Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: Prosjekt 013E Leiebørsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: Prosjekt 013E Leiebørsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Prosjekt 013E Leiebørsen

2 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Presentasjon av oppgavestiller • Oppgavestiller er en bedrift under etablering med Odd S. Midtskog som prosjektleder. • Midtskog har lang erfaring med sentrumsorganisasjoner rundt om i landet og har inngående kunnskap om sentrumsproblematikk rundt næringseiendom i bysentrum. Denne kunnskapen har han formet til forretningsideen prosjektet er basert på.

3 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Kort beskrivelse av systemet Prosjektet omhandler utleie av næringseiendom i de store norske byene. Systemet er et ”standard” database-system bortsett fra kartfunksjonaliteten som ikke finnes i andre tilsvarende løsninger på nett.

4 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Definisjon av problemstilling Det er alltid etterspørsel etter lokaler, men de lokalene som etterspørres mest er som regel opptatt. Først når et slikt lokale blir ledig begynner markedskreftene å fungere. Men ikke optimalt, siden det kun er de som akkurat da har behov for lokaler som utgjør markedet og som påvirker prisen. De fleste potensielle leietakere (særlig seriøse) planlegger på lang sikt, og kan ha behov for å kjenne til muligheter over et større tidsperspektiv. Ikke minst for å kunne legge inn bud på lokaler før de blir ledige. Dette bør være av stor interesse for utleier, som på denne måten kan oppnå en auksjons- eller børseffekt, samtidig som man har bedre tid og mulighet til å velge den beste leietakeren og kanskje bli kvitt leieforhold man er misfornøyd med. Utleier vil også kunne spare annonseutgifter og redusere meglerutgifter. Når lokaler blir ledige, risikerer man både manglende utleieforhold en periode, og at prosessen mot et nytt utleieforhold blir for kort for å oppnå best mulig pris/skaffe optimal leietaker. I et lite presset utleiemarked utnytter leietaker ofte muligheten til å presse prisen nedover mot å forlenge kontraktstiden når den nærmer seg slutten. Utleier har i dag få muligheter til å motvirke slike effekter.

5 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Løsningen på problemet Ved å la markedet få oversikt over •ledig areal • areal som kan bli ledig • hvor lenge areal er kontraktsbundet • arealets beskaffenhet/spesifikasjoner • hvilken pris som betales/ønskes • utleier/megler med kontaktinformasjon • dagens leietaker med kontaktinformasjon vil det åpne og gi grunnlag for grei og effektiv kommunikasjon som vil kunne gi et børs-lignende marked. Dette kan skje ved at potensielle leietakere kan legge inn tilbud lenge før eksisterende kontrakt går ut. Dette kan også skje i kombinasjon med at nåværende leietaker kan få tilbud om å bli kjøpt ut av kontrakten. Med dagens muligheter gjennom internett og dagens bruk av dette mediet er det fullt mulig å utvikle en ”leiebørs” med de ønskede effekter.

6 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no System som skal lages Oppgavestiller ønsker en online database over næringseiendommer i de store norske byene. Disses skal presenteres i et kart-basert system i motsetning til dagens tekst-baserte systemer for eiendom slik man finner dem hos eiendomsmeglerne etc. (selv om systemet også skal ha denne funksjonaliteten) Systemet skal kunne brukes via en standard nettleser. Utleierne skal selv kunne registrere seg som kunder i systemet og ajourholde sine lokaler direkte fra nettleseren. Potensielle leietakere skal benytte systemet som et verktøy for lokalisering av potensiell næringseiendom.

7 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Hvorfor jeg valgte oppgaven Jeg valgte denne oppgaven fordi den hørtes veldig spennende ut både fra et teknisk og et generelt synspunkt. Teknisk gir prosjektet om ikke uendelig mange, så i alle fall veldig mange utfordringer da det er mange standarder og forskjellige algoritmer som skal implementeres for at systemet skal kunne kommunisere med andre systemer. Samtidig var dette en ganske unik sjanse å få i og med at det er et faktisk prosjekt som skal benyttes til noe, i motsetning til en oppgave skolen selv har ”funnet på”. Jeg valgte å utføre oppgaven på egen hånd, ikke fordi jeg har problemer med å samarbeide med andre, men fordi dette prosjektet gav en jobbmulighet i ettertid, for kun 1 person. Det viste seg i mitt tilfelle å bli svært lurt, da jeg nå er tilbudt jobb etter endt studier.

8 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Hvordan problemet ble løst Prosjektet har vært en lang prosess da arbeidet startet sommeren 2003 som prosjekt i distribuerte systemer. Det har vært et stort og omfattende prosjekt med mange endringer av krav og funksjonalitet underveis. Vi har løst oppgaven ved å lage et PHP / MySQL basert databasesystem på nett hvor man har mulighet for å vise dataene i form av kart, samt et standard tekst- basert søk og en tekst-basert presentasjon og lokaler. Prosjektet ble utført med en utviklingsmetode som lå svært tett opp mot definisjonen på ekstremprogrammering, simpelthen fordi markedet og behovene til systemet svinger såpass ofte i utviklingsprosessen.

9 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Resultater Resultatet av prosjektet ble flere ting: •Et ferdig system for administrasjon / presentasjon av næringseiendom på nett i form av både kart og tekst. • Full jobb etter endt studie for utvikleren  • Svært verdifulle erfaringer fra arbeidslivet og utleiemarkedet for øvrig. Prosjektet har definitivt gitt lærdom i annet enn databaseprogrammering. • Nye kontakter i næringslivet.

10 Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: thomas@nymedia.no Videre arbeid Arbeidet med systemet vil fortsette fortløpende etter prosjektslutt, men da i form av lønnet arbeid. Systemet trenger mer funksjonalitet og mer brukervennlighet / layoutarbeid før det kan lanseres på eiendomsmarkedet, men det er ikke langt ifra. Prosjektet har vært meget lærerikt på den måten at det har gitt erfaringer innen andre felt enn kun PHP / MySQL. Dette har vært prosjekt jeg ikke ville vært foruten eller valgt bort til fordel for noe annet. Å ha jobbet alene har gått veldig greit, da jeg sjelden har sittet alene og grublet over problemer og mulige løsninger. Jeg har hatt jevn kontakt med oppdragsgiver samt leverandør av kartdata Ugland IT Group samt mange flere aktører som måtte på banen for å få systemet ”på lufta.”


Laste ned ppt "Prosjekt 013E ”Leiebørsen” / Thomas Kulvik: Prosjekt 013E Leiebørsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google