Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE

4 TV-aksjonssekretariatet ORGANISERING AV TV-AKSJONEN 2013 Kommunekomiteer Fylkesaksjonskomiteer Område-/Rodeledere Bøssebærere Fylkesaksjonsledere Nasjonalforeningen Nasjonalforeningen i fylkene -Helselselag og demensforeninger -Medlemmer og deres nettverk NRK

5 Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Hedmark og Oppland Hedmark • 35 helselag • 10 demensforeninger • 4 frivilligsentraler Oppland • 15 helselag • 11 demensforeninger • 2 frivilligsentraler Med lokal forankring 50 millioner ekstra

6 KJERNEN I TV-AKSJONEN Innsamling Fylkesapparat: 34 Kommunekomiteer:450 De frivillige:7000 + Bøssebærere: 100 000 Betalt kampanje NRK Mobilisering /organisa- sjoner Næringsliv / utfordring Lokal- Kontorer PR Skole- opplegg

7 FORDELING AV PENGER TV-AKSJONEN 2012 Kanal/ bidragsyterMill NOK Bøsseinnsamling97,5 Regjering35 Telefon16,5 Næringsliv / organisasjoner28 Diverse3,8 Fylker og kommuner8,7 Skoler og barnehager5 Kirker og menigheter1,7 Auksjon1,4 P31,1 Total198,7

8 TOTALRESULTAT PER INNBYGGER 2012 RangeringFylkeTotalresultat pr innbyggere 1Sogn og Fjordane 49,73 2Rogaland 46,50 3Aust-Agder 44,73 4Møre og Romsdal 43,55 5Sør-Trøndelag 43,43 6Troms 42,63 7Finnmark 42,38 8Hedmark 41,35 9Oppland 40,81 10Telemark 40,57 11Vest-Agder 39,92 12Akershus 38,79 13Nordland 38,55 14Nord-Trøndelag 37,81 15Hordaland 37,28 16Østfold 36,93 17Buskerud 36,30 18Vestfold 36,13 19Oslo 35,41 Nasjonalt snitt pr innbygger 2012 39,86kr

9 333435 363738394041 august septemberoktober Fylkesaksjonsmøter Regionmøter Fylkesaksjonsmøter Regionmøter Ringe gamle bøssebærere Ringe gamle bøssebærere Aktiv rekruttering Stands Events Konserter Ringing Organisasjoner Etc. Aktiv rekruttering Stands Events Konserter Ringing Organisasjoner Etc. Gjennomføre Infrastruktur BB sentraler Telling Gjennomføre Infrastruktur BB sentraler Telling Pressedekning Kampanjer Bøssebærertelefonen åpen (02025) NRK P3 www.giverstafett.no 32 Utsendelse Materiell Utsendelse Materiell TV-AKSJONSPERIODEN FORARBEID – FORBEREDELSER april -juni 31

10 Direkte kontakt fungerer best! • Tidligere bøssebærere • Media • Skoler • Facebook-kampanje • Stands Bøssebærere kan melde seg ved å: Ringe 02025 Registrere seg på www.blimed.no SMS: send TVA til 2080 Bøssebærerdatabasen: www.tvbase.no HVORDAN REKRUTTERE BØSSEBÆRERE?

11 • Bøssebærere på rett sted: Kart og roder • Bøssebærere til rett tid: Det offisielle starttidspunkt; kl 16:00 • Bøssebærere av god kvalitet: Lokale bøssebærere Voksne med barn Motiverte NOK BØSSEBÆRERE PÅ RETT STED, TIL RETT TID OG AV GOD KVALITET

12 SAMARBEIDSPARTNERE – SÅ LANGT

13 Hva vi trenger hjelp til av Nasjonalforeningen regionalt og lokalt 1.Komiteer og aktiviteter – Personer til Fylkesaksjonskomite (på plass primo april) – Personer til kommunekomiteer (på plass medio april). Arbeidsoppgaver: • Bøssebærere • PR og media • Skole • Aktiviteter • Møter for KK-medlemmer – Oppland: 28/5 Hadeland, 3/6 Dokka, 5/6 Otta – Hedmark: 11/6 Elverum 2.Giverstafett – Personer med nettverk i næringsliv som kan organisere ringegrupper 10 – 16 oktober 2013

14 PR OG MEDIA • Mål: Best mulig dekning i alle ”kanaler” – NRK Hedmark Oppland (TV og radio) – Aviser – regionale og lokale – Nærradio – Sosiale medier • Planlegging og koordinering sammen med fylkeaksjonsledere og Nasjonalforeningen regionalt. • Finne gode historier med lokal vinkling – Pårørende og pasienter – Aktiviteter

15 PR OG MEDIA

16 SKOLE • Mål: Få flest mulige skoler til å bruke undervisningsmateriellet • Oppfølging av skoler slik at undervisningsmateriellet blir benyttet. – Dette arbeidet må starte i mai/juni 2013 for at vi skal komme inn i undervisningsplanen for høsten. • Foredrag/aktiviteter om tematikken demens – alene eller sammen med andre.

17 SKOLE • Undervisningsopplegget har forebygging og forskning som hovedtemaer, og uttrykket «Det som er godt for hjertet, er godt for hjernen» gir en fin kobling mellom årets sak – demens – og årets skoleopplegg. • www.blimed.no og www.salaby.no www.blimed.nowww.salaby.no • «Forskerspiren», 1.-7. trinn: Forskningsprosjekter om hjernen, hukommelse, helse og kosthold. «Mat og helse», 1.-7. trinn: Om kroppen, hjerte, lunge, kretsløp, fysisk aktivitet og kosthold. «Kropp, helse og bevegelse», 8.-10. trinn: Forskningsprosjekter, fagstoff, oppgaver om kropp, mat, fysisk aktivitet og bevegelse. «Snakk om det», 1.-4. trinn: Tør å snakke om det, få mer kunnskap og åpenhet om demens.

18 ANDRE AKTIVITETER • To mål – Oppmerksomhet – Innsamling av penger • Få andre til å planlegge og gjennomføre, dersom dere selv ikke har kompetanse på dette. – Stands – Konserter/filmvisning – Kunstauksjoner – Etc

19 WWW.GIVERSTAFETT.NO TV-aksjonen for bedrifter og organisasjoner • Konkurranse om å bli «beste næringslivskommune» • Enklest mulig for bedrifter å gi, og å utfordre andre • Oppskrift for lokal organisering ga rekord i 2011 og 2012 (Ringedugnad)

20 GIVERSTAFETT Forberedelser • Finne personer som kan ha ansvar for etablering av regionale ringegrupper • Rekruttere øvrige personell • Eget planleggingsmøte ca 1 uke før ”ringedagen” for motivasjon og informasjon • Klargjøre og fordele ringelister • Gjøre tiltaket kjent på forhånd – E-post om aksjon til aktuelle bedrifter, Næringsforening sendte oppfordring til sine medlemmer – Best mulig redaksjonell dekning – Bekjentgjør på sosiale medier Ringedagen i perioden 10 – 17. oktober • Et korps av frivillige ringer bedrifter etter tildelte lister (4 timer) • Gjennomføres i fellesskap – ET LITE EVENT • Registrere givere løpende på www.giverstafett.no

21 www.giverstafett.no/forside-2012

22 HØY BESKYTTER H.M. KONGEN Når han er med, hvorfor ikke også du?

23 KAMPANJE

24 FACEBOOK OG SOSIALE MEDIER

25 BLIMED.NO

26 SPØRSMÅL! Tore Topp hedmark@tvaksjonen.no mobil 92205599hedmark@tvaksjonen.no Wiggo Slåttsveen oppland@tvaksjonen.no mobil 90825349oppland@tvaksjonen.no

27 FØR TV-AKSJONEN 20. OKTOBERETTER TV-AKSJONEN giverstafett.no: næringsliv og organisasjoner 20. oktober. 2013 - Bøsseinnsamling -Givertelefon 200 kroner -Betaling på nett/konto DNB-kunder gir via sms Innsamlingskonto 8380 08 09005 Givertelefon Barnehager, skoler og kirker Betaling på nett/konto Konserter, diverse arrangementer Kommune- og fylkesbidrag GIVERMULIGHETER TV-AKSJONEN 2013


Laste ned ppt "1 DAG 2 TIMER 2 300 000 HUSSTANDER 100 000 BØSSEBÆRERE 7 000 FRIVILLIGE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google