Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LibQUAL+ Norwegian Academic Libraries Av Sølvi Løchen, Universitetsbiblioteket i Trondheim 72.Bibliotekmøte, Hamar 18.mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LibQUAL+ Norwegian Academic Libraries Av Sølvi Løchen, Universitetsbiblioteket i Trondheim 72.Bibliotekmøte, Hamar 18.mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 LibQUAL+ Norwegian Academic Libraries Av Sølvi Løchen, Universitetsbiblioteket i Trondheim 72.Bibliotekmøte, Hamar 18.mars 2010

2 Foredraget handler om… •Kvalitetssikring •LibQUAL+, ARL og servqual •Norsk konsortium •Undersøkelsen •Evaluering •Konsortiets framtid •Råd

3 Kvalitetssikring av bibliotek i universitets- og høyskolesektoren •Kvalitetsreformen 2003 •Mål- og resultatstyring, risikostyring, økonomiske reformer •Evaluering av virksomheten •Benchmarking med indikatorer •Brukerretting

4 Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalg •Kvalitetssikring av bibliotek i universitets- og høyskolesektoren •Kvalitetsindikatorer (ABM-u) og brukertilfredshetsundersøkelser (LibQUAL) anbefalt i 2007 •Anbefalte konsortium: benchmarking •Universitetsbiblioteket i Trondheim er koordinator

5 Konsortiets institusjoner med kontaktpersoner: •Universitetsbiblioteket i Agder –Else-Margrethe Bredland og Henry Langseth •Universitetsbiblioteket i Tromsø –Johanne Raade og Runa Rønning Ryeng •Universitetsbiblioteket i Bergen –Marit Kullerud •Universitetsbiblioteket i Oslo –Per Morten Bryhn •Universitetsbiblioteket i Trondheim –Sølvi Løchen (koordinator)

6 LibQUAL+ •ARL (non-profit) •Internasjonal undersøkelse •For enkeltbibliotek •For konsortier; bl.a. –Sconul (67 forskjellige institusjoner, årlig siden 2003) –Norwegian Academic Libraries (5 bibliotek) –European Business Schools (BI, NHH)

7 Deltakerbibliotek fra –Australia, Canada, Denmark, Egypt, Finland, France, Hong Kong, Ireland, New Zealand, the Netherlands, Norway, South Africa, Sweden, Switzerland, U.K., U.S.

8 Språk (Killick, 2008)

9 Sted MarkedsføringInvitasjonKampanjeperiodeIncentivpremier Agder Nettside plakater Rollups Bokmerker Nyhetssak UiA-aktuelt Bibliotekets nettsider. E-post til alle studenter og ansatte 4.-17.mai 2009 Ipod (1 stk) Gavekort (3 stk) Bergen Plakater (vedlegg) løpesedler Annonse (Studvest) Intervju (På høyden) Stand (rettet mot studenter) E-post (kun ansatte) Studentportalen 2. – 15. februar Ipod (3 stk) Minnepenn (10 stk) Oslo Løpesedler Bibliotekets nettside Stands i biblioteket Publikumsmaskiner E-post til alle ansatte og studenter 27. april - 10. mai IPod touch (1 stk) IPod nano (2 stk) Gavekort a kr 1000 (10 stk) Tromsø Universitets nettside Universitetsbibl.nettside Artikler i studentavis Bannere 1.side på publikumsmaskiner E-post til alle studenter og ansatte 15. – 29. aprilIpod Nano (2 stk) Trondheim Løpesedler Plakater Universitetets intranettsider Bibliotekets nettsider It's learning E-post (utvalg, deretter samtlige) 11. - 30.mai Mini-PC (2 stk fordelt på hhv. student og ansatt) Forarbeid

10 Svarprosent, antall kommentarer og fullføringsgrad blant målgruppene Sted Svarprosent studenter (1) Svarprosent ansatte Svarprosent totalt Åpen kommentar (2)Fullført (3) Agder7.8%13.4%8.6%39%40 % Bergen7.5%15.0%9.2%33%37 % Oslo13.4%10.7%12.9%33%52 % Tromsø8.3%7.7%8.2%39%45 % Trondheim11.5%8.7%10.9%29%36 % TOTAL10.7% 10.8%33%43 % 1) Svarprosenten i de tre første kolonnene sees her i forhold til det totale antallet ansatte og studenter slik det fremgår i DBH, og ikke i forhold til de som mottok undersøkelsen (Ulik utvalgsmetode ved de forskjellige institusjonene). 2) Fritekstfelt til slutt i spørreskjemaet som var valgfritt å benytte 3) Prosentandel av de som åpnet spørreundersøkelsen og besvarte tilstrekkelig antall spørsmål til at den telte som en gyldig besvarelse.

11 Oversikt over faktisk antall besvarelser blant studenter og ansatte Sted Åpnet skjemaet Svar Lavere grad Høyere grad Akademisk personale Annet personale Kommenta rer Agder 186774845913911330291 Bergen 42401550379575449145508 Oslo 81864244167317775582131382 Tromsø 19098642993452118 338 Trondhei m 7336265910921076372105775 TOTAL 23538100653902391217035013294

12

13 Undersøkelsens formål: •Skape ”bli-god-kultur” •Forstå brukernes opplevelse •Systematisk samle og tolke tilbakemeldinger over tid •Gi sammenlignbare data fra andre institusjoner •Identifisere beste praksis •Øke bibliotekpersonalets analytiske evner når det gjelder å bruke og tolke data

14 22 hovedspørsmål •Tre temaer: –Biblioteklokalene –Informasjonstilgang –Service og personale •I tillegg kommer 5 valgfrie, lokale spørsmål der tema derfor vil variere

15 Det skal også svares på spørsmål om: •Tilfredshet •Bibliotekbruk: fysisk eller nettsider •Demografi – ”bibliotektilhørighet”, alder og kjønn •Stilling/studentkategori (vit.ans.og stud.) •Fagområde •Eget felt for fritekstkommentarer

16 Service •9 spørsmål (tillit, individuell service, høflighet, vilje og kompetanse til å svare, omtanke, forståelse, hjelpsomhet, pålitelighet) •Stolpediagrammer som viser avstand mellom lavest aksepterte til ønskete nivå, og opplevd nivå •Tre tabeller, spørsmålene er delt opp i: –Tilfredshet med serviceinnstilling –Tilfredshet med kompetanse

17 AS 2AS 3AS 4AS 6AS 8 Tabell 1. Opplevd serviceinnstilling hos bibliotekansatte: Vitenskapelig ansatte AS 2Å gi brukerne individuell service og oppmerksomhet AS 3Bibliotekpersonale som er høflig og imøtekommende AS 4Vilje til å besvare forespørsler fra brukerne AS 6Bibliotekpersonale som har omtanke for brukerne AS 8Bibliotekpersonalets vilje til å hjelpe brukerne

18 AS 2AS 3AS 4AS 6AS 8 Tabell 2. Opplevd serviceinnstilling: Studenter, lavere grad AS 2Å gi brukerne individuell service og oppmerksomhet AS 3Bibliotekpersonale som er høflig og imøtekommende AS 4Vilje til å besvare forespørsler fra brukerne AS 6Bibliotekpersonale som har omtanke for brukerne AS 8Bibliotekersonalets vilje til å hjelpe brukerne

19 AS 1AS 5AS 7AS 9 Tabell 3. Opplevd kompetanse hos bibliotekansatte: Vitenskapelig ansatte AS 1Bibliotekpersonale som har tillit hos brukerne AS 5Bibliotekpersonale som har kompetanse til å besvare spørsmål AS 7Bibliotekpersonale som forstår hva brukerne trenger AS 9Pålitelighet i forhold til å håndtere brukerproblemer

20 Lokaler •5 spørsmål •2 tabeller –vitenskapelig ansatte –studenter, lavere grad

21 LP 1LP 2LP 3LP 4LP 5 Tabell 4. Lokaler: Vitenskapelig ansatte LP 1Biblioteklokaler som inspirerer til studier og læring LP 2Stille soner for individuelt arbeid LP 3Lett tilgjengelige og innbydende lokaler LP 4Biblioteket som et godt sted for forskning, studier og læring LP 5Områder for gruppearbeid

22 LP 1LP 2LP 3LP 4LP 5 Tabell 5. Lokaler: Studenter, lavere grad LP 1Biblioteklokaler som inspirerer til studier og læring LP 2Stille soner for individuelt arbeid LP 3Lett tilgjengelige og innbydende lokaler LP 4Biblioteket som et godt sted for forskning, studier og læring LP 5Områder for gruppearbeid

23 Informasjonsressurser •8 spørsmål •3 tabeller: –Tilfredshet med omfang (elektronisk, trykt og tidsskrifter) –De elektroniske informasjonsressursene jeg har behov for

24 IC 3IC 4IC 8 Tabell 6. Informasjonsressurser: Vitenskapelig ansatte IC 3Det trykte (papirbaserte) bibliotekmateriale jeg har behov for IC 4De elektroniske informasjonsressursene jeg har behov for IC 5Moderne utstyr som gir enkel tilgang til den informasjonsen jeg trenger

25 IC 1IC 2IC 5IC 6IC 7 Tabell 7. Informasjonsressurser, web: Akademisk personale IC 1Muligheten for å bruke elektroniske informasjonsressurser hjemmefra eller fra kontoret IC 2en bibliotekweb der jeg lett kan finne fram selv IC 5Moderne utstyr som gir enkel tilgang til den informasjonen jeg trenger IC 6søkeverktøy som er enkle å bruke slik at jeg kan finne ting selv IC 7Å gjøre informasjon lett tilgjengelig for selvstendig bruk

26 Tabell 8. IC-4: De elektroniske informasjonsressursene jeg har behov for: Vitenskapelig ansatte, studenter, høyere og lavere grad.

27 5 valgfrie tilleggsspørsmål •Opplæring i hvordan jeg får tilgang til, evaluerer og bruker informasjon •Opplæring i hvordan jeg effektivt bruker elektronisk tilgjengelige databaser, tidsskrifter og bøker •Opplæring i bibliotekbruk på forespørsel •Å skreddersy svar på enkeltspørsmål fremfor å lære meg mer enn jeg trenger å vite •Hjelp som medvirker til at jeg finner nødvendig informasjon mens jeg utvikler mine forskningsferdigheter •Muligheten for online hjelp til bibliotekets elektroniske ressurser •Bibliotekpersonalets hjelp til å lære meg hvordan jeg får tilgang til og bruker informasjon •Hjelpsomhet til å løse brukernes IT-problemer •Å gjøre meg oppmerksom på bibliotekressursene og tjenestene •Enkel navigering på bibliotekets nettsider

28 Kommentarer •291 (Agder) •508 (Bergen) •1382 (Oslo) •338 (Tromsø) •775 (Trondheim) •3294 (til sammen) •Verdifullt for intern oppfølging

29 Analysemuligheter •Rapportene fra LibQUAL+ •Excel •SPSS •Brekke resultater ned på bibliotek-nivå •Analyseverktøy på LibQUAL+’s nettsider –Følge med på svarprogresjon underveis –Fordeling av svar på avdelingene –Statistikk med tabeller over resultater i fagmiljøer (kombinere bibliotek og for eksempel samfunnsfag) –Stadig under utvikling

30 Evaluering av LibQUAL+ •Styringsverktøy •Brukernes synspunkter viktig •Sammenligne med andre bibliotek •God oppfølging (e-post) •Ofte å se L-ansatte på europeiske konferanser •Holder kurs, møter i England (Sconul) •Tung undersøkelse •Ingen lokal tilpasning: alt standardisert •To språkversjoner, to undersøkelser •23.538 respondenter åpnet spørreskjemaet, bare 10.065 fullførte den •Lanserer ny versjon i 2010: LibQUAL Lite

31 Råd til nye deltakere •Opprett en lokal gruppe i god tid •Skaff tillatelse til å sende ut eposter •Send ut til alle studenter og ansatte •Unngå eksamenstider og semesterslutt •Ikke vær redd for å spørre LibQUAL+ •Test ut undersøkelsen på bibliotekansatte •Markedsfør •Sett opp premier •Resultatene må ut til brukerne •Bruk resultatene som begrunnelse for budsjettforslag

32 Hva skjer videre? •Rapport i nær framtid •Konsortiet har besluttet å anbefale ny LibQUAL+ undersøkelse •Konsortiet opprettholdes •Noen flere som vil bli med? •Ta kontakt! solvi.lochen@ub.ntnu.no

33 Universitetsbiblioteket i Oslo Takk for meg  solvi.lochen@ub.ntnu.no Universitetet i Tromsø Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetsbiblioteket i Trondheim


Laste ned ppt "LibQUAL+ Norwegian Academic Libraries Av Sølvi Løchen, Universitetsbiblioteket i Trondheim 72.Bibliotekmøte, Hamar 18.mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google