Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013
Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad Sivilforsvarsinspektør Jarhl Walin Nordland sivilforsvarsdistrikt

2 Statens viktigste forsterkningsressurs
MÅL Operativ styrke med relevant kompetanse, nødvendig materiell og en hensiktsmessig organisering.

3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor i Tønsberg 20 sivilforsvarsdistrikter 1 distrikt med kompetansesenter Oppland Sivilforsvarsdistrikt (OSFD) 1 brannskole (NBSK) 1 sentralskole (NUSB) 700 ansatte i hele virksomheten Mer informasjon:

4 Sivilforsvarets oppgave
4. april 2017 Sivilforsvarets oppgave ”Sivilforsvarets oppgave er å planlegge og iverksette tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier.” Sivilforsvaret skal blant annet: Etablere og drifte system for varsling av befolkningen Forestå oppgaver i forbindelse med evakuering av befolkningen Ha ansvar for tilfluktsromtjeneste ved offentlige tilfluktsrom Bistå nød- og beredskapsetatene med personell og materiell i forbindelse med skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak (Sivilbeskyttelsesloven) Ny lov vedtatt i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)

5 Sivilforsvarets oppgave
Initiere samvirke og samarbeid gjennom møter, kurs og øvelser Lede redningsinnsats på skadestedet og ha ordensmyndighet når nødetater tillagt slik myndighet ikke er tilstede. Myndighet etter denne bestemmelse skal så vidt mulig utøves i samråd med politiet Etter godkjennelse fra departementet bistå ved internasjonale oppdrag i forbindelse med uønskede hendelser Utføre tilsynsoppgaver der Sivilforsvaret er utpekt som tilsynsmyndighet Mer informasjon: (Sivilbeskyttelsesloven)

6 Nordland Sivilforsvarsdistrikt

7 Noen fakta om distriktet
Fakta om Nordland distrikt: Nordland fylke unntatt Lofoten og Vesterålen 29 kommuner 3 politidistrikt Ca innbyggere 800 km fra nord til sør 1750 km på rundtur innom lagrene Ca 30 % av landets indre territorialfarvann ligger langs Nordlands kystlinje Vest - Finnmark Ca km2 Akershus Vestfold Østfold

8 Våre avdelinger 9 FIG (Fredsinnsatsgruppe)
8 FIG-Pers (Mannskaper til forsterkning og rullering) 1 MRE (Mobil renseenhet) 7 RAD (Radiacmålepatruljer)

9 Nordland sivilforsvarsdistrikt
FIG-Pers: Bodø: som stabstropp Mo i Rana: 2 Mosjøen: 1 Brønnøysund: 1 Scootergrupper: Fauske 1 Mo i Rana 1

10 FIG`ens oppgaver Brann (22 %) Flom og ekstremvær (12 %)
- Leteaksjoner(45 %) Brann (22 %) Flom og ekstremvær (12 %) Andre behov(21 %) Ulykker Miljø Alltid: Hjelpers hjelper (telt, varme, lys, forpleining, samband)

11 FIG`ens utstyr Biler, snøscootere, ATV`er, RIB-båter.
Varmetelt, lys, samband Brann- og redningsutstyr Utstyr for søk i terreng og skred

12 MRE (Mobil renseenhet)
24 personer) Stasjonert i Bodø

13 Radiac-målepatruljer i Nordland
25 målepunkter: Steigen Fauske Bodø Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund

14 Statens strålevern 33 faste målestasjoner dekker landet.
3 stasjoner innen Nordland sivilforsvarsdistrikt Bodø Mo i Rana Brønnøysund Nærmeste nordlige Svolvær Nærmeste sørlige Snåsa

15 Varsling Driver landsomfattende varslingstjeneste
60 anlegg innen Nordland sivilforsvarsdistrikt Tettsteder To årlige varslingsprøver Utløserenheter hos politidistriktene

16 Varslingsanlegg på Helgeland

17 SF på vinterføre Scootergrupper: Fauske og Mo i Rana
Samarbeid med frivillige (FORF) Støtte for HRS og LRS

18 Sivilforsvaret og de frivillige
”… det skal legges til rette for at frivillige organisasjoner (…) skal være sentrale bidragsytere og supplement til offentlige tjenester” (Rundskriv fra Justisdepartementet 2009) Samarbeidsavtaler Samøvelser Samvirke i innsats

19 Ny rolle? Utøya: 335 personer, 16470 timer, fra 22.07. til 01.11.
Avdelinger og ansatte fra hele Østlandet Oppgaver utover blålys-fasen Telt, lys, varme, forpleining, etterforsyning, vakthold, sikring, registrering skriftlig og elektronisk, mottak pårørende, mottak evakuerte, ivaretakelse av døde personer, registrering og håndtering av eiendeler, planlegging og gjennomføring av arrangementet for pårørende m.m.

20 Raset på Byneset 5 FIG, 5 FIG-Pers, MRE, Distriktets stab 94 personer
1536 timer 10 dager Telt, lys, varme, drift av KO, områdebelysning, avsperring, registrering, transport, eskorte og sikring for beboere inn og ut av området, bistand til geoteknikere (Faksimile fra Adresseavisa)

21 Mobilitet FIG hjelper FIG Distrikt hjelper distrikt
Fra landsdel til landsdel Komplekse hendelser Langvarig innsats (Utøya, Byneset)

22 Satsingsområder: Telt, lys og varme Samvirke Forpleining
Feltkontor, IKT, logg-føring, elektroniske kart, GPS-spor Samband, VHF håndsett, mobile repeatere, satellitt-telefoni Mobilitet

23 Hvem kan ”rekvirere” Sivilforsvaret?
I tillegg kan fylket/kommunene ta direkte kontakt med distriktskontoret – Tlf / (24/7) Varsles via talemelding / tekstmelding i eget varslingssystem Fremmøtetid - innen 60 min FIG og FIGP Kostnader dekkes av Sivilforsvaret selv                                              

24 Samvirke

25 Takk for oppmerksomheten!
”Etter 40 år med beredskapsarbeid, mener jeg å ha identifisert en av de viktigste suksessfaktorene for godt samvirke og god krisehåndteringsevne: Menneskelig kontakt” Takk for oppmerksomheten! Jarhl Tlf Mob


Laste ned ppt "Fylkesmannens øvelse for kommunenes kriseledelse 5. februar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google