Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Risberg.  Norge  Sivilt  ”Trykkammer på arbeidsplassen klar til bruk”  Dykking dypere enn 30 meter  Dykking som krever dekompresjonsstopp i sjø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Risberg.  Norge  Sivilt  ”Trykkammer på arbeidsplassen klar til bruk”  Dykking dypere enn 30 meter  Dykking som krever dekompresjonsstopp i sjø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Risberg

2  Norge  Sivilt  ”Trykkammer på arbeidsplassen klar til bruk”  Dykking dypere enn 30 meter  Dykking som krever dekompresjonsstopp i sjø  Militært  ”Trykkammer på stedet” ved  Øving i fri oppstigning  Tilvenningssprengning  Overflatedekompresjon  Dykk som krever mer enn 16 min dekompresjonstid i vann  Max 60 min transporttid ved  Dykk som krever dekompresjon i sjø <16 min

3  UK  Umiddelbart tilgjengelig  Dykking 10-50m med dekomp.tid >20 min i sjø  Innen 2 t  Dykking 10-50m med dekomp.tid <=20 min i sjø  Innen 6 t  Dykking <10m

4  Sverige (utkast)  Kammer innen 30 min:  Dekompresjonsstopp > 20 min i sjø  Kammer innen 6 t:  All dykking forøvrig

5  Pasienter med trykkfallssyke og (cerebral) gassemboli bør behandles i rekompresjonskammer  Behandlingen bør igangsettes så snart som mulig  Prognosen forverres av forsinket behandling

6  Hvilke effektstørrelse gir forsinket behandling og hvordan er tidsresponsen karakterisert  Er det pasientkategorier som er spesielt følsomme for forsinket behandling?

7  Ball 1993 (Undersea & Hyperbaric Med)  132 tilfeller med spinal TFS  Symptomer scoret mht alvorlighetsgrad (severity index) og tid fra symptomdebut til beh.  Korrelasjonsanal  Signifikant korrelasjon mellom symptomstyrke ved presentasjon og symptomstyrke etter avsluttet behandling  Ingen signifikant effekt av ytterligere å justere for tid før rekompresjonsbehandling

8  deSola et al, EUBS, 2000  554 pas med TFS (1967-)  Logistisk regresjon – behandlingsrespons vs en rekke variable  Dårlig prognose relatert til alder, mannlig kjønn og høy Hct  Ingen relasjon til type/omfang TFS eller tid fra symptomdebut til beh (1-750 t)

9  Ross et al, UHMS (Hawaii) 2007  390 pas med TFS beh 1991- 2003  Logistisk regresjon: Sekvele vs en rekke variable  Risiko for sekvele øket med ca 0,5% for hver time forsinkelse i beh (OR for sekvele 1,005-1,022 for hver time forsinkelse), marginalt signifikant for de mest alvorlige sekvelene  Av 7 pasienter beh før 2t utenfor sykehuset fikk 4 alvorlig sekvele og 2 døde.

10  Gempp&Blatteau 2009, Journal of Critical care  63 pas beh for TFS  Multivarians analayse (sekvele vs en rekke variable inkl omfang av TFS)+logistisk regresjon  ”Severity score” eneste faktor som var uavhengig korrelert med prognose  Tidsforsinkelse ikke vist å korrelere med prognose  Some authors commented that DCS might be more responsive to recompression treatment in the first minutes rather than after hours had elapsed [24,29], but data documenting this assumption are mainly based on theoretical considerations and preliminary results in animal studies [30].

11  Det finnes ikke gode data over konsekvensen av behandling som forsinkes inntil 1-2 timer fra symptomdebut  Konsekvensen av ”moderat” behandlingsforsinkelse etter 1-2 timer er trolig liten.  Flere forfattere advarer mot ukritisk rekompresjon av kritisk/alvorlig skadde dykkere i trykkammer uten tilstrekkelig medisinsk følgepersonale/utstyr.

12  Hvem kan forventes å profitere (mest) på hurtigst rekompresjon?  Dykkere med alvorlig TFS  Alle studier peker entydig på at initial symptomscore er det som best predikerer risiko for senskade  Hvem kan forventes å være mest utsatt for alvorlig TFS?  Dykkere som har utelatt betydelig dekompresjonstid.

13  PrT (Dybde x kvadratrot av bunntid) er en selvstendig risikofaktor for TFS (Shields 1988)

14 Van Liew og Flynn, UBR, 2002

15  Dybde-tid integral (PrT)  PrT er en selvstendig risikofaktor for TFS ved dagens ”flate” tabeller  Dekompresjonstid i sjø  Indirekte relatert til dekompresjonstid  Nødprosedyrer (NDBT) differensierer på utelatt dekompresjonstid >10 min

16  Ved (innaskjærs) yrkesdykking:  Dekompresjonstid >15 min  Trykkammer på stedet  Dekompresjonstid <=15 min  Trykkammer innen 60 min  Dykk>40m? Svært langvarige (grunne) dykk?

17  Dagens regelverksrav om nærhet til trykkammer synes hovedsakelig basert på historisk praksis  Mer konservativt enn UK og SW regelverk  Det er faglig grunnlag for å liberalisere kravene noe


Laste ned ppt "Jan Risberg.  Norge  Sivilt  ”Trykkammer på arbeidsplassen klar til bruk”  Dykking dypere enn 30 meter  Dykking som krever dekompresjonsstopp i sjø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google