Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 ( ) Dag 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 ( ) Dag 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13) Dag 2
22. januar 2013 Tom Tiller og Odd Arne Thunberg Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

2 Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13)

3 Plan f0r dagen Oppsummering dag 1 Hva har vi gjort? Arbeidskrav 2

4 Program tirsdag 22 januar 2013:
09.15 Velkommen og oppsummering fra dag 1. OAT Refleksjonsøvelser Hva har vi gjort? Arbeidskrav 2 (Skriving) 10.30 Utviklingsparaplyen – Kreativ spenst. v/Tom Tiller Det uutnyttede handlingsrommet 11.45   Lunsj 12.30 Utviklingsparaplyen forts.. Det uutnyttede handlingsrom. v/Tom Tiller 14.00     Gruppeoppgave: Hvor finner vi  mest uutnyttede handlingsrom? Det inkluderer tema om det svake leddet. v/Tom Tiller 15.00     Oppsummerende plenum dag 2. v/Odd Arne Thunberg 15.30     Vel hjem.

5 Arbeidskrav 2 En prosjektoppgave der studentene selv velger problemstilling. Problemstillingen, som skal relateres til målene for emnet, må være godkjent av faglærer. Prosjektoppgaven skrives individuelt og skal ha et omfang på sider. Det kan gis tillatelse til å levere gruppebesvarelse, etter søknad, hvis det er særskilte grunner til det. Det gis inntil 4 timer veiledning pr. oppgave

6 Skriving Problemstilling Data Teoretisk tilnærming
konstruktiv veiledning aksjonslæring situert læring refleksiv læring

7

8 Ped-6201 Utdannings- og yrkesveiledning
Ped-6201 Utdannings- og yrkesveiledning Bokliste: Tittel: Vejledning ansigt til ansigt. Forfatter Tove Løve. Forlag: Studie og Erhverv AS, Fredensborg. Pris (Akademisk kvarter):ca kr 650,-. Antall sider: 437. (Løve, 2009) Tittel: Bedre leder. Forfattere: Tom Tiller og Svein Helgesen. Forlag: Høgskoleforlaget, Kristiansand. Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 239,- Antall sider: 159. (Tiller & Helgesen, 2011). Tittel: Det vurderende øyet. Forfatter: Cato Bjørndal. Forlag: Gyldendal, Oslo. Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 310,- Antall sider: 148. (Bjørndal, 2011)   Tittel: Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Forfatter: Kaare Skagen. Forlag: Fagbokforlaget, Bergen (vol. 2). Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 428,- Antall sider: 271. (Skagen, 2011) Tittel: Konstruktivistisk vejledning - Teori og metode. Forfatter R.Vance Peavy. Forlag: Studie og Erhverv AS, Fredensborg. Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 532,- Antall sider:127. (Peavy Vance, 2006) Tittel: Verdsettende Ledelse. Forfattere Siw Skrøvseth og Tom Tiller. Forlag Høgskoleforlaget, Kristiansand. Pris (Akademisk kvarter):ca kr 239,- Antall sider 170. (Skrøvseth og Tiller 2011)  NB: I tillegg kommer diverse artikler som vil distribueres underveis i studiet

9 Kunnskaper og forståelse:
Kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående opplæring og hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker. Kunnskap om lov og regelverk som er styrende for veilednings- og rådgivningsarbeid i skole/arbeidsliv. Innsikt og kunnskap om oppvekst i et flerkulturelt samfunn og bevissthet om sosiale og kulturelle forskjeller (sosialpedagogikk)  Forebygging av reproduksjon av sosiale forskjeller. Innsikt og kunnskap om kommunikative prosesser. Kunnskap om metoder, sosiale medier og veiledningsverktøy. Kunnskap om utviklingstendenser og trender i arbeidsliv og arbeidsmarked - internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Kunnskap om utdanningssystemet og utdanningsmuligheter. Kunnskap om frafall i videregående opplæring og hvordan frafall kan forebygges. Selvinnsikt og forståelse for rollen som veileder. Innsikt i og kunnskap om etiske problemstillinger i veiledningsarbeid.

10 Tilpasnings og utviklingslæring
10 10

11 Refleksiv læring Innbefatter kritisk tenking om en situasjon
Vi spør oss hvorfor en spesifikk handling er å foretrekke og hvordan akkurat denne handlingen kan gi oss mulighet til å skape en endring. Jarvis, Halford, & Griffin, 2003

12 Aksjonslæring Professor Reginald "Reg" William Revans definerer aksjonslæring som; L=P+Q Learning is programmed knowledge plus question insight. Professor Tom Tiller definerer aksjonslæring som; En kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kollegaer, der intensjon er å få gjort noe. 12

13 Offer og Aktør (2009)

14 Hvordan kan vi ivareta helheten?
Avsluttende spørsmål Hvordan kan vi ivareta helheten?


Laste ned ppt "Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 ( ) Dag 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google