Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glen Dimplex Nordic; Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glen Dimplex Nordic; Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Glen Dimplex Nordic; Trondheim
Vår ”mor”. Dimplex AS er arena for oppgaveløsning. Samtidig som vi jobbet med oppgaven ble en fusjon med Nobø Electro AS gjennomført. Nytt navn på firmaet er nå Glen Dimplex Nordic AS, medlem av konsernet Glen Dimplex Group med hovedsete i Irland. Glen Dimplex Group er verdens største produsent av produkter for elektrisk oppvarming, gruppen består av ca 30 fabrikker - Glen Dimplex Group Omsetning 2006: 12 mrd. Antall årsverk 2006: 8500 Glen Dimplex Nordic; Trondheim Omsetning 2006: 130 mill. Antall årsverk 2006: , Side 1

2 Presentasjon av fabrikken.
Fabrikken ligger sentralt plassert i Trondheim, den ble bygd på begynnelsen av 60-tallet. Den var tidligere medlem av Siemensfamilien, og leier bygninger av den tidligere eieren. Første varmeovn fra Siemens Norge ble presentert i 1909. I produksjon, lager og verksted er vi organisert i selvstyrte grupper etter Einar Thorsrud sin modell. De selvstyrte gruppene har eksistert siden tidlig på 70-tallet. , Side 2

3 Vår visjon er "Intelligent Comfort"
Visjonen er ”Intelligent Comfort” og viser til våre produkter som ligger langt fremme teknologisk når det gjelder styring og varmefordeling. , Side 3

4         Dimplex AS er en av verdens ledende produsenter og leverandører av varmeprodukter.
Vi bringer komfort til boliger og forretningsbygg i de fleste land i Europa og en rekke andre land verden over. Vi markedsfører og selger direktevirkende varmeovner med tilhørende styringssystemer, akkumulerende varmeovner og varmekabel med merkenavn Dimplex, ewt og Siemens. De direktevirkende elektriske varmeovnene utvikles og produseres ved vår fabrikk i Trondheim, hvor vi har produsert varmeprodukter siden Vi tilbyr også OEM-leveranser av flere av våre egenproduserte produkter. Dimplex AS har 85 ansatte. Selskapet har salgsrepresentanter i flere land, herunder Danmark, Finland og Sverige. I øvrige markeder hvor vi er representert med våre produkter, skjer dette via partnere, importører eller distributører. Våre produkter forbindes med god kvalitet, god design og innovative løsninger. En rekke av våre produkter er allerede tilpasset fremtidens styringsmuligheter. Rask leveringstid og høy leveringssikkerhet er andre kjennetegn som vi er stolte av og som bekreftes av våre kunder.  Dimplex har i mange år vært en aktiv pådriver når det gjelder miljøvennlig oppvarming og bruk av ren energi. På bakgrunn av dette kan vi i dag tilby en rekke produkter og styringssystemer som bidrar til et komfortabelt inneklima og en fornuftig energiøkonomisering. Beskrivelse av oss. , Side 4

5 Hovedprodukter Egenproduserte ovner Unique Basic Smårovnsovner Styring
Digiheat trådløs styring GSM Control Radiomottaker Relemottaker Romtermostat Spareplugg EIB Orion plugg Manuell senkeplugg Comfort Reflektorovn Handelsprodukter Frittstående ovner m/u vifte Vifteovner Peisovner Håndkletørkere Værgardiner m. fl Egenproduserte ovner er veggmonterte varmeovner. Bortsett fra produktene vi produserer selv, selger vi alle andre typer varmeprodukter, disse henter vi fra andre produsenter i konsernet. , Side 5

6 Hvem er vi? KF-Deltakere: Arve Skorstad – Dimplex AS
Jan Erik Reierskog – Dimplex AS Johan Selvåg – Siemens AS Roar Wollamo – Siemens AS Team Trøndelag. 4 unge trivelige karer fra den sannsynligvis vakreste delen av vårt langstrakte land. Johan og Roar jobber i Siemens, Jan Erik og Arve jobber i Dimplex. Arbeidsplassene til disse fire trønderne med og uten bart ligger fysisk plassert på samme industriområdet rett utenfor Trondheim sentrum. Fin erfaring med å sette sammen KF-gruppen med deltakere fra bedriften og ”fremmede” øyne fra andre siden av gaten. Bra å ha med noen utenfra bedriften for å vurdere våre prosesser. , Side 6

7 TQL våren 2007, Innleveringsoppgave 2: Forbedringsoppgave i egen virksomhet – Dimplex AS
PRODUKT: Produksjon av veggmonterte direktevirkende gjennomstrømningsovner, bl. a. 2NC8 ”Unique” og 2NC6 ”Comfort” AVVIKSBESKRIVELSE: ”Utsortering av frontplater type 2NC8 ”Unique” og 2NC6 ”Comfort” på montasjelinjen utgjør ca kr 85 000.- pr år. ” PRODUKSJON: Hittil produsert i forretningsåret : 2NC8 Unique: stk 2NC6 Comfort: 79 907 stk Til sammen:  469 stk = 89% av totalproduksjon Utsortert på montasjelinjen i samme periode: - Frontplater 2NC8 Unique: stk = 0,9% av produksjon - Frontplater 2NC6 Comfort: 576 stk = 0,7% av produksjon Utsorterte frontplater sorteres i høye (40 cm) og lave (20 cm) ovner. - Noen går til omlakk, resten blir vraket. - Pris i gjennomsnitt pr frontplate ligger på ca kr 50,- Vår innsendte oppgave, side 1 Problemstillingen ble valgt etter en runde gjennom fabrikken. Gruppen samlet seg deretter og jobbet gjennom de forskjellige alternativene. Alle alternativene ble skrevet på Whiteboarden. Etter diskusjoner havnet vi til slutt på vraking og omlakk av frontplater. , Side 7

8 TQL våren 2007, Innleveringsoppgave 2: Forbedringsoppgave i egen virksomhet – Dimplex AS, forts....
OPPGAVEBESKRIVELSE: Å finne mulige årsaker til utsortering - omlakk eller vraking. MÅLSETTING: Målsettingen vil være å begrense utsortering til et minimum, men måltall for vår oppgave er å redusere utsorteringen med 50 %. PLANLEGGE TILTAK for å nå målet: Samle all utsortering i løpet av en periode på 14 dager og analysere alle utsorterte frontplater. Forsøke å finne årsaken til hvorfor utsortering skjer. IVERKSETTE tiltak for å hindre at skader oppstår. KONTROLLERE at tiltakene virker. KONKLUDERE om rutinene må endres og/eller fysiske endringer må gjennomføres. Vår innsendte oppgave, side 2. , Side 8

9 Desentralisert vedlikehold Standardisere rutiner
Fokusområder De 6 store tap Selvstyrte grupper Ovner HMS Desentralisert vedlikehold Vi har alltid forskjellige prosjekter gående. Forskjellige personer fokuserer på de forskjellige fokusområdene. Når team settes sammen, brukes det av de menneskelige ressursene rundt omkring i organisasjonen. Standardisere rutiner Jobbrotasjon , Side 9

10 De 6 store tap Driftsstopp Oppstart Omstilling Vrak Effektivitet
Av de seks store tap, fokuserer vi i denne oppgaven på vrak. Vrak Effektivitet Småstopper , Side 10

11 Prosjektgruppe og Mandat
Tverrfaglig gruppe Medlemmer Operatører fabrikk Teamleder Johan Teknisk/vedlikeholdsreparatør Tilrettelegger Arve KF-gruppe Roar og Jan Erik Problemstilling ”Løse problem med skader på frontplater i produksjonsprosessen”. Målet ”Redusere skader på plater med minst 50%” Tidsperiode Prosjekt oppstart 12.mars, levere rapport 27.april.07 TURMATisering av mål. Møtevirksomheten i gruppen har vært planmessig, men med varierende sammensetning. , Side 11

12 ”Skader på frontplater”
C P D A C P D A C P D A C KF - prosjekt ”Skader på frontplater” Kvalitetsforbedringsprosjektet starter. Vi bruker PDCA-hjulet som til enhver tid viser oss hvor vi er i prosessen. , Side 12

13 Planlegge prosjekt P D A C Hva Hvorfor Hvordan Hvem Hvor Når 1
Innhente data fra fabrikk Oversikt over omfanget og frekvens Registrere data fra gule lapper Jan Erik Dimplex AS 12.03 – 22.03 2 Analysere data og finne grunnårsaker Studere hvor problemet oppstår Pareto, Fiskeben KF-gruppa 27.03 3 Sette opp tiltaksliste Prioritere riktig tiltak Rangering utifra data og erfaring 09.04 4 Gjennomføre tiltak Oppnå målsetning Kun 1 tiltak om gangen 13.04 5 Kontrollere tiltak Ut av databasen til Jan Erik 16.04 6 Standardisere tiltak Endret mekanisk inngang Verksted har utført foreslått endring Verksted 18.04 Planleggingsverktøy: Planleggingsmatrisen 5H + 1N , Side 13

14 Prosjekt/tidsplan P D A C
MILEPÆLER for gjennomføring, kontroll, korrigering og standardisering. Som verktøy for føring av tidsplan har vi benyttet MS Project. , Side 14

15 Nå-situasjon P D A C Innsamling av fakta og data 12.mars – 23.mars
Samle alle utsorterte frontplater Hvor i prosessen skaden er registrert Økonomisk tap Observasjon under produksjon Analyse av grunnårsaker Fiskebein Rangering En beskrivelse av nå-situasjonen for datainnsamling og avgrensing av problemet , Side 15

16 Prinsippskisse layout produksjon
C Pakkemaskin Robot Start film av robot ved å trykke på robot! Start film av pakkemaskin ved å trykke på pakkemaskin! Beskrivelse av montasjelinjen. Starte formontasje av elektronikk/styring 2. Frontplater til robot 3. Legge inn bakplater 4. Legge inn ferdige varmeelementer 5. Prosessen settes i gang, frammating av deler 6. Sammenmontasje 7. 100% elektrisk kontroll 8. Transportband til pakking, pakking med plastfolie 9. Transport til lager , Side 16

17 Prosesskart for frontplater/ferdige ovner
C Prosesskart for frontplater/ferdige ovner Prosesskart , Side 17

18 P D A C Hva er ”plateskader”? Stor skade , Side 18

19 Skade på topp Skade fra “avhekter” P D A C En mindre skade
, Side 19

20 P D A C Utsorteringen av skadete plater , Side 20

21 Utsortering i % av produksjonen pr. type
C Utsortering i % av produksjonen pr. type Innsamlet data som grunnlag for videre planlegging. Muligheter for videre analyse. Eks.: Forholdet mellom høye og lave frontplater. , Side 21

22 Antall utsortert etter skadebeskrivelse
P D A C Innhentet data fra perioden i antall frontplater pr skadetype , Side 22

23 Antall utsortert pr ”skadeområde”
C Innhentet data fra perioden i antall frontplater i forhold til hvor skaden oppstod. Operatørene antydet en relativ høy skade frekvens i vår data innsamlingsperiode. , Side 23

24 Observasjon P D A C Gruppen foretok observasjoner der vi hadde registrert størst utfall: Snustasjon Transportband Ovnsledning på vei gjennom maskin Isoporstasjon Isoporpåsetter , Side 24

25 Snustasjon , Side 25

26 Isoporstasjon , Side 26

27 Økonomisk tap Periode 12.mars – 22.mars Tap grunnet Omlakk: kr 1 133,-
C Periode 12.mars – 22.mars Tap grunnet Omlakk: kr 1 133,- Tap grunnet Vrak: kr 2 705,- Totalt tap : kr 3 838,- Omlakk: Nivåkostnad: 11,55 kr/stk x 35 stk = 404 kr Omlakk ekstraarbeide med sliping og håndtering: 0,0274 t/stk x 760 kr x 35 stk = 729 Omlakk kostnad : 1133 kr Vrak kostnad: 47,56 kr/stk x 51 stk = 2425 kr Vrak ekstraarbeid, håndtering: 0,0142 t/stk x 387 kr/time x 51 stk = 280 kr Vrak kostnad = 2705 kr , Side 27

28 Økonomisk tap forts... 3838,- /10 dager = 384,- / dag P D A C
I perioder må vi arbeide overtid for å produsere nok deler. Med reduksjon av omlakk/vrak kunne vi spart penger + mindre slitasje på operatørene. Totalt tap fordelt på produksjonsdager = Tap pr. dag , Side 28

29 Analyse av grunnårsaker Fiskebein
P D A C Miljø Metode Maskin Problemstilling Menneske 5 M Material , Side 29

30 Fiskebein P D A C Mulige årsaker til utsortering av frontplater?
Metode Menneske Maskin Material Miljø Programmering - Hastighet - Synkronisering mellom stasjoner Vedlikehold Rutiner - Arbeidsplass- manual Rutiner - Arbeidsplass- manual Opplæring Observasjons- evne PLS Pneumatikk Mekanikk Transportbånd - slakk Sugekopper - små - store Vedlikehold - mangelfullt Transportører - Mekanisk fremføring Maskinramme - Avskjerming Isopor - sprø - bløt Papp - måkevinger Etiketter - tvinner seg Ovn - Ledning - Lednings- klips Lys - motsol Støy Renhold Ryddig Rent Systematisk Renhold: Ryddig, rent og systematisk (ikke behov for 5S) , Side 30

31 Analyse av grunnårsaker Rangering
P D A C Nr Mulige årsaker Rangering 1 Arbeidsplassmanual 2 Avskjerming - Søyler på maskin 5 3 Ledning m/klips 4 Isopor Papp 6 Mekanikk 7 Opplæring/Rutiner - Stabling av ovner 1 Poeng = Svært lite sannsynlig Poeng = svært sannsynlig Denne listen ble utgangspunktet for å utføre det tiltaket som ble rangert høyest , Side 31

32 Avhekter og klipsplassering
, Side 32

33 Fastsette tiltak Utføre tiltak P D A C P D A C Før Etter
Hva Hvorfor Hvordan Hvem Hvor Når 1 Fronter feilstablet fra lakkavdeling Rutiner følges ikke Gjennomgang med operatører Jan Erik Lakkavd. Straks 2 Ledning hekter seg fast Lang ledning Avskjerming der ledning hekter seg fast Prosess-ansvarlig Montasje Etter påske 3 Transportsikring av ledning Krasj i avhekter Standardisere plassering av ledningsklips Arve Utføre tiltak P D A C Rask forbedring etter gjennomgang av stablemetode med operatører. Plassering av ledningsklips for transportsikring mellom montasje og pakking standariseres. Enkelt å lage avskjerming, montering foregikk uten produksjonsstans. Tiltak fastsatt Ved hjelp av 5H + 1N Før Etter , Side 33

34 Kontrollere resultatene Nye målinger
P D A C Kontrollere resultatene Nye målinger Erfaring fra første runde med registrering av plater: Notater fra operatører var mangelfull Noen gule post-it lapper falt av Ny runde med registreringer: Vi lager skjema med faste felt som skal fylles ut av operatørene Gule lapper med bedre lim Vi spanderer twist på operatørene som påskjønnelse for godt utført arbeide. Registrering starter onsdag 2. mai , Side 34

35 P D A C Kontrollere resultat Det ser ut til at vi ikke når målet for reduksjon med de tiltak vi har gjort: + Vi har tatt for oss to store feilkilder. Samtaler med operatører og reparatør forteller oss at en annen del av linjen normalt gir større utfall enn det vi hadde i vår registreringsperiode. Ikke fornøyd …..vi snurrer hjulet igjen , Side 35

36 Kontrollere resultatene
P D A C Kontrollere resultatene Periode 2. mai – 11. mai Nye registreringer Etter at oppgaven er innlevert, fortsetter KF- prosjektet for å oppnå målsetting , Side 36

37 Standardisere P D A C Alle mekaniske endringer er permanente.
Stablemønster på lakkavdeling er nå mye klarere skissert i arbeidsmanual. Ledningsklips med fast plassering i forhold til ledningslengde. , Side 37

38 Evaluering Erfaring Nye prosjektideer P D A C
Fornøyd med KF verktøy for å finne problemet Vraking av fronter har hatt fokus tidligere, mange grep er gjort på dette området. Stor interesse fra andre deler av organisasjonen – vi vil bruke KF- verktøyet videre. Nye prosjektideer Omprogrammering av robot. Ny standardisering av ryggpaller. , Side 38

39 Kost/nytte med dette prosjektet
A C Kost/nytte med dette prosjektet Økonomisk oversikt Tap før tiltak: snitt pr dag kr 384,- Tap etter tiltak: ny måling perioden 30.april – 11. mai Vi finner prosentvis forbedring For den interne trivselen har dette stor betydning. Internkostnad: 1 mekaniker 2 timer kr 2 operatører 6 timer, kr Investeringer: 850 kr, plate for avskjerming , Side 39

40 Konklusjon pr. dato Lønnsomt KF prosjekt
C Konklusjon pr. dato Lønnsomt KF prosjekt Små investeringer gav relativt stor forbedring. Gruppen skal jobbe videre for å oppnå målet som er satt. Effekten av dette er en mer rasjonell produksjon. God erfaring med å løse et problem med PDCA- hjulet. THE END , Side 40

41 Tilbake , Side 41

42 Tilbake , Side 42

43 Tilbake , Side 43

44 Tilbake , Side 44


Laste ned ppt "Glen Dimplex Nordic; Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google