Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Felles lånekort Presentasjon til ALEPH’s brukermøte 2. desember 2004 Av Øystein Reiersen, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Felles lånekort Presentasjon til ALEPH’s brukermøte 2. desember 2004 Av Øystein Reiersen, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Felles lånekort Presentasjon til ALEPH’s brukermøte 2. desember 2004 Av Øystein Reiersen, prosjektleder

2 Prosjekt Felles lånekort  Systemleverandørene har arbeidet med ideen siden 2002  Nasjonalbiblioteket  BIBSYS  Bibliotek-Systemer AS (Bibliofil)  Bibliotekservice AS (Tidemann)  Bibliotekenes IT-senter AS (Mikromarc & ALEPH)  Prosjektet fikk midler fra ABM-Utvikling senhøstes 2003  Del av programmet Norsk digitalt bibliotek  Systemleverandørene bidrar med subsidiert utvikling

3 Prosjekt Felles lånekort Lånere med mer enn ett lånekort

4 Prosjekt Felles lånekort Mål  Prosjektet har som hovedmål å utvikle et felles lånekort for personlige bibliotekbrukere i Norge  For å nå dette målet vil det bli etablert et felles lånerregister

5 Prosjekt Felles lånekort Delmål  Felles lånekort og lånerregister vil ha mange fordeler:  Bibliotekene sparer tid ved å samarbeide om lånerregistreringen  Kvaliteten på bibliotekenes adresseinformasjon øker  Lånerne kan låne i de fleste norske bibliotek med samme lånekort  Felles lånekort og lånerregister kan være grunnlag for nye sømløse tjenester:  Bruker-initiert og brukerstyrt fjernlån  Regionale fjernlånsordninger  Tilgang til elektroniske ressurser  Profiler for nasjonale bibliotekportaler  … og antagelig mye mer

6 Prosjekt Felles lånekort Og hva vi ikke skal gjøre …  Ingen initial fylling  … bortsett fra med informasjon om studenter ved høgskoler og universitet  Ingen organisasjoner  Ingen opplysninger om purringer, gebyr, svartelisting  Ikke løsning for direkte autentisering og autorisering av sluttbrukere  Aktuelt i forbindelse med Norsk digitalt bibliotek  Kan senere utvides med slike funksjoner

7 Prosjekt Felles lånekort Prosjektorganisasjon Styringsgruppe •Tone Moseid, ABM-U •Siri Hov Eggen, Fylkesvaraordfører i Akershus •Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Prosjektleder •Øystein Reiersen, Bibliotekenes IT-senter Prosjektgruppe •Torstein Tjelta, Nasjonalbiblioteket •Erling Fossan, Bibsys •Tore Morkemo, Bibliofil •Magnus Vestvoll, Tidemann •Jon Harald Berge, Mikromarc •David Massey, ALEPH Referansegruppe •Pål Mjørlund, Oppland fylkesbibliotek •Sigrid K. Nesland, Oppland fylkesbibliotek •Inger Johanne Dæhlen, Høgskolen i Gjøvik •Ann Katrin Yri, Gjøvik bibliotek •Elisabeth Lund, Vestre Toten folkebibliotek •Hanne Gihleengen, Østre Toten folkebibliotek •Ole Martin Loeng, Søndre Land folkebibliotek •Fride Aase, Nordre Land folkebibliotek •Anne Berit Brandvold, Østfold fylkesbibliotek •Torhild Larsen, Høgskolen i Østfold •Hilde Garfelt, Fredrikstad bibliotek •Ingard Gjerløw Hansen, Sarpsborg bibliotek •Guttorm Fremstad, Moss bibliotek •Eirik Juel, Spydeberg bibliotek

8 Prosjekt Felles lånekort Lånekortet  Prosjektet har laget et design for et fysisk Felles lånekort  Prosjektet vil trykke opp lånekort til testbibliotekene  Bibliotek kan benytte lokalt design på et Felles lånekort hvis følgende regler følges:  Logoen til Norsk digitalt bibliotek må trykkes på kortet  Strekkoden skal være Code 39  Strekkoden skal plasseres nederst på kortet der magnetstripa er plassert på et bankkort  Strekkoden må inneholde gyldige lånernummer tildelt av Nasjonalbiblioteket. Nummeret er på 9 siffer med N som prefiks.  Studentkort fra høgskoler og universitet kan benyttes som Felles lånekort hvis reglene over følges og  lånerinformasjon eksporteres til Felles lånerregister via BIBSYS  Den eksporterte informasjonen innholder opplysninger om  at biblioteket har sluttet seg til Felles lånekort  om den enkelte student har akseptert eksport til Felles lånerregister

9 Prosjekt Felles lånekort Kortdesign (foran)

10 Prosjekt Felles lånekort Kortdesign (bak)

11 Prosjekt Felles lånekort Felles lånerregister – hovedprinsipper  Alle nye lånere vil bli registrert i Felles lånerregister  En brosjyre som beskriver Felles lånekort - og dataene som blir lagret - vil bli utdelt til nye brukere, og de kan reservere seg mot sentral lagring av informasjon.  Alle bibliotekene vil ha lokal kopi av egne låneres nasjonale data  Dersom lokal lånerpost endres, vil den sentrale databasen bli oppdatert nesten umiddelbart  Endringer utført av andre bibliotek vil bli importert hver natt  Lånere kan sjekke informasjonen som er lagret om dem via en web-side

12 Prosjekt Felles lånekort Autentisering av utførende bibliotek  Bibliotekenes passord fra Base bibliotek benyttes  Dette passordet replikeres til lånerregisteret og brukes til å identifisere utførende bibliotek  Øvrig adgangskontroll styres av det lokale biblioteksystemet  Det er tilstrekkelig for å benytte løsningen at en bruker er identifisert i sitt lokale system

13 Prosjekt Felles lånekort Sikkerhetstiltak  Bibliotek blir autentisert og autorisert ved hjelp av biblioteknummer og passord fra base Bibliotek. Bibliotekpersonalet blir autentisert og autorisert av det lokale biblioteksystemet.  All kommunikasjon mellom klient og tjener skjer med web- services  Tjenestebeskrivelsen (WSDL) er passordbeskyttet  All kommunikasjon går med SSL (Secure Socket layer)  SSL krypterer alle data og autentiserer tjeneren for klienten  Fødselsnumre krypteres  Fødselsnumre blir behandlet kryptert som MD5-hasher  En MD5-hash er et unikt fingeravtrykk av en streng  Utgangspunktet kan ikke gjenskapes, men 2 MD5-hasher kan sammenlignes for å se om de stammer fra samme nummeret

14 Prosjekt Felles lånekort Informasjon i Felles lånerregister  Felles lånernummer  N+9 siffer  Lånernavn  Låners fødselsdato  Låners kjønn  Låners bostedskommune  Inntil 2 adresser  Permanent adresse  Midlertidig adresse  Inntil 3 telefonnumre  Hjemme, jobb, mobil  E-post adresse  Foretrukket kontaktmetode  Brev, e-post eller SMS  Sjekk adresse  Sjekk e-post

15 Prosjekt Felles lånekort Informasjon i Felles lånerregister (2)  MD5 hash av fødselsnummeret  For sikker autentisering, koordinering med studentdatabaser og framtidig koordinering med løsninger for digitale signaturer og lignende.  PIN-kode  Autentisering i selvbetjeningsautomater og Web-grensesnitt  Passord  Autentisering i selvbetjeningsautomater og Web-grensesnitt  FEIDE  For framtidig autentisering i folkebibliotek via FEIDE - Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren  Hjemmebibliotek  For framtidig bruk til fjernlån o.a.  Opprettet av (biblioteknummer)  Opprettet tidspunkt  Sist endret av (biblioteknummer)  Sist endret tidspunkt

16 Prosjekt Felles lånekort Viktige milepæler  Kick off  Felles møte mellom prosjektgruppe og referansegruppe 15. mars  Programmering av Felles lånerregister  Klar for klientprogrammering i juli  Regler og fysisk design for Felles lånekort  Ferdig i september  Klientprogrammering  Klientprogrammering startet i august og skal pågå til slutten av november  Testing  Testing er planlagt fra midten av februar til midten av mai  Generell tilgang i biblioteksystemene  Generell tilgang er planlagt fra mai - eksakt dato avhengig av leverandør  Lansering  Lansering er planlagt i september 2005

17 Prosjekt Felles lånekort Mer informasjon  Besøk prosjektets hjemmeside på http://www.norskdigitaltbibliotek.no/ http://www.norskdigitaltbibliotek.no/


Laste ned ppt "Prosjekt Felles lånekort Presentasjon til ALEPH’s brukermøte 2. desember 2004 Av Øystein Reiersen, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google