Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reinvesteringsstrategier i nettselskap Casebeskrivelse - regionalnett - bakgrunn - valg av strategi -kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reinvesteringsstrategier i nettselskap Casebeskrivelse - regionalnett - bakgrunn - valg av strategi -kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reinvesteringsstrategier i nettselskap Casebeskrivelse - regionalnett - bakgrunn - valg av strategi -kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Nettutvikling Eidsiva Nett AS

2 •Årlig omsetning: Ca 3,5 milliarder kroner •Konsernresultat etter skatt i 2009 ble 360 millioner kroner •3,4 TWh produksjon •20 heleide og 24 deleide kraftverk •21 000 km nett •Fjernvarmesalg i fem byer og tettsteder i Innlandet •Totalt 153 000 kunder •950 ansatte Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

3 Eidsiva Nett AS Økonomi 2010 (budsjett) •Omsetning:1.243Mkr •Inntektsramme:943Mkr (hvorav nettap 113 Mkr) •Driftsresultat: 280Mkr •Avkastning: 9,9% •Kapitalgrunnlag:2 820Mkr •Estimert nyverdi nett:15 100Mkr •Investeringer:358Mkr

4 Os Tolga Ringebu Tynset Rendalen Folldal Alvdal Ringsaker Løten Stor-Elvdal Åmot Engerdal Eidskog Grue Åsnes Våler Lom Skjåk Gausdal Vestre Toten Østre Toten Stange Nord-Odal Sør-Odal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Vågå Sel Dovre Lesja Nord-Fron Gran Jevnaker Lunner Sør-Aurdal Søndre Land Nordre Land Øyer Sør-Fron Regionalnett: •R-nett hele i Hedmark og Oppland med unntak av Hadeland og Gudbrandsdalen •Levert energi R-nett: 5,5 TWh Distribusjonsnett: •D-nett (områdekonsesjon): –14 av 22 kommuner i Hedmark –5 av 26 kommuner i Oppland •Areal: 18 000 km 2 av 52 600 •Folketall: 223 000 av 372 000 •Nettkunder: 135 000 av 218 000 •Levert energi D-nett: 3,9 TWh Eidsiva Nett -konsesjonsområder

5 Anlegg •Regionalnett –1.660 km linjer og kabler –Spenningsnivåer: 66 og 132 kV –Kabelandel: 3,3 % –Transformatorstasjoner: 75 –Hovedtransformatorer: 107 –Transformatorytelse: 2765 MVA •Distribusjonsnett –18.500 km linjer og kabler –Spenningsnivåer HS: 5, 11 og 22 kV –Spenningsnivåer LS: 230 og 400 V –Kabelandel: 31,2 % –Nettstasjoner: ca. 9200

6 Nettstrategi •Den overordnede strategien tilsier at det i stor grad skal legges økonomiske nytteverdier til grunn ved alle investeringer i tillegg til å vurdere risikoen ved å ikke reinvestere gamle anlegg. •Risikoprofilen beskrives ut fra tilstandsanalyser og økonomiske betraktninger. •Risikoelementer: –Økonomi –HMS –Omdømme –Ytre miljø

7

8 Vurdering av anleggsdeler ut fra tre scenarier (levetider)

9 Avskrivninger

10 Nyinvesteringer Reinvesteringer AMS

11 Reinvestering Elverum transformatorstasjon

12 Regionalnettet

13 •Alternativ 0: Gjøre nødvendig vedlikehold og oppgradering av sikkerhet. Stasjonen bygges om eller reinvesteres i løpet av 10 år. •Alternativ 1: Beholde Elverum transformatorstasjon, utføre nødvendig vedlikehold og ombygging. •Alternativ 2: Nybygging av Elverum transformatorstasjon med tilsvarende spenningsnivåer som dagens stasjon. Bygget tilpasses til senere mulig oppgradering til 132 kV anlegg. •Alternativ 3: Nybygging av Elverum transformatorstasjon, utendørs 132 kV felter som driftes på 66 kV. Stasjonsbygg til transformator samt 11 og 22 kV felter.

14 Investeringsbeløp og forutsetninger for nåverdianalysen Alt.Navn/beskrivelseInvesteringsutgift 20112021 0Alternativ 011,10 Mkr32,63 Mkr 1Alternativ 137,60 Mkr 6,13 Mkr 2Alternativ 237,90 Mkr 6,13 Mkr 3Alternativ 341,50 Mkr 7,50 Mkr •Analyse horisont: 50 år •Kalkulasjonsrente: 8,3% •Inflasjon: 2,5% •Avkastningskrav Eidsiva: 8,3% før skatt, og 6% etter skatt

15 Resultat av samfunnsøkonomisk nåverdiberegning (neglisjerer effekten av inntektsrammen og beskatning) Alt.Navn/beskrivelseInvesterings- utgift Nåverdi Før skatt 0Alternativ 043,7 Mkr-22,2 Mkr 1Alternativ 143,7 Mkr-28,3 Mkr 2Alternativ 244,0 Mkr-28,4 Mkr 3Alternativ 349,0 Mkr-33,6 Mkr )

16 Effektivitet Eidsiva Nett •Eidsivas vektede effektivitet er vektet ut fra kostnadsgrunnlaget DEAKalibrertVektet D-nett94 %107,55 % 110,87 % R-nett102,89 %122 %

17 Resultat av bedriftsøkonomisk nåverdiberegning (inkluderer effekten av inntektsrammen)

18 Takk for oppmerksomheten! ole.rismoen@eidsivaenergi.no


Laste ned ppt "Reinvesteringsstrategier i nettselskap Casebeskrivelse - regionalnett - bakgrunn - valg av strategi -kort beskrivelse av et prosjekt Elverum transformatorstasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google