Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN SVINNDAL BARNEHAGE 2010 - 2011. Vi ønsker alle barn, foreldre og ansatte velkommen til barnehageåret 2010-2011 Du sitter nå med årsplanen for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN SVINNDAL BARNEHAGE 2010 - 2011. Vi ønsker alle barn, foreldre og ansatte velkommen til barnehageåret 2010-2011 Du sitter nå med årsplanen for."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN SVINNDAL BARNEHAGE 2010 - 2011

2 Vi ønsker alle barn, foreldre og ansatte velkommen til barnehageåret 2010-2011 Du sitter nå med årsplanen for dette barnehageåret i hånden. Du har tidligere fått en generell del av årsplanen (som bare blir delt ut en gang i løpet av barnets tid i barnehagen) som beskriver en del praktiske og informative sider ved Svinndal barnehage. Delen du nå leser beskriver hva innholdet i barnehageåret 2010-2011 skal være.. I årsplanen vil temaer og aktiviteter være beskrevet på et generelt plan. Avdelingene vil i tillegg skrive sine egne periodeplaner der aktivitetene blir beskrevet mer konkret – her vil man også få et referat fra foregående periode. Vi er så heldige å få jobbe i barnehage, og her er planer til for å endres – Vi setter opp temaer, mål og aktiviteter vi skal jobbe med, men er det noe barna er spesielt opptatt av en periode, prøver vi å gripe tak i denne interessen, nysgjerrigheten og forskertrangen. Så til dere foreldre: Det er absolutt ikke sikkert at våre planer blir fulgt slavisk men vi skal alltid prøve å ha et godt alternativ  Klær I barnehagen er vi ute i all slags vær. Det er derfor viktig at barna til enhver tid har nok og riktige klær i barnehagen. Regntøy skal være i barnehagen hver dag – selv om det er sol på formiddagen kan det regne på ettermiddagen. Det er også viktig med truser, sokker, strømpebukser, bukser og gensere som man kan skifte med dersom man har blitt våt. Vær så snill å merke tøyet, det holder med å skrive navnet på vaskelappen eller lignende. Har dere arvet tøy hvor det står et annet navn, vet vi nok ikke hvilket barn dette er – skriv navnet på deres barn . Husk også å merke, sko, støvler og flasker.

3 Personalet Alle avdelingene har sitt faste personale, men ved sykdom eller annet fravær vil man kunne rullere eller sette inn en vikar. Vi vil også ha noen i engasjement eller praksisplass hos oss. Det er også mulig at studenter/elever vil være innom barnehagen. Tyttebæret 69 28 92 80 Camilla Solberg Malin Hansen Ragnhild Ekrem Karin Bonsted Brita Gutuen Heidi Larsen Tyttebæret 69 28 92 80 Camilla Solberg Malin Hansen Ragnhild Ekrem Karin Bonsted Brita Gutuen Heidi Larsen Blåbæret 69 28 92 78 Therese Ruud Marcussen Lise Brogård Hans Fjeldstad Allan Nielsen Tone Furuholt Blåbæret 69 28 92 78 Therese Ruud Marcussen Lise Brogård Hans Fjeldstad Allan Nielsen Tone Furuholt Virksomhetsleder Lasse Edelsteen Sekretær Hilde Unum Assisterende styrer Gunn Iren Jørgensen Virksomhetsleder Lasse Edelsteen Sekretær Hilde Unum Assisterende styrer Gunn Iren Jørgensen Knerten 99 22 34 63 Gerd-Wenche Bråthen Mette Wethal Knerten 99 22 34 63 Gerd-Wenche Bråthen Mette Wethal Kontorets tlf.nr: 69 28 92 79

4 HOVEDTEMA FOR ÅRET Dette året skal vi jobbe med et tema vi har valgt å kalle ”Nærmiljøet vårt”. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at barna: • Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til fellesskapet. • Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. • Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. • Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. ”Nærmiljøet vårt” vil ha sitt utspring i fagområdet ”Nærmiljø og samfunn”, men dette er ikke ensbetydende med at det er kun dette feltet vi kommer til å jobbe med i år. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg, også i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetning og øvrige forutsetninger. Fagområdene: (Nærmere beskrevet i den generelle delen av årsplanen) Kommunikasjon, språk og tekstKropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitetNatur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofiNærmiljø og samfunnAntall, rom og form

5 For å arbeide i retning av målene, stilles det noen krav og forventninger til personalet. Vi må: • Arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. • Være oppdatert og opptatt av samfunnet og vise interesse for barns bomiljø og lokalmiljøets mange muligheter. • Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. • Gi barna anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnehagens nærmiljø. • Sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Dokumentasjon Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Glade og trygge barn er i seg selv en dokumentasjon på at de har det bra i barnehagen. Her er noen eksempler på hvordan vi vil dokumentere vårt arbeid: • Årsplan • Periodeplaner • Samtaler • Forestillinger • Barnas produkter • Bilder

6 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven §1) Velkommen til barnehageåret 2010/2011 I august vil vi konsentrere oss om å ta imot nye barn som begynner i barnehagen. Det er viktig for barn som ikke har gått i barnehage tidligere at de får en trygg og myk start. Barn som har vært i sommerferie trenger også kanskje litt kos og trøst de første dagene tilbake i barnehagen. Mot slutten av august vil vi så vidt starte å gå på tur til Hundremeterskogen og Gryta Årsplanen sier noe om hva vi jobber med de ulike månedene, og Hva slags temaer vi konsentrerer oss om. Hver avdeling skriver i tillegg egne periodeplaner hvor vi beskriver aktivitetene mer konkret. Periodeplanene blir lagt ut på vår hjemmeside: svinndal.barnehageside.no.

7 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 312345678 32910111213 Plandag bhg. stengt 1415 3316171819202122 3423242526272829 353031 August 2010 Notater:

8 Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønnene. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. (Rammeplanen) Nærmiljøet vårt – Meg og min familie Siden vi har valgt ”nærmiljøet vårt” som hovedtema dette året, har vi valgt å starte arbeidet med ”Meg og min familie”. Man er seg selv aller nærmest, deretter sin familie, foreldre, søsken, besteforeldre, huset sitt osv. Vi vil ta utgangspunkt i dette i september og oktober. Årstidene – Høst Vi følger med på hva som skjer i naturen om høsten. Vi går på turer til plassene våre. Vi samler, sanker, plukker og høster.

9 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 3512345 366789 Fotografering Kurs- Trine Åkermann 101112 3713141516171819 3820212223242526 3927282930 Foreldremøte 19 - 21 September 2010 Notater:

10 Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. (Barnehageloven §2) Nærmiljøet vårt – Meg og min familie I oktober fortsetter vi å jobbe med ”meg og min familie”, da med mest fokus på familien. Hva er en familie? Det fins mange former for familie. Hvor bor vi og hva slags hus har vi? Har vi søsken? Eller kanskje en oldemor? Her er det mange spørsmål å jobbe med. Årstidene – Høst Vi fortsetter å jobbe med høsten og hva som særpreger denne årstiden. Sanger, musikk, rim og regler. Vi forbereder oss også til å markere FN dagen. Uke 40: Skolens høstferie – Husk å si ifra dersom barnet skal ha fri fra barnehagen – Vi henger opp liste i gangen.

11 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 39123 4045678910 4111121314151617 421819202122 Markering av FN-dagen Cafe i bhg 2324 4325262728293031 Oktober 2010 Notater:

12 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven §2) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven §2) Lysfest 30.11 alle barn og ansatte blir med på lysfest tirsdag 30. november. Dette er en tradisjon Svinndal barnehage har hatt i mange år. De senere årene har den blitt arrangert i forbindelse med Lucia. I år blir det en egen morgen med mange lys og god stemning når vi går inn i den mørkeste tiden av året. Nærmiljøet vårt – Meg og min familie Vi avslutter temaet vi har jobbet med siden september. Vi repeterer litt om det vi har snakket om. Hvem er jeg og hva er en familie? Jul I november starter vi så vidt opp med juleforberedelser. Vi setter i gang juleverksted, leser bøker og synger sanger. Vi snakker om hvorfor vi feirer jul og ulike tradisjoner rundt julefeiringen. Vi ser også på hvordan man feirer jul i andre kulturer/religioner

13 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 4412345 Plandag – bhg stengt 67 45891011121314 4615161718192021 4722232425262728 482930 Lysfest for barn og personal på morgenen November 2010 Notater:

14 Jul og advent I desember vil vi ha fokus på jul og advent. Vi vil sette fokus på førjulstiden som en hyggelig tid preget av forventninger. Ulike aktiviteter vi vil jobbe med: • Adventstund, vi tenner lys, synger og trekker kalender. • Formidle hvorfor vi feirer jul, og ulike tradisjoner knyttet til julen. • Juleverksted. • Bake. • Julevandring til Svinndal kirke. • Lucia. • Nissefest. Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfold som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. (Rammeplanen) Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfold som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. (Rammeplanen) Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

15 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 4812345 496789 Julevandring barn og personal 101112 5013 Lucia 08.00 – 09.30 14151617 Nissefest barn og personal 1819 512021222324 Julaften Barnehagen er stengt 25 1. juledag 26 2. juledag 522728293031 Nyttårsaften Barnehagen er stengt 1 1. nyttårsdag 2 Desember 2010 Notater:

16 Nærmiljøet vårt – Svinndal nåtid Vi vil denne måneden ta opp igjen hovedtemaet vårt, og har valgt å jobbe med Svinndal i nåtid. Vi vil også gjøre barna oppmerksomme på at Svinndal ligger i Våler kommune og i Østfold fylke. Vi drar på besøk i nærmiljøet og lærer om samfunnet vi lever i.Vi kan besøke og/eller snakke om idrettslaget, kirken, renseanlegget, origosenteret, butikken, skolen, bygdesentralen osv. Temaet videreføres også i februar Ellers finnes skogen i nærmiljøet vårt til enhver tid – vi ser på hva slags muligheter skogen gir oss når det er vinter. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. (Rammeplanen) Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst, kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. (Rammeplanen) Årstidene – Vinter • Snø og snøkrystaller • Snømann • Snølykter • Ski og aking • Dyrespor i snøen • Fuglene på fuglebrettet

17 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 13 Plandag – bhg stengt 456789 2101112 13 141516 3 17 181920 21 2223 424252627 28 2930 531 Januar Notater:

18 Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. (Rammeplanen) Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. (Rammeplanen) Nærmiljøet vårt – Svinndal i nåtid Vi jobber videre med temaet fra januar VM på ski uke 8 og 9 Siden det er VM på ski i vinter vil vi sette fokus på dette i en periode av februar. Vi blir kjent med ulike grener i VM og noen av utøverne. Vi lager vår egen mini - VM arena i barnehagen som et fellesprosjekt på hele huset. Dersom det er snø nok arrangerer vi barnehagens eget mini VM.

19 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5123456 Samefolkets dag 6789 10 111213 7 14 151617 18 1920 821222324 25 2627 928 Notater: Februar 2010

20 Nærmiljøet vårt – Svinndal i gamle dager De to kommende månedene skal vi jobbe med Svinndal i gamle dager. Vi snakker litt om hva ”gamledager er”, er det for 10, 50, 100 eller 1000 år siden? Vi ser på hvordan mennesker bodde og hva man jobbet med for ca 100 år siden. Hva slags leker og klær hadden man osv. Hvordan mat spiste man og hvordan lagde man den? Vi blir kjent med skogbruk og gårdsdrift Vi ser på gamle bilder og lager egne historier rundt bildene. Karneval 4. Mars Vi arrangerer karneval med gamledager som tema. Vi oppfordrer alle til å hold seg innenfor temaet i forhold til kostyme. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til 1. klasse (Rammeplanen) Barnehagen skal, i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til 1. klasse (Rammeplanen)

21 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 91234 Karneval ”gamledager” 56 Fastelavens- søndag 10789 111213 11 14 1516 Plandag – bhg stengt 17 18 1920 1221222324 25 2627 1328293031 Notater: Mars 2010

22 Nærmiljøet vårt – Svinndal i gamle dager Vi jobber videre med temaet fra mars Påske I april vil vi jobbe med påsken som tema. Vi formidler hvorfor vi feirer påske og hvilke tradisjoner vi har i forhold til påsken. Samtidig er påsken en stor mulighet til å lære om høner, haner egg og kyllinger. Vi lager påskepynt. Årstidene – vår Vi følger med i naturen – hvilke endringer ser vi nå når det begynner å bli vår ute. Trær som spirer, blomster som stikker opp. Sanger og litteratur i forhold til vår Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. (Rammeplanen Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. (Rammeplanen

23 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1312 3 14456 7 8910 15 11 121314 15 1617 16181920 Barnehagen stenger kl 12.00 21 Skjærtorsdag 22 Langfredag 23 Påskeaften 24 1. påskedag 1725 2. påskedag 262728 Overnatting 4 og 5 åringene 2930 Notater: April 2010

24 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven §2) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven §2) Nærmiljøet vårt – Husmannsplassene i Svinndal I mai og juni vil vi ha fokus på de forskjellige husmannsplassene vi har i Svinndal. Vi lærer om hva en husmannsplass er og hvordan de bodde og der. Vi lager en husmannsplass som et prosjekt i barnehagen 17. Mai Vi formidler hvorfor vi feirer 17. Mai. Vi lærer om flagg og vi lærer 17. Maisanger. Barnehagen har ikke egen 17 (eller 16) mai feiring. Barnehagen har sin plass i barnetoget den 17. mai. Foreldrene er selv ansvarlig for å følge og delta med barnet i toget. Barnehagen har ikke noe ansvar i forhold til barnetoget. Årstidene – Vår Vi jobber videre med temaet fra april.

25 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 18234567 8 19910 Dugnad i barnehagen 11 12 131415 20 16 171819 20 2122 212324 2526272829 22 30 31 Notater: Mai 2010

26 Barn fortolker sine inntrykk og skaper mening ved å leke og gi form til det de er opptatt av. Nærmiljøet vårt – Husmannsplassene i Svinndal Vi jobber videre med temaet og fra mai og ferdigstiller husmannsplass-prosjektet vårt. Årstidene – Sommer Vi følger med på naturen og endringene som skjer. Vi titter på trær, blomster og dyr. Vi går på tur i nærområdet og til plassene våre i skogen. I juni vil det også arrangeres sommerfest i barnehagen.

27 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 2212 Kr. Himmelfart. 3 Plandag Bhg stengt 4 5 23678 Sommerfest i barnehagen 9 101112 1 pinsedag 24 13 2. pinsdedag 141516 ZikkZakk på tur 17 1819 252021 2223242526 27 2829 30 Notater: Juni 2010

28 Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. (Rammeplanen) Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. (Rammeplanen) Ferieavvikling Ulike sommeraktiviteter Vi er mye ute Barna skal kjenne at det er sommer og ferietid, vi har ingen spesielle temaer vi jobber med i juli annet enn årstiden sommer. VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER !

29 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31123 4 56 7 3289 1011 121314 33 15 161718 19 2021 342223 2425262728 35 29 3031 Notater: Juli 2010


Laste ned ppt "ÅRSPLAN SVINNDAL BARNEHAGE 2010 - 2011. Vi ønsker alle barn, foreldre og ansatte velkommen til barnehageåret 2010-2011 Du sitter nå med årsplanen for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google