Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid? 28.01.2008 Bjørn Nørstegård * www.lkp.no *www.lkp.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid? 28.01.2008 Bjørn Nørstegård * www.lkp.no *www.lkp.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid? 28.01.2008 Bjørn Nørstegård * www.lkp.no *www.lkp.no

2 KJØREPLAN 1. Kjerneprosessene 1. Konsepter 2. IP 3. Medier som opplevelsesutvidere (konkretiseres av PW) 2. Digital storytelling – mobilsatsingen 3. NCE-ambisjonene: innen Opplevelsesbasert Reiseliv

3 Visjon Realiserer ideer

4 Staben Bjørn Nørstegård DL Oskar Wiklund Jørgen Damskau Gro Mette Garmo – PL inkubatortilbudene Dag Olav Koppervik – engasjement (ink + NCE) Per Wangen Vibeke Henriksveen Ove Gjesdal Ole Smidesang (fra april 2008)

5 L-regionen og OFK ga spillerom for LKP Kompetansemeglerrollen N FvlFin FoU LKP

6 Opplevelsesnæringene: Av de raskest voksende næringer i verden En av de få som vokser i Innlandet Strategisk betydning for andre næringer Betydn. vekst i andre næringer Som regional motor Opplevelses- næringene Egen vekstkraft

7 Betydning for verdiskaping i andre næringer Reiseliv - sengebasert Opplevelses- næringene Primær- næringene

8 Reiseliv Medier som opplevelses- utvidere Opplevelsesnæringer

9 Grepet på opplevelsesnæringene LKP Utdanning: •Nye studier •Brand • Rekruttering Nyskaping: •Inkubator •KIBIN Finans: •IPR •Fond – LKP •Fond Film3 FOU: •ØF •NINA Næring: klynger •KONVEKST •Film og TV •Fabrikken Møteplasser: www.nest-stage.no

10 LKP – oppnådd: LKP www.lkp.no Opplevelsesnæringene www.konvekst.no • ledende næringsklynge •Ledende nær.aktører •18 mill * 2007 Lillehammer Campus www.lillehammersampus.no • attraktiv studentregion •Stor økning studenter Fabrikken www.fabrikken.org • 1 m priv. Invest 3,8 •45 (35)bedrifter • 60 (50) ansatte • Inkubatoren: • 3 programmer • Mange bedrifter •Nasj./nordisk rolle Film-/TV-satsingen www.film3.no • 4 spillefilmer • 20 og 40 mill? • 15-20 selskaper

11 Film/TV: Tiltakskjede Barne Film klubb Regio- nale Medie- senter Amandus Mobil Film festival TV- Utd DnF Spillutd ØNF Film3 Regional Film Klynge Digital Innholds produksj Privat Fond (etabl. 2007 3,4 mill) Under Visn. Grunn/ VGS

12 3 hovedarbeidsområder 1. Innovasjon via inkubator 2. Innovasjon/nyskaping via klynger 3. Annet næringsutviklings- eller nyskapingarbeid

13 1. Innovasjon via inkubator • Filmsnutter • 2 programmer • KIBIN, Kvinnesatsing – INNkubator?

14 Inkubatoren LKP Reiselivssnæring KvinneinkubatorINNkubator KIBIN (KRD) Opplevelsesnæring

15 2. Innovasjon via klynger/klustere E4: • ”Co-opetition” • ”The importance of the neutral corner” 1. www.konvekst.no www.konvekst.no 2. (Vinter)Sportsutstyr 3. Andre mulige (tidlig fase)

16 Opplevelsesbasert Reiseliv • Naturbasert • Kulturbasert • Sport • Kunst • Historie Medieteknologi/ Medier som opplevelsesutvidere • Film&TV • Digital innholdsproduksjon • Interaktive medier • Mediebedrifter Store arrangement • Begivenheter og events • Festivaler • Sport • Kulturbaserte • Naturbaserte KONVEKST Hvem er med i klyngen – www.konvekst.no

17 Klyngen KONVEKST •Verdiskaping •Kompetanse •Internasjonalisering IPR/Kapital Konsept- utvikling Mediebruk mobilteknologi Anvendt verktøy

18

19 KONSEPTER:

20 IPR - Kapital 3 faser: I. Creativity Meets Capital (NICe - 05) II. IP-asessment (Hunderfossen, Peer Gynt og5 inkubatorbedrifter – 06/07) III. Sammenfattende rapport, som basis for nye verktøy og arbeidsprosesser – 07/08  ”Green Paper” til Nice i august 07

21 Medier som opplevelsesutvidere • Før, under og etter.. • Forsterke selve opplevelsen • Kraftige markedsføringskanaler – kunden som prosument CASE: • Litteraturfestivalen • The Buck Ride • Maihaugen og Skogmuseet • Hyttepuls

22 Kraftfull mobilsatsing: Mobil Film Festi valen Aman dus festi valen Utdanning: HiL - Partnerskap FOU LAB HiL - partnerskap Næring: selskapsetableringer

23 Hva har vi ellers gjort Utgangspunkt: Kompetansemeglerrollen Felt: muligheter som ikke allerede var bearbeidet • Ta initiativ/nyskapende/dristige  dynamiske • Konkrete prosjekter  ble lagt merke til • Fra generell til spissing  mer kompetente • Måtte være misjonærer  knakk nesten nakken • Styrket næringslivsforankringen  troverdige • Styrket dynamikk næringsliv – FOU  Kunnskapspark!! • Bygge kompetanse finans – opplevelsesnæringene  forutsetning om dette skalk fortsette og vikse (kommet kortest) • Stadig diskusjon om misjon og rolle  tydeligere hva er • Gjennom fokus/prosjekter/omdømme  langt mer attraktive som arbeidsplass! Som styrearena. • Inne i den gode sirkelen  kapitalisere på den • De gode historiene  blir husket på, bevare pos oppmerksomhet Uansett: aldri bedre enn siste leveranse!!

24 KOMPETANSESENTER FOR OPPLEVELSESBASERT REISELIV

25 Koblinger til relevante doktorgradsområder Film

26 Digital storytelling

27 Lillehammer i dette bildet • Det er bl.a. her fagkompetansen finnes (Film- og TV- utdanningene (manuslinjene) – samt i Film- og TV-selskapene i regionen • Lillehammer er blitt interessant – for alle som ønsker å lage innhold, som skal distribueres i mobile bredbåndsnett • Telenor Mobil, Net Com osv • Eidsiva Bredbånd og lignende • Mediehuset GD – jfr. ”DØLATUBE”! • Rettes store forventninger til HiL – om at de stiller opp i forhold til kompetansebygging/spredning, forskning – samarbeidsprosjekter med sentrale næringsaktører • Her bli det konkurranse!

28 Internasjonale nettverk Sees opp mot ambisjonene om NCE-status: • LCEEI – Rovaniemi • CIP – Chalmers – Copenhagen • Aalborg (medier) – foreløpig ikke på plass • Uppsala – via HiL og ØF (Domenique Powers) Mobilsatsingen • CIP • Aalborg (ApEx) • Gjøvik Fra tidligere • Nordisk Ide Forum • Jenka • Film i Vâst +++ • Roskilde – Hultsfred +++

29 TALL – ikke helt ajourførte Filmsatsingen: staten/regionen satset ca 50 (fond): ringvirkn: over 40. i tillegg kommer omdømme, internasjonale priser osv. stip: 0,5 mill Privat filmfond; foreløpig på 3,4 mill Fabrikken: 1 mill i privat kapital: 35 bedrifter med 50 ansatte + omdømme + tilflytting + oppdrag. Ventelister. Bygd på 2 ganger Lillehammer Campus: Attraktiv Studentby/markedsføring: 3000 studenter som forbruker 200.000?? Inkubatoren: første 5 år – nådde våre mål. 2007: tatt inn 13 (mål), p.t. 15 (mål 17), ant. Levedyktige(denne perioden): over mål: 10 bedr. 14 direkte arbeidspl, 15 indirekte. Pr. arbeidsplass: ? KONVEKST: så langt 3 år a snaut 2 mill årl fra stats. Årl. Regnskap – anslag 6 mill: dvs. 18 mill. Egenkapital fra bedrifter – økende Andre initiativ: beskrev og avholdt første møte klynga innom informasjonssikkerhet. GKP overtok – gjort strålende jobb Telenor Cinclus: inne i inkubator, ikke talt med

30 2008: L-regionen prioriterer: Landbruk – ”Ny Glød” Film/TV/Dig innhold Vintersport Opplevelsesbasert Reiseliv (NCE amb.)

31 Ambisjonene NCE 2009 Norge – og Innlandet – kan ikke la være og utvikle det vekstpotensialet Som finnes i disse næringene! Norge kommer til å prioritere ett NCE innen reiseliv Det skal etableres i Innlandet/Lillehammer!

32 Norwegian Centre of Expertise (NCE) for Experience Industry (opplevelsesbasert reiseliv)

33 Disposisjon 1. Hva er NCE? 2. Hvem står bak? 3. Hva kan nasjonen vinne? 4. Hvordan? 5. Hvilke problemstillinger? 6. Hvordan drive fagutvikling? 7. Hvilke allianser 8. Når skjer det?

34 Hvem står bak? • Hunderfossen Familiepark AS • Hafjell AS • Thon Hotels AS/Skeikampen • Peer Gynt AS • Fabelaktiv AS • Robinson Skandinavia AS • GD AS • Olympiaparken AS • Birkebeinerrittet/Lillehammer Skiklubb • Norsk Litteraturfestival • Innovation Studios • Maihaugen og Skogbruksmuseet • Høgskolene og FOU-institusjonene rundt Mjøsa • Forum for reiseliv

35 Bygger på Innlandets koordinerte grep innen områdene; FOU Utdanning Næring Kunst & kultur Kapital

36 Hva kan vi vinne? • Fremste innovasjonsmiljøet i landet innen det opplevelsesbaserte reiselivet • Kraftig styrking av internasjonalt fokus – og oppmerksomhet andre veien • Kraftig styrking av relasjoner mellom krevende kunder og underleverandører – på to nivå; regionalt og nasjonalt/internasjonalt • Enda sterkere og mer målrettet samhandling mellom næring og FOU – styrket vitalitet i PIU? • Styrket økonomisk basis for utvikling av opplevelseskonsepter og helårsturisme • FOU – erfaringer fra andre; Store aktørene – motorer for å snu negative utviklingstrekk

37 Hvordan? • Faglig spissa – drevet fram gjennom rundebordskonferanser med Advisory Board (nasjonale og internasjonale eksperter) • Dynamisk samspill mellom de krevende kundene og underleverandører • Relasjon NL – FOU: ”Kompetansesenter for opplevelsesbasert reiseliv”./. • Internasjonalt orienterte prosjekter, problemstillinger og nettverk • Moden klynge (Arena) www.konvekst.nowww.konvekst.no • Næringene/klyngen ta deler av driftsansvar • NCE – NCE (Culinology og Raufoss)

38 Utvikle økon. funda- ment for internasj business Kompetanse: • Praktisk akademia • konseptutvikling/mediebruk/IP- for ledere • Helårsturisme – forutsetninger for… • rekruttering Marketing - Multikanalstrategi • Bedrifter/klynger/FOU-miljøer/sted • Markedssamarbeid • Bruk av MSOU • Nisjer: 2. home/Color Line/Norwegian Nettverksrelasjoner: • Utvikle og formalisere • Mellom næringsliv og FOU • Regionalt – nasjonalt – internasjonalt – partnerskap • Mellom NCE og NCE Business; •Innovasjon (3-kanten til konvekst + L-modellen •Produkt-/markedssamarbeid •Kjede – destinasjonsutvikling •Natur – utmark - kulturminnevern + omdømme + attraktiv for krevende kunder – nasjonalt/internasjonalt + grunnlag for helårsturisme + muligheter pga. klima/miljø Medier som opplevelsesutvidere Transformasjoner


Laste ned ppt "Ledergruppa OFK: Hvordan drive nyskapingsarbeid? 28.01.2008 Bjørn Nørstegård * www.lkp.no *www.lkp.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google