Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Business information literacy” Informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010 Sigrid Gimse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Business information literacy” Informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010 Sigrid Gimse."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Business information literacy” Informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010 Sigrid Gimse

2 Målsetting • Hvordan utvikle informasjonskompetanse innenfor en internasjonal akademisk handelshøgskole • Hva må studentene kunne? • Hva er spesielt for oss? Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010

3 Et nytt begrep for oss • Fra posterne på fjorårets Special Library Association - konferansen – Poster session Finance & Business Division Poster session Finance & Business Division • Så nytten av det i vår undervisning • Fint med standardiseringer – hva skal studentene kunne • Fint å støtte seg til et fagmiljø ute – lite miljø hjemme

4 Hva er det for oss? Ability to research.. • Kunne innhente makroøkonomiske data nasjonalt og internasjonalt - f.eks OECD, IMD World Competitiveness Online, SSB • Kunne innhente forbrukerdemografiske data – – Forbruker og Mediaundersøkelsen, TNS Norsk Gallup • Kunne innhente data typiske for markedsanalyse • Kunne innhente data innen bedrifts- industri- og bransjeanalyse - Factiva, Amadeus, Proff Forvalt, Zephyr • Kunne innhente og forstå finansielle data – Factiva, Amadeus, Proff Forvalt, Zephyr, International Financial Statistics • Kunne bruke juridiske kilder innenfor bl.a. skatterett, immatriell- og selskapsrett – Gyldendals rettsdata, Lovdata

5 Eksempler på andre biblioteks definisjoner • The curriculum should include instruction in the following core areas: financial reporting, analysis and markets, domestic and global economic environments of organizations, creation and distribution of goods and services, and human behavior in organizations. The librarians in partnership with the business faculty will instruct students to define, locate, evaluate and organize this information. – Business Information Competency at San Jose State University http://www.sjlibrary.org/services/literacy/info_comp/infocomp_bus.htm http://www.sjlibrary.org/services/literacy/info_comp/infocomp_bus.htm

6 Information Competence Website for Marketing California Polytechnic State University, San Luis Obispo, http://lib.calpoly.edu/information-competence/marketing/modules.jsp?module=1&page=2http://lib.calpoly.edu/information-competence/marketing/modules.jsp?module=1&page=2

7 Factiva charting

8 Forbruker- og mediaundersøkelsen fra TNS Norsk Gallup

9 Status for BIL • Ingen godkjent ALA standardisering ennå • Ingen godkjent definisjon eller krav om et sett av kunnskaper studentene skal kunne for å få graden BBA, eller noen av gradene på utdanningene BI leverer •..men flere bibliotek i USA/Canada holder på å definere dette for sitt bibliotek og sine studenter

10 Hva skjer • Flere postere presentert på siste SLA • Flere interessante fagartikler som diskuterer temaet • Andre fagmiljø har minstestandarder for hva studentene skal kunne, så som medisin • Ikke slik ved BI, annet enn på Metodeseminaret ved MSc.

11 Hvorfor nyttig? • Globalisert verden med tilnærmet standardisert innhold i gradene og hva de skal inneholde – Skyldes internasjonale akkrediteringer og rankinger • BI - en skole med ambisjoner og et internasjonalt fokus – Aksept fra rektor for at vi holder oss faglig på linje med de beste – Lettere å argumentere for integrasjon i kursene – Lettere å få dra på konferanser med internasjonalt fokus • Viktig at vi kan levere det samme som de beste handelshøyskolene i verden

12 • Standards and competencies for business information literacy • Pedagogic approaches to business information literacy education • Assessment of learning outcomes • Integrating business information literacy in the curriculum • Librarian / faculty collaboration • New technologies for teaching business information literacy • Business information literacy in multi-disciplinary contexts • Professional development for business information literacy http://librarywriting.blogspot.com/2008/10/call-for-posters- business-information.html “Business Information Literacy” (SLA Annual Conference 2009, Business & Finance Division)

13 Undervisningsteamet Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010 Et team på 5 bibliotekarer med en leder, • Astrid Heltne (Msc) • Toril Sigstadstø (Msc) • Idunn Bøyum & Sigrid Gimse (Bach) • Liv Inger Lamøy v/biblioteket BI Trondheim • Ingen fagreferenter • Noe videreutdannelse (pedagogikk og økonomi) • Har varierende fartstid ved BI og andre fagbibliotek

14 Rammen rundt • Handelshøyskolen BI er Norges nest største lærested for utdanning og forskning. • 19 850 studenter studerer ved et av BIs seks studiesteder rundt i landet, Disse er Oslo (Nydalen), Bergen, Trondheim, Stavanger,Kristiansand og Drammen. Av disse er 9 000 heltidsstudenter. • Skolen tilbyr økonomisk utdanning på alle nivåer: – Bachelor, mastergrad, doktorgrad, etterutdanning, samt en rekke spesialstudier innen f.eks. finansiell økonomi, varehandel, og informasjonsteknologi. BI har også ca. 500 studenter i Kina i samarbeid med Fudan-universitetet i Shanghai Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010

15 BI har 17 studieretninger, og 11 spesialiseringer • 08/09. Dekket ca 11 av retning-/spesialiseringene. • Noen av foreleserene underviser i biblioteksressurser selv • 08/09. Dekket ca 11 av retning-/spesialiseringene. • Noen av foreleserene underviser i biblioteksressurser selv

16 Hva gjør vi? Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010

17 Antall økter pr studie 2006-2009

18 Bibliotektes strategi Et bibliotek for læring - Et tydelig pedagogisk oppdrag • Vektlegger undervisning i informasjonssøking (utvikle informasjonskompetente studenter (og ansatte) • Bred kontakt med kursansvarlige for å utvikle aktuelle kurs • Jobbe med alternativer til klasseromsundervisning

19 Vår mål er at studentene skal • Ha et bevisst forhold til valg av informasjonskilder • Beherske generelle og spesifikke søketeknikker i informasjonskilder som er relevante for deres studium og nivå • Vite hvordan man henviser til og bruker kilder korrekt i et akademisk arbeid.

20 Prioritering • Bachelor: 3. klasse, bacheloroppgave • Master of science: 4. år, Research methodology- kurset • MM/EMBA (Master of Management/Business Administration) på deltid: Programmer m/prosjekt- oppgave

21 Progresjon i undervisningen – heltid • 1. år Studiestrategikurset – Referanseteknikk – enkel søketeknikk – Frivillig • Lynkurs • 3. år Bacheloroppgaven (nesten alle som skriver oppg) • 1-3 timer forelesning (søketeknikk/referanseteknikk og kildebruk) • 4. Crash-kurs: intro til tjenestene • 4. år (1. år msc) Research methodology • 4 timer inkl eksamen • kildevurdering, siteringssøk, review-artikler • Pensum ca 50 sider 1. År Casekonkurransen – “ Det fins eit bibliotek /web-side” 3. år Søkeverksted ”Hjelp til oppgåve” • 2 år. F eks entreprenørskap – sekundærdata • 2. år Siv.øk: Organisasjonsatferd – Søketeknikk, referanseteknikk –oppgaver og forelesning (alle)

22 Utdrag fra Undervisningskatalogen MålgruppeInnholdVarighet Introduksjon INye studenter. BachKort om Biblioteket10-20 min Informasjonssøking og kildebruk 1 Nye studenter, BA, MMPresentasjon og bruk av BI kjernebaser + evt øvelser 1 t Informasjonssøking og kildebruk 2 3. klasse Bach, nye master, MM Presentasjon av kjernebasene + evt spesialbaser. Øvelse i informasjonsøking 1-2 t Kildebruk og referanseteknikkAllePraktiske øvelser i referansetandarden 1 t Siteringer, oversiktsartikler. Metode 2 4. klasse Msc, PhDAvansert informasjonsøking. Forskningslitteratur 3-4 t Sekundærdata (Forbruker og mediaundersøkelsen) BachSekundærdata (F&M)2 t EndnoteMsc, PhDReferansehåndtering Bruk av Endnote 1 t Søkeverksted3. kl BachSøk i baser relevant for egen BA-oppgave 2 t LynkursBach, MscKort introduksjon til bibliotekets kjernedatabser BedriftsinformasjonBach, MscPresentasjon av databaser som inneholder bedriftsinformasjon 1 t

23 Andre ”tiltak” • Bestill en bibliotekar • Databaseleverandører holder kurs • Chat, Spør biblioteket • Blackboard-meldinger, Twitter, Facebook, TV- skjermer rundt på skolen • Kontaktbibliotekarordningen

24 Vårt undervisingsoppdrag • Ingen faste krav til spesifikt hva det skal inneholde • Mye opp til oss selv å utforme • Legger opp løpet på bakgrunn av pensum, kursbeskrivelse, kurset på blackboard og samtaler med oppdragsgiver • Stort sett engelsk pensum, (hvis i det hele tatt) med amerikanske kilder • Vi utformer i fellesskap den norske versjonen av Business Information Literacy • Mye skreddersøm og forhåndsresearch

25 Undervisning gjennom cases • Case-basert – en underkategori av PBL • Studentene skal øve seg på å løse problemer de møter ute i næringslivet • Aktive mens de lærer – sikrer bedre læring • Former meningsdannelse istedenfor kun faktasanking • Studentene opplever øket relevans

26 Et undervisningsoppdrag – Givaudan-caset • Sjekke status for en bedrift, en industri og et marked • Bedriftens framtidsutsikter i dagens økonomi? • Sammenlikne med en gitt konkurrerende bedrift • Finne den beste info’en, sile ut det vesentlige og framstille det på en ryddig måte • Mange kilder involvert, både bibliotekets og utenfor

27 Baylor University Libraries, Waco, Texas https://lib.byu.edu/casewiki/index.php/Main_Page

28

29 Hva gjøres ved skoler ute?

30 James J. Hill Library, Minn, USA. http://www.jjhill.org/classes_events/online_classes.cfm http://www.jjhill.org/classes_events/online_classes.cfm

31 Information Competence Website for Marketing Information Competence Website for Marketing California Polytechnic State University, San Luis Obispo

32 Newman Library, Baruch College, New York http://www.baruch.cuny.edu/tutorials/zicklin/research/

33 University of Denver. http://libguides.du.edu/cat.php?cid=17722

34

35 College of Business - San José State University http://www.cob.sjsu.edu/facstaff/nellen_a/TaxComp/index.html/

36 Baylor University Libraries, Waco, Texas https://bearspace.baylor.edu/Group_LibraryInstruction/www/tutorials/companies/

37 http://www.bi.no/Bibliotek-20/Nettkurs---lar-deg-selv/

38 http://www.bi.no/Bibliotek-20/Temasider/

39 http://www.youtube.com/bilibrary

40 Visninger i April 2010

41 Referanseliste • Atwong, Catherine T.; Heichman Taylor, Linda J. 2008. Integrating Information Literacy into Business Education: A Successful Case of Faculty-Librarian. Journal of Business & Finance Librarianship, 13 (4) 433-449 • Bowers, Cecilia V. et al. 2009. Interdisciplinary Synergy: A Partnership Between Business and Library Faculty and Its Effects on Students' Information Literacy. Journal of Business & Finance Librarianship, 14 (2) 110-127 • Cal Poly Library Services. 2010. Information competence in marketing. What are Subject-Specific Competencies? Cal Poly Library Services, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USAInformation competence in marketing. What are Subject-Specific Competencies? • Cooney, Martha. 2005. Business Information Literacy Instruction: A Survey and Progress Report. Journal of Business & Finance Librarianship, 11 (1) 3-25 • Donaldson Christy A. 2004. Information Literacy and the McKinsey Model: The McKinsey Strategic Problem-Solving Model Adapted to Teach Information Literacy to Graduate Business Students. Library Philosophy and Practice, 6 (2) http://unllib.unl.edu/LPP/donaldson.pdf http://unllib.unl.edu/LPP/donaldson.pdf

42 Ref.liste forts. • Freudenberg, Brett and Lupton, Mandy. 2005. Empowerment for lifelong learning : embedding information literacy into the business curriculum. I Proceedings of Effective Teaching and Learning Conference 2004, 4-5 November 2004, Griffith University, Brisbane, Queensland. http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/10072/2888/1/29287_1.pdf http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/10072/2888/1/29287_1.pdf • Gilinsky, A. & Robison, R. 2008. A proposed design for the business capstone course with emphasis on improving students' information competency. Journal of Management Education, 32(4), 400-419 • Selected Core Resources. ALA | Core Competencies for Business Reference "Core Competencies for Business” Selected Core Resources. ALA | Core Competencies for Business Reference "Core Competencies for Business • Simon, Carol. 2009. Graduate Business Students and Business Information Literacy: A Novel Approach. Journal of Business & Finance Librarianship, 14 (3) 248–267

43 Ref.liste forts. • Spackman, Andy and Leticia Camacho. 2009. Rendering Information Literacy Relevant: A Case-Based Pedagogy. The Journal of Academic Librarianship 35 (6) 548-54. https://lib.byu.edu/casewiki/index.php/Main_Pagehttps://lib.byu.edu/casewiki/index.php/Main_Page • Special Library Association. 2009. Annual SLA Conference, The Business & Finance Division Poster Session "Business Information Literacy“ http://units.sla.org/division/dbf/conferences/2009postersession.html http://units.sla.org/division/dbf/conferences/2009postersession.html • Watson, Kathleen & Fiegen, Ann. 2001. Information Competence as a Student Learning Outcome: Developing Engaged Students in Business Disciplines. http://library.csusm.edu/departments/ilp/ilp_projects/buscomp/index.html http://library.csusm.edu/departments/ilp/ilp_projects/buscomp/index.html • Wu, Yuhfen Diana & Susan Lee Kendall. 2006. Teaching faculty's perspectives on business information literacy. Reference Services Review, 34 (1) 86–96


Laste ned ppt "”Business information literacy” Informasjonskompetanse ved Handelshøyskolen BI Fagreferentkonferansen 2010 i Stavanger, 31. mai - 2. juni 2010 Sigrid Gimse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google