Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus universitetssykehus MTF landsmøtet Lillestrøm 2013

3 Røntgen hyppigste henvisningsårsak – 28% (128/453) henvist spesialisthelsetjenesten – 82% (78) trengte videre behandling. – Halvpartene av disse henvisningene var til røntgen, – 3/4 til skjelettundersøkelser. Akutte, helsemessige hendelser hos 714 sykehjemspasienter over 8 ukers periode (2004, n=453):

4 Pasientene undersøkes i sin egen seng

5 Opptaksområde SNR + Ullensaker (inkl. Ullersmo) 21 sykehjem (ca 1100 senger og 250 innsatte) Kjøreavstand max ca 45 km I tjeneste hverdager 08.00- 15.30

6 Betydning – mobil rtg i sykehjem (n=125/197) • Konsekvenser – for pasientbehandling 85% (n=106) – for stell/pleie71% (n=89) • Tentativ diagnose – Bekreftet 58% (n=72) – Avkreftet 42% (n=52) – (Usikker n=1)

7 Erfaringer

8 Teknologi Røntgenapparatet Atomed WiFi/filoverføringer Norsk helsenett Sykehuspartner (Telenor) Støtteverktøy Campus Kjeller HiOA

9 Trådløs overføring: NHN kommunene Ahus

10 Støtteverktøy • ”Ahus-bucky” • ”Hjertebrett” • El-magnetisk låsesystem i bil

11 Mobil, digital røntgentjeneste: Status 2012 •Norge: 4 operative enheter - Oslo, Romerike, Fredrikstad, Bergen •2013: SIV/Tønsberg, Vestre Viken •>7000 rtg undersøkelser siden 2004 •Europa forøvrig: Sveits, Sverige, Italia

12

13 1990-tallet • 1992 Fikk se radiografdrevet mobil røntgentjeneste for sykehjem i New Jersey, USA • 1997 Diskusjoner med Oslo kommune om privat organisert oppstart her – Spørreundersøkelse blant sykehjemsleger – Kommunaldirektøren sluttet Min historikk mobil rtg.

14 2000-tallet • 2000 – digitale røntgendetektorer (DR) med direkte digitalisering av bildene • 2002/2004 – Høykom-finansiering av mobil røntgen-prosjekt – Helse Sør RHF/stopp – Helse Midt RHF/stopp – Helse Øst RHF 2004 (TMD) • Oppstart Oslo september 2004 Min historikk mobil rtg.

15 2000-tallet forts 2005 publisert CARS, Michael – 2006 Geneve/Basel – 2008 Lund, 2009 Torino • 2005 Europacs-pris • 2005-2013: Erfaringskonferanser DNMS, NFR, FLSB, Ahus, Lund, Wien.. • 2006 RHF Sør: 2 mill Blefjell sykehus - nei takk! • 2009 Bestillerdokumentet HOD/RHF • Møter Hdir -, HOD • Helsedirektør/ spesialisthelsetjenesten • Eieravd. HOD • Statsekretærer Min historikk mobil rtg.

16 Politikk • 2002 Stortinget: Formann Sosialkomitéen, John Alvheim • 2004 Stortinget: AP´s helsepol. talsmann • 2005 Møte statsråd Meyer, Moderniseringsdept • 2006 Stortinget: Helsepol Jan Bøler • Omtalt i 2-3 Stortingsmeldinger • 2008 NRK Søndagsavisen nyttårsdag med statsminister Stoltenberg • 2009 Samhandl.reformen: I eksempel-menyen til helsestatsråd Bjarne Håkon Hansen • 2010 Stats- og helseminister på befaring Lørenskog • Dagsnytt 18 påfølgende dag • Protestkronikk i Aftenposten fra førsteamanuensis, Inst. f. almenmed. • 2010 Statssekretær i HOD statssekr Ingebrigtsen • 2011 Stortinget: Laila Dåvøy KrF helsepol talskvinne • 2012 Brev fra Ahus og Lørenskog til HOD om finansieringordning – Ubesvart • 2012 Mobil rtg presentert på HOD/Hdir/Norsk Helsenetts stand under eHealth/ministerrådskonf. København • 2013 Interpellasjon Stortinget (mai/juni) om finansiering – Hva vil Støre si? Min historikk mobil rtg.

17 Finansiering I Prosjektmidler – Høykom – Innomed – Medinnova – RHF Sørøst – Samhandlingsmidler – Norsk Designråd – Kjeller Innovasjon • Driftsmidler – Spleiselag: Deling HF og kommuner • Problematisk solidaransvar • Svarteperspill • Bærekraftige, offentlige helsetjenester egner seg ikke som spleiselag!

18 Finansiering II • Kommunene mener mob rtg er spesialisthelsetjeneste • Ambulansetjenesten og innleggelser er store alternativkostnader • Økte kostnader for de bildediagnostiske avd. – De kostnadsstedene som får gevinst er ikke de samme som får økte utgifter

19 Organisering • Bildediagnostiske avdelinger må i dag: – Bemanne tjenesten (radiograf som også er sjåfør) • Lavere effektivitet ift alternative arbeidsoppgaver – Beskrive u.s. og tilbakemelde resultat – Hente inn kommuneavtaler – Drive flåtestyring av bil(er) – Skifte olje og bytte dekk på bilen

20

21 Tjenestedesign med sterkt brukerperspektiv:

22

23

24 Sykehjemspasienter i sykehus

25

26

27

28

29

30

31 Veien videre..

32 Mobil røntgen kjører videre…

33


Laste ned ppt "Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google