Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt Nullpunktsanalyse 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt Nullpunktsanalyse 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt Nullpunktsanalyse 2012

2 Verdiskaping i KON-næringer i 1000 kr. 2012 Verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæringer. I 1000 kr. 2012. Kultur- næringer Opplevelses- næringer Overnatting og serveringTransport Reisebyrå og reise- arrangørerSum 0402 Kongsvinger 71 402 6 789 22 452 509 3 687 104 839 0403 Hamar 592 006 4 301 172 84 363 457 6 253 4 984 251 0412 Ringsaker 41 563 11 312 86 793 3 552 1 668 144 888 0415 Løten 2 549 -7 8 653 - 229 11 424 0417 Stange 5 619 13 388 20 545 23 - 39 575 0418 Nord-Odal -57 69 4 287 - 2 193 6 492 0419 Sør-Odal 3 553 3 060 15 676 1 159 - 23 448 0420 Eidskog -2 136 4 273 - - 4 407 0423 Grue 62 471 33 11 023 7 416 -125 80 818 0425 Åsnes 14 626 4 398 1 475 - -281 20 218 0426 Våler 31 165 1 657 - - 1 853 0427 Elverum 163 494 21 603 56 604 - 3 228 244 929 0428 Trysil 11 969 113 748 34 959 3 929 4 937 169 542 0429 Åmot 3 718 26 921 13 316 10 707 92 54 754 0430 Stor-Elvdal 799 -39 1 800 - - 2 560 0432 Rendalen - - 6 283 - - 0434 Engerdal 33 21 1 348 - -14 1 388 0436 Tolga 2 766 - 985 - - 3 751 0437 Tynset 2 652 1 718 17 922 - 16 022 38 314 0438 Alvdal 3 504 610 9 697 - - 13 811 0439 Folldal 3 455 - 479 - 146 4 080 0441 Os 2 707 - 5 677 - - 8 384 1640 Røros 36 457 3 853 68 877 62 893 888 172 968 1644 Holtålen 55 326 2 831 - - 3 212 Sum 1 025 370 4 509 276 481 975 90 645 38 923 6 146 189 Hamarregionen 641 737 4 325 865 200 354 4 032 8 150 5 180 138 Glåmdalen 152 024 14 650 60 843 9 084 5 474 242 075 Sør-Østerdalen 180 013 162 254 108 027 14 636 8 243 473 173 Fjellregionen 51 596 6 507 112 751 62 893 17 056 250 803 Hedmark 988 858 4 505 097 410 267 27 752 38 035 5 970 009

3 Verdiskaping i kulturnæringer i 1000 kr. 2012 Verdiskaping i kulturnæringer. I 1000 kr. 2012. Designfilm,fotoTrykte mediertv,radio, musikk Markeds-kom- munikasjonArkitekt-tjenester Kunst og kulturarv 0402 Kongsvinger - 288 57 657 1 795 6 802 4 802 58 0403 Hamar 1 768 370 466 120 321 3 418 26 006 31 160 38 867 0412 Ringsaker 7 202 1 805 18 536 1 182 1 750 8 665 2 423 0415 Løten 81 -739 - -5 713 2 467 32 0417 Stange 22 -38 2 728 - -87 143 2 851 0418 Nord-Odal - - - - - - -57 0419 Sør-Odal 1 061 239 - - 27 61 2 165 0420 Eidskog - - - - - - -2 0423 Grue - - 39 189 - 21 350 - 1 932 0425 Åsnes - 5 13 038 1 461 122 - - 0426 Våler 145 - -10 -82 - - -22 0427 Elverum 1 807 - 85 020 470 563 7 978 67 656 0428 Trysil 4 117 - 3 567 - - 4 171 114 0429 Åmot - 193 3 101 - - 424 - 0430 Stor-Elvdal 530 - 284 - -13 - -2 0432 Rendalen - - - - - - - 0434 Engerdal - - - - - - 33 0436 Tolga - - - - - 2 766 - 0437 Tynset - - 2 325 - - - 327 0438 Alvdal - - 724 - 2 818 - -38 0439 Folldal 284 - 413 - - - 2 758 0441 Os - - - - - 2 707 - 1640 Røros 4 078 - 17 095 -21 694 - 14 611 1644 Holtålen - - - - - - 55 Sum 21 095 372 219 363 988 8 218 60 745 65 344 133 761 Hamarregionen 9 073 371 494 141 585 4 595 28 382 42 435 44 173 Glåmdalen 1 206 532 109 874 3 174 28 301 4 863 4 074 Sør-Østerdalen 6 454 193 91 972 470 550 12 573 67 801 Fjellregionen 4 362 - 20 557 -21 3 512 5 473 17 713 Hedmark 17 017 372 219 346 893 8 239 60 051 65 344 119 095

4 Arbeidsplasser i KON-næringer 2012 Sysselsatte etter arbeidssted 2012 Sum KON Kultur- næringer Opplevelses- næringer Overnatting og serveringTransport Reisebyrå og reise- arrangører 0402 Kongsvinger 533 187 95 135 100 16 0403 Hamar 1 841 615 625 517 12 72 0412 Ringsaker 741 237 76 339 81 8 0415 Løten 85 30 8 46 - 1 0417 Stange 189 74 37 77 - 1 0418 Nord-Odal 65 14 1 26 18 6 0419 Sør-Odal 137 33 9 91 3 1 0420 Eidskog 50 9 13 19 2 7 0423 Grue 200 116 6 53 24 1 0425 Åsnes 128 54 24 23 3 0426 Våler 17 5 2 8 1 1 0427 Elverum 712 335 94 229 48 6 0428 Trysil 467 76 191 144 43 13 0429 Åmot 149 19 45 56 27 2 0430 Stor-Elvdal 46 10 5 28 3 - 0432 Rendalen 47 8 - 32 6 1 0434 Engerdal 40 7 - 24 9 - 0436 Tolga 19 12 1 6 - - 0437 Tynset 191 45 17 84 27 18 0438 Alvdal 48 14 5 25 4 - 0439 Folldal 60 19 5 23 10 3 0441 Os 20 8 2 3 5 2 1640 Røros 397 105 17 230 30 15 1644 Holtålen 20 4 6 8 - 2 Sum 6 202 2 036 1 284 2 227 476 179 Hamarregionen 2 856 956 746 979 93 82 Glåmdalen 1 130 418 150 356 171 35 Sør-Østerdalen 1 414 447 335 481 130 21 Fjellregionen 802 215 53 411 82 41 Hedmark 5 785 1 927 1 261 1 989 446 162 Norge 206 857 86 595 23 184 83 337 7 141 6 600

5

6

7

8

9

10

11 Andel arbeidsplasser i KON-næringer 2012 av totalt antall arbeidsplasser Andel sysselsatte i KON av totalt sysselsatte etter arbeidssted. 2012 Sum KON Kultur- næringer Opplevelses- næringer Overnatting og serveringTransport Reisebyrå og reise- arrangører 0402 Kongsvinger6,3 %2,2 %1,1 %1,6 %1,2 %0,2 % 0403 Hamar9,6 %3,2 %3,3 %2,7 %0,1 %0,4 % 0412 Ringsaker5,2 %1,7 %0,5 %2,4 %0,6 %0,1 % 0415 Løten4,7 %1,6 %0,4 %2,5 %0,0 %0,1 % 0417 Stange2,7 %1,1 %0,5 %1,1 %0,0 % 0418 Nord-Odal4,1 %0,9 %0,1 %1,6 %1,1 %0,4 % 0419 Sør-Odal5,8 %1,4 %0,4 %3,9 %0,1 %0,0 % 0420 Eidskog2,6 %0,5 %0,7 %1,0 %0,1 %0,4 % 0423 Grue10,2 %5,9 %0,3 %2,7 %1,2 %0,1 % 0425 Åsnes4,2 %1,8 %0,8 % 0,1 % 0426 Våler1,2 %0,3 %0,1 %0,5 %0,1 % 0427 Elverum7,1 %3,3 %0,9 %2,3 %0,5 %0,1 % 0428 Trysil16,7 %2,7 %6,8 %5,2 %1,5 %0,5 % 0429 Åmot8,0 %1,0 %2,4 %3,0 %1,4 %0,1 % 0430 Stor-Elvdal4,5 %1,0 %0,5 %2,7 %0,3 %0,0 % 0432 Rendalen6,3 %1,1 %0,0 %4,3 %0,8 %0,1 % 0434 Engerdal7,3 %1,3 %0,0 %4,4 %1,6 %0,0 % 0436 Tolga3,1 %1,9 %0,2 %1,0 %0,0 % 0437 Tynset5,7 %1,3 %0,5 %2,5 %0,8 %0,5 % 0438 Alvdal4,1 %1,2 %0,4 %2,1 %0,3 %0,0 % 0439 Folldal9,1 %2,9 %0,8 %3,5 %1,5 %0,5 % 0441 Os2,6 %1,1 %0,3 %0,4 %0,7 %0,3 % 1640 Røros11,9 %3,1 %0,5 %6,9 %0,9 %0,4 % 1644 Holtålen2,9 %0,6 %0,9 %1,2 %0,0 %0,3 % Sum6,9 % 2,3 %1,4 %2,5 %0,5 %0,2 % Hamarregionen6,8 % 2,3 %1,8 %2,3 %0,2 % Glåmdalen5,4 % 2,0 %0,7 %1,7 %0,8 %0,2 % Sør-Østerdalen8,7 % 2,7 %2,1 %3,0 %0,8 %0,1 % Fjellregionen7,1 % 1,9 %0,5 %3,6 %0,7 %0,4 % Hedmark6,7 % 2,2 %1,5 %2,3 %0,5 %0,2 % Norge8,0 % 3,3 %0,9 %3,2 %0,3 %

12 Relativ endring i antall arbeidsplasser i KON-næringer i perioden 2008-2012 Sysselsatte etter arbeidssted. Relativ endring 2008-2012. 100 = uendret Sum KON Kultur- næringer Opplevelses- næringer Overnatting og serveringTransport Reisebyrå og reise- arrangører 0402 Kongsvinger 93 85 117 84 100 114 0403 Hamar 95 90 102 95 39 116 0412 Ringsaker 120 130 136 94 810 114 0415 Løten 81 120 89 65 0417 Stange 99 130 95 86 - 33 0418 Nord-Odal 116 140 100 137 82 150 0419 Sør-Odal 112 89 64 130 300 0420 Eidskog 128 90 217 100 175 0423 Grue 97 99 120 100 80 100 0425 Åsnes 90 102 133 57 77 0426 Våler 36 71 20 29 50 0427 Elverum 95 89 108 95 117 67 0428 Trysil 98 131 90 95 98 108 0429 Åmot 121 190 145 112 84 0430 Stor-Elvdal 124 83 250 140 100 0432 Rendalen 85 57 110 50 0434 Engerdal 87 233 - 73 100 0436 Tolga 112 109 100 0437 Tynset 85 82 100 88 79 78 0438 Alvdal 52 88 167 37 67 0439 Folldal 102 119 100 96 71 0441 Os 83 67 100 300 63 200 1640 Røros 89 83 100 89 86 136 1644 Holtålen 69 67 600 40 100 Sum 97 96 104 91 102 117 Hamarregionen 100 101 104 92 216 114 Glåmdalen 95 92 111 91 92 152 Sør-Østerdalen 98 101 97 101 100 Fjellregionen 85 84 118 82 75 111 Hedmark 97 104 91 103 116 Norge 101 98 112 103 101 86

13 Lokaliseringskvotienter 2012. Lokaliseringskvotienter i 2012 Sum KON Kultur- næringer Opplevelses- næringer Overnatting og serveringTransport Reisebyrå og reise- arrangører 0402 Kongsvinger 0,79 0,66 1,26 0,50 4,30 0,74 0403 Hamar 1,21 0,96 3,65 0,84 0,23 1,48 0412 Ringsaker 0,65 0,50 0,60 0,74 2,07 0,22 0415 Løten 0,58 0,49 0,78 - 0,21 0417 Stange 0,34 0,32 0,60 0,35 - 0,06 0418 Nord-Odal 0,51 0,26 0,07 0,51 4,13 1,49 0419 Sør-Odal 0,73 0,42 0,43 1,20 0,46 0,17 0420 Eidskog 0,32 0,14 0,75 0,30 0,37 1,42 0423 Grue 1,27 1,76 0,34 0,84 4,42 0,20 0425 Åsnes 0,53 0,54 0,89 0,25 2,77 0,39 0426 Våler 0,15 0,10 0,15 0,17 0,25 0,27 0427 Elverum 0,89 1,00 1,04 0,71 1,73 0,23 0428 Trysil 2,09 0,81 7,64 1,60 5,59 1,83 0429 Åmot 1,00 0,30 2,68 0,93 5,23 0,42 0430 Stor-Elvdal 0,56 0,29 0,54 0,85 1,06 - 0432 Rendalen 0,79 0,32 - 1,34 2,94 0,53 0434 Engerdal 0,91 0,38 - 1,36 5,93 - 0436 Tolga 0,38 0,58 0,18 0,30 - - 0437 Tynset 0,72 0,40 0,57 0,78 2,93 2,11 0438 Alvdal 0,51 0,36 0,47 0,66 1,23 - 0439 Folldal 1,13 0,86 0,84 1,08 5,48 1,78 0441 Os 0,33 0,31 0,29 0,12 2,38 1,03 1640 Røros 1,49 0,94 0,57 2,14 3,25 1,76 1644 Holtålen 0,37 0,18 0,99 0,37 - 1,16 Sum 0,86 0,67 1,59 0,77 1,91 0,78 Hamarregionen 0,85 0,68 1,98 0,72 0,80 0,77 Glåmdalen 0,68 0,60 0,81 0,53 2,99 0,66 Sør-Østerdalen 1,09 0,82 2,30 0,92 2,89 0,51 Fjellregionen 0,89 0,57 0,52 1,13 2,63 1,42 Hedmark 0,84 0,67 1,63 0,72 1,87 0,74 Norge 1,00

14 Arbeidsplasser i kulturnæringer. 2012. Sysselsatte etter arbeidssted 2012 Kulturnæringer SUM Kultur- næringer Design og kunst- håntverk Film, Foto og spill Trykte medierTv, radioMusikk Markeds- kommuni- kasjon Arkitekt- tjenester Kunst-nerisk virksomhetKulturarv 0402 Kongsvinger 187 4 16 93 3 816 10 20 17 0403 Hamar 615 17 85 183 7 2059 51 98 95 0412 Ringsaker 237 34 7 88 - 336 17 36 16 0415 Løten 30 2 3 1 - -2 6 11 5 0417 Stange 74 8 8 10 - 11 3 29 14 0418 Nord-Odal 14 1 - - - 10 - 8 4 0419 Sør-Odal 33 7 2 7 - -1 2 11 3 0420 Eidskog 9 - - 1 - 10 - 5 2 0423 Grue 116 - 2 65 - -23 - 15 11 0425 Åsnes 54 1 2 37 4 -0 - 7 3 0426 Våler 5 - - - - -0 - 3 2 0427 Elverum 335 7 16 166 - 24 15 20 105 0428 Trysil 76 25 7 22 - 10 7 6 8 0429 Åmot 19 2 1 5 1 10 1 6 2 0430 Stor-Elvdal 10 2 - 1 - -1 1 2 3 0432 Rendalen 8 - - 2 - -1 - 5 - 0434 Engerdal 7 - - - - -0 - 4 3 0436 Tolga 12 1 1 1 - -0 3 4 2 0437 Tynset 45 2 2 23 - -0 - 5 13 0438 Alvdal 14 - - 3 - -6 - 2 3 0439 Folldal 19 1 2 3 - 10 - 1 11 0441 Os 8 - 1 - - -0 5 1 1 1640 Røros 105 11 5 35 4 -9 - 10 31 1644 Holtålen 4 - - - - -0 - 1 3 Sum 2 036 125 160 746 19 39159 121 310 357 Hamarregionen 956 61 103 282 7 2498 77 174 130 Glåmdalen 418 13 22 203 7 1040 12 69 42 Sør-Østerdalen 447 36 24 194 1 45 24 38 121 Fjellregionen 215 15 11 67 4 116 8 29 64 Hedmark 1 927 114 155 711 15 39150 121 299 323 Norge 86 595 4 701 7 609 25 418 6 351 2 120 10 154 5 843 16 138 8 261

15 Arbeidsplasser i opplevelsesnæringer og overnatting/servering. 2012. Sysselsatte etter arbeidssted. 2012 Opplevelsesnæringer og overnatting/servering Naturbaserte opplevelser, fornøyelses- parker og Fritids- etablissement Sport, kroppspleie og lotteri/totalisator- spill Sum Opplevelses- næringerOvernattingServering Sum overnatting og servering 0402 Kongsvinger - 95 50 85 135 0403 Hamar 16 609 625 166 351 517 0412 Ringsaker 4 72 76 182 157 339 0415 Løten 1 7 8 28 18 46 0417 Stange 9 28 37 21 56 77 0418 Nord-Odal - 1 1 19 7 26 0419 Sør-Odal - 9 9 29 62 91 0420 Eidskog 1 12 13 - 19 0423 Grue - 6 6 45 8 53 0425 Åsnes 12 24 6 18 24 0426 Våler 2 - 2 1 7 8 0427 Elverum 4 90 94 86 143 229 0428 Trysil 6 185 191 90 54 144 0429 Åmot 13 32 45 24 32 56 0430 Stor-Elvdal 1 4 5 9 19 28 0432 Rendalen - - - 19 13 32 0434 Engerdal - - - 19 5 24 0436 Tolga - 1 1 6 - 6 0437 Tynset 5 12 17 53 31 84 0438 Alvdal - 5 5 25 - 0439 Folldal - 5 5 19 4 23 0441 Os - 2 2 2 1 3 1640 Røros - 17 190 40 230 1644 Holtålen 1 5 6 - 8 8 Sum 75 1 209 1 284 1 089 1 138 2 227 Hamarregionen 30 716 746 397 582 979 Glåmdalen 15 135 150 206 356 Sør-Østerdalen 24 311 335 228 253 481 Fjellregionen 6 47 53 314 97 411 Hedmark 74 1 187 1 261 899 1 090 1 989 Norge 1 996 21 188 23 184 27 450 55 887 83 337

16 Arbeidsplasser innen transport. 2012. Sysselsatte etter arbeidssted. 2012 Transport Sum Transport 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde 49.392 Turbiltransport 49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser 50.300 Passasjer- transport på elver og innsjøer 0402 Kongsvinger 100 98 2 0403 Hamar 12 - - 0412 Ringsaker 81 70 11 - 0415 Løten - - - 0417 Stange - - - 0418 Nord-Odal 18 - 0419 Sør-Odal 3 - 3 0420 Eidskog 2 - 2 0423 Grue 24 - 0425 Åsnes 23 22 1 0426 Våler 1 - 1 0427 Elverum 48 - 0428 Trysil 43 32 11 - 0429 Åmot 27 - 0430 Stor-Elvdal 3 3 0432 Rendalen 6 6 0434 Engerdal 9 9 0436 Tolga - - 0437 Tynset 27 - 0438 Alvdal 4 4 0439 Folldal 10 0441 Os 5 5 - 1640 Røros 30 29 - 1 1644 Holtålen - - Sum 476 408 67 - 1 Hamarregionen 93 70 23 - - Glåmdalen 171 138 33 - - Sør-Østerdalen 130 119 11 - - Fjellregionen 82 81 - - 1 Hedmark 446 379 67 - - Norge 7 141 4 808 2 114 173 46

17 Arbeidsplasser innen reisebyrå og reisearrangører. 2012. Sysselsatte etter arbeidssted 2012 Reisebyrå og reisearrangører SUM reisebyrå og -arrangører 79.110 Reisebyrå- virksomhet 79.120 Reise- arrangør- virksomhet 79.901 Turistkontor- virksomhet og destinasjonss elskaper 79.902 Guider og reiseledere 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitets- arrangør- virksomhet 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 82.300 Kongress-, messe- og utstillings- virksomhet 0402 Kongsvinger 16 13 3 - 0403 Hamar 72 57 1 6 1 51 1 0412 Ringsaker 8 2 - - 51 - 0415 Løten 1 - 1 0417 Stange 1 - - - 1 0418 Nord-Odal 6 6 0419 Sør-Odal 1 - 1 - 0420 Eidskog 7 5 1 1 - 0423 Grue 1 1 0425 Åsnes 3 - - 3 - 0426 Våler 1 1 0427 Elverum 6 4 - 1 1 0428 Trysil 13 2 9 1 1 0429 Åmot 2 - 2 0430 Stor-Elvdal - 0432 Rendalen 1 1 0434 Engerdal - 0436 Tolga - - 0437 Tynset 18 - 0438 Alvdal - - 0439 Folldal 3 2 1 0441 Os 2 - 2 1640 Røros 15 - 1 8 32 1 1644 Holtålen 2 1 - 1 Sum 179 76 33 26 5 228 9 Hamarregionen 82 59 2 6 1 102 2 Glåmdalen 35 13 9 - 1 51 6 Sør-Østerdalen 21 4 2 10 2 30 - Fjellregionen 41 - 20 10 1 45 1 Hedmark 162 76 31 18 5 6 8 Norge 6 600 2 870 1 384 521 273 583120 849

18 Kulturtilgjengelighetsindeks (COI) Culture Oportunity Index 2012 Sum COI Drift av restauranter, kafeer, barer Film, video og fjernsynsprogra mproduksjon, utgivelse av musikk og lydopptak Radio- og fjernsyns- kringkasting Kunsterisk virksomhet og underholdnings- virksomhetSports-aktiviteter Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelses- etablissementer Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kultur- virksomhet 0402 Kongsvinger1,240,480,070,020,110,470,000,10 0403 Hamar2,851,200,200,020,310,740,050,32 0412 Ringsaker0,820,470,00 0,110,180,010,05 0415 Løten0,530,240,030,000,150,040,010,07 0417 Stange0,620,290,010,000,130,110,010,07 0418 Nord-Odal0,370,130,00 0,150,00 0,08 0419 Sør-Odal1,090,790,010,000,140,100,000,04 0420 Eidskog0,570,300,00 0,080,140,020,03 0423 Grue0,840,160,040,000,300,120,000,22 0425 Åsnes0,720,240,030,050,090,120,160,04 0426 Våler0,310,180,00 0,080,00 0,05 0427 Elverum1,740,700,070,000,100,330,020,52 0428 Trysil3,860,810,060,000,092,690,090,12 0429 Åmot1,960,730,000,020,140,730,300,05 0430 Stor-Elvdal0,980,720,00 0,08 0,000,11 0432 Rendalen0,940,680,00 0,260,00 0434 Engerdal0,870,360,00 0,290,00 0,22 0436 Tolga0,420,00 0,240,060,000,12 0437 Tynset1,170,560,00 0,090,200,090,23 0438 Alvdal0,370,00 0,040,200,000,12 0439 Folldal1,150,240,00 0,060,180,000,67 0441 Os0,250,050,00 0,050,100,000,05 Hedmark1,340,560,050,010,150,370,030,17 1640 Røros1,810,720,07 0,180,210,000,55 1644 Holtålen0,790,390,00 0,050,150,050,15 Hamarregionen1,420,650,070,010,180,330,020,15 Glåmdalen0,880,390,030,010,130,220,020,08 Sør-Østerdalen2,070,710,050,000,110,790,060,34 Fjellregionen1,050,420,02 0,120,160,030,28

19 Antall hytter 19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013 402 Kongsvinger 1 216 1 177 1 183 1 241 1 126 1 097 1 073 1 066 1 055 979 961 967 982 988 980 979 403 Hamar 440 463 481 483 487 492 508 518 526 535 540 559 571 586 595 689 721 412 Ringsaker 5 592 5 688 5 758 5 794 5 820 5 883 5 942 5 963 6 020 6 023 6 118 6 252 6 316 6 294 6 305 6 363 6 420 415 Løten 674 680 718 735 765 812 842 917 999 1 015 1 025 1 050 1 034 1 069 1 086 1 107 417 Stange 846 851 858 860 861 858 855 862 860 854 826 833 836 843 828 827 418 Nord-Odal 865 864 872 874 888 887 892 885 882 881 883 865 863 870 875 879 886 419 Sør-Odal 592 593 594 597 595 577 578 579 583 580 579 576 579 557 555 556 420 Eidskog 582 584 591 595 601 606 610 602 598 597 601 602 604 611 619 624 632 423 Grue 561 566 579 615 620 627 628 632 633 648 693 727 740 749 759 773 781 425 Åsnes 771 783 795 797 807 800 798 802 840 839 835 827 832 834 811 426 Våler 732 733 735 745 753 754 756 768 770 772 778 781 780 773 782 787 788 427 Elverum 432 429 434 437 444 445 458 455 458 463 467 470 481 491 496 498 499 428 Trysil 4 543 4 662 4 797 4 888 4 960 4 996 5 060 5 096 5 132 5 320 5 560 5 788 5 792 5 899 5 964 5 988 6 101 429 Åmot 1 035 1 051 1 054 1 068 1 085 1 145 1 179 1 183 1 199 1 222 1 231 1 264 1 323 1 432 1 567 1 662 1 712 430 Stor-Elvdal 1 770 1 778 1 801 1 825 1 871 1 882 1 907 1 914 1 924 1 927 1 922 1 891 1 912 1 938 1 939 1 981 1 992 432 Rendalen 2 055 2 080 2 120 2 160 2 185 2 215 2 269 2 299 2 358 2 390 2 433 2 458 2 495 2 525 2 539 2 569 434 Engerdal 945 974 997 1 020 1 039 1 078 1 102 1 131 1 132 1 137 1 211 1 254 1 288 1 359 1 420 1 437 1 455 436 Tolga 488 491 493 495 511 542 550 557 563 579 582 599 604 614 690 688 697 437 Tynset 1 630 1 653 1 671 1 692 1 705 1 707 1 720 1 739 1 744 1 763 1 769 1 774 1 811 1 803 1 811 1 819 1 830 438 Alvdal 761 765 775 777 783 786 793 794 798 786 787 776 780 787 792 800 439 Folldal 514 518 520 540 553 563 579 588 591 617 628 636 573 542 547 548 441 Os 915 933 940 943 953 988 989 1 001 1 013 1 030 1 041 1 014 1 010 1 027 1 052 1 064 1 076 1640 Røros 2 018 2 035 2 186 2 219 2 257 2 308 2 337 2 432 2 479 2 518 2 582 2 635 3 046 3 075 3 111 3 144 3 173 1644 Holtålen 940 951 961 914 927 946 977 1 001 1 026 1 009 1 040 1 046 1 070 1 073 1 069 1 071 1 073 Sum 30 917 31 259 31 823 32 253 32 523 32 911 33 304 33 667 34 004 34 464 35 051 35 599 36 342 36 700 37 197 37 628 38 033 Glåmdal 5 319 5 288 5 337 5 462 5 378 5 345 5 344 5 332 5 330 5 338 5 354 5 365 5 391 5 412 5 432 5 433 Hamarregionen 7 552 7 676 7 777 7 855 7 903 7 998 8 117 8 185 8 323 8 411 8 499 8 662 8 770 8 750 8 812 8 966 9 075 Sør-Østerdal 8 725 8 894 9 083 9 238 9 399 9 546 9 706 9 779 9 845 10 069 10 391 10 667 10 796 11 119 11 386 11 566 11 759 Fjellregionen 9 321 9 401 9 626 9 698 9 843 10 022 10 137 10 371 10 506 10 646 10 807 10 916 11 411 11 440 11 587 11 664 11 766 Norge 335 706 338 973 343 366 347 726 354 060 359 015 363 462 368 933 374 470 379 169 383 112 388 754 393 915 398 686 405 683 410 133 413 114

20 Gjestedøgn 2012 Kommune Gjestedøgn Hotell Gjestedøgn camping, hyttegrender Gjestedøgn totalt Økonomi hotellerAntall hytter 0402 Kongsvinger..55523.. 979 0403 Hamar102750.. 345721 0412 Ringsaker712871009761722632566420 0415 Løten.. 1107 0417 Stange.. 827 0418 Nord-Odal.. 886 0419 Sør-Odal.. 556 0420 Eidskog.. 632 0423 Grue.. 781 0425 Åsnes.. 811 0426 Våler.. 788 0427 Elverum.. 499 0428 Trysil198025376352356603536101 0429 Åmot19882.. 2311712 0430 Stor-Elvdal..21251.. 1992 0432 Rendalen.. 2569 0434 Engerdal.. 1455 0436 Tolga.. 697 0437 Tynset34975.. 2831830 0438 Alvdal.. 800 0439 Folldal.. 548 0441 Os.. 1076 1640 Røros107503263551338584633173 1644 Holtålen.. 1073 Sum 38 033 Hamarregionen 174 037141446315483306 9 075 Glåmdalen 33 734181697215431283 5 433 Sør-Østerdalen 254 96396088351051288 11 759 Nord-Østerdalen 58 63579452138087243 7 520 Hedmark 521 3695362761057645288 33 787 Norge 19 803 632101892620822558460 413 114 Fjellregionen 11 766

21 Gjestedøgn Hotell Utvikling gjestedøgn Hotell 2000200220042006200820102012 I alt…Hedmark559 876517 604475 250469 661465 572450 521521 369 Nordmenn...375 534361 405342 357339 074352 353 626387 513 Utlendinger...184 342156 199132 893130 587113 22096 895133 856 I alt…Hamar98 88992 08389 984104 208116 936103 940102 750 Nordmenn...70 34468 59770 60283 81593 96981 56282 502 Utlendinger...28 54523 48619 38220 39322 96722 37820 248 I alt…Ringsaker186 427167 535141 649128 212104 36393 71871 287 Nordmenn...118 960107 41990 83385 60676 61269 83056 422 Utlendinger...67 46760 11650 81642 60627 75123 88814 865 I alt…Trysil111 827103 89890 64187 14582 122106 214198 025 Nordmenn...49 61252 90946 74239 07640 09471 870116 144 Utlendinger...62 21550 98943 89948 06942 02834 34481 881 I alt…Tynset35 90238 10144 38836 36629 08033 29234 975 Nordmenn...31 68233 29441 33434 21927 45129 73931 892 Utlendinger...4 2204 8073 0542 1471 6293 5533 083 I alt…Åmot21 96825 93319 79418 91417 59319 46619 882 Nordmenn...19 53523 17418 17617 19416 37617 30417 453 Utlendinger...2 4332 7591 6181 7201 2172 1622 429 Region I alt…Glåmdal41 44331 85627 26829 53035 15732 71733 734 Nordmenn...34 63827 31024 97327 18031 94429 99030 668 Utlendinger...6 8054 5462 2952 3503 2132 7273 066 I alt…Hamarregion285 316259 618231 633232 420221 299197 658174 037 Nordmenn...189 304176 016161 435169 421170 581151 392138 924 Utlendinger...96 01283 60270 19862 99950 71846 26635 113 I alt..NordØsterdal.52 29054 80960 68551 92948 80550 06558 635 Nordmenn...47 12648 91956 62248 43045 41445 66654 224 Utlendinger...5 1645 8904 0633 4993 3914 3994 411 I alt…SørØsterdal180 827171 321155 664155 782160 311170 081254 963 Nordmenn...104 466109 16099 32794 043104 413126 578163 697 Utlendinger...76 36162 16156 33761 73955 89843 50391 266 Røros I alt...00000103 041107 503 Nordmenn...0000096 899101 236 Utlendinger...000006 1426 267 Norge I alt...16 364 65816 187 52616 359 89217 773 07218 221 65718 393 01819 803 632 Nordmenn...11 397 80111 481 98911 763 67412 859 05313 327 85013 594 99014 753 059 Utlendinger...4 966 8574 705 5374 596 2184 914 0194 893 8064 798 0285 050 573

22 Gjestedøgn camping og hyttegrender Utvikling gjestedøgn camping+hyttegr. 2000200220042006200820102012 C+H i alt…Hedm.490 985471 467674 992747 339771 117804 892536 276 Nordmenn...359 343346 614442 898497 102526 985593 484452 805 Utlendinger...131 642124 853232 094250 237244 132211 40883 471 Kongsvinger i alt...50 34053 99754 97654 36970 48562 90355 523 Nordmenn...44 83548 94948 95049 76062 86657 21549 734 Utlendinger...5 5055 0486 0264 6097 6195 6885 789 Ringsaker i alt...102 59883 90469 87582 309112 960109 020100 976 Nordmenn...90 13870 46656 79665 19094 72590 87990 983 Utlendinger...12 46013 43813 08017 11918 23518 1419 993 StElvdal i alt...21 94922 57623 03122 40719 46422 17521 251 Nordmenn...14 09115 81016 11515 29513 10715 31514 584 Utlendinger...7 8586 7666 9167 1126 3576 8606 667 Trysil i alt...29 00526 400254 077272 894261 786264 84837 635 Nordmenn...22 35919 644108 554114 331109 106147 07530 530 Utlendinger...6 6466 756145 523158 563152 680117 7737 105 Tynset i alt...21 21218 02400000 Nordmenn...18 39815 72900000 Utlendinger...2 8142 29500000 Region Glåmdal i alt...95 372103 334110 892127 935151 928192 134181 697 Nordmenn...82 80790 23697 759112 789128 605166 760156 303 Utlendinger...12 56513 09813 13315 14623 32325 37425 394 Hamarregion i alt...144 863110 946128 148139 623155 433155 016141 446 Nordmenn...123 60191 514104 736112 826133 005132 126 296 Utlendinger...21 26219 43223 41226 79722 42822 88415 150 NordØsterdal i alt...78 59077 20591 41985 05387 58386 18679 452 Nordmenn...54 50454 58563 40458 80462 46659 56756 952 Utlendinger...24 08622 62028 01426 24925 11726 61922 500 SørØsterdal i alt...108 880118 156344 532363 261346 452341 83496 088 Nordmenn...80 05790 032176 998185 450175 424206 87779 277 Utlendinger...28 82328 124167 534177 811171 028134 95716 811 Røros camp+hyttegr. Overnattinger i alt...0000033 55526 355 Nordmenn...0000026 30920 402 Utlendinger...000007 2465 953 Norge I alt...876 089875 038901 374943 4441 057 582995 2761 018 926 Nordmenn...482 928494 321487 183540 649592 558548 997593 935 Utlendinger...393 160380 718414 045402 795465 024446 279424 991

23 Gjestedøgn etter formål Hotell Norge2000200220042006200820102012 Ialt...16 364 65816 187 52616 359 89217 773 07218 221 65718 393 01819 803 632 Kurs/konferanse...2 475 5912 343 4832 350 3272 491 2292 627 5572 510 9172 592 338 Yrke ellers...5 098 2895 125 2485 300 5426 617 6637 238 1496 972 0327 642 849 Ferie og fritid...8 790 7788 718 7958 709 0238 664 1808 355 9518 910 0699 568 445 Hedmark Ialt...559 876517 604475 250469 661465 572450 521521 369 Kurs/konferanse...78 64464 17660 19058 34138 89558 36372 434 Yrke ellers...102 995104 996110 139124 928172 719163 887167 743 Ferie og fritid...378 237348 432304 921286 392253 958228 271281 192 hamarreg. Ialt...285 316259 618231 633232 420221 299197 658174 037 Kurs/konferanse...47 78039 56536 87034 66919 39520 69423 426 Yrke ellers...51 87849 99759 19766 845107 77287 35663 264 Ferie og fritid...185 658170 056135 566130 90694 13289 60887 347 NordØsterdal Ialt...52 29054 80960 68551 92948 80550 06558 635 Kurs/konferanse...5 7193 3076 4456 1064 2453 8665 107 Yrke ellers...10 04010 8647 7218 61510 7249 91911 791 Ferie og fritid...36 53140 63846 51937 20833 83636 28041 737 SørØsterdal Ialt...180 827171 321155 664155 782160 311170 081254 963 Kurs/konferanse...16 28814 23412 24912 27012 46528 89437 919 Yrke ellers...27 39530 55029 47532 99134 35951 72575 084 Ferie og fritid...137 144126 537113 940110 521113 48789 462141 960 Glåmdal Ialt...41 44331 85627 26829 53035 15732 71733 734 Kurs/konferanse...8 8577 0704 6265 2962 7904 9095 982 Yrke ellers...13 68213 58513 74616 47719 86414 88717 604 Ferie og fritid...18 90411 2018 8967 75712 50312 92110 148 Røros Hoteller Ialt...103 041107 503 Kurs/konferanse...13 84717 341 Yrke ellers...11 09022 915 Ferie og fritid... 78 10467 247

24 Gjestedøgn etter formål Camping og hyttegrender Gjestedøgn etter formål Camping+hyttegrender 2000200220042006200820102012 Norge7 549 4797 864 6838 571 6439 738 82610 376 20310 147 47910 111 200 Hedmark490 985471 467674 992747 339771 117804 892536 276 Hamarregiongen144 863110 946128 148139 623155 433155 016141 446 NordØsterdal78 59077 20591 41985 05387 58386 18679 452 SørØsterdal108 880118 156344 532363 261346 452341 83496 088 Glåmdal95 372103 334110 892127 935151 928192 134181 697 Røros0000033 55526 355

25 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Hedmark Hedmark19982000200220042006200820102012 Hoteller...57534746 4546 Rom...2 1332 0571 9101 9001 9821 9702 1782 337 Senger...5 0354 7964 5404 5754 6564 7595 7066 088 Solgte rom...307 755303 915280 773262 053274 469290 462284 481311 991 Losjiomsetning (1000 kr fast)230 537239 978210 321206 437212 391233 414236 785245 760 Inntekt per solgt rom (kr)...749790749788774804832788 Inntekt per overnatting (kr)...0000000471 Inntekt per gjest (kr)...743789766819824907954891 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...296319302297294324298288 Kapasitetsutnytting rom (%)...39,540,440,337,737,940,335,836,6 Kapasitetsutnytting senger (%)...30,631,931,228,427,626,721,623,5 Oppholdstid (netter)...1,811,841,89 1,821,811,821,89 Oppholdstid nordmenn...1,68 1,731,701,651,681,731,71 Oppholdstid utlendinger...2,192,282,392,612,512,352,212,74 Personer per rom...1,821,84 1,811,711,601,581,67

26 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Hamar Hamar19982000200220042006200820102012 Hoteller...05333333 Rom...0362327335404440 463 Senger...0643590609728851 891 Solgte rom...068 64266 57664 44579 78589 23681 91280 594 Losjiomsetning (1000 kr fast)053 49052 23349 38657 61868 49058 77658 306 Inntekt per solgt rom (kr)...0779785766722768718723 Inntekt per overnatting (kr)...0000000567 Inntekt per gjest (kr)...0814882833816903860756 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...0403438402391426366345 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,051,755,852,554,155,551,047,7 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,042,042,740,439,237,533,531,6 Oppholdstid (netter)...0,001,501,561,521,481,541,521,33 Oppholdstid nordmenn...0,001,58 1,551,541,631,641,32 Oppholdstid utlendinger...0,001,341,491,411,261,281,211,40 Personer per rom...0,001,441,381,401,31 1,27

27 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Ringsaker Ringsaker19982000200220042006200820102012 Hoteller...01311 10987 Rom...0658585562513447422367 Senger...01 4411 3241 2461 1281 0231 044840 Solgte rom...0100 38285 88476 51170 74363 16554 21045 511 Losjiomsetning (1000 kr fast)074 99461 79555 55053 37245 19540 51334 332 Inntekt per solgt rom (kr)...0747720726754716747754 Inntekt per overnatting (kr)...0000000482 Inntekt per gjest (kr)...0815771859840839866840 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...0312289270285276263256 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,041,740,237,237,838,635,234,0 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,035,334,731,1 27,924,623,2 Oppholdstid (netter)...0,002,032,092,192,021,942,001,74 Oppholdstid nordmenn...0,001,91 1,861,771,731,821,61 Oppholdstid utlendinger...0,002,282,513,192,792,882,862,59 Personer per rom...0,001,861,951,851,811,651,731,57

28 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Trysil Trysil19982000200220042006200820102012 Hoteller...07766556 Rom...0238235210232214389557 Senger...09218998588067741 6032 033 Solgte rom...035 48732 39427 18429 41630 34747 05479 847 Losjiomsetning (1000 kr fast)036 70127 90430 19129 00330 02852 51571 782 Inntekt per solgt rom (kr)...01 0348611 1119869891 116899 Inntekt per overnatting (kr)...0000000362 Inntekt per gjest (kr)...09517169669751 0791 2411 024 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...0420326392343384370353 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,040,737,835,334,838,833,139,3 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,033,231,728,929,629,018,126,7 Oppholdstid (netter)...0,002,902,672,902,932,952,512,82 Oppholdstid nordmenn...0,002,082,122,262,092,232,112,37 Oppholdstid utlendinger...0,004,203,634,174,354,284,153,88 Personer per rom...0,003,153,213,332,962,712,262,48

29 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Tynset Tynset19982000200220042006200820102012 Hoteller...04554444 Rom...0131170168154136135158 Senger...0334438424351355343431 Solgte rom...018 28919 24721 93821 33719 43720 98520 231 Losjiomsetning (1000 kr fast)014 82914 27117 45815 57021 74621 39116 338 Inntekt per solgt rom (kr)...08117417967301 1191 019808 Inntekt per overnatting (kr)...0000000467 Inntekt per gjest (kr)...07377468048581 4691 277853 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...0308230285277437435283 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,038,031,135,838,039,142,735,1 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,029,423,828,628,422,426,622,2 Oppholdstid (netter)...0,001,781,992,052,001,961,991,83 Oppholdstid nordmenn...0,001,721,902,022,011,961,941,78 Oppholdstid utlendinger...0,002,402,952,531,892,072,472,40 Personer per rom...0,001,961,982,021,701,501,591,73

30 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Åmot Åmot19982000200220042006200820102012 Hoteller...03333333 Rom...0131130129121122130133 Senger...0309310 314297295303 Solgte rom...013 08416 81012 86711 64412 55914 08615 645 Losjiomsetning (1000 kr fast)09 60310 2858 9418 6689 5509 83311 264 Inntekt per solgt rom (kr)...0734612695744760698720 Inntekt per overnatting (kr)...0000000567 Inntekt per gjest (kr)...06997856617228336811 009 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...0201217190196214207231 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,027,335,427,326,428,229,632,1 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,019,422,917,416,516,218,118,0 Oppholdstid (netter)...0,001,601,981,461,581,531,351,78 Oppholdstid nordmenn...0,001,582,041,471,571,541,391,73 Oppholdstid utlendinger...0,001,801,601,381,651,431,092,22 Personer per rom...0,001,681,54 1,621,401,381,27

31 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Røros Røros19982000200220042006200820102012 Hoteller...00000077 Rom...000000383380 Senger...000000826821 Solgte rom...00000062 67465 773 Losjiomsetning (1000 kr fast)00000059 83464 153 Inntekt per solgt rom (kr)...000000955975 Inntekt per overnatting (kr)...0000000597 Inntekt per gjest (kr)...000000945964 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...000000428463 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,0 44,847,5 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,0 34,235,9 Oppholdstid (netter)...0,00 1,631,62 Oppholdstid nordmenn...0,00 1,641,63 Oppholdstid utlendinger...0,00 1,401,37 Personer per rom...0,00 1,641,63

32 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Glåmdal Glåmdal19982000200220042006200820102012 Hoteller...08656677 Rom...0209158144180178252240 Senger...0405301267336330510483 Solgte rom...029 62923 48620 92721 50628 68126 24028 355 Losjiomsetning (1000 kr fast)022 33418 14117 57718 95322 44421 99924 790 Inntekt per solgt rom (kr)...0754772840881783838874 Inntekt per overnatting (kr)...0000000735 Inntekt per gjest (kr)...07897868898609981 0491 145 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 292315333289344239283 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,038,840,839,732,743,928,532,4 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,028,029,027,924,129,117,619,1 Oppholdstid (netter)...0,001,461,38 1,341,56 Oppholdstid nordmenn...0,001,411,341,371,331,571,541,56 Oppholdstid utlendinger...0,001,811,671,511,491,521,771,56 Personer per rom...0,001,401,361,301,371,231,251,19

33 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Hamarregionen Hamarregion19982000200220042006200820102012 Hoteller...018151413121110 Rom...01 020912897917887862830 Senger...02 0841 9141 8551 8561 8751 8951 731 Solgte rom...0169 024152 460140 956150 528152 401136 122126 105 Losjiomsetning (1000 kr fast)0128 484114 028104 936110 990113 68599 28892 638 Inntekt per solgt rom (kr)...0760748744737746729735 Inntekt per overnatting (kr)...0000000532 Inntekt per gjest (kr)...0814818846827876862785 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 344343320332350316306 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,045,345,842,945,046,943,341,6 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,037,437,234,134,332,328,627,5 Oppholdstid (netter)...0,001,811,861,871,731,711,721,48 Oppholdstid nordmenn...0,001,77 1,711,651,671,721,42 Oppholdstid utlendinger...0,001,892,112,362,001,831,721,74 Personer per rom...0,001,691,701,641,541,45 1,38

34 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Nord-Østerdal NordØsterdal19982000200220042006200820102012 Hoteller...0910 8999 Rom...0236269273253258253295 Senger...0569662668580642647787 Solgte rom...028 68629 55832 70230 86132 04232 37137 034 Losjiomsetning (1000 kr fast)021 96721 16724 21921 72730 64129 97326 167 Inntekt per solgt rom (kr)...0766716741704956926707 Inntekt per overnatting (kr)...0000000446 Inntekt per gjest (kr)...06686807227431 1001 061777 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 254216242235325324243 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,033,230,132,733,434,035,034,4 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,025,122,724,824,520,821,220,4 Oppholdstid (netter)...0,001,591,761,811,781,751,771,74 Oppholdstid nordmenn...0,001,551,701,791,771,741,731,70 Oppholdstid utlendinger...0,002,142,482,081,882,002,322,44 Personer per rom...0,001,821,851,861,681,521,551,58

35 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Sør-Østerdal SørØsterdal19982000200220042006200820102012 Hoteller...01816171819 20 Rom...0592571585632647811973 Senger...01 7381 6631 7851 8841 9122 6533 087 Solgte rom...076 57675 26967 46871 57477 33889 748120 497 Losjiomsetning (1000 kr fast)067 19256 98559 70560 72166 64485 524102 164 Inntekt per solgt rom (kr)...0877757885848862953848 Inntekt per overnatting (kr)...0000000401 Inntekt per gjest (kr)...07897037998408621 021996 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 310273279263281289288 Kapasitetsutnytting rom (%)...0,035,436,131,531,032,730,333,9 Kapasitetsutnytting senger (%)...0,028,428,223,822,722,917,622,6 Oppholdstid (netter)...0,002,122,112,082,152,072,032,49 Oppholdstid nordmenn...0,001,701,811,741,711,721,802,11 Oppholdstid utlendinger...0,003,213,023,173,593,363,233,67 Personer per rom...0,002,362,282,312,182,071,902,12

36 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Norge Norge19982000200220042006200820102012 Hoteller...996992957925968970990974 Rom...53 67655 91657 28857 57858 94362 08866 97571 082 Senger...115 218119 266122 154120 726125 080131 753144 653153 288 Solgte rom...10 515 85910 497 76510 347 57410 539 00111 753 27012 562 55112 440 18913 654 706 Losjiomsetning (1000 kr fast)8 890 5078 915 2378 619 9648 573 1059 794 70611 644 93510 906 67911 933 648 Inntekt per solgt rom (kr)...845849833813833927877874 Inntekt per overnatting (kr)...0000000603 Inntekt per gjest (kr)...9149088998688931 052974962 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)...454436412407455512446460 Kapasitetsutnytting rom (%)...53,751,349,550,054,655,350,952,6 Kapasitetsutnytting senger (%)...39,037,536,337,038,937,834,835,4 Oppholdstid (netter)...1,691,671,691,661,621,651,641,60 Oppholdstid nordmenn...1,631,621,631,611,581,601,611,56 Oppholdstid utlendinger...1,831,781,841,801,731,801,751,73 Personer per rom...1,56 1,551,511,451,481,45


Laste ned ppt "Kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt Nullpunktsanalyse 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google