Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid? 28.01.2008
Bjørn Nørstegård * *

2 KJØREPLAN Kjerneprosessene Konsepter IP
Medier som opplevelsesutvidere (konkretiseres av PW) Digital storytelling – mobilsatsingen NCE-ambisjonene: innen Opplevelsesbasert Reiseliv

3 Visjon Realiserer ideer

4 Staben Bjørn Nørstegård DL Oskar Wiklund Jørgen Damskau
Gro Mette Garmo – PL inkubatortilbudene Dag Olav Koppervik – engasjement (ink + NCE) Per Wangen Vibeke Henriksveen Ove Gjesdal Ole Smidesang (fra april 2008)

5 L-regionen og OFK ga spillerom for LKP
Kompetansemeglerrollen N FoU LKP Fvl Fin

6 Opplevelsesnæringene: Av de raskest voksende næringer i verden En av de få som vokser i Innlandet Strategisk betydning for andre næringer Opplevelses- næringene Egen vekstkraft Betydn. vekst i andre næringer Som regional motor

7 Betydning for verdiskaping i andre næringer
Reiseliv sengebasert Opplevelses- næringene Primær- næringene

8 Opplevelsesnæringer Medier som Reiseliv opplevelses- utvidere

9 Grepet på opplevelsesnæringene
Næring: klynger KONVEKST Film og TV Fabrikken Utdanning: Nye studier Brand Rekruttering FOU: ØF NINA LKP Nyskaping: Inkubator KIBIN Finans: IPR Fond – LKP Fond Film3 Møteplasser:

10 Opplevelsesnæringene
Fabrikken 1 m priv. Invest 3,8 45 (35)bedrifter 60 (50) ansatte LKP – oppnådd: Inkubatoren: 3 programmer Mange bedrifter Nasj./nordisk rolle LKP Film-/TV-satsingen 4 spillefilmer 20 og 40 mill? 15-20 selskaper Lillehammer Campus attraktiv studentregion Stor økning studenter Opplevelsesnæringene ledende næringsklynge Ledende nær.aktører 18 mill * 2007

11 Film/TV: Tiltakskjede
Privat Fond (etabl. 2007 3,4 mill) Regional Film Klynge Digital Innholds produksj Film3 ØNF TV- Utd DnF Spillutd Amandus Mobil Film festival Regio- nale Medie- senter Under Visn. Grunn/ VGS Barne Film klubb

12 3 hovedarbeidsområder Innovasjon via inkubator
Innovasjon/nyskaping via klynger Annet næringsutviklings- eller nyskapingarbeid

13 1. Innovasjon via inkubator
Filmsnutter 2 programmer KIBIN, Kvinnesatsing – INNkubator?

14 LKP Inkubatoren Opplevelsesnæring KIBIN (KRD) Reiselivssnæring
Kvinneinkubator INNkubator

15 2. Innovasjon via klynger/klustere
”Co-opetition” ”The importance of the neutral corner” (Vinter)Sportsutstyr Andre mulige (tidlig fase)

16 Hvem er med i klyngen – www.konvekst.no
Medieteknologi/ Medier som opplevelsesutvidere Film&TV Digital innholdsproduksjon Interaktive medier Mediebedrifter Opplevelsesbasert Reiseliv Naturbasert Kulturbasert Sport Kunst Historie Store arrangement Begivenheter og events Festivaler Sport Kulturbaserte Naturbaserte KONVEKST

17 Konsept- IPR/Kapital utvikling Mediebruk mobilteknologi
Anvendt verktøy Anvendt verktøy Klyngen KONVEKST Verdiskaping Kompetanse Internasjonalisering Anvendt verktøy Mediebruk mobilteknologi

18

19 KONSEPTER:

20 IPR - Kapital 3 faser: Creativity Meets Capital (NICe - 05)
IP-asessment (Hunderfossen, Peer Gynt og5 inkubatorbedrifter – 06/07) Sammenfattende rapport, som basis for nye verktøy og arbeidsprosesser – 07/08  ”Green Paper” til Nice i august 07

21 Medier som opplevelsesutvidere
Før, under og etter.. Forsterke selve opplevelsen Kraftige markedsføringskanaler – kunden som prosument CASE: Litteraturfestivalen The Buck Ride Maihaugen og Skogmuseet Hyttepuls

22 Kraftfull mobilsatsing:
Film Festi valen Aman dus festi valen Næring: selskapsetableringer Utdanning: HiL - Partnerskap FOU LAB HiL - partnerskap

23 Uansett: aldri bedre enn siste leveranse!!
Hva har vi ellers gjort Utgangspunkt: Kompetansemeglerrollen Felt: muligheter som ikke allerede var bearbeidet Ta initiativ/nyskapende/dristige  dynamiske Konkrete prosjekter  ble lagt merke til Fra generell til spissing  mer kompetente Måtte være misjonærer  knakk nesten nakken Styrket næringslivsforankringen  troverdige Styrket dynamikk næringsliv – FOU  Kunnskapspark!! Bygge kompetanse finans – opplevelsesnæringene  forutsetning om dette skalk fortsette og vikse (kommet kortest) Stadig diskusjon om misjon og rolle  tydeligere hva er Gjennom fokus/prosjekter/omdømme  langt mer attraktive som arbeidsplass! Som styrearena. Inne i den gode sirkelen  kapitalisere på den De gode historiene  blir husket på, bevare pos oppmerksomhet Uansett: aldri bedre enn siste leveranse!!

24 KOMPETANSESENTER FOR OPPLEVELSESBASERT REISELIV

25 Koblinger til relevante doktorgradsområder
Film

26 Digital storytelling

27 Lillehammer i dette bildet
Det er bl.a. her fagkompetansen finnes (Film- og TV-utdanningene (manuslinjene) – samt i Film- og TV-selskapene i regionen Lillehammer er blitt interessant – for alle som ønsker å lage innhold, som skal distribueres i mobile bredbåndsnett Telenor Mobil, Net Com osv Eidsiva Bredbånd og lignende Mediehuset GD – jfr. ”DØLATUBE”! Rettes store forventninger til HiL – om at de stiller opp i forhold til kompetansebygging/spredning, forskning – samarbeidsprosjekter med sentrale næringsaktører Her bli det konkurranse!

28 Internasjonale nettverk
Sees opp mot ambisjonene om NCE-status: LCEEI – Rovaniemi CIP – Chalmers – Copenhagen Aalborg (medier) – foreløpig ikke på plass Uppsala – via HiL og ØF (Domenique Powers) Mobilsatsingen CIP Aalborg (ApEx) Gjøvik Fra tidligere Nordisk Ide Forum Jenka Film i Vâst +++ Roskilde – Hultsfred +++

29 TALL – ikke helt ajourførte
Filmsatsingen: staten/regionen satset ca 50 (fond): ringvirkn: over 40. i tillegg kommer omdømme, internasjonale priser osv. stip: 0,5 mill Privat filmfond; foreløpig på 3,4 mill Fabrikken: 1 mill i privat kapital: 35 bedrifter med 50 ansatte + omdømme + tilflytting + oppdrag. Ventelister. Bygd på 2 ganger Lillehammer Campus: Attraktiv Studentby/markedsføring: 3000 studenter som forbruker ?? Inkubatoren: første 5 år – nådde våre mål : tatt inn 13 (mål), p.t. 15 (mål 17), ant. Levedyktige(denne perioden): over mål: 10 bedr. 14 direkte arbeidspl, 15 indirekte. Pr. arbeidsplass: ? KONVEKST: så langt 3 år a snaut 2 mill årl fra stats. Årl. Regnskap – anslag 6 mill: dvs. 18 mill. Egenkapital fra bedrifter – økende Andre initiativ: beskrev og avholdt første møte klynga innom informasjonssikkerhet. GKP overtok – gjort strålende jobb Telenor Cinclus: inne i inkubator, ikke talt med

30 2008: L-regionen prioriterer:
Film/TV/Dig innhold Opplevelsesbasert Reiseliv (NCE amb.) Landbruk – ”Ny Glød” Vintersport

31 NCE 2009 Ambisjonene Norge – og Innlandet –
kan ikke la være og utvikle det vekstpotensialet Som finnes i disse næringene! Norge kommer til å prioritere ett NCE innen reiseliv Det skal etableres i Innlandet/Lillehammer!

32 Norwegian Centre of Expertise (NCE) for Experience Industry (opplevelsesbasert reiseliv)

33 Disposisjon Hva er NCE? Hvem står bak? Hva kan nasjonen vinne?
Hvordan? Hvilke problemstillinger? Hvordan drive fagutvikling? Hvilke allianser Når skjer det?

34 Hvem står bak? Hunderfossen Familiepark AS Hafjell AS
Thon Hotels AS/Skeikampen Peer Gynt AS Fabelaktiv AS Robinson Skandinavia AS GD AS Olympiaparken AS Birkebeinerrittet/Lillehammer Skiklubb Norsk Litteraturfestival Innovation Studios Maihaugen og Skogbruksmuseet Høgskolene og FOU-institusjonene rundt Mjøsa Forum for reiseliv

35 Bygger på Innlandets koordinerte grep innen områdene;
FOU Kapital Utdanning Kunst & kultur Næring

36 Store aktørene – motorer for å snu negative utviklingstrekk
Hva kan vi vinne? Fremste innovasjonsmiljøet i landet innen det opplevelsesbaserte reiselivet Kraftig styrking av internasjonalt fokus – og oppmerksomhet andre veien Kraftig styrking av relasjoner mellom krevende kunder og underleverandører – på to nivå; regionalt og nasjonalt/internasjonalt Enda sterkere og mer målrettet samhandling mellom næring og FOU – styrket vitalitet i PIU? Styrket økonomisk basis for utvikling av opplevelseskonsepter og helårsturisme FOU – erfaringer fra andre; Store aktørene – motorer for å snu negative utviklingstrekk

37 Hvordan? Faglig spissa – drevet fram gjennom rundebordskonferanser med Advisory Board (nasjonale og internasjonale eksperter) Dynamisk samspill mellom de krevende kundene og underleverandører Relasjon NL – FOU: ”Kompetansesenter for opplevelsesbasert reiseliv” ./. Internasjonalt orienterte prosjekter, problemstillinger og nettverk Moden klynge (Arena) Næringene/klyngen ta deler av driftsansvar NCE – NCE (Culinology og Raufoss)

38 Marketing - Multikanalstrategi + omdømme + attraktiv for krevende
Transformasjoner Kompetanse: Praktisk akademia konseptutvikling/mediebruk/IP- for ledere Helårsturisme – forutsetninger for… rekruttering Utvikle økon. funda- ment for internasj business Business; Innovasjon (3-kanten til konvekst + L-modellen Produkt-/markedssamarbeid Kjede – destinasjonsutvikling Natur – utmark - kulturminnevern Marketing - Multikanalstrategi Bedrifter/klynger/FOU-miljøer/sted Markedssamarbeid Bruk av MSOU Nisjer: 2. home/Color Line/Norwegian + omdømme + attraktiv for krevende kunder – nasjonalt/internasjonalt + grunnlag for helårsturisme + muligheter pga. klima/miljø Nettverksrelasjoner: Utvikle og formalisere Mellom næringsliv og FOU Regionalt – nasjonalt – internasjonalt – partnerskap Mellom NCE og NCE Medier som opplevelsesutvidere


Laste ned ppt "Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google