Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2009: Fest eller fiasko? Aalesunds rederiforening 5. desember 2008 Kolbjørn Giskeødegård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2009: Fest eller fiasko? Aalesunds rederiforening 5. desember 2008 Kolbjørn Giskeødegård."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 2009: Fest eller fiasko? Aalesunds rederiforening 5. desember 2008 Kolbjørn Giskeødegård

2 2 Sterkt fokus på kapitalbehov og finansiering

3 3 Krise

4 4 Starten på krisa Innlån Eiendeler Bank Egenkapital  Realisasjon av at man har mye dårlige verdipapir på balansene  Tap i porteføljene  Til dels svært illikvide  Vanskelig å sette riktig pris – Bygd på en rekke forutsetninger om korrelasjoner etc.  ”Alle er samme vei” - vanskelig å finne noen å selge til

5 5 Evnen til å ta risiko ble redusert Innlån Eiendeler Bank Egenkapital 1. Tap av egenkapital 2. Giringen øker 3. Redusert risikoevne  Ikke bra: Bankene fant seg i en situasjon med lite egenkapital, mindre risikoevne og mer risiko  Tiltak – Selge unna eiendeler – Med få kjøpere til de verste eiendelene, måtte man plukke mer likvide eiendeler fra balansen. I noen tilfeller selge indrefileten – Hent inn ny egenkapital – Fellesnevner er at man går til kapitalmarkedene for å hente inn penger

6 6 Mer risiko og mindre risikoevne Bankene taper egenkapital Mindre evne til å ta risiko Bankene tar grep for å kontrollere giringen 1. Selg egendeler 2. Utsted ny egenkapita l Verdipapir faller i verdi Startet en stupspiral i markedene

7 7 2008 boblene har sprukket – normale priser igjen Mais Soyamel Hvete Kilde; Chicago Board of Trading Soyaolje

8 8 Store endringer i oljeprisen det siste året

9 9 Markedet tror fremdeles på en høy oljepris på mellomlang sikt… 01.12.08 01.12.06 03.12.07

10 10 Nordeas oljeprisprognoser

11 11 Oljepris for at statsfinansene skal gå i null Kilder: PFC Energy

12 12 Euro på historiske nivåer mot norske kroner

13 13 Japanske Yen – rett opp!

14 14 Dollaren ser endelig ut til å ha snudd  Styrking av viktige markeder – Produkter av sei, lange, brosme (Latin Amerika og Afrika) – Sildeprodukter (Russland, Ukraina, Vest Afrika)  Mer normalisert konkurransesituasjon – Alaska Pollack og Pangasius i konkurranse med sei og annen hvitfisk.

15 15 Men dollaren har også styrket seg mot Rubel og Real Real Rubel

16 16 Island – kraftig devaluering  Negativt for torsk (saltfisk og filet), hyse og sildefilet,  Torsken mest utsatt pga høy pris og vanskelige hoved-markeder (UK, Portugal, Spania)

17 17 Sand i maskineriet…?  Positivt at den norske krona er svak, men konsum valuter som Rubel og Real har også svekket seg mot Dollar  I den daglige vareflyten er det likevel slik at det er store variasjoner som skaper usikkerhet og uforutsigbarhet og uvilje mot å ta posisjoner  Hvis vi kobler dette opp mot kredittskvis får vi en vegring mot å kjøpe, pga usikkerhet.

18 18 Renten på vei ned igjen, betydelig gevinst på 3 års sikring

19 19 Mer inn mot fisk

20 20 Hvitfisk: Global tilførsel

21 21 Pangasius veksten til EU forventes å stoppe opp Bilder: Frank Asche/Trine Trollvik

22 22 Konkurranse Foto; Eksportutvalget for fisk

23 23 Prisutvikling torsk, hyse og sei 1997-2008

24 24 Rundfrysetrål Driftsresultat før avskrivning

25 25 Reduksjon i bunkerskostnader – innvirkning på driftsresultat før avskrivninger

26 26 Svak krone – mulig effekt  Regnestykke, torsketråler med 2 konsesjoner  Norske kroner på dagens svake nivå (hhv 9 og 7 mot EUR og USD)  Forutsetter alle andre forhold like Valuta3 mill + Bunkers7 mill=> 10 mill

27 27 Pelagisk boom i Nord Atlanteren

28 28 Sild – Vest Afrika gjør “rent bord” Frossen sildefilet

29 29 Oppsummert – et blandet bilde  Det kan forventes forbedret rederiøkonomi neste år pga sterk økning i torskekvoter og lavere bunkers priser, landindustrien vil også profitere på dette (bedre kapasitetsutnyttelse).  Finans- og kredittkrisen kan likevel snyte fiskeflåten for festen – Kreditt- og garantirammer for fiskekjøperne – Ny konkursbølge under oppseiling i hvitfisk? – Eksportører uten kredittforsikring og importører uten finansiering ??  Kraftig økonomisk nedkjøling, sektor sjømat stabil, men betydelige variasjoner.

30 30 Forventede etterspørseleffekter – utvalgte produkter Seien kan fort blir en vinner midt finanskrisen….

31 31 Makroøkonomien; Har det noen gang sett VERRE ut enn i desember 2008?

32 32 I en ”normal verden”: Har det noen gang sett BEDRE ut enn i desember 2008?

33 33 Disclaimer


Laste ned ppt "1 2009: Fest eller fiasko? Aalesunds rederiforening 5. desember 2008 Kolbjørn Giskeødegård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google