkluderer alle fremtidige oppgraderinger av standardabonnementet Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

13 CarWEB BilNorge - enkle prismodeller (2)   Alle priser er pr. måned og gjelder pr. forhandlersted   Størrelse fastsettes i hht til volum for årlig nybilsalg og årlig bruktbilsalg. Klassen fastsettes i hht. til høyeste volumverdi (nybil eller bruktbil).   Inkluderer tilgang for alle selgere hos den enkelte forhandler   Inkluderer alle fremtidige oppgraderinger for den enkelte opsjon Eksponering på Tv2*, Autobørsen, FINN og Bilguiden forutsetter egen komersiell avtale med den enkelte aktør. CarWEB BilNorge Pluss sikrer effektiv overføring til disse kanalene. [*Tv2 kommer i primo mars. 2002] Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

14 Vedlegg ”detaljbeskrivelse av CarWEB BilNorge” Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

15 CarWEB BilNorge - detaljer oversikt over muligheter (1) Lokale aspekter   Automatisk import – NY!   Kvalitetssikringsløsning   Tilgang for alle bilselgere pr. forhandlersted – NY!   Direkte kobling mot digitalt kamera   Salgsoppgave, salgsplakat   Støtte for finansieringseksempel på salgsoppgaver – NY!   Kundevennlig bruktbil-liste   Merkeaktiv malstyring og utvidede utskriftsmuligheter – NY!   NBF/Forbrukerrådets tilstandskontrollskjema (2001)   eDM-løsning med utsendelse av salgsoppgave og bruktbil-liste pr. e-post – NY!   Lokal søkemotor   Direkte elektronisk oppslag for historiske nybilpriser– NY!   Direkte elektronisk oppslag for gjennomsnittlige bruktbilpriser– NY!   Avansert etterlysningsfunksjon med automatisk utsendelse av salgsoppgaver - NY! (alternativt kan unike referanser mot salgsoppgaver på bilnorge.no benyttes)   Direkte tilbakeføring av statistikk pr. bil fra bilnorge.no – NY!   Automatisk logging av alle markedsaktiviteter – NY!   Rapportering markedsaktiviteter vs. liggetid vs. statistikk på bilnorge.no – NY!   Klargjort for kobling mot eDialog24 (forutsetter egen avtale for eD24) – NY!   Mulighet for virtuell service- og support fra importør* og/eller Sentinel Software AS – NY! Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

16 CarWEB BilNorge - detaljert oversikt over muligheter (2) Regionale aspekter   Generell publiseringsløsning mot alle aviser som kan motta e-post – NY!   Generell publiseringsløsning andre trykte media via e-post – NY!   Generell publiseringsløsning mot vilkårlig nettaktør på Internett via e-post– NY! Nasjonale aspekter   Deltakelse på bilnorge.no   Raskere oppdatering av bilnorge.no – NY!   Flere bilder pr. bil på bilnorge.no– NY!   Tilstandsrapport pr. bil på bilnorge.no – NY!   Visning av salgsoppgave i hht. importør/forhandlers profil på bilnorge.no – NY!   Profilering av Plussforhandlere i bladet BIL – NY!   Nytt unikt nasjonalt referansesystem for kombinasjonsmarkedsføring i avis med henvisning til bilnorge.no: – NY! - enkeltannonser, eksempel: bilnorge.no/129399 - samleannonser, eksempel: bilnorge.no/25-S   Ny unik tjeneste for markedsføring av demobiler på bilnorge.no – NY!   Ny unik tjeneste for markedsføring av tilbudsbiler på bilnorge.no – NY!   Mulighet for anvendelse av eDialog24 på bilnorge.no (forutsetter egen avtale for eD24)– NY!   Profilering av forhandlers forretning og nøkkelpersoner – KOMMER i FEBRUAR 2002! Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

17 CarWEB BilNorge - detaljert oversikt over muligheter (3) Driftsaspekter:   Inkluderer automatisk oppgradering til alle nye del- og hovedversjoner for CarWEB Bilnorge.no Pluss uten installsjon- eller oppgraderingskostnader for forhandler – NY!   Inkluderer alle serviceavgifter   Inkluderer support fra Sentinel Software AS (dedikert apparat) Andre aspekter   Rett til 20% rabatt på eDialog24– NY!   Rett til spesialpriser ved bannerannonsering på bilnorge.no – NY! Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!

18 Lokalt:   Reisefunksjon   eDialog24 (egen presentasjon og vilkår kommer senere) – NY! Regionalt/Nasjonalt:   Importørs bruktbiltorg (forutsetter at dette er tilrettelagt fra importør)   Forhandlers egen hjemmeside   Bilbyer – FRA FEBRUAR 2002   Intranett   Autobørsen (bladet) og Autobørsen Online– NY!   Finn.no   Bilguiden.no   TV2.no/Tekst-TV Det vil løpende jobbes aktivt med å etablere løsninger hvor målsettingen er å gi merkeforhandlerne en økt konkurransekraft gjennom en trygg basis og nye markedsmuligheter. CarWEB BilNorge - detaljert oversikt over muligheter (4) Klikk her for å kontakte Sentinel Software nå!


Laste ned ppt "  Etablert i 1997 - utspring fra HIST/NTNU   Markedsleder adminsitrasjonssystemer for markedsføring av bruktbiler   God soliditet Klikk her for å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google