Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013 Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad Sivilforsvarsinspektør Jarhl Walin Nordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013 Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad Sivilforsvarsinspektør Jarhl Walin Nordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013 Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad Sivilforsvarsinspektør Jarhl Walin Nordland sivilforsvarsdistrikt

2 Statens viktigste forsterkningsressurs MÅL Operativ styrke med relevant kompetanse, nødvendig materiell og en hensiktsmessig organisering.

3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap •Hovedkontor i Tønsberg •20 sivilforsvarsdistrikter –1 distrikt med kompetansesenter  Oppland Sivilforsvarsdistrikt (OSFD) •1 brannskole (NBSK) •1 sentralskole (NUSB) •700 ansatte i hele virksomheten •Mer informasjon: www.dsb.nowww.dsb.no

4 Sivilforsvarets oppgave ”Sivilforsvarets oppgave er å planlegge og iverksette tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier.” Sivilforsvaret skal blant annet: a)Etablere og drifte system for varsling av befolkningen b)Forestå oppgaver i forbindelse med evakuering av befolkningen c)Ha ansvar for tilfluktsromtjeneste ved offentlige tilfluktsrom d)Bistå nød- og beredskapsetatene med personell og materiell i forbindelse med skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak (Sivilbeskyttelsesloven)

5 Sivilforsvarets oppgave e)Initiere samvirke og samarbeid gjennom møter, kurs og øvelser f)Lede redningsinnsats på skadestedet og ha ordensmyndighet når nødetater tillagt slik myndighet ikke er tilstede. Myndighet etter denne bestemmelse skal så vidt mulig utøves i samråd med politiet g)Etter godkjennelse fra departementet bistå ved internasjonale oppdrag i forbindelse med uønskede hendelser h)Utføre tilsynsoppgaver der Sivilforsvaret er utpekt som tilsynsmyndighet Mer informasjon: www.sivilforsvaret.nowww.sivilforsvaret.no (Sivilbeskyttelsesloven)

6 Nordland Sivilforsvarsdistrikt

7 Noen fakta om distriktet •Fakta om Nordland distrikt: •Nordland fylke unntatt Lofoten og Vesterålen –29 kommuner –3 politidistrikt –Ca 160 000 innbyggere –800 km fra nord til sør –1750 km på rundtur innom lagrene –Ca 30 % av landets indre territorialfarvann ligger langs Nordlands kystlinje Akershus Vestfold Østfold Ca 30 000 km 2 Vest - Finnmark

8 Våre avdelinger •9 FIG (Fredsinnsatsgruppe) •8 FIG-Pers (Mannskaper til forsterkning og rullering) •1 MRE (Mobil renseenhet) •7 RAD (Radiacmålepatruljer)

9 Nordland sivilforsvarsdistrikt FIG-Pers: Bodø: 3 + 1 som stabstropp Mo i Rana: 2 Mosjøen: 1 Brønnøysund: 1 Scootergrupper: Fauske 1 Mo i Rana 1

10 FIG`ens oppgaver - Leteaksjoner(45 %) –Brann (22 %) –Flom og ekstremvær (12 %) –Andre behov(21 %)  Ulykker  Miljø  Alltid: Hjelpers hjelper (telt, varme, lys, forpleining, samband)

11 FIG`ens utstyr •Biler, snøscootere, ATV`er, RIB- båter. •Varmetelt, lys, samband •Brann- og redningsutstyr •Utstyr for søk i terreng og skred

12 MRE (Mobil renseenhet) •MRE (Mobil RenseEnhet, 24 personer) Stasjonert i Bodø

13 Radiac-målepatruljer i Nordland 25 målepunkter: • Steigen • Fauske • Bodø • Rana • Mosjøen •Sandnessjøen •Brønnøysund

14 Statens strålevern •33 faste målestasjoner dekker landet. •3 stasjoner innen Nordland sivilforsvarsdistrikt •Bodø •Mo i Rana •Brønnøysund •Nærmeste nordlige Svolvær •Nærmeste sørlige Snåsa •www.radnett.nrpa.nowww.radnett.nrpa.no

15 Varsling •Driver landsomfattende varslingstjeneste •60 anlegg innen Nordland sivilforsvarsdistrikt •Tettsteder •To årlige varslingsprøver •Utløserenheter hos politidistriktene

16 Varslingsanlegg på Helgeland

17 SF på vinterføre •Scootergrupper: Fauske og Mo i Rana •Samarbeid med frivillige (FORF) •Støtte for HRS og LRS

18 Sivilforsvaret og de frivillige ”… det skal legges til rette for at frivillige organisasjoner (…) skal være sentrale bidragsytere og supplement til offentlige tjenester” (Rundskriv fra Justisdepartementet 2009) •Samarbeidsavtaler •Samøvelser •Samvirke i innsats

19 Ny rolle? •Utøya: 335 personer, 16470 timer, fra 22.07. til 01.11. •Avdelinger og ansatte fra hele Østlandet •Oppgaver utover blålys-fasen •Telt, lys, varme, forpleining, etterforsyning, vakthold, sikring, registrering skriftlig og elektronisk, mottak pårørende, mottak evakuerte, ivaretakelse av døde personer, registrering og håndtering av eiendeler, planlegging og gjennomføring av arrangementet for pårørende m.m.

20 Raset på Byneset •5 FIG, 5 FIG-Pers, MRE, Distriktets stab •94 personer •1536 timer •10 dager •Telt, lys, varme, drift av KO, områdebelysning, avsperring, registrering, transport, eskorte og sikring for beboere inn og ut av området, bistand til geoteknikere (Faksimile fra Adresseavisa)

21 Mobilitet •FIG hjelper FIG •Distrikt hjelper distrikt •Fra landsdel til landsdel •Komplekse hendelser •Langvarig innsats (Utøya, Byneset)

22 Satsingsområder: •Telt, lys og varme •Samvirke •Forpleining •Feltkontor, IKT, logg- føring, elektroniske kart, GPS-spor •Samband, VHF håndsett, mobile repeatere, satellitt-telefoni •Mobilitet

23 Hvem kan ”rekvirere” Sivilforsvaret? •I tillegg kan fylket/kommunene ta direkte kontakt med distriktskontoret – Tlf. 75 50 77 70 / 97 10 07 46 (24/7) –Varsles via talemelding / tekstmelding i eget varslingssystem –Fremmøtetid - innen 60 min FIG og FIGP –Kostnader dekkes av Sivilforsvaret selv

24 Samvirke

25 ”Etter 40 år med beredskapsarbeid, mener jeg å ha identifisert en av de viktigste suksessfaktorene for godt samvirke og god krisehåndteringsevne: Menneskelig kontakt” Takk for oppmerksomheten! Jarhl  Tlf. 75 50 77 78 jarhl.walin@dsb.no Mob. 95 08 63 20


Laste ned ppt "Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013 Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad Sivilforsvarsinspektør Jarhl Walin Nordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google