Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi Årsmøte Fjernvarmeforeningen -Kristiansand - 31.mai 2011 Kjetil Bockmann – Daglig leder Agenda:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi Årsmøte Fjernvarmeforeningen -Kristiansand - 31.mai 2011 Kjetil Bockmann – Daglig leder Agenda:"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi Årsmøte Fjernvarmeforeningen -Kristiansand - 31.mai 2011 Kjetil Bockmann – Daglig leder Agenda: - Hønefoss fjernvarme: Hvem er vi? - Status prosjekt - Veien videre

2 HØNEFOSS FJERNVARME AS • Ringerike Kommune (RK) søkte NVE om konsesjon (2002) • Vardar vinner konkurranse om fjernvarme (2003) • Bygging av varmesentral på Hvervenkastet (2005) • Første energileveranse (høst 2006) • Opprettelse av Hønefoss Fjernvarme (jan 2007) • Hønefoss Fjernvarme eies 100 % av Vardar • Per 2011 en varmesentral med 26 MW installert effekt og 3 satellitter.

3 NØKKELINFORMASJON • Antall ansatte: 5 stk+ 60 % innleid markedssjef • Omsetning 2010 – ca 20 MNOK • Solgt energi i 2010 - ca 30 GWh (28 varme + 2 kjøling) • Fornybarandel på ca 80-85 % • Per 2010 – 17 km fjernvarmetrase + kjølenett i sentrum og Hvervenmoen. • Ca 120 tilknyttede varmekunder og 10 fjernkjøling. • Ferdig utbygd – ca 50 GWh (ca 35 MW) • Total investering på ca 250 MNOK

4 Elv 1 - Storelva Elv 3 - Randselva Elv 2 - Begna Ny varmesentral Varmesentral Satellitt 1 Satellitt 3 Satellitt 2 Prosjektaktivitet Interne rør Follum Styrt boring Eget tiltak – krysning nr 3 + ordinær trase Samarbeidsprosjekt – elvekrysning m/ ny bro Samarbeidsprosjekt med 2 angrepspunkt

5 Prosjekt • Prosjektorganisasjon: Cowi + Norsk Enøk og Energi + egne ressurser. • Rammeavtale med Trondrud Anlegg, Øland montasje, Powerpipe og Nordic • Aktivitet på 5 forskjellige steder – fokus på hovednett. • Godt samarbeid med Ringerike kommune og lokale kabeletater (ny graveinnstruks i 2010) • Ny varmesentral i nord - Hollensen Energy skal levere en 22 MW varmevekslersentral på Norske Skog Follum. Bruk av overskuddsdamp fra papirproduksjon til fjernvarmeleveranser. Realisering av en akkumulator på ca 1500 m3. Optimerer energiproduksjon ved fabrikk, øke leveranser og reduserer sårbarhet. Første leveranser i slutten av oktober 2011! • Ny varmesentral blir grunnlast, varmesentral på Hvervenkastet kjører på stabil last i vintersesong.

6 Ny varmesentral - Follum • Damp produksjon fra TMP og multibrenselkjel ved Norske Skog Follum • Plassert i dampsentral – sikrer backup • Uttak av overskuddsdamp maksimeres ved realisering av akkumulator • Follum kan tilpasse energikrevende produksjon av papirmasse (TMP) til tider med lavere strømpris • Kontraktinngåelse 31.05.11, første leveranse innen nov 2011!

7 • Elvehovedstaden i Buskerud -> 3 elver = 3 elvekrysninger = 3 løsninger • Elvekrysning 1 (Storelva): Krysning på eksisterende bro • Elvekrysning 2 (Begna): Krysning ved bygging av ny gangbro • Elvekrysning 3 (Randselva): Krysning på elvebunn? • Hønengata: Hovedvei gjennom HFS med ca 20.000 biler per dag. Samarbeidsprosjekt med SVV, Ringerike kommune og kabeletater. Anleggstid på ca 1 år • Rundtom: Styret boring – 180 m DN 300 Avvik fra «normal» grøft

8 Elv 1 - Storelva Elv 3 - Randselva Elv 2 - Begna Ny varmesentral Varmesentral Satellitt 1 Satellitt 3 Satellitt 2 Prosjektaktivitet Interne rør Follum Styrt boring Eget tiltak – krysning nr 3 + ordinær trase Samarbeidsprosjekt – elvekrysning m/ ny bro Samarbeidsprosjekt med 2 angrepspunkt

9 • Hengt fjernvarmerør under eksisterende bro Elvekrysning 1: Storelva

10 • Foreløpig ikke innvilget. Godkjent av NVE, men ikke fra Fylkesmannen pga «føre var prinsippet» mtp elvemusling og storørret. • Miljøkonsekvens utredes, satser på gjennomføring senhøst 2011. Elvekrysning 3 – Randselva rør i elvebunn

11 • Krysning av Begna: Realisering av infrastrukturbro med gangvei. • Samarbeidsprosjekt med Ringerike kommune (RK), Ringeriks-kraft (RiK) og Hadeland- og ringerike Bredbånd (HRB) Elvekrysning 2: Over Begna med ny bro

12 «ferdig» produkt Ferdigstilles ila juli 2011. Fjernvarme ferdig forrige uke Avklart deltagere 2009 Ringerike kommune 50 % Hønefoss fjernvarme 40 % Kabelselskap 20 % Ide 2008 Hønefoss fjernvarme måtte krysse elv med fjernvarmerør, Ringerike kommune måtte krysse med vannrør. Rammetillatelse på plass I løpet av 2009 ble alt av formelle tillatelser avklart. Tilbudsgrunnlag og kontrakt ila 2010 Oppstart des 2010 Betongmast utfører bygging. Grunnarbeid vinter 2011 Fjernvarnmerør Rør på utsiden av «trau» Utfordring i lengde på slag (DN 250)

13 • Fremføring til Norske Skog Follum (ny varmesentral) • Grunnundersøkelse høst 2010. • Anbudsprosess jan 2011, tot 4 tilbud hvor Fred P. Holland ble valgt leverandør. • Høydeforskjell medførte 7 graders vinkel, utfordrerne mtp innføring av fjernvarmerør • Rørmontasje løst med kranbil på plass, røntgenvogn og 100 % røntgen. 11 sveiser i hvert foringsrør + 2 * 40 mm trekkerør. Utført som planlagt på 6 dager, gjennomføring styrt og gjennomført av Øland montasje! • Må ha eget fastholdepunkt på innføring (høyeste punkt) og spesial konstruert kulvert på laveste punkt for å ta av spenning. Styrt boring – 180 m DN 630 PV trekkerør og DN 300 fjernvarmerør

14 Røntgenvogn Røntgenprøver onsite 100 % røntgen Borerigg Først pilot, så rømling med DN 300, 600 og til slutt 800 mm før PV foringsrør trekkes Styrt boring GPS kabel (styring) Pilot Rømling Innføring av FV rør Pilot festet til fjernvarmerør Trekkkraft 7 grader helning, trekker FV rør samt holder igjen Sveising Mobil kranbil som holder rør i posisjon pga 7 graders helning. 11 rørlengder t/r + 2 * 40 mm trekkerør

15 • Optimere drift – biosentral • Tiltak – redusere returtemperatur • Løsning «små» leveranser – enkeltboliger/leiligheter • Kjøling sentrum • Markedsarbeid – reforhandle 5 + 1 års kontrakter inngått i 2006 • Optimal avvikling av satellitter • Opplæring av sluttbruker – rett bruk av rett energi! Øvrige utviklingsområder

16 Veien videre • Ferdig etablert hovednett - 2012/13 • Kundevekst - 2010 – 2012: Fra 28 GWh til 40 GWh • Positivt resultat – 2016 • Vekst utover konsesjon: Tilby driftstjenester av mindre bioanlegg i 1 times radius fra Hønefoss • Les mer på www.hfvarme.nowww.hfvarme.no


Laste ned ppt "- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi Årsmøte Fjernvarmeforeningen -Kristiansand - 31.mai 2011 Kjetil Bockmann – Daglig leder Agenda:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google