Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Journalistikk i krisetider - spørreundersøkelse blant OJs medlemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Journalistikk i krisetider - spørreundersøkelse blant OJs medlemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Journalistikk i krisetider - spørreundersøkelse blant OJs medlemmer

2 ”Færre folk og økt press gir økt sykefravær og vi blir slitne, men også en god korpsånd og en sammensveiset gruppe i redaksjonen. Vi har mistet kolleger, og det er trist, men ikke ambisjonene. Det ville være enda tristere. ”Våre eiere ønsker verken journalister eller kvalitet. Der i gården er mottoet ”dyktige tilretteleggere” som skal ta imot ”content” og plassere det i de riktige kanalene. Altså de som genererer klikk og penger”. ”Personlig tror jeg at den journalistiske kvaliteten på nettet vil bli bedre de neste årene. Flere aktører vil legge større vekt på kompetanse, innhold og egenproduksjon”. ”Ukepressen blir styrt av siviløkonomer som attpåtil er i ferd med å overta sjefredaktørens rolle. Journalistisk kvalitet må vike for økt produktivitet. Presseetiske avgjørelser skal tas av folk med økonomi som fag og fremste målsetting…..ooooouphhh  ”

3 Om journalistisk kvalitet •Nesten fire av fem tror den journalistiske kvaliteten på norske medier er dårligere om to år enn i dag. •Bare én av 10 mener den blir bedre. –Flere i ukepressen enn gjennomsnittet tror journalistisk kvalitet på norske medier er dårligere om to år. –Eldre er mer bekymret for den journalistiske kvaliteten i framtiden, langt flere eldre enn unge tror kvaliteten er dårligere om to år. –Ansatte på nett er mindre pessimistisk, langt færre enn gjennomsnittet tror kvaliteten er dårligere om to år.

4 Om journalistisk kvalitet •Nesten tre av fem opplever at kvaliteten på journalistikken i norske medier generelt er dårligere i dag enn for to år siden. •Bare 6 prosent av de som svarer på undersøkelsen mener kvaliteten på journalistikk i norske medier generelt er bedre enn for to år siden. •Nesten én av tre opplever kvaliteten på journalistikken i egen mediekanal som dårligere i dag enn for to år siden. •Nesten like mange opplever at kvaliteten på journalistikken i egen mediekanal er bedre i dag enn for to år siden. –Langt flere ansatte i radio enn gjennomsnittet opplever kvaliteten på journalistikken i egen mediekanal som dårligere i dag. –Flere ansatte på nett mener kvaliteten på journalistikken i egen mediekanal er bedre, nesten tre av fem mener at kvaliteten er bedre i dag enn for to år siden. •Én av fem mener arbeidsforholdene totalt sett i redaksjonen/avdelingen ikke sikrer tilstrekkelig journalistisk kvalitet.

5 ”Jeg har akkurat blitt sagt opp, det sier vel hva jeg mener om den saken”

6 Om å miste jobben •Flere enn én av fem mener de står i fare for å miste jobben det nærmeste halvåret. •Nesten like mange aner ikke hva det nærmeste halvåret bringer når det gjelder ansettelsesforholdet. –Nesten tre av fem i ukepressen mener de står i fare for å miste jobben det nærmeste halvåret, og flere enn én av fem aner ikke hva som vil skje. –Nesten én av tre som jobber på nett frykter for å miste jobben det nærmeste halvåret. –Og én av fem på nett svarer at de ikke aner hva det neste halvåret bringer. –Flere ansatte i TV og radio enn gjennomsnittet føler seg trygg på at de har en jobb i det nærmeste halvåret.

7 Om å miste jobben •Langt flere yngre enn eldre mener de står i fare for å miste jobben det nærmeste halvåret. Men flere eldre svarer at de ikke aner hva som venter dem. •Vikarer/midlertidige mener i større grad at de står i fare for å miste jobben det nærmeste halvåret, her svarer godt over halvparten at de risikerer det. •Flere frilansere enn gjennomsnittet aner ikke hva det neste halvåret bringer dem.

8 ”Det verste med nedbemanning er at nedbemanningsprosesser går over lang tid og trekker fokus vekk fra den daglige produksjonen”.

9 Om nedbemanning •Tre av fem har opplevd nedbemanning i redaksjonen de siste to årene. •Nesten fire av fem har opplevd nedbemanning i andre avdelinger i bedriften de to siste årene.

10 ”I redaksjonen jeg er i nå er arbeidspresset stort, sykefraværet høyt og følelsen av å ”fylle hull”, ”redde sendingen” eller følelsen av å ”være slave”=ikke styre egen arbeidsdag noe jeg stadig føler på. Ser meg rundt etter noe annet. ”Alle i min redaksjon har, uten unntak, møtt veggen på en eller annen måte med sykemelding til følge”.

11 Om krav til produksjon •Tre av fem opplever økt krav til produksjon og mener de produserer mer i dag enn for to år siden. •Bare 5 prosent oppgir at de produserer mindre. –Flere i ukepressen enn gjennomsnittet opplever at de produserer mer i dag enn for to år siden. –Markant flere frilansere oppgir at de produserer mindre enn for to år siden

12 Om krav til produksjon •Fire av fem mener krav om stor produksjon svekker kvaliteten på arbeidet de gjør –Flere vikarer/midlertidige enn gjennomsnittet opplever at kravet svekker kvaliteten. •Nesten tre av fem mener at tidspress gjør dem mindre grundige enn før. –Flere vikarer/midlertidige enn gjennomsnittet opplever at tidspress gjør dem mindre grundig enn før. Det samme gjelder ansatte i TV og ukepressen.

13 ”Vurderer å skifte yrke på grunn av tidspress og for mange arbeidsoppgaver og lite struktur fra sjefer, lite tilbakemeldinger og lite oppfølging. Bare produksjonen som teller…lite fruktbart i lengen og kroppen skriker etter mer ro”

14 Om forholdet til kilder •Nesten halvparten opplever at de har mindre tid til kildesjekk enn for to år siden. •Bare 5 prosent mener de nå har mer tid. –Flere ansatte i TV og ukepressen opplever at de har mindre tid til kildesjekk •Én av tre oppgir at de møter kildene sine sjeldnere enn for to år siden. •Én av fem mener de har problemer med å utøve kildekrikken i den grad de ønsker, mens over halvparten mener de rekker å gjøre det.

15 ”Det er lenge siden min arbeidsplass ble en pølsebod, sett fra eiernes side” ”Det verste nå er en slags handlingslammelse, man prøver å skjerme seg og gjøre jobben sin. Få har overskudd til å se strukturelle svakheter eller ta en åpen debatt. Åpenbare svakheter og logiske brister ved produktet blir ikke påpekt, og redaktørene er så presset på tid at evaluering ikke forekommer i store deler av avisa. Det er lite å navigere etter i krisetider”.

16 ”Som fagbladansatt merker jeg heldigvis minimalt til innstrammingene”

17 Fagpressen – et unntak •Stort flertall føler seg trygg på at de ikke mister jobben det nærmeste halvåret •Færre enn én av fire har opplevd nedbemanning i redaksjonen eller andre avdelinger de siste to årene. •Langt flere enn gjennomsnittet mener kvaliteten på journalistikken i egen mediekanal er blitt bedre enn for to år siden. •Færre enn gjennomsnittet opplever at de har fått mindre tid til å gjøre jobben, men også i denne gruppen er det nærmere to av fem som oppgir at de har mindre tid til å drive kildesjekk i dag enn for to år siden. •De opplever samme økt krav til produksjon som andre grupper.

18 ”De største avisene utnytter kontrakter og ansettelsesforhold til unge fotovikarer/fotojournalister/fotofrilanserer”

19 Fotografer •Én av fem mener de står i fare for å miste jobben det neste halvåret. •Nesten halvparten aner ikke hva det kommende halvåret bringer. •Flere mener den journalistiske kvaliteten i egen mediekanal er blitt dårligere enn for to år siden. •Ikke én fotograf mener den journalistiske kvaliteten i norske medier generelt er blitt bedre. •Flere føler de har mindre innflytelse over egen arbeidsdag enn for to år siden. •Færre mener arbeidsforholdene sikrer tilstrekkelig journalistisk kvalitet. •Bare to (av 23) tror den journalistiske kvaliteten blir bedre om to år.

20 ”Vi må løpe fortere, levere mer nå og i tiden fremover. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg klarer, å hele tiden måtte gjøre mer for samme betaling og tidsbruk som for et år siden”

21 Fjernsynsfotografer og redigerere •Fire av fem føler seg sikker på at de fortsatt har den samme jobben om et halvt år. •Ikke én mener den journalistiske kvaliteten i egen mediekanal er blitt bedre de to siste årene, og over halvparten mener den er blitt dårligere. •Ikke én opplever den journalistiske kvaliteten i medier generelt er blitt bedre de to siste årene, sju av ti mener den er dårligere. •Nesten fire av fem produserer mer •”Alle” – 94 prosent – mener tidspress gjør dem mindre grundige enn før. •Flere mener arbeidsforholdene i redaksjonen/avdelingen ikke sikrer tilstrekkelig journalistisk kvalitet.

22 ”Når en femtedel av oss må gå i nærmeste framtid, men alle produktene består, så må det nødvendigvis går ut over noe. Forhåpentligvis ikke kvaliteten på produktet, men det vil definitivt bli tøffere press på jobb” ”For mitt vedkommende som midlertidig ansatt forsvant drømmen om fast ansettelse med store nedskjæringer”

23 Redigerer/grafisk formgiver/bildebehandler •Halvparten mener de står i fare for å miste jobben det neste halvåret •Nesten fire av fem mener de produserer mer •Halvparten mener de har mindre innflytelse over egen arbeidsdag enn for to år siden •Nesten alle – 93 prosent – mener at krav om produksjon svekker kvaliteten på arbeidet •Nesten fire av fem mener tidspress gjør dem mindre grundige enn før •Færre enn gjennomsnittet jobber med egne ideer •Fire av fem mener den journalistiske kvaliteten på norske medier vil være dårligere om to år

24 ”Mange sparer seg til fant” ”Jeg tror man må dele redaksjonene i større grad, at man har en del som leverer fortløpende og en del som jobber grundigere med større saker. Hybriden som praktiseres i mange redaksjoner i dag fungerer etter min mening dårlig”

25 Videojournalister •Flere opplever at de journalistiske kvaliteten i egen mediekanal er blitt bedre enn for to år siden •Flere opplever å ha mindre tid i kildesjekk/kildekrikk/jobbe grundig med saker •Nesten halvparten mener de produserer mer enn for to år siden

26 ”Jeg opplever ikke at den etiske standarden til arbeidet er endre, eller de journalistiske kravene. Tvert om er det et overordnet ønske å heve kvaliteten på alt vi gjør, og å være på høyde, og gjerne i forkant av den løpende teknologiske utviklingen” ”Det er synd at eierne i de store dagsavisene ikke har mer is i mange slik at de opprettholder kvaliteten og beholder de gode medarbeiderne selv om det betyr at de på kort sikt vil tjene mindre penger”

27 Vaktsjef, webredaktør/nyhetsleder/deskleder •Få mener de risikerer å miste jobben det neste halvåret •Flere mener den journalistiske kvaliteten i egen mediekanal er blitt bedre enn for to år siden •Flere har fått mindre tid •Ikke én mener de produserer mindre enn før •Flere mener å ha fått mer innflytelse over egen arbeidsdag •Fire av fem mener stor produksjon svekker kvaliteten på arbeidet •Færre mener tidspress gjør dem mindre grundige enn før

28 ”Det handler om å tørre å ha baller til å stå for egne ting – som kanskje ikke er riktig så sexy for øyeblikket, men som mediene vil tjene på i det lange løp. Dette handler også om at redaktørene tør å stå på sitt”. ”Flere aviser burde vært eid av stiftelser hvor fortjenesten ble pløyd tilbake til avisdriften og redaksjonene som skal drive det viktige samfunnsarbeidet som kalles journalistikk”.

29 ”Mener vi journalister nå må på banen for å sikre at vi har midler i kistebunnen til neste nedgangstid om vi overlever denne. Vi må stille krav NÅ i gode tider for nå å være velvillige til å gå ned i arbeidstid, ta gratis ferie etc for å berge skuta i 2009”. ”Uansett – er såpass optimistisk at jeg tror det vil være plass til den GODE saken og den GLITRENDE pennen også fremover. Heia oss!”


Laste ned ppt "Journalistikk i krisetider - spørreundersøkelse blant OJs medlemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google