Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reinvesteringsstrategier i nettselskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reinvesteringsstrategier i nettselskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reinvesteringsstrategier i nettselskap
Casebeskrivelse - regionalnett - bakgrunn - valg av strategi kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Nettutvikling Eidsiva Nett AS

2 Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet
Årlig omsetning: Ca 3,5 milliarder kroner Konsernresultat etter skatt i 2009 ble 360 millioner kroner 3,4 TWh produksjon 20 heleide og 24 deleide kraftverk km nett Fjernvarmesalg i fem byer og tettsteder i Innlandet Totalt kunder 950 ansatte

3 Eidsiva Nett AS Økonomi 2010 (budsjett)
Omsetning: Mkr Inntektsramme: 943 Mkr (hvorav nettap 113 Mkr) Driftsresultat: 280 Mkr Avkastning: 9,9 % Kapitalgrunnlag: Mkr Estimert nyverdi nett: Mkr Investeringer: 358 Mkr

4 Eidsiva Nett -konsesjonsområder
Os Tolga Ringebu Tynset Rendalen Folldal Alvdal Ringsaker Løten Stor-Elvdal Åmot Engerdal Eidskog Grue Åsnes Våler Lom Skjåk Gausdal Vestre Toten Østre Stange Nord-Odal Sør-Odal Etnedal Nord-Aurdal Slidre Øystre Vang Vågå Sel Dovre Lesja Nord-Fron Gran Jevnaker Lunner Sør-Aurdal Søndre Land Nordre Øyer Sør-Fron Eidsiva Nett -konsesjonsområder Regionalnett: R-nett hele i Hedmark og Oppland med unntak av Hadeland og Gudbrandsdalen Levert energi R-nett: 5,5 TWh Distribusjonsnett: D-nett (områdekonsesjon): 14 av 22 kommuner i Hedmark 5 av 26 kommuner i Oppland Areal: km2 av Folketall: av Nettkunder: av Levert energi D-nett: 3,9 TWh

5 Anlegg Regionalnett Distribusjonsnett 1.660 km linjer og kabler
Spenningsnivåer: 66 og 132 kV Kabelandel: 3,3 % Transformatorstasjoner: 75 Hovedtransformatorer: 107 Transformatorytelse: 2765 MVA Distribusjonsnett km linjer og kabler Spenningsnivåer HS: 5, 11 og 22 kV Spenningsnivåer LS: 230 og 400 V Kabelandel: 31,2 % Nettstasjoner: ca. 9200

6 Nettstrategi Den overordnede strategien tilsier at det i stor grad skal legges økonomiske nytteverdier til grunn ved alle investeringer i tillegg til å vurdere risikoen ved å ikke reinvestere gamle anlegg. Risikoprofilen beskrives ut fra tilstandsanalyser og økonomiske betraktninger. Risikoelementer: Økonomi HMS Omdømme Ytre miljø

7

8 Vurdering av anleggsdeler ut fra tre scenarier (levetider)
Komponentgruppe Scenario 0 Risikoscenario 1 Risikoscenario 2 R-nett linje 50 60 70 R-nett kabel 40 45 Krafttrafo Spole Kondensatorbatteri Bryterfelt 132 kV 55 Bryterfelt 66 kV Bryterfelt 11/22 kV Høyspenningslinjer Høyspenningskabler Fordelingstransformatorer Nettstasjoner Lavspenningslinjer Lavspenningskabler Kabelskap Måler 30 Effektbrytere Lastskillebrytere/brytere

9 Avskrivninger

10 Reinvesteringer AMS Nyinvesteringer

11 Reinvestering Elverum transformatorstasjon
Elverum transformatorstasjon rehabilitering eller ny stasjon Stasjonen ble bygd på begynnelsen av 50-åra. Bygget har et akkumulert behov for bygningsmessig vedlikehold. Videre er det en viss næringsmessig utbygging i lokalområdet som krever flere 22 kV-avganger – noe det ikke er plass til i nåværende bygning. Disse forholdene er utgangspunkt for en pågående analyse av om eksisterende stasjonsanlegg skal rehabiliteres eller om det er mest hensiktsmessig å bygge ny stasjon (enten som ren 66 kV primærspenning eller ved bruk av 132 kV-materiell forberedt for framtidig spenningsheving fra 66 kV).

12 Regionalnettet

13 Alternativ 0: Gjøre nødvendig vedlikehold og oppgradering av sikkerhet
Alternativ 0: Gjøre nødvendig vedlikehold og oppgradering av sikkerhet. Stasjonen bygges om eller reinvesteres i løpet av 10 år. Alternativ 1: Beholde Elverum transformatorstasjon, utføre nødvendig vedlikehold og ombygging. Alternativ 2: Nybygging av Elverum transformatorstasjon med tilsvarende spenningsnivåer som dagens stasjon. Bygget tilpasses til senere mulig oppgradering til 132 kV anlegg. Alternativ 3: Nybygging av Elverum transformatorstasjon, utendørs 132 kV felter som driftes på 66 kV. Stasjonsbygg til transformator samt 11 og 22 kV felter.

14 Investeringsbeløp og forutsetninger for nåverdianalysen
Alt. Navn/beskrivelse Investeringsutgift 2011 2021 Alternativ 0 11,10 Mkr 32,63 Mkr 1 Alternativ 1 37,60 Mkr 6,13 Mkr 2 Alternativ 2 37,90 Mkr 3 Alternativ 3 41,50 Mkr 7,50 Mkr Analyse horisont: 50 år Kalkulasjonsrente: 8,3% Inflasjon: 2,5% Avkastningskrav Eidsiva: 8,3% før skatt, og 6% etter skatt

15 Resultat av samfunnsøkonomisk nåverdiberegning (neglisjerer effekten av inntektsrammen og beskatning) ) Alt. Navn/beskrivelse Investerings-utgift Nåverdi Før skatt Alternativ 0 43,7 Mkr -22,2 Mkr 1 Alternativ 1 -28,3 Mkr 2 Alternativ 2 44,0 Mkr -28,4 Mkr 3 Alternativ 3 49,0 Mkr -33,6 Mkr

16 Effektivitet Eidsiva Nett
Eidsivas vektede effektivitet er vektet ut fra kostnadsgrunnlaget DEA Kalibrert Vektet D-nett 94 % 107,55 % 110,87 % R-nett 102,89 % 122 %

17 Resultat av bedriftsøkonomisk nåverdiberegning (inkluderer effekten av inntektsrammen)
Alt. Navn/beskrivelse Investerings-utgift Nåverdi Internrente Før skatt Etter skatt Alternativ 0 43,73 Mkr - 2,76 Mkr 5,26 Mkr 9,9 % 8,5 % 1 Alternativ 1 3,64 6,24 9,8 % 8,6 % 2 Alternativ 2 44,03 Mkr 3,67 6,61 Mkr 8,7 % 3 Alternativ 3 49,00 Mkr 4,20 7,86 Mkr 8,9 %

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Reinvesteringsstrategier i nettselskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google