Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2 NYHETSANALYSE JOU 2530 Gunn Sara Enli Institutt for medier og kommunikasjon, UIO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2 NYHETSANALYSE JOU 2530 Gunn Sara Enli Institutt for medier og kommunikasjon, UIO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2 NYHETSANALYSE JOU 2530 Gunn Sara Enli gunn.enli@media.uio.no Institutt for medier og kommunikasjon, UIO

2 Oversikt over forelesningen  Konkurransen mellom TV 2 og NRK  Komparativ metode i nyhetsanalyse  Kvantitativ og kvalitativ analyse  TV 2 og NRK: forskjeller og likheter  Hovedtrekk i nyhetsutviklingen 1990- 2000

3 Bakgrunnen for TV 2 Medieutvikling:  Internasjonale kanaler (TV 3 fra London 1987)  Entreprenører og næringsliv ønsket egne kanaler Kulturpolitisk klima:  Voksende motstand mot kringkastingsmonopolet  Ti år med debatt før monopolbruddet

4 Fra TV-monopol til konkurranse  NRKs riksdekkende monopol ble brutt i 1992 med etableringen av TV 2  Kanalen fikk tidsavgrenset tillatelse til å sende reklamefinansiert allmennkringkasting  TV 2 fikk privilegier i bytte mot kulturelle og samfunnsmessige forpliktelser

5 TV 2s programforpliktelser Konsesjonsavtalen (1991) Mangfold:  Daglige nyhetsendinger, og programprofil med ”en variert programmeny med programmer for så vel smale som brede seergrupper, herunder den samiske befolkningen og minoriteter” Nasjonalt bolverk:  Minst 50 % av kanalens program skulle være norskprodusert, og programmene skulle ”bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur”

6 NRKs motstrategi  Omstilling av organisasjonen: Ledelsen fikk sterkere innflytelse  Omlegging av sendeskjema: Dagsrevyen flyttes til kl. 19.00 våren 1992  Hensikt: Utvide ”prime time” og å unngå konkurranse fra TV2

7 Nyheter som lokomotiv Dagsrevyen er skinnegangen og lokomotivet i NRKs fjernsynstilbud; programmet trekker seere, gir kanalen troverdighet og seriøsitet, og er et viktig våpen for NRK i en konkurransesituasjon. Tidligere sjefredaktør i Dagsrevyen, Herbjørn Sørbø

8 Felles rammebetingelser  Teknologisk utvikling (digitalisering)  Mediepolitikk (allmennkringkasting)  Etablert genre (konvensjoner)  Journalistisk kultur (profesjons idealer)

9 Analysestrategi Problemstilling:  Har TV 2 blitt en alternativ nyhetskanal til NRK? Perspektiv:  Komparativt perspektiv: NRK vs. TV 2  Tidsperspektiv: 1993-2000

10 Komparativ analyse  Krav om ensartede fenomen?  TV 2 og NRK har ikke identiske rammebetingelser, men fellestrekk  Identifisere forskjeller og likheter  Avdekke sentrale forklaringsfaktorer

11 Dimensjoner ved nyhetene  Antallet nyhetssendinger - omfang  Nyhetsprofilene - sammensetning  Nyhetsvinklingen - framstilling av saker  Nyhetsinnslag - lyd/bilde komposisjon

12 Kvantitativ analyse  Data fra fem perioder (2 uker),  Tidsrommet 1993 til 2000  Utvalgets representativitet  Feilmargin (spesielle begivenheter)  Konstruerte uker som alternativ

13 Kodebok Sju innholdskategorier:  Politikk, økonomi, sosiale spørsmål, kriminalitet, ulykker, feature, sport Reliabilitet:  Dataenes nøyaktighet  Forutsetter konsekvent koding

14 Oppgave Relater tabellen til problemstillingen:  Hva sier tabellen om forholdet mellom TV-nyhetene i NRK og TV 2.  A) komparativt perspektiv?  B) tidsperspektiv?

15 Sentrale forskjeller  NRK - mest utenriksnyheter (10 faste korrespondenter, mens TV 2 har 1)  TV 2 - mest kriminalnyheter (spesielt i de første årene, ‘blålysjournalistikk’)  TV 2 - yngre seerprofil (NRK 40 +)

16 Kvalitativ analyse  Form  Estetikk  Virkemidler  Fortellerteknikk  Retorikk

17 Christel-saken (1994)  TV 2: 10 reportasjer (20 min)  NRK: 3 reportasjer (4 min)  Hovedsak på TV 2, innslag nr. 4 i NRK  Likhetstekk i vinkling, men saken er viktigere og mer følelsesladet i TV 2

18 Virkemidler i krimsaker  Fortellende  Detaljert  Personfokusert  Kontroversiell  Politiet/pårørende

19 Konklusjoner  TV 2 representerer ikke et alternativ til NRK gjennom forskjeller i fremstilling/vinkling  Endringer i løpet av undersøkelsesperioden  TV 2 har vært pådriver i flere av endingene  Internasjonale tendenser - felles påvirkning

20 TV 2 - “Glimt i Øyet”  Utvikling fra studiovert til studioreporter.  To verter - Uformell stil, dialog/jokes (1996)  Live kontakt: Studiovert- reporter (1997)  Egenreklame for debattprogrammer (1999)  Økende bruk av gjester i studio (2000)

21 TV 2- sportsnyheter  Satset på populære sportsgrener, fotball i en særstilling.  Inkludert sport i nyhetene (1993)  Sportspersonligheter (Davy Watne)

22 Utvidelse av nyhetsdøgnet  1992: 50 minutter (kl. 17.00-22.00)  2000: 280 minutter (kl. 06.30-24.00)  2007: TV 2 Nyhetskanalen (24/7)

23 ‘Sound bite’ USA:  1968: 43 sekunder  1988: 9 sekunder Norge:  1993: 13 sekunder  2000: 10 sekunder

24 En sak - et døgn  Eksempel: Nyhetsklipp fra ‘Australia One’  Viser kuriøs sak med gode TV-bilder  Illustrerer yd som virkemiddel  Har utvidelsen av nyhetstilbudet gjort publikum mer kritiske til TV-nyhetene?

25 Neste gang: 20 april Innholdsanalyse Avisnyheter Allern: ‘Nyhetsverdier’


Laste ned ppt "Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2 NYHETSANALYSE JOU 2530 Gunn Sara Enli Institutt for medier og kommunikasjon, UIO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google