Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2
NYHETSANALYSE JOU 2530 Gunn Sara Enli Institutt for medier og kommunikasjon, UIO

2 Oversikt over forelesningen
Konkurransen mellom TV 2 og NRK Komparativ metode i nyhetsanalyse Kvantitativ og kvalitativ analyse TV 2 og NRK: forskjeller og likheter Hovedtrekk i nyhetsutviklingen

3 Bakgrunnen for TV 2 Medieutvikling:
Internasjonale kanaler (TV 3 fra London 1987) Entreprenører og næringsliv ønsket egne kanaler Kulturpolitisk klima: Voksende motstand mot kringkastingsmonopolet Ti år med debatt før monopolbruddet

4 Fra TV-monopol til konkurranse
NRKs riksdekkende monopol ble brutt i 1992 med etableringen av TV 2 Kanalen fikk tidsavgrenset tillatelse til å sende reklamefinansiert allmennkringkasting TV 2 fikk privilegier i bytte mot kulturelle og samfunnsmessige forpliktelser

5 TV 2s programforpliktelser
Konsesjonsavtalen (1991) Mangfold: Daglige nyhetsendinger, og programprofil med ”en variert programmeny med programmer for så vel smale som brede seergrupper, herunder den samiske befolkningen og minoriteter” Nasjonalt bolverk: Minst 50 % av kanalens program skulle være norskprodusert, og programmene skulle ”bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur”

6 NRKs motstrategi Omstilling av organisasjonen: Ledelsen fikk sterkere innflytelse Omlegging av sendeskjema: Dagsrevyen flyttes til kl våren 1992 Hensikt: Utvide ”prime time” og å unngå konkurranse fra TV2

7 Nyheter som lokomotiv Dagsrevyen er skinnegangen og lokomotivet i NRKs fjernsynstilbud; programmet trekker seere, gir kanalen troverdighet og seriøsitet, og er et viktig våpen for NRK i en konkurransesituasjon. Tidligere sjefredaktør i Dagsrevyen, Herbjørn Sørbø

8 Felles rammebetingelser
Teknologisk utvikling (digitalisering) Mediepolitikk (allmennkringkasting) Etablert genre (konvensjoner) Journalistisk kultur (profesjons idealer)

9 Analysestrategi Problemstilling:
Har TV 2 blitt en alternativ nyhetskanal til NRK? Perspektiv: Komparativt perspektiv: NRK vs. TV 2 Tidsperspektiv:

10 Komparativ analyse Krav om ensartede fenomen?
TV 2 og NRK har ikke identiske rammebetingelser, men fellestrekk Identifisere forskjeller og likheter Avdekke sentrale forklaringsfaktorer

11 Dimensjoner ved nyhetene
Antallet nyhetssendinger - omfang Nyhetsprofilene - sammensetning Nyhetsvinklingen - framstilling av saker Nyhetsinnslag - lyd/bilde komposisjon

12 Kvantitativ analyse Data fra fem perioder (2 uker),
Tidsrommet 1993 til 2000 Utvalgets representativitet Feilmargin (spesielle begivenheter) Konstruerte uker som alternativ

13 Kodebok Sju innholdskategorier:
Politikk, økonomi, sosiale spørsmål, kriminalitet, ulykker, feature, sport Reliabilitet: Dataenes nøyaktighet Forutsetter konsekvent koding

14 Oppgave Relater tabellen til problemstillingen:
Hva sier tabellen om forholdet mellom TV-nyhetene i NRK og TV 2. A) komparativt perspektiv? B) tidsperspektiv?

15 Sentrale forskjeller NRK - mest utenriksnyheter (10 faste korrespondenter, mens TV 2 har 1) TV 2 - mest kriminalnyheter (spesielt i de første årene, ‘blålysjournalistikk’) TV 2 - yngre seerprofil (NRK 40 +)

16 Kvalitativ analyse Form Estetikk Virkemidler Fortellerteknikk Retorikk

17 Christel-saken (1994) TV 2: 10 reportasjer (20 min)
NRK: 3 reportasjer (4 min) Hovedsak på TV 2, innslag nr. 4 i NRK Likhetstekk i vinkling, men saken er viktigere og mer følelsesladet i TV 2

18 Virkemidler i krimsaker
Fortellende Detaljert Personfokusert Kontroversiell Politiet/pårørende

19 Konklusjoner TV 2 representerer ikke et alternativ til NRK gjennom forskjeller i fremstilling/vinkling Endringer i løpet av undersøkelsesperioden TV 2 har vært pådriver i flere av endingene Internasjonale tendenser - felles påvirkning

20 TV 2 - “Glimt i Øyet” Utvikling fra studiovert til studioreporter.
To verter - Uformell stil, dialog/jokes (1996) Live kontakt: Studiovert- reporter (1997) Egenreklame for debattprogrammer (1999) Økende bruk av gjester i studio (2000)

21 TV 2- sportsnyheter Satset på populære sportsgrener, fotball i en særstilling. Inkludert sport i nyhetene (1993) Sportspersonligheter (Davy Watne) Søndagssporten Onsdagssporten

22 Utvidelse av nyhetsdøgnet
1992: 50 minutter (kl ) 2000: 280 minutter (kl ) 2007: TV 2 Nyhetskanalen (24/7) Nyheter som satsingsområde, kampen om seerne sto på sport og nyehter. 1994: god morgen norge utvidet snyhetsdøgnet, TV 2 fikk fordel av å både begynne og avslutte nyhetskvelden, et lite knippe saker, kveldens kjærnesaker. Mye gjenbruk av stoff. 1995: midnatt Etterm iddagsnytt kl (5 min.) Dagsrevyen kl (35 min.) Kveldsnytt kl (10 min.) 2000: nyhetstimen, økonominyheter økning. Forlaring: TV kom i 1992, pluss morgensendingene Økning i tilbud har ikke økt serrtallene TV vendret folks seervaner ved streik, 21 nyheter, appell i sommervarme, etc.

23 ‘Sound bite’ USA: 1968: 43 sekunder 1988: 9 sekunder Norge:
Ikke kjappere eller kortere innslag Kortere soundbite, forklaringer: teknologi, svekkert autoriteter, økt konkurranse.

24 En sak - et døgn Eksempel: Nyhetsklipp fra ‘Australia One’
Viser kuriøs sak med gode TV-bilder Illustrerer yd som virkemiddel Har utvidelsen av nyhetstilbudet gjort publikum mer kritiske til TV-nyhetene? 

25 Innholdsanalyse Avisnyheter Allern: ‘Nyhetsverdier’
Neste gang: 20 april Innholdsanalyse Avisnyheter Allern: ‘Nyhetsverdier’


Laste ned ppt "Komparativ analyse - Nyheter i NRK og TV 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google