Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren , fornybar energi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Skal bidra til å øke tilgangen på ren , fornybar energi"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Skal bidra til å øke tilgangen på ren , fornybar energi
Årsmøte Fjernvarmeforeningen -Kristiansand - 31.mai 2011 Kjetil Bockmann – Daglig leder Agenda: - Hønefoss fjernvarme: Hvem er vi? - Status prosjekt - Veien videre

2 HØNEFOSS FJERNVARME AS
Ringerike Kommune (RK) søkte NVE om konsesjon (2002) Vardar vinner konkurranse om fjernvarme (2003) Bygging av varmesentral på Hvervenkastet (2005) Første energileveranse (høst 2006) Opprettelse av Hønefoss Fjernvarme (jan 2007) Hønefoss Fjernvarme eies 100 % av Vardar Per 2011 en varmesentral med 26 MW installert effekt og 3 satellitter.

3 NØKKELINFORMASJON Antall ansatte: 5 stk+ 60 % innleid markedssjef
Omsetning 2010 – ca 20 MNOK Solgt energi i ca 30 GWh (28 varme + 2 kjøling) Fornybarandel på ca % Per 2010 – 17 km fjernvarmetrase + kjølenett i sentrum og Hvervenmoen. Ca 120 tilknyttede varmekunder og 10 fjernkjøling. Ferdig utbygd – ca 50 GWh (ca 35 MW) Total investering på ca 250 MNOK

4 Satellitt 3 Ny varmesentral Satellitt 2 Satellitt 1 Elv 3 - Randselva
Prosjektaktivitet Ny varmesentral Interne rør Follum Satellitt 2 Satellitt 1 Styrt boring Elv 3 - Randselva Samarbeidsprosjekt med 2 angrepspunkt Elv 2 - Begna Eget tiltak – krysning nr 3 + ordinær trase Elv 1 - Storelva Samarbeidsprosjekt – elvekrysning m/ ny bro Varmesentral

5 Prosjekt Prosjektorganisasjon: Cowi + Norsk Enøk og Energi + egne ressurser. Rammeavtale med Trondrud Anlegg, Øland montasje, Powerpipe og Nordic Aktivitet på 5 forskjellige steder – fokus på hovednett. Godt samarbeid med Ringerike kommune og lokale kabeletater (ny graveinnstruks i 2010) Ny varmesentral i nord - Hollensen Energy skal levere en 22 MW varmevekslersentral på Norske Skog Follum. Bruk av overskuddsdamp fra papirproduksjon til fjernvarmeleveranser. Realisering av en akkumulator på ca 1500 m3. Optimerer energiproduksjon ved fabrikk, øke leveranser og reduserer sårbarhet. Første leveranser i slutten av oktober 2011! Ny varmesentral blir grunnlast, varmesentral på Hvervenkastet kjører på stabil last i vintersesong.

6 Ny varmesentral - Follum
Damp produksjon fra TMP og multibrenselkjel ved Norske Skog Follum Plassert i dampsentral – sikrer backup Uttak av overskuddsdamp maksimeres ved realisering av akkumulator Follum kan tilpasse energikrevende produksjon av papirmasse (TMP) til tider med lavere strømpris Kontraktinngåelse , første leveranse innen nov 2011!

7 Avvik fra «normal» grøft
Elvehovedstaden i Buskerud -> 3 elver = 3 elvekrysninger = 3 løsninger Elvekrysning 1 (Storelva): Krysning på eksisterende bro Elvekrysning 2 (Begna): Krysning ved bygging av ny gangbro Elvekrysning 3 (Randselva): Krysning på elvebunn? Hønengata: Hovedvei gjennom HFS med ca biler per dag. Samarbeidsprosjekt med SVV, Ringerike kommune og kabeletater. Anleggstid på ca 1 år Rundtom: Styret boring – 180 m DN 300

8 Satellitt 3 Ny varmesentral Satellitt 2 Satellitt 1 Elv 3 - Randselva
Prosjektaktivitet Ny varmesentral Interne rør Follum Satellitt 2 Satellitt 1 Styrt boring Elv 3 - Randselva Samarbeidsprosjekt med 2 angrepspunkt Elv 2 - Begna Eget tiltak – krysning nr 3 + ordinær trase Elv 1 - Storelva Samarbeidsprosjekt – elvekrysning m/ ny bro Varmesentral

9 Elvekrysning 1: Storelva
Hengt fjernvarmerør under eksisterende bro

10 Elvekrysning 3 – Randselva rør i elvebunn
Foreløpig ikke innvilget. Godkjent av NVE, men ikke fra Fylkesmannen pga «føre var prinsippet» mtp elvemusling og storørret. Miljøkonsekvens utredes, satser på gjennomføring senhøst 2011.

11 Elvekrysning 2: Over Begna med ny bro
Krysning av Begna: Realisering av infrastrukturbro med gangvei. Samarbeidsprosjekt med Ringerike kommune (RK), Ringeriks-kraft (RiK) og Hadeland- og ringerike Bredbånd (HRB)

12 I løpet av 2009 ble alt av formelle tillatelser avklart.
Ide 2008 Avklart deltagere 2009 Hønefoss fjernvarme måtte krysse elv med fjernvarmerør, Ringerike kommune måtte krysse med vannrør. Ringerike kommune 50 % Hønefoss fjernvarme 40 % Kabelselskap 20 % Rammetillatelse på plass Oppstart des 2010 I løpet av 2009 ble alt av formelle tillatelser avklart. Tilbudsgrunnlag og kontrakt ila 2010 Betongmast utfører bygging. Grunnarbeid vinter 2011 Fjernvarnmerør «ferdig» produkt Rør på utsiden av «trau» Utfordring i lengde på slag (DN 250) Ferdigstilles ila juli 2011. Fjernvarme ferdig forrige uke

13 Styrt boring – 180 m DN 630 PV trekkerør og DN 300 fjernvarmerør
Fremføring til Norske Skog Follum (ny varmesentral) Grunnundersøkelse høst 2010. Anbudsprosess jan 2011, tot 4 tilbud hvor Fred P. Holland ble valgt leverandør. Høydeforskjell medførte 7 graders vinkel, utfordrerne mtp innføring av fjernvarmerør Rørmontasje løst med kranbil på plass, røntgenvogn og 100 % røntgen. 11 sveiser i hvert foringsrør + 2 * 40 mm trekkerør. Utført som planlagt på 6 dager, gjennomføring styrt og gjennomført av Øland montasje! Må ha eget fastholdepunkt på innføring (høyeste punkt) og spesial konstruert kulvert på laveste punkt for å ta av spenning.

14 Pilot festet til fjernvarmerør
Styrt boring Borerigg GPS kabel (styring) Pilot Rømling Først pilot, så rømling med DN 300, 600 og til slutt 800 mm før PV foringsrør trekkes Innføring av FV rør Trekkkraft Pilot festet til fjernvarmerør 7 grader helning, trekker FV rør samt holder igjen Sveising Røntgenvogn Mobil kranbil som holder rør i posisjon pga 7 graders helning. 11 rørlengder t/r + 2 * 40 mm trekkerør Røntgenprøver onsite 100 % røntgen

15 Øvrige utviklingsområder
Optimere drift – biosentral Tiltak – redusere returtemperatur Løsning «små» leveranser – enkeltboliger/leiligheter Kjøling sentrum Markedsarbeid – reforhandle års kontrakter inngått i 2006 Optimal avvikling av satellitter Opplæring av sluttbruker – rett bruk av rett energi!

16 Veien videre Ferdig etablert hovednett - 2012/13
Kundevekst – 2012: Fra 28 GWh til 40 GWh Positivt resultat – 2016 Vekst utover konsesjon: Tilby driftstjenester av mindre bioanlegg i 1 times radius fra Hønefoss Les mer på


Laste ned ppt "- Skal bidra til å øke tilgangen på ren , fornybar energi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google