Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus universitetssykehus MTF landsmøtet Lillestrøm 2013

3 Røntgen hyppigste henvisningsårsak
Akutte, helsemessige hendelser hos 714 sykehjemspasienter over 8 ukers periode (2004, n=453): 28% (128/453) henvist spesialisthelsetjenesten 82% (78) trengte videre behandling. Halvpartene av disse henvisningene var til røntgen, 3/4 til skjelettundersøkelser.

4 Pasientene undersøkes i sin egen seng

5 Opptaksområde SNR + Ullensaker (inkl. Ullersmo)
21 sykehjem (ca 1100 senger og 250 innsatte) Kjøreavstand max ca 45 km I tjeneste hverdager

6 Betydning – mobil rtg i sykehjem (n=125/197)
Konsekvenser for pasientbehandling 85% (n=106) for stell/pleie 71% (n=89) Tentativ diagnose Bekreftet 58% (n=72) Avkreftet 42% (n=52) (Usikker n=1)

7 Erfaringer

8 Teknologi Røntgenapparatet Atomed WiFi/filoverføringer Norsk helsenett
Sykehuspartner (Telenor) Støtteverktøy Campus Kjeller HiOA

9 Trådløs overføring: NHN kommunene Ahus

10 Støtteverktøy ”Ahus-bucky” ”Hjertebrett” El-magnetisk låsesystem i bil

11 Mobil, digital røntgentjeneste: Status 2012
Norge: 4 operative enheter - Oslo, Romerike, Fredrikstad, Bergen 2013: SIV/Tønsberg, Vestre Viken >7000 rtg undersøkelser siden 2004 Europa forøvrig: Sveits, Sverige, Italia

12

13 1990-tallet Min historikk mobil rtg.
1992 Fikk se radiografdrevet mobil røntgentjeneste for sykehjem i New Jersey, USA 1997 Diskusjoner med Oslo kommune om privat organisert oppstart her Spørreundersøkelse blant sykehjemsleger Kommunaldirektøren sluttet

14 2000-tallet Min historikk mobil rtg.
2000 – digitale røntgendetektorer (DR) med direkte digitalisering av bildene 2002/2004 – Høykom-finansiering av mobil røntgen-prosjekt Helse Sør RHF/stopp Helse Midt RHF/stopp Helse Øst RHF (TMD) Oppstart Oslo september 2004

15 2000-tallet forts Min historikk mobil rtg.
2005 publisert CARS, Michael 2006 Geneve/Basel 2008 Lund, 2009 Torino 2005 Europacs-pris : Erfaringskonferanser DNMS, NFR , FLSB, Ahus, Lund, Wien.. 2006 RHF Sør: 2 mill Blefjell sykehus - nei takk! 2009 Bestillerdokumentet HOD/RHF Møter Hdir -, HOD Helsedirektør/ spesialisthelsetjenesten Eieravd. HOD Statsekretærer

16 Politikk Min historikk mobil rtg. Omtalt i 2-3 Stortingsmeldinger
2002 Stortinget: Formann Sosialkomitéen, John Alvheim 2004 Stortinget: AP´s helsepol. talsmann 2005 Møte statsråd Meyer, Moderniseringsdept 2006 Stortinget: Helsepol Jan Bøler Omtalt i 2-3 Stortingsmeldinger 2008 NRK Søndagsavisen nyttårsdag med statsminister Stoltenberg 2009 Samhandl.reformen: I eksempel-menyen til helsestatsråd Bjarne Håkon Hansen 2010 Stats- og helseminister på befaring Lørenskog Dagsnytt 18 påfølgende dag Protestkronikk i Aftenposten fra førsteamanuensis, Inst. f. almenmed. 2010 Statssekretær i HOD statssekr Ingebrigtsen 2011 Stortinget: Laila Dåvøy KrF helsepol talskvinne 2012 Brev fra Ahus og Lørenskog til HOD om finansieringordning Ubesvart 2012 Mobil rtg presentert på HOD/Hdir/Norsk Helsenetts stand under eHealth/ministerrådskonf. København 2013 Interpellasjon Stortinget (mai/juni) om finansiering Hva vil Støre si?

17 Finansiering I Prosjektmidler Driftsmidler Høykom Innomed Medinnova
RHF Sørøst Samhandlingsmidler Norsk Designråd Kjeller Innovasjon Driftsmidler Spleiselag: Deling HF og kommuner Problematisk solidaransvar Svarteperspill Bærekraftige, offentlige helsetjenester egner seg ikke som spleiselag!

18 Finansiering II Kommunene mener mob rtg er spesialisthelsetjeneste
Ambulansetjenesten og innleggelser er store alternativkostnader Økte kostnader for de bildediagnostiske avd. De kostnadsstedene som får gevinst er ikke de samme som får økte utgifter

19 Organisering Bildediagnostiske avdelinger må i dag:
Bemanne tjenesten (radiograf som også er sjåfør) Lavere effektivitet ift alternative arbeidsoppgaver Beskrive u.s. og tilbakemelde resultat Hente inn kommuneavtaler Drive flåtestyring av bil(er) Skifte olje og bytte dekk på bilen

20

21 Tjenestedesign med sterkt brukerperspektiv:

22

23

24 Sykehjemspasienter i sykehus

25

26

27

28

29

30

31 Veien videre..

32 Mobil røntgen kjører videre…

33


Laste ned ppt "Mobil røntgen på humpete samhandlingsveier Røntgentjeneste primært for sykehjemsbeboere og innsatte i fengsler Frode Lærum Forskningsavdelingen, Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google