Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål for ungdomsfeltet av Erasmus+ •Forbedre ungdommenes nøkkelkompetanser •Styrke ungdoms deltakelse i demokratiet •Aktivt medborgerskap •Interkulturell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål for ungdomsfeltet av Erasmus+ •Forbedre ungdommenes nøkkelkompetanser •Styrke ungdoms deltakelse i demokratiet •Aktivt medborgerskap •Interkulturell."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Mål for ungdomsfeltet av Erasmus+ •Forbedre ungdommenes nøkkelkompetanser •Styrke ungdoms deltakelse i demokratiet •Aktivt medborgerskap •Interkulturell dialog •Inkludering og solidaritet •Styrke samarbeid mellom ungdomsfeltet og arbeidsmarkedet •Styrke kvaliteten på ungdomsarbeid •Utfylle ungdomspolitiske vedtak (lokalt, regionalt, nasjonalt) •Spre verdien av ikke-formell læring (ved hjelp av Youthpass) •Styrke den internasjonale dimensjonen av ungdomsaktiviteter, ungdomsarbeidernes rolle og ungdomsorganisasjonene som komplementære støttestrukturer for ungdom

3 Prioriteringer: •Sosial inkludering •Sunn livsstil •Europeisk medborgerskap •Utvikle grunnleggende og allsidige ferdigheter •Styrke IKT •Jobbe for bruk av samme verktøy for anerkjennelse av læring

4 Transnasjonal Ungdomsinitiativ er en spesiell form for Strategisk Partnerskap (se Program Guide) Det vesentlige trekk ved en Transnasjonale Ungdomsinitiativ er at unge mennesker planlegger sin egen prosjektidé i partnerskap med en, eller flere europeisk partnergruppen og er i stand til å iverksette og evaluere prosjekt.

5 Hvem, hvor og hvor lenge •Partner: Minst to partnerorganisasjoner eller uformelle grupper bestående av unge mennesker fra to programland. •Hvor og med hvilke land? Prosjektet kan finne sted i alle programland med alle programland og partnerland * (spesielle betingelser for partnerland) Minst to partnere er påkrevd •Varighet: Seks måneder til to år

6 Deltakere •Unge mennesker i alderen 13 til 30 år som er gruppert sammen, knyttet til en «Non-Profit organisasjon» eller i en uformell gruppe. Ved uformelle grupper, må minst én person i hver gruppe være myndig (18 år eller mer) for at hun eller han skal fungere som rettslige representant for hele gruppen. Ungdomsinitiativ kan få hjelp av en «Coach» (Prosjektlos), som skal fungere som ledsager og gi støtte og veiledning når det trengs uten å selv ta aktiv del i prosjektgjennomføringen.

7 Hva skal en Transnasjonal Ungdomsinitiativ omfatte for at den kan betegnes som slik? Eksempler på aktiviteter: •Arrangementer som bidrar til å fremme aktivt medborgerskap blant ungdom (debatter, konferanser, «Events», konsultasjoner, initiativer der tema omfatter europeiske spørsmål) • Prosjekter som kan være med til å gi et løft i lokalsamfunnet (for eksempel; eldreomsorg, minoriteter, folk med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, etc. ) •Kunstneriske og kulturelle aktiviteter (teater, utstillinger, musikalske innslag, diskusjonsfora, etc. ) •Oppbygging av et nettverk i «Non - Profit virksomheter», ikke - statlige organisasjoner, foreninger, etc. •Utvikling og gjennomføring av kurs som befatter seg med temaet «Sosial Entreprenørskap» •Utvikling og levering av kurs og treninger på entreprenørskap (særlig sosial entreprenørskap og bruk av IKT);

8 Tidligere eksempler på støttemottakere •NO-12-E23-2012-R3 Oslo Model United Nations Conference •Norway Model United Nations Society, Oslo •NO-12-E24-2012-R3 Sykkelkjøkkenet Oslo William Dayton Gordley •Oslo • NO-12-E26-2012-R3 Japansk gruppe Japansk gruppe, •Hordaland •NO-12-E28-2012-R3 Let`s be active- Sandnes Ungdomsråd, Rogaland •NO-12-34-2012-R3 «Nye bilder av minoritetsungdommer» Vi bryr oss/Vårt bidrag, Oslo

9 Tidligere eksempler på støttemottakere •NO-12-17-2013-R2-Fairytales Julekalender Fairytales Showcrew, Oppland •NO-12-E18-2013-R2 De fremmede - fordommer og fremmedfrykt i •nåtidens Europa •NO-12-E20-2013-R2 Felix Film Kortfilm 2013 Felix Film, Rogaland •NO-12-E21-2012-R3 Alltid glad..., Young Voice Media UB, Nord- Trøndelag •NO-12-E21-2013-R2 Mobbing i skolen- Equality, Oslo •NO-12-E24-2013-R2 Ung, bevisst og aktiv i Sagene bydel, Oslo •NO-12-E25-2013-R2 Kurs og Kos for unge gårdbrukere på Fosen

10 Hvem søker? •Kun en av gruppene eller organisasjoner som er involvert i prosjektet fremmer søknaden på vegne av alle prosjektpartnerne til det nasjonale kontoret (Erasmus+ Aktiv Ungdom) i hjemlandet sitt.

11 Støttebeløp •Koordinerende organisasjon: Månedlig tilskudd på 500 euro •Partnerorganisasjoner: Månedlig tilskudd på 250 euro. •Merk: Maksimalt støttebeløp er på 2750 euro i måned. •Avhengig av de planlagte aktivitetene innenfor Ungdomsinitiativet er det mulig å søke om tilleggsstøtte til ekstra kostnader.

12 Eksempel på støtteutregning •En ungdomsgruppe på 4 ønsker å lage et teaterstykke om mobbing på skoler. •Prosjektets varighet er på 12 mnd. •De har en partner (4 ungdom) fra UK •UK partnerorg: 12 mnd x 250 euro = 3000 • (25 000 NOK) •Norske gruppe 6 mnd x 500 euro = 6000 •(50 000)

13 Tilskudd til reise og oppholdskostnader •Deltakelse i møter mellom prosjektpartnere og arrangert av en av de deltakende organisasjonene. •Formålet er gjennomføringen og koordineringen av prosjektet.

14 Internasjonale møte med prosjektpartnerne •Faste satser som blir dekket av Aktiv Ungdom, per person og per møte, avhengig av kilometeravstand. (Merk: Søkeren må begrunne årsak, antall møter og deltakerantall) •Avstand mellom 100 og opptil 1999 km = Euro 575 per person (4 600 NOK) •Avstand fra 2000 km = Euro 760 per person •(ca 6000 NOK) •Merk: Maksimalt støttebeløp per år er på 23.000 euro (ca. 184 000 NOK)

15 Internasjonale møte med prosjektpartnerne •1 reise for 4 ungdommer til UK: 4 x 575 = 2300 (ca.18 400) •Eller en reise for 4 ungdommer til Tyrkia: • 4 x 760 = 3040 euro (ca. 24 320 NOK)

16 Tilleggstilskudd •Spesielle utgifter: 75 % bidrag til reelle kostnader (Ungdom med færre muligheter) •Spesiell krav til støtte til funksjonshemmede (ledsager, utstyr etc.) 100 % av faktiske utgifter

17 Søknadsfrister og prosjektstart •Onsdag 30. April 2014, kl.12.00 (norsk tid) for prosjekter med start mellom 1. september 2014 og 28. februar 2015. • Onsdag 1. oktober 2014, kl. 12.00 (norsk tid) for prosjekter med start mellom 1. februar og 30.september 2015.


Laste ned ppt "Mål for ungdomsfeltet av Erasmus+ •Forbedre ungdommenes nøkkelkompetanser •Styrke ungdoms deltakelse i demokratiet •Aktivt medborgerskap •Interkulturell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google