Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt
Nullpunktsanalyse 2012

2 Verdiskaping i KON-næringer i 1000 kr. 2012
Verdiskaping i kultur- og opplevelsesnæringer. I 1000 kr Kultur- næringer Opplevelses-næringer Overnatting og servering Transport Reisebyrå og reise-arrangører Sum 0402 Kongsvinger 71 402 6 789 22 452 509 3 687 0403 Hamar 84 363 457 6 253 0412 Ringsaker 41 563 11 312 86 793 3 552 1 668 0415 Løten 2 549 -7 8 653 - 229 11 424 0417 Stange 5 619 13 388 20 545 23 39 575 0418 Nord-Odal -57 69 4 287 2 193 6 492 0419 Sør-Odal 3 553 3 060 15 676 1 159 23 448 0420 Eidskog -2 136 4 273 4 407 0423 Grue 62 471 33 11 023 7 416 -125 80 818 0425 Åsnes 14 626 4 398 1 475 -281 20 218 0426 Våler 31 165 1 657 1 853 0427 Elverum 21 603 56 604 3 228 0428 Trysil 11 969 34 959 3 929 4 937 0429 Åmot 3 718 26 921 13 316 10 707 92 54 754 0430 Stor-Elvdal 799 -39 1 800 2 560 0432 Rendalen 6 283 0434 Engerdal 21 1 348 -14 1 388 0436 Tolga 2 766 985 3 751 0437 Tynset 2 652 1 718 17 922 16 022 38 314 0438 Alvdal 3 504 610 9 697 13 811 0439 Folldal 3 455 479 146 4 080 0441 Os 2 707 5 677 8 384 1640 Røros 36 457 3 853 68 877 62 893 888 1644 Holtålen 55 326 2 831 3 212 90 645 38 923 Hamarregionen 4 032 8 150 Glåmdalen 14 650 60 843 9 084 5 474 Sør-Østerdalen 14 636 8 243 Fjellregionen 51 596 6 507 17 056 Hedmark 27 752 38 035

3 Verdiskaping i kulturnæringer i 1000 kr. 2012
Verdiskaping i kulturnæringer. I 1000 kr Design film,foto Trykte medier tv,radio, musikk Markeds-kom-munikasjon Arkitekt-tjenester Kunst og kulturarv 0402 Kongsvinger - 288 57 657 1 795 6 802 4 802 58 0403 Hamar 1 768 3 418 26 006 31 160 38 867 0412 Ringsaker 7 202 1 805 18 536 1 182 1 750 8 665 2 423 0415 Løten 81 -739 -5 713 2 467 32 0417 Stange 22 -38 2 728 -87 143 2 851 0418 Nord-Odal -57 0419 Sør-Odal 1 061 239 27 61 2 165 0420 Eidskog -2 0423 Grue 39 189 21 350 1 932 0425 Åsnes 5 13 038 1 461 122 0426 Våler 145 -10 -82 -22 0427 Elverum 1 807 85 020 470 563 7 978 67 656 0428 Trysil 4 117 3 567 4 171 114 0429 Åmot 193 3 101 424 0430 Stor-Elvdal 530 284 -13 0432 Rendalen 0434 Engerdal 33 0436 Tolga 2 766 0437 Tynset 2 325 327 0438 Alvdal 724 2 818 0439 Folldal 413 2 758 0441 Os 2 707 1640 Røros 4 078 17 095 -21 694 14 611 1644 Holtålen 55 Sum 21 095 8 218 60 745 65 344 Hamarregionen 9 073 4 595 28 382 42 435 44 173 Glåmdalen 1 206 532 3 174 28 301 4 863 4 074 Sør-Østerdalen 6 454 91 972 550 12 573 67 801 Fjellregionen 4 362 20 557 3 512 5 473 17 713 Hedmark 17 017 8 239 60 051

4 Arbeidsplasser i KON-næringer 2012
Sysselsatte etter arbeidssted 2012 Sum KON Kultur- næringer Opplevelses-næringer Overnatting og servering Transport Reisebyrå og reise-arrangører 0402 Kongsvinger 533 187 95 135 100 16 0403 Hamar 1 841 615 625 517 12 72 0412 Ringsaker 741 237 76 339 81 8 0415 Løten 85 30 46 - 1 0417 Stange 189 74 37 77 0418 Nord-Odal 65 14 26 18 6 0419 Sør-Odal 137 33 9 91 3 0420 Eidskog 50 13 19 2 7 0423 Grue 200 116 53 24 0425 Åsnes 128 54 23 0426 Våler 17 5 0427 Elverum 712 335 94 229 48 0428 Trysil 467 191 144 43 0429 Åmot 149 45 56 27 0430 Stor-Elvdal 10 28 0432 Rendalen 47 32 0434 Engerdal 40 0436 Tolga 0437 Tynset 84 0438 Alvdal 25 4 0439 Folldal 60 0441 Os 20 1640 Røros 397 105 230 15 1644 Holtålen Sum 6 202 2 036 1 284 2 227 476 179 Hamarregionen 2 856 956 746 979 93 82 Glåmdalen 1 130 418 150 356 171 35 Sør-Østerdalen 1 414 447 481 130 21 Fjellregionen 802 215 411 41 Hedmark 5 785 1 927 1 261 1 989 446 162 Norge 86 595 23 184 83 337 7 141 6 600

5

6

7

8

9

10

11 Andel sysselsatte i KON av totalt sysselsatte etter arbeidssted. 2012
Andel arbeidsplasser i KON-næringer 2012 av totalt antall arbeidsplasser Andel sysselsatte i KON av totalt sysselsatte etter arbeidssted. 2012 Sum KON Kultur- næringer Opplevelses-næringer Overnatting og servering Transport Reisebyrå og reise-arrangører 0402 Kongsvinger 6,3 % 2,2 % 1,1 % 1,6 % 1,2 % 0,2 % 0403 Hamar 9,6 % 3,2 % 3,3 % 2,7 % 0,1 % 0,4 % 0412 Ringsaker 5,2 % 1,7 % 0,5 % 2,4 % 0,6 % 0415 Løten 4,7 % 2,5 % 0,0 % 0417 Stange 0418 Nord-Odal 4,1 % 0,9 % 0419 Sør-Odal 5,8 % 1,4 % 3,9 % 0420 Eidskog 2,6 % 0,7 % 1,0 % 0423 Grue 10,2 % 5,9 % 0,3 % 0425 Åsnes 4,2 % 1,8 % 0,8 % 0426 Våler 0427 Elverum 7,1 % 2,3 % 0428 Trysil 16,7 % 6,8 % 1,5 % 0429 Åmot 8,0 % 3,0 % 0430 Stor-Elvdal 4,5 % 0432 Rendalen 4,3 % 0434 Engerdal 7,3 % 1,3 % 4,4 % 0436 Tolga 3,1 % 1,9 % 0437 Tynset 5,7 % 0438 Alvdal 2,1 % 0439 Folldal 9,1 % 2,9 % 3,5 % 0441 Os 1640 Røros 11,9 % 6,9 % 1644 Holtålen Sum Hamarregionen Glåmdalen 5,4 % 2,0 % Sør-Østerdalen 8,7 % Fjellregionen 3,6 % Hedmark 6,7 % Norge

12 Relativ endring i antall arbeidsplasser i KON-næringer i perioden 2008-2012
Sysselsatte etter arbeidssted. Relativ endring = uendret Sum KON Kultur- næringer Opplevelses-næringer Overnatting og servering Transport Reisebyrå og reise-arrangører 0402 Kongsvinger 93 85 117 84 100 114 0403 Hamar 95 90 102 39 116 0412 Ringsaker 120 130 136 94 810 0415 Løten 81 89 65 0417 Stange 99 86 - 33 0418 Nord-Odal 140 137 82 150 0419 Sør-Odal 112 64 300 0420 Eidskog 128 217 175 0423 Grue 97 80 0425 Åsnes 133 57 77 0426 Våler 36 71 20 29 50 0427 Elverum 108 67 0428 Trysil 98 131 0429 Åmot 121 190 145 0430 Stor-Elvdal 124 83 250 0432 Rendalen 110 0434 Engerdal 87 233 73 0436 Tolga 109 0437 Tynset 88 79 78 0438 Alvdal 52 167 37 0439 Folldal 119 96 0441 Os 63 200 1640 Røros 1644 Holtålen 69 600 40 Sum 104 91 Hamarregionen 101 92 216 Glåmdalen 111 152 Sør-Østerdalen Fjellregionen 118 75 Hedmark 103 Norge

13 Lokaliseringskvotienter 2012.
Lokaliseringskvotienter i 2012 Sum KON Kultur- næringer Opplevelses-næringer Overnatting og servering Transport Reisebyrå og reise-arrangører 0402 Kongsvinger 0,79 0,66 1,26 0,50 4,30 0,74 0403 Hamar 1,21 0,96 3,65 0,84 0,23 1,48 0412 Ringsaker 0,65 0,60 2,07 0,22 0415 Løten 0,58 0,49 0,78 - 0,21 0417 Stange 0,34 0,32 0,35 0,06 0418 Nord-Odal 0,51 0,26 0,07 4,13 1,49 0419 Sør-Odal 0,73 0,42 0,43 1,20 0,46 0,17 0420 Eidskog 0,14 0,75 0,30 0,37 1,42 0423 Grue 1,27 1,76 4,42 0,20 0425 Åsnes 0,53 0,54 0,89 0,25 2,77 0,39 0426 Våler 0,15 0,10 0,27 0427 Elverum 1,00 1,04 0,71 1,73 0428 Trysil 2,09 0,81 7,64 1,60 5,59 1,83 0429 Åmot 2,68 0,93 5,23 0430 Stor-Elvdal 0,56 0,29 0,85 1,06 0432 Rendalen 1,34 2,94 0434 Engerdal 0,91 0,38 1,36 5,93 0436 Tolga 0,18 0437 Tynset 0,72 0,40 0,57 2,93 2,11 0438 Alvdal 0,36 0,47 1,23 0439 Folldal 1,13 0,86 1,08 5,48 1,78 0441 Os 0,33 0,31 0,12 2,38 1,03 1640 Røros 0,94 2,14 3,25 1644 Holtålen 0,99 1,16 Sum 0,67 1,59 0,77 1,91 Hamarregionen 0,68 1,98 0,80 Glåmdalen 2,99 Sør-Østerdalen 1,09 0,82 2,30 0,92 2,89 Fjellregionen 0,52 2,63 Hedmark 1,63 1,87 Norge

14 Arbeidsplasser i kulturnæringer. 2012.
Sysselsatte etter arbeidssted 2012 Kulturnæringer SUM Kultur-næringer Design og kunst-håntverk Film, Foto og spill Trykte medier Tv, radio Musikk Markeds- kommuni-kasjon Arkitekt-tjenester Kunst-nerisk virksomhet Kulturarv 0402 Kongsvinger 187 4 16 93 3 8 10 20 17 0403 Hamar 615 85 183 7 59 51 98 95 0412 Ringsaker 237 34 88 - 36 0415 Løten 30 2 1 6 11 5 0417 Stange 74 29 14 0418 Nord-Odal 0419 Sør-Odal 33 0420 Eidskog 9 0423 Grue 116 65 23 15 0425 Åsnes 54 37 0426 Våler 0427 Elverum 335 166 105 0428 Trysil 76 25 22 0429 Åmot 19 0430 Stor-Elvdal 0432 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 12 0437 Tynset 45 13 0438 Alvdal 0439 Folldal 0441 Os 1640 Røros 35 31 1644 Holtålen Sum 2 036 125 160 746 39 159 121 310 357 Hamarregionen 956 61 103 282 24 77 174 130 Glåmdalen 418 203 40 69 42 Sør-Østerdalen 447 194 38 Fjellregionen 215 67 64 Hedmark 1 927 114 155 711 150 299 323 Norge 86 595 4 701 7 609 25 418 6 351 2 120 10 154 5 843 16 138 8 261

15 Arbeidsplasser i opplevelsesnæringer og overnatting/servering. 2012.
Sysselsatte etter arbeidssted. 2012 Opplevelsesnæringer og overnatting/servering Naturbaserte opplevelser, fornøyelses- parker og Fritids- etablissement Sport, kroppspleie og lotteri/totalisator-spill Sum Opplevelses-næringer Overnatting Servering Sum overnatting og servering 0402 Kongsvinger - 95 50 85 135 0403 Hamar 16 609 625 166 351 517 0412 Ringsaker 4 72 76 182 157 339 0415 Løten 1 7 8 28 18 46 0417 Stange 9 37 21 56 77 0418 Nord-Odal 19 26 0419 Sør-Odal 29 62 91 0420 Eidskog 12 13 0423 Grue 6 45 53 0425 Åsnes 24 0426 Våler 2 0427 Elverum 90 94 86 143 229 0428 Trysil 185 191 54 144 0429 Åmot 32 0430 Stor-Elvdal 5 0432 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 0437 Tynset 17 31 84 0438 Alvdal 25 0439 Folldal 23 0441 Os 3 1640 Røros 190 40 230 1644 Holtålen Sum 75 1 209 1 284 1 089 1 138 2 227 Hamarregionen 30 716 746 397 582 979 Glåmdalen 15 150 206 356 Sør-Østerdalen 311 335 228 253 481 Fjellregionen 47 314 97 411 Hedmark 74 1 187 1 261 899 1 090 1 989 Norge 1 996 21 188 23 184 27 450 55 887 83 337

16 Arbeidsplasser innen transport. 2012.
Sysselsatte etter arbeidssted. 2012 Transport Sum Transport Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde Turbiltransport Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser Passasjer-transport på elver og innsjøer 0402 Kongsvinger 100 98 2 0403 Hamar 12 - 0412 Ringsaker 81 70 11 0415 Løten 0417 Stange 0418 Nord-Odal 18 0419 Sør-Odal 3 0420 Eidskog 0423 Grue 24 0425 Åsnes 23 22 1 0426 Våler 0427 Elverum 48 0428 Trysil 43 32 0429 Åmot 27 0430 Stor-Elvdal 0432 Rendalen 6 0434 Engerdal 9 0436 Tolga 0437 Tynset 0438 Alvdal 4 0439 Folldal 10 0441 Os 5 1640 Røros 30 29 1644 Holtålen Sum 476 408 67 Hamarregionen 93 Glåmdalen 171 138 33 Sør-Østerdalen 130 119 Fjellregionen 82 Hedmark 446 379 Norge 7 141 4 808 2 114 173 46

17 Arbeidsplasser innen reisebyrå og reisearrangører. 2012.
Sysselsatte etter arbeidssted 2012 Reisebyrå og reisearrangører SUM reisebyrå og -arrangører Reisebyrå-virksomhet Reise-arrangør-virksomhet Turistkontor-virksomhet og destinasjonsselskaper Guider og reiseledere Opplevelses-, arrangements- og aktivitets-arrangør-virksomhet Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted Kongress-, messe- og utstillings-virksomhet 0402 Kongsvinger 16 13 3 - 0403 Hamar 72 57 1 6 5 0412 Ringsaker 8 2 0415 Løten 0417 Stange 0418 Nord-Odal 0419 Sør-Odal 0420 Eidskog 7 0423 Grue 0425 Åsnes 0426 Våler 0427 Elverum 4 0428 Trysil 9 0429 Åmot 0430 Stor-Elvdal 0432 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 0437 Tynset 18 0438 Alvdal 0439 Folldal 0441 Os 1640 Røros 15 1644 Holtålen Sum 179 76 33 26 22 Hamarregionen 82 59 10 Glåmdalen 35 Sør-Østerdalen 21 Fjellregionen 41 20 Hedmark 162 31 Norge 6 600 2 870 1 384 521 273 583 120 849

18 Kulturtilgjengelighetsindeks (COI)
Culture Oportunity Index 2012 Sum COI Drift av restauranter, kafeer, barer Film, video og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk og lydopptak Radio- og fjernsyns-kringkasting Kunsterisk virksomhet og underholdnings-virksomhet Sports-aktiviteter Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelses-etablissementer Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kultur-virksomhet 0402 Kongsvinger 1,24 0,48 0,07 0,02 0,11 0,47 0,00 0,10 0403 Hamar 2,85 1,20 0,20 0,31 0,74 0,05 0,32 0412 Ringsaker 0,82 0,18 0,01 0415 Løten 0,53 0,24 0,03 0,15 0,04 0417 Stange 0,62 0,29 0,13 0418 Nord-Odal 0,37 0,08 0419 Sør-Odal 1,09 0,79 0,14 0420 Eidskog 0,57 0,30 0423 Grue 0,84 0,16 0,12 0,22 0425 Åsnes 0,72 0,09 0426 Våler 0427 Elverum 1,74 0,70 0,33 0,52 0428 Trysil 3,86 0,81 0,06 2,69 0429 Åmot 1,96 0,73 0430 Stor-Elvdal 0,98 0432 Rendalen 0,94 0,68 0,26 0434 Engerdal 0,87 0,36 0436 Tolga 0,42 0437 Tynset 1,17 0,56 0,23 0438 Alvdal 0439 Folldal 1,15 0,67 0441 Os 0,25 Hedmark 1,34 0,17 1640 Røros 1,81 0,21 0,55 1644 Holtålen 0,39 Hamarregionen 1,42 0,65 Glåmdalen 0,88 Sør-Østerdalen 2,07 0,71 0,34 Fjellregionen 1,05 0,28

19 Antall hytter Antall hytter 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Antall hytter 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 402 Kongsvinger 1 216 1 177 1 183 1 241 1 126 1 097 1 073 1 066 1 055 979 961 967 982 988 980 403 Hamar 440 463 481 483 487 492 508 518 526 535 540 559 571 586 595 689 721 412 Ringsaker 5 592 5 688 5 758 5 794 5 820 5 883 5 942 5 963 6 020 6 023 6 118 6 252 6 316 6 294 6 305 6 363 6 420 415 Løten 674 680 718 735 765 812 842 917 999 1 015 1 025 1 050 1 034 1 069 1 086 1 107 417 Stange 846 851 858 860 861 855 862 854 826 833 836 843 828 827 418 Nord-Odal 865 864 872 874 888 887 892 885 882 881 883 863 870 875 879 886 419 Sør-Odal 592 593 594 597 577 578 579 583 580 576 557 555 556 420 Eidskog 582 584 591 601 606 610 602 598 604 611 619 624 632 423 Grue 561 566 615 620 627 628 633 648 693 727 740 749 759 773 781 425 Åsnes 771 783 795 797 807 800 798 802 840 839 835 832 834 811 426 Våler 732 733 745 753 754 756 768 770 772 778 780 782 787 788 427 Elverum 432 429 434 437 444 445 458 455 467 470 491 496 498 499 428 Trysil 4 543 4 662 4 797 4 888 4 960 4 996 5 060 5 096 5 132 5 320 5 560 5 788 5 792 5 899 5 964 5 988 6 101 429 Åmot 1 035 1 051 1 054 1 068 1 085 1 145 1 179 1 199 1 222 1 231 1 264 1 323 1 432 1 567 1 662 1 712 430 Stor-Elvdal 1 770 1 778 1 801 1 825 1 871 1 882 1 907 1 914 1 924 1 927 1 922 1 891 1 912 1 938 1 939 1 981 1 992 432 Rendalen 2 055 2 080 2 120 2 160 2 185 2 215 2 269 2 299 2 358 2 390 2 433 2 458 2 495 2 525 2 539 2 569 434 Engerdal 945 974 997 1 020 1 039 1 078 1 102 1 131 1 132 1 137 1 211 1 254 1 288 1 359 1 420 1 437 1 455 436 Tolga 488 493 495 511 542 550 563 599 614 690 688 697 437 Tynset 1 630 1 653 1 671 1 692 1 705 1 707 1 720 1 739 1 744 1 763 1 769 1 774 1 811 1 803 1 819 1 830 438 Alvdal 761 775 777 786 793 794 776 792 439 Folldal 514 520 553 588 617 636 573 547 548 441 Os 915 933 940 943 953 989 1 001 1 013 1 030 1 041 1 014 1 010 1 027 1 052 1 064 1 076 1640 Røros 2 018 2 035 2 186 2 219 2 257 2 308 2 337 2 432 2 479 2 518 2 582 2 635 3 046 3 075 3 111 3 144 3 173 1644 Holtålen 951 914 927 946 977 1 026 1 009 1 040 1 046 1 070 1 071 Sum 30 917 31 259 31 823 32 253 32 523 32 911 33 304 33 667 34 004 34 464 35 051 35 599 36 342 36 700 37 197 37 628 38 033 Glåmdal 5 319 5 288 5 337 5 462 5 378 5 345 5 344 5 332 5 330 5 338 5 354 5 365 5 391 5 412 5 432 5 433 Hamarregionen 7 552 7 676 7 777 7 855 7 903 7 998 8 117 8 185 8 323 8 411 8 499 8 662 8 770 8 750 8 812 8 966 9 075 Sør-Østerdal 8 725 8 894 9 083 9 238 9 399 9 546 9 706 9 779 9 845 10 069 10 391 10 667 10 796 11 119 11 386 11 566 11 759 Fjellregionen 9 321 9 401 9 626 9 698 9 843 10 022 10 137 10 371 10 506 10 646 10 807 10 916 11 411 11 440 11 587 11 664 11 766 Norge

20 Gjestedøgn camping, hyttegrender
Gjestedøgn 2012 Kommune Gjestedøgn Hotell Gjestedøgn camping, hyttegrender Gjestedøgn totalt Økonomi hoteller Antall hytter 0402 Kongsvinger .. 55523 979 0403 Hamar 102750 345 721 0412 Ringsaker 71287 100976 172263 256 6420 0415 Løten 1107 0417 Stange 827 0418 Nord-Odal 886 0419 Sør-Odal 556 0420 Eidskog 632 0423 Grue 781 0425 Åsnes 811 0426 Våler 788 0427 Elverum 499 0428 Trysil 198025 37635 235660 353 6101 0429 Åmot 19882 231 1712 0430 Stor-Elvdal 21251 1992 0432 Rendalen 2569 0434 Engerdal 1455 0436 Tolga 697 0437 Tynset 34975 283 1830 0438 Alvdal 800 0439 Folldal 548 0441 Os 1076 1640 Røros 107503 26355 133858 463 3173 1644 Holtålen 1073 Sum 38 033 Hamarregionen 141446 315483 306 9 075 Glåmdalen 33 734 181697 215431 5 433 Sør-Østerdalen 96088 351051 288 11 759 Nord-Østerdalen 58 635 79452 138087 243 7 520 Hedmark 536276 33 787 Norge 460 Fjellregionen 11 766

21 Utvikling gjestedøgn Hotell
Utvikling gjestedøgn Hotell 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 I alt…Hedmark Nordmenn... Utlendinger... 96 895 I alt…Hamar 98 889 92 083 89 984 70 344 68 597 70 602 83 815 93 969 81 562 82 502 28 545 23 486 19 382 20 393 22 967 22 378 20 248 I alt…Ringsaker 93 718 71 287 90 833 85 606 76 612 69 830 56 422 67 467 60 116 50 816 42 606 27 751 23 888 14 865 I alt…Trysil 90 641 87 145 82 122 49 612 52 909 46 742 39 076 40 094 71 870 62 215 50 989 43 899 48 069 42 028 34 344 81 881 I alt…Tynset 35 902 38 101 44 388 36 366 29 080 33 292 34 975 31 682 33 294 41 334 34 219 27 451 29 739 31 892 4 220 4 807 3 054 2 147 1 629 3 553 3 083 I alt…Åmot 21 968 25 933 19 794 18 914 17 593 19 466 19 882 19 535 23 174 18 176 17 194 16 376 17 304 17 453 2 433 2 759 1 618 1 720 1 217 2 162 2 429 Region I alt…Glåmdal 41 443 31 856 27 268 29 530 35 157 32 717 33 734 34 638 27 310 24 973 27 180 31 944 29 990 30 668 6 805 4 546 2 295 2 350 3 213 2 727 3 066 I alt…Hamarregion 96 012 83 602 70 198 62 999 50 718 46 266 35 113 I alt..NordØsterdal. 52 290 54 809 60 685 51 929 48 805 50 065 58 635 47 126 48 919 56 622 48 430 45 414 45 666 54 224 5 164 5 890 4 063 3 499 3 391 4 399 4 411 I alt…SørØsterdal 99 327 94 043 76 361 62 161 56 337 61 739 55 898 43 503 91 266 Røros I alt... 96 899 6 142 6 267 Norge

22 Gjestedøgn camping og hyttegrender
Utvikling gjestedøgn camping+hyttegr. 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 C+H i alt…Hedm. Nordmenn... Utlendinger... 83 471 Kongsvinger i alt... 50 340 53 997 54 976 54 369 70 485 62 903 55 523 44 835 48 949 48 950 49 760 62 866 57 215 49 734 5 505 5 048 6 026 4 609 7 619 5 688 5 789 Ringsaker i alt... 83 904 69 875 82 309 90 138 70 466 56 796 65 190 94 725 90 879 90 983 12 460 13 438 13 080 17 119 18 235 18 141 9 993 StElvdal i alt... 21 949 22 576 23 031 22 407 19 464 22 175 21 251 14 091 15 810 16 115 15 295 13 107 15 315 14 584 7 858 6 766 6 916 7 112 6 357 6 860 6 667 Trysil i alt... 29 005 26 400 37 635 22 359 19 644 30 530 6 646 6 756 7 105 Tynset i alt... 21 212 18 024 18 398 15 729 2 814 2 295 Region Glåmdal i alt... 95 372 82 807 90 236 97 759 12 565 13 098 13 133 15 146 23 323 25 374 25 394 Hamarregion i alt... 91 514 21 262 19 432 23 412 26 797 22 428 22 884 15 150 NordØsterdal i alt... 78 590 77 205 91 419 85 053 87 583 86 186 79 452 54 504 54 585 63 404 58 804 62 466 59 567 56 952 24 086 22 620 28 014 26 249 25 117 26 619 22 500 SørØsterdal i alt... 96 088 80 057 90 032 79 277 28 823 28 124 16 811 Røros camp+hyttegr. Overnattinger i alt... 33 555 26 355 26 309 20 402 7 246 5 953 Norge I alt...

23 Gjestedøgn etter formål Hotell
Norge 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Ialt... Kurs/konferanse... Yrke ellers... Ferie og fritid... Hedmark 78 644 64 176 60 190 58 341 38 895 58 363 72 434 hamarreg. 47 780 39 565 36 870 34 669 19 395 20 694 23 426 51 878 49 997 59 197 66 845 87 356 63 264 94 132 89 608 87 347 NordØsterdal 52 290 54 809 60 685 51 929 48 805 50 065 58 635 5 719 3 307 6 445 6 106 4 245 3 866 5 107 10 040 10 864 7 721 8 615 10 724 9 919 11 791 36 531 40 638 46 519 37 208 33 836 36 280 41 737 SørØsterdal 16 288 14 234 12 249 12 270 12 465 28 894 37 919 27 395 30 550 29 475 32 991 34 359 51 725 75 084 89 462 Glåmdal 41 443 31 856 27 268 29 530 35 157 32 717 33 734 8 857 7 070 4 626 5 296 2 790 4 909 5 982 13 682 13 585 13 746 16 477 19 864 14 887 17 604 18 904 11 201 8 896 7 757 12 503 12 921 10 148 Røros Hoteller 13 847 17 341 11 090 22 915 78 104 67 247

24 Gjestedøgn etter formål Camping og hyttegrender
Gjestedøgn etter formål Camping+hyttegrender 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Norge Hedmark Hamarregiongen NordØsterdal 78 590 77 205 91 419 85 053 87 583 86 186 79 452 SørØsterdal 96 088 Glåmdal 95 372 Røros 33 555 26 355

25 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Hedmark
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 57 53 47 46 45 Rom... 2 133 2 057 1 910 1 900 1 982 1 970 2 178 2 337 Senger... 5 035 4 796 4 540 4 575 4 656 4 759 5 706 6 088 Solgte rom... Losjiomsetning (1000 kr fast) Inntekt per solgt rom (kr)... 749 790 788 774 804 832 Inntekt per overnatting (kr)... 471 Inntekt per gjest (kr)... 743 789 766 819 824 907 954 891 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 296 319 302 297 294 324 298 288 Kapasitetsutnytting rom (%)... 39,5 40,4 40,3 37,7 37,9 35,8 36,6 Kapasitetsutnytting senger (%)... 30,6 31,9 31,2 28,4 27,6 26,7 21,6 23,5 Oppholdstid (netter)... 1,81 1,84 1,89 1,82 Oppholdstid nordmenn... 1,68 1,73 1,70 1,65 1,71 Oppholdstid utlendinger... 2,19 2,28 2,39 2,61 2,51 2,35 2,21 2,74 Personer per rom... 1,60 1,58 1,67

26 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Hamar
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 5 3 Rom... 362 327 335 404 440 463 Senger... 643 590 609 728 851 891 Solgte rom... 68 642 66 576 64 445 79 785 89 236 81 912 80 594 Losjiomsetning (1000 kr fast) 53 490 52 233 49 386 57 618 68 490 58 776 58 306 Inntekt per solgt rom (kr)... 779 785 766 722 768 718 723 Inntekt per overnatting (kr)... 567 Inntekt per gjest (kr)... 814 882 833 816 903 860 756 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 403 438 402 391 426 366 345 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 51,7 55,8 52,5 54,1 55,5 51,0 47,7 Kapasitetsutnytting senger (%)... 42,0 42,7 40,4 39,2 37,5 33,5 31,6 Oppholdstid (netter)... 0,00 1,50 1,56 1,52 1,48 1,54 1,33 Oppholdstid nordmenn... 1,58 1,55 1,63 1,64 1,32 Oppholdstid utlendinger... 1,34 1,49 1,41 1,26 1,28 1,21 1,40 Personer per rom... 1,44 1,38 1,31 1,27

27 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Ringsaker
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 13 11 10 9 8 7 Rom... 658 585 562 513 447 422 367 Senger... 1 441 1 324 1 246 1 128 1 023 1 044 840 Solgte rom... 85 884 76 511 70 743 63 165 54 210 45 511 Losjiomsetning (1000 kr fast) 74 994 61 795 55 550 53 372 45 195 40 513 34 332 Inntekt per solgt rom (kr)... 747 720 726 754 716 Inntekt per overnatting (kr)... 482 Inntekt per gjest (kr)... 815 771 859 839 866 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 312 289 270 285 276 263 256 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 41,7 40,2 37,2 37,8 38,6 35,2 34,0 Kapasitetsutnytting senger (%)... 35,3 34,7 31,1 27,9 24,6 23,2 Oppholdstid (netter)... 0,00 2,03 2,09 2,19 2,02 1,94 2,00 1,74 Oppholdstid nordmenn... 1,91 1,86 1,77 1,73 1,82 1,61 Oppholdstid utlendinger... 2,28 2,51 3,19 2,79 2,88 2,86 2,59 Personer per rom... 1,95 1,85 1,81 1,65 1,57

28 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Trysil
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 7 6 5 Rom... 238 235 210 232 214 389 557 Senger... 921 899 858 806 774 1 603 2 033 Solgte rom... 35 487 32 394 27 184 29 416 30 347 47 054 79 847 Losjiomsetning (1000 kr fast) 36 701 27 904 30 191 29 003 30 028 52 515 71 782 Inntekt per solgt rom (kr)... 1 034 861 1 111 986 989 1 116 Inntekt per overnatting (kr)... 362 Inntekt per gjest (kr)... 951 716 966 975 1 079 1 241 1 024 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 420 326 392 343 384 370 353 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 40,7 37,8 35,3 34,8 38,8 33,1 39,3 Kapasitetsutnytting senger (%)... 33,2 31,7 28,9 29,6 29,0 18,1 26,7 Oppholdstid (netter)... 0,00 2,90 2,67 2,93 2,95 2,51 2,82 Oppholdstid nordmenn... 2,08 2,12 2,26 2,09 2,23 2,11 2,37 Oppholdstid utlendinger... 4,20 3,63 4,17 4,35 4,28 4,15 3,88 Personer per rom... 3,15 3,21 3,33 2,96 2,71 2,48

29 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Tynset
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 4 5 Rom... 131 170 168 154 136 135 158 Senger... 334 438 424 351 355 343 431 Solgte rom... 18 289 19 247 21 938 21 337 19 437 20 985 20 231 Losjiomsetning (1000 kr fast) 14 829 14 271 17 458 15 570 21 746 21 391 16 338 Inntekt per solgt rom (kr)... 811 741 796 730 1 119 1 019 808 Inntekt per overnatting (kr)... 467 Inntekt per gjest (kr)... 737 746 804 858 1 469 1 277 853 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 308 230 285 277 437 435 283 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 38,0 31,1 35,8 39,1 42,7 35,1 Kapasitetsutnytting senger (%)... 29,4 23,8 28,6 28,4 22,4 26,6 22,2 Oppholdstid (netter)... 0,00 1,78 1,99 2,05 2,00 1,96 1,83 Oppholdstid nordmenn... 1,72 1,90 2,02 2,01 1,94 Oppholdstid utlendinger... 2,40 2,95 2,53 1,89 2,07 2,47 Personer per rom... 1,98 1,70 1,50 1,59 1,73

30 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Åmot
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 3 Rom... 131 130 129 121 122 133 Senger... 309 310 314 297 295 303 Solgte rom... 13 084 16 810 12 867 11 644 12 559 14 086 15 645 Losjiomsetning (1000 kr fast) 9 603 10 285 8 941 8 668 9 550 9 833 11 264 Inntekt per solgt rom (kr)... 734 612 695 744 760 698 720 Inntekt per overnatting (kr)... 567 Inntekt per gjest (kr)... 699 785 661 722 833 681 1 009 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 201 217 190 196 214 207 231 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 27,3 35,4 26,4 28,2 29,6 32,1 Kapasitetsutnytting senger (%)... 19,4 22,9 17,4 16,5 16,2 18,1 18,0 Oppholdstid (netter)... 0,00 1,60 1,98 1,46 1,58 1,53 1,35 1,78 Oppholdstid nordmenn... 2,04 1,47 1,57 1,54 1,39 1,73 Oppholdstid utlendinger... 1,80 1,38 1,65 1,43 1,09 2,22 Personer per rom... 1,68 1,62 1,40 1,27

31 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Røros
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 7 Rom... 383 380 Senger... 826 821 Solgte rom... 62 674 65 773 Losjiomsetning (1000 kr fast) 59 834 64 153 Inntekt per solgt rom (kr)... 955 975 Inntekt per overnatting (kr)... 597 Inntekt per gjest (kr)... 945 964 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 428 463 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 44,8 47,5 Kapasitetsutnytting senger (%)... 34,2 35,9 Oppholdstid (netter)... 0,00 1,63 1,62 Oppholdstid nordmenn... 1,64 Oppholdstid utlendinger... 1,40 1,37 Personer per rom...

32 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Glåmdal
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 8 6 5 7 Rom... 209 158 144 180 178 252 240 Senger... 405 301 267 336 330 510 483 Solgte rom... 29 629 23 486 20 927 21 506 28 681 26 240 28 355 Losjiomsetning (1000 kr fast) 22 334 18 141 17 577 18 953 22 444 21 999 24 790 Inntekt per solgt rom (kr)... 754 772 840 881 783 838 874 Inntekt per overnatting (kr)... 735 Inntekt per gjest (kr)... 789 786 889 860 998 1 049 1 145 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 292 315 333 289 344 239 283 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 38,8 40,8 39,7 32,7 43,9 28,5 32,4 Kapasitetsutnytting senger (%)... 28,0 29,0 27,9 24,1 29,1 17,6 19,1 Oppholdstid (netter)... 0,00 1,46 1,38 1,34 1,56 Oppholdstid nordmenn... 1,41 1,37 1,33 1,57 1,54 Oppholdstid utlendinger... 1,81 1,67 1,51 1,49 1,52 1,77 Personer per rom... 1,40 1,36 1,30 1,23 1,25 1,19

33 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Hamarregionen
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 18 15 14 13 12 11 10 Rom... 1 020 912 897 917 887 862 830 Senger... 2 084 1 914 1 855 1 856 1 875 1 895 1 731 Solgte rom... Losjiomsetning (1000 kr fast) 99 288 92 638 Inntekt per solgt rom (kr)... 760 748 744 737 746 729 735 Inntekt per overnatting (kr)... 532 Inntekt per gjest (kr)... 814 818 846 827 876 785 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 344 343 320 332 350 316 306 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 45,3 45,8 42,9 45,0 46,9 43,3 41,6 Kapasitetsutnytting senger (%)... 37,4 37,2 34,1 34,3 32,3 28,6 27,5 Oppholdstid (netter)... 0,00 1,81 1,86 1,87 1,73 1,71 1,72 1,48 Oppholdstid nordmenn... 1,77 1,65 1,67 1,42 Oppholdstid utlendinger... 1,89 2,11 2,36 2,00 1,83 1,74 Personer per rom... 1,69 1,70 1,64 1,54 1,45 1,38

34 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Nord-Østerdal
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 9 10 8 Rom... 236 269 273 253 258 295 Senger... 569 662 668 580 642 647 787 Solgte rom... 28 686 29 558 32 702 30 861 32 042 32 371 37 034 Losjiomsetning (1000 kr fast) 21 967 21 167 24 219 21 727 30 641 29 973 26 167 Inntekt per solgt rom (kr)... 766 716 741 704 956 926 707 Inntekt per overnatting (kr)... 446 Inntekt per gjest (kr)... 680 722 743 1 100 1 061 777 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 254 216 242 235 325 324 243 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 33,2 30,1 32,7 33,4 34,0 35,0 34,4 Kapasitetsutnytting senger (%)... 25,1 22,7 24,8 24,5 20,8 21,2 20,4 Oppholdstid (netter)... 0,00 1,59 1,76 1,81 1,78 1,75 1,77 1,74 Oppholdstid nordmenn... 1,55 1,70 1,79 1,73 Oppholdstid utlendinger... 2,14 2,48 2,08 1,88 2,00 2,32 2,44 Personer per rom... 1,82 1,85 1,86 1,68 1,52 1,58

35 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Sør-Østerdal
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 18 16 17 19 20 Rom... 592 571 585 632 647 811 973 Senger... 1 738 1 663 1 785 1 884 1 912 2 653 3 087 Solgte rom... 76 576 75 269 67 468 71 574 77 338 89 748 Losjiomsetning (1000 kr fast) 67 192 56 985 59 705 60 721 66 644 85 524 Inntekt per solgt rom (kr)... 877 757 885 848 862 953 Inntekt per overnatting (kr)... 401 Inntekt per gjest (kr)... 789 703 799 840 1 021 996 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 310 273 279 263 281 289 288 Kapasitetsutnytting rom (%)... 0,0 35,4 36,1 31,5 31,0 32,7 30,3 33,9 Kapasitetsutnytting senger (%)... 28,4 28,2 23,8 22,7 22,9 17,6 22,6 Oppholdstid (netter)... 0,00 2,12 2,11 2,08 2,15 2,07 2,03 2,49 Oppholdstid nordmenn... 1,70 1,81 1,74 1,71 1,72 1,80 Oppholdstid utlendinger... 3,21 3,02 3,17 3,59 3,36 3,23 3,67 Personer per rom... 2,36 2,28 2,31 2,18 1,90

36 Reiselivsstatistikk – økonomi. Hotell Norge
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Hoteller... 996 992 957 925 968 970 990 974 Rom... 53 676 55 916 57 288 57 578 58 943 62 088 66 975 71 082 Senger... Solgte rom... Losjiomsetning (1000 kr fast) Inntekt per solgt rom (kr)... 845 849 833 813 927 877 874 Inntekt per overnatting (kr)... 603 Inntekt per gjest (kr)... 914 908 899 868 893 1 052 962 Inntekt per disponibelt romdøgn (kr)... 454 436 412 407 455 512 446 460 Kapasitetsutnytting rom (%)... 53,7 51,3 49,5 50,0 54,6 55,3 50,9 52,6 Kapasitetsutnytting senger (%)... 39,0 37,5 36,3 37,0 38,9 37,8 34,8 35,4 Oppholdstid (netter)... 1,69 1,67 1,66 1,62 1,65 1,64 1,60 Oppholdstid nordmenn... 1,63 1,61 1,58 1,56 Oppholdstid utlendinger... 1,83 1,78 1,84 1,80 1,73 1,75 Personer per rom... 1,55 1,51 1,45 1,48


Laste ned ppt "kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. En kommuneoversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google