Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av resultater for gruppe 5 Eksperter i Team, vår 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av resultater for gruppe 5 Eksperter i Team, vår 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av resultater for gruppe 5 Eksperter i Team, vår 2004

2 Prosjektbeskrivelse ”Prosjekt tretak” Formål Utfordringer
Forbedring av dagens utvendige tretak Formål Verdiskapning med miljøgevinst Utfordringer Optimalisering av utforming Konkurransedyktighet

3 Bakgrunn Tradisjonelle tretak Umalmet trevirke Undertak
Vanligste trevirke Malmet furu Sibirsk lerk Umalmet trevirke Mangler naturlig impregnering Impregneres og overflatebehandles vanligvis Undertak Forenklet undertak Taktro

4 Profilen; det nye elementet i taket
Materialvalg: Plast Aluminium Stål Hensikt: Utlufting av omleggssoner for å unngå råte Å kunne benytte billigere ubehandlede materialer

5 Våre forslag til konstruktive forbedringer: ALTERNATIV 1:
Vårt hovedalternativ Hvilket problem løser ideen? Råteproblemer i flaten mellom under- og overligger Øker tettheten mot slagregn og snøinntrengning Hvilke muligheter/fordeler gir ideen? Lengre levetid pga luftemekanismen mellom bordlagene Billigere materialer kan benyttes pga mindre råtefare i overlapping Gir bedre mulighet for å benytte et lettere/billigere undertak pga mindre fare for vanngjennomtrengning Hvilke tekniske utfordringer må løses? Må finne optimal profil, dvs minimere materialforbruk og optimere effekt og montering Finne grensesnittløsninger. Hvilke ulemper har løsningen? Litt mer montasje pga. profil Krever muligens fresing av to spor i underligger avhengig av hvilken løsning vi kommer frem til Med separat undertak

6 Alternativ 2: ”Kombitett”
Med undertak og tretak i ett

7 ”TETT-3TAK” Vårt hovedalternativ Hvilket problem løser ideen?
Råteproblemer i omleggssoner Tettere yttersjikt Hvilket problem løser ideen? Krever ikke undertak idet den er en to-trinns tetting Råteproblemer i flaten mellom u- og overligger Kan muligens utføres med større senteravstand på spikerslag/åser da stålprofil også kan regnes bærende? Hvilke muligheter/fordeler gir ideen? Lengre levetid pga luftemekanismen mellom bordlagene Inndeling er ferdig når man har valgt profil, letter montering betydelig Billigere materialer kan benyttes pga mindre råtefare i overlapping Tett tak etter montering av profil sikrer resten av bygget optimalt under byggeperioden Hvilke tekniske utfordringer må løses? Erstatte behov for undertak med profilen Beregne økt bæreevne pga profilen? Finne optimal profil Finne skjøtemetode i lengderetningen av profil Hvilke ulemper har løsningen? Pris?

8 Løser råteproblemer

9 Gir tettere yttersjikt

10 Hvilke muligheter/fordeler gir ideen?
Lenger levetid for bordtaket Billigere materialer kan benyttes Forenklet undertak tilstrekkelig Hvilke ulemper har løsningen? Litt mer montasje pga. profilmontering Krever fresing i både under- og påligger

11 Alternativ til stålprofil

12 ”KOMBITETT” Hvilket problem løser ideen? Råteproblemer i omleggssoner
Erstatter behov for separat undertak Hvilket problem løser ideen? Krever ikke undertak Råteproblemer Kan muligens utføres med større senteravstand på spikerslag/åser da stålprofil også kan regnes bærende? Hvilke muligheter/fordeler gir ideen? Lengre levetid Gjør montering betydelig enklere Billigere materialer kan benyttes Tett tak etter montering av profil sikrer resten av bygget optimalt under byggeperioden Hvilke tekniske utfordringer må løses? Erstatte behov for undertak med profilen Beregne økt bæreevne pga profilen? Finne optimal profil Finne skjøtemetode i lengderetningen av profil Hvilke ulemper har løsningen?

13 Samme prinsipp som ”TETT3TAK”

14 Separat undertak blir overflødig

15 Sikrer tett tak under byggingsperioden

16 Hvilke muligheter/fordeler gir ideen?
Lengre levetid for bordtak Billigere materialer kan benyttes Gjør montering av bordtak enklere Tett tak etter montering av profil sikrer resten av bygget optimalt under byggeperioden Hvilke tekniske utfordringer må løses? Finne optimal profil for bæreevne, produksjon og montering Finne optimale grensesnittløsninger

17

18 Kostnadssammenligning uten undertak
”TETT-3TAK”: Konkurransedyktig! 25% dyrere enn takstein 33% billigere enn malmfuru

19 Kostnadssammenligning med undertak
”Kombitett” 4% billigere enn malmfuru 30% dyrere enn TETT-3TAK og 50% dyrere enn takstein Pris på tynnplateprofil virker urimelig høy Kunne valgt billigere undertak til TETT-3TAK

20 Labtest av ”TETT-3TAK” 1,2 x 2.5m modell

21 Testen: To nedfuktinger

22 To uttørkinger

23 Profilen beholdt plassering og egenskaper

24 Ingen avvik eller deformasjoner av betydning

25 Evaluering Begge løsningene Utviklingspotensiale
Kan konkurrere på pris Oppfyller krav til tetthet mtp vind og vær ”TETT-3TAK” tåler bevegelsen fra svinn- og svellingtest Utviklingspotensiale Begge ideene krever videre utvikling Vi mener at det er behov i markedet for produktene Ideen kan gi økt verdiskaping innen tresektoren Modellene tilbyr en miljøvennlig løsning

26 Takk for oss! Noen spørsmål?


Laste ned ppt "Presentasjon av resultater for gruppe 5 Eksperter i Team, vår 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google