Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiemateriell fra Norges Bondelag Jordbruksoppgjøret 2012 Fokus på inntekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiemateriell fra Norges Bondelag Jordbruksoppgjøret 2012 Fokus på inntekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiemateriell fra Norges Bondelag Jordbruksoppgjøret 2012 Fokus på inntekt

2 Inntektsutvikling Vederlag til arbeid og egenkapital. Kr/årsverk. 2012 = forutsatt virkning av jordbruksoppgjøret 2011

3 Inntekter referansebruk Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk i % av lønnsmottaker

4 Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, og endring inkl. anslåtte pris- og kostnadsendringer til 2012, kroner per årsverk. REF. 20112012 2012-2011 BRUK Årsverk inkl.skatt 1Melk og storfeslakt, 21 årskyr. Landet1,875295 900323 10027 200 2Korn, 335 dekar korn. Landet0,448157 900190 10032 200 3Sau, 142 vinterfôra sauer. Landet1,210210 000229 60019 600 4Melkeproduksjon geit, 90 årsgeiter. Landet1,704318 700346 60027 900 5Svin og korn, 45 avlssvin + 353 dekar korn. Landet1,704219 100280 20061 100 6Egg og planteprod., 5608 høner+196 daa korn. Landet1,771296 100364 80068 700 7Poteter og korn, 87 daa poteter+349 daa korn. Landet1,278247 800292 10044 300 8Storfeslakt/ammeku, 26 ammekyr. Landet1,262208 900233 90025 000 9Frukt/bær og sau, 48 daa frukt + 8 v.f. sauer. Landet1,809298 600318 50019 900 10Fjørfekjøtt og planteprodukter, 73657 fjørfeslakt. Landet1,140315 000374 40059 700 11Økologisk melk og storfeslakt, 23 årskyr. Landet1,855333 400362 30028 900 12Melk, de ⅓ minste melkebrukene, 13 årskyr. Landet1,598242 400270 00027 600 13Melk, de ⅓ største melkebrukene, 32 årskyr. Landet2,173327 600357 40029 800 14Melk, de 25 største melkebrukene, 47 årskyr. Landet2,238346 400381 10034 700 15Melk og storfeslakt, 23 årskyr. Østl. Flatbygder 1)1,978306 800334 30027 500 16Melk og storfeslakt, 19 årskyr. Østl. andre bygder1,835301 100328 10027 000 17Melk og storfeslakt, 34 årskyr. Agder/Rogal. Jæren1,846382 100413 90031 800 18Melk og storfeslakt, 19 årskyr. Agder/Rogal.a.bygder1,696261 100286 90025 800 19Melk og storfeslakt, 20 årskyr. Vestlandet1,795286 900313 80026 900 20Melk og storfeslakt, 22 årskyr. Trøndelag2,012295 200322 10026 900 21Melk og storfeslakt, 19 årskyr. Nord-Norge1,896301 800326 80025 000 22Korn, <400 dekar korn (232 dekar korn). Østlandet0,35685 900119 40033 500 23Korn, >400 dekar korn (692 dekar korn). Østlandet0,733223 100270 60047 500 24Korn og korn/svin, 300 daa korn + 22 avlssvin. Tr.lag1,037227 100280 70053 600 25Sau, 128 vinterfôra sauer. Vestlandet1,187169 700186 50016 800 26Sau, 165 vinterfôra sauer. Nord-Norge1,255280 000301 80021 800 27Sau, de 25 største sauebrukene, 237 v.f. sauer. Landet1,560283 700304 80021 100 28Samdrift melkeproduksjon, 41 årskyr. Landet2,616354 100386 50032 400

5 Inntektsutvikling 1975-2010 Vederlag til arbeid og egenkapital inkl. virkning av jordbruksfradraget. Kr/årsverk. Totalkalkylens normaliserte regnskaper

6 Oppbygging av økonomisk ramme for jordbruksavtalen 2011, mill. kroner GrunnlagVolumPrisSUM 0 Markedsinntekter260840,3 %0,5 %210 1 Driftskostnader16807-0,5 %1,5 %165 2 Kapitalslit og leasing170 3 Normalisert rentekost400 4 Inntektsvekst/ arb. forbruk11668-3,2 %-4,1 %90 A Sum, mill. kr 615 B Nivåheving i 2012 utover lik prosentvis vekst805 SUM RAMME 1420

7 Hva skiller krav og tilbud? • Ambisjonsnivået knyttet til INNTEKT og tilførsel av BUDSJETTMIDLER • Staten: %-vis lik inntektsutvikling. Nivåjustering pga lavt inntektsnivå • Bondelaget: Kronemessig lik inntektsutvikling. Tette (noe av) inntektsgapet • Staten: Mest mulig på pris • Bondelaget: Mest mulig på budsjett

8 Krav, tilbud, resultat

9 Hvorfor misfornøyde bønder? • Sp sitter i Regjering. Forventning til bedre rammevilkår. • Soria Moria: Tror ambisjonen er ”tette gap” • Landsmøtevedtak. – Sp: ”…starten på et inntektsløft i tillegg til kronemessig lik utvikling.” – SV: ”…krev ei kronebasert inntektsutvikling”. – Ap: ”…få en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet.”

10 Hvorfor misfornøyde bønder? Forts. • Mange bønder jobber mye, har lite ferie, har investert eller må investere og har lav inntekt i forh til innsatt arbeid og kapital. – Registrerer at andre tjener bedre • Dvergsdal: Kreve 5 mrd. kr. Blir skuffet over NB som ikke målbærer disse ambisjonene • Forstår ikke at man kan si ”OK” til noe som ligger mange mill. kr under et ”rettmessig” krav • Tror at brudd = staten blir ”skræmt” og kommer med bedre tilbud neste år

11 • Er det sannsynlig at det blir politisk vilje i dagens Regjering til å tette noe av inntektsgapet? – Vil et regjeringsskifte gi bedre muligheter? • Bør vi bryte forhandlingene hvis ikke inntektsgapet tettes? • Vil våre aksjoner skremme politikerne så mye at de vil gi oss mer til neste år enn det vi taper i kroner på et brudd? Avtale eller Brudd?

12 Endringer i tilskudd 2006-2012, mill.kr

13 Endringer i dirkete tilskudd 2006- 2012, mill.kr

14 Inntektssammensetning

15 Årlig grøftet areal, 1959-2011, daa

16

17 Kraftfôr og grovfôrpris?

18 Prognoser for kjøtt og egg for 2012 ProduksjonImportkvoterEngrossalg TonnProsentTonn ProsentBalanse Storfe/kalv8060099690093600101-6100 Sau/lam23900100135025400102-150 Gris13060010026001285001014700 Egg57300104 57050102300 Kylling75500104800763001040 Kalkun9500109 95001050

19 Målprisuttak status per 30/9-11 September 2011 Akkumulert pris avtaleåret 2011-2012 per 30.09 Mål- Oppnådd Mål- Oppnådd Vareslag pris Avvik pris Avvik Potet265271638139918 Kepaløk618589-29661621-40 Purre15501418-13217891567-222 Hvitkål - - -73677337 Rosenkål12001234341200123434 Blomkål746647-99727682-45 Gulrot68981512682190281 Knollselleri17761363-41318311384-447 Isbergssalat82582947347417 Agurk700676-24672662-10 Tomat18091561-24817061514-192 Epler13411312-2913441315-29

20 Fordeling av tilskuddsordninger for grøntsektoren 2012

21 Antall foretak med melkekvote og gjennomsnittlig kvotestørrelse

22 Fordeling av melkekvoter etter eierform

23 Andel investeringstilskudd til husdyrproduksjoner i 2010

24 Tilsagn melk etter antall kyr <= 15 kyr16-30 kyr31-50 kyr> 50 kyr Tal% % % % Østfold38 %2460 %923 %410 % Akershus621 %1657 %518 %14 % Hedmark1923 %5062 %810 %45 % Oppland814 %3256 %1119 %611 % Buskerud1036 %1036 %725 %14 % Vestfold16 %1161 %317 %3 Telemark2542 %2440 %1017 %12 % Aust-Agder325 %433 %325 %217 % Vest-Agder825 %1959 %39 %26 % Rogaland119 %6252 %3630 %108 % Hordaland1933 %2441 %1017 %59 % Sogn- og Fjordane3238 %4149 %810 %34 % Møre og Romsdal1515 %6060 %1616 %99 % Sør-Trøndelag1814 %6955 %2621 %1310 % Nord-Trøndelag2117 %6854 %2621 %108 % Nordland712 %3965 %1017 %47 % Troms1128 %2563 %38 %13 % Finnmark413 %2166 %516 %26 % Sum22120 %59954 %19918 %817 %

25 RMP-midler fordelt på tiltak

26 Økologisk landbruk • Mål: 15 % av produksjon og forbruk innen 2020 • Omlagt areal: 4,7 % av totalt jordbruksareal – Sør-Trøndelag/Buskerud mest, Rogaland minst – Over 80 % er grovfôr – Omlagt areal i prosent, på nivå med Danmark og Tyskland


Laste ned ppt "Studiemateriell fra Norges Bondelag Jordbruksoppgjøret 2012 Fokus på inntekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google