Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1th European Days of Albinism, okt 2012 Scientific Confererence

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1th European Days of Albinism, okt 2012 Scientific Confererence"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1th European Days of Albinism, okt 2012 Scientific Confererence
Genetics Dermatology Ophthalmology Therapeutic aspects L-DOPA Nitisinone

3 Genetikk

4

5

6

7 Albinochip Utviklet ved Bioteknologisk nasjonalt senter i Madrid. Lluis Montoliu 15 gen er identifisert hvor mutasjoner er assosiert til Albinism Mer end 500 ulike mutasjoner er beskrevet på disse 15 gen Albinochip tester for de viktigste av disse gener. Kun 20% forblir uoppklart grunnet påvisning av ingen eller kun en mutasjon. Forventet pris € Fremtidig screening av nyfødte for å kunne behandle de som kan behandles.

8

9 Inndeling Albinisme Oculocutan albinisme Oculær albinisme
Tyrosinase +/- påvist i hårroten

10

11 Inndeling Albinisme, molekylær klassifikasjon
Navn Forkortelse Mutasjon kromosom nr Gen (tidligere navn) Tyrosinase aktivitet Oculocutan albinisme type I OCA1 oca 1a oca 1b 11 TYR 11q14.3 - + Oculocutan albinisme type II OCA2 15 (P gen) 15q11.2-q12 ++ Oculocutan albinisme type III OCA3 9 TYRP1 9p23 Oculocutan albinisme type IV OCA4 5 SLC45A2 (MATP) 5p13.3 Oculær albinisme OA X-kromosomet GPR143

12 Spesielle syndromer med OCA
Navn på Syndrom Mutasjon kromosom nr Gen Hermansky –Pudlak 1 (HPS) 10 HPS1 Hermansky –Pudlak 2 ADTB3A Hermansky –Pudlak 3 HPS3- Chediak – Higashi (CHS) 1 CHS

13 Hud (dermatology) Uklare grenser for hva som er cutan albinism.
Familie sammenligning viktig Hudtumorer. Erfaring viser at cancerrisikoen ved albinisme spesielt er relatert til om man er født og oppvokset / har levet i Afrika Afrika: Platecelle carcinom Europa: Platecelle carcinom, Basalcelle carcinom, Melanom (føteflekks kreft) meget sjeldent og atypisk Sunblock reduserer risiko for cancer hos friske. Ikke dokumenter for albinisme, men vi tror det.

14 Øye (Ophthalmology) Nedsatt sentralsyn Nystagmus Fotofobi
Misrouting 80-90% mot normalt 50-60% Foveal hypoplasi. Den gule flekk er underutviklet

15

16 Misrouting

17 Klassifikasjon Morfologiske funn
Iris hypopigmentering gr 0-4 Hypopigmentering av retina og foveaforandringer gr 0-4 Patologi av synsnerven gr 0-4 Grad av synsnedsettelse tilsvarer grad av synsnerve patologi

18 Erfaringer etter undersøkelse av 360 personer med Albinisme
Prof. Barbara Käsmann- Kellner Visus 0,22 (0,01 – 1,0) Hovedårsak er synsnervepatologi Den gule plett (fovea) er underutviklet Lite påvirkning av iris gjennomskinnelighet Stor variasjon i vevsforandringer og funksjonsnivå. Fortsatt får mange med OA sen diagnose.

19 ”Delayed visual maturation” er et hyppigt tegn det første år og kan lede til falsk diagnose på ”blindhet” Syndromer med Albinisme forekommer hyppigere end tidligere antatt OCA1b og OCA2 ofte lettere pigment – blir diagnostisert sent. OCA3- ofte lettere rødt hår OCA4 – sjelden. Japanesere. Stor variasjon

20

21

22

23

24

25

26

27 Behandling Therapeutic aspects
Musemodeller L-Dopa Nitisinone Human

28

29 Museforsøk – L-Dopa L-DOPA passerer ikke øye/ hjernebarieren
Museforsøk hvor det manglende Tyrosinase/ L-dopa erstattes direkte i pigmentcellene i øyet. Deres synsfeil korrigeres delvis, men de er fortsatt albinoer. Melanocytter er nødvendige for normal utvikling av høresneglen hos mus. Albinomus får redusert hørsel med alderen og etter støyskader

30

31

32

33 Pilotforsøk på mennesker
Hvis vi har en medisin som kan øke pigment vil den forbedre synsevnen Fovea utvikles videre etter fødselen 5 voksne med albinisme type OCA1b 2 mg dgl nitisione (Orfadin) Måle effekt ved pigment konsentrasjon – iris translumination

34 Neste trinn er å gi det til nyfødte med OCA1b for å se om det kan påvirke foveautviklingen gjennom økt melanin. Det er kanskje ikke pigment som er viktig men de kjemiske prosesser som skjer under dannelsen av pigment.


Laste ned ppt "1th European Days of Albinism, okt 2012 Scientific Confererence"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google