Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

6 Fiberoptiske kabler Fordeler Svært stor båndbredde og overføringshastighet Leder ikke elektrisk strøm Inneholder ikke metall Upåvirkelig av elektromagnetiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "6 Fiberoptiske kabler Fordeler Svært stor båndbredde og overføringshastighet Leder ikke elektrisk strøm Inneholder ikke metall Upåvirkelig av elektromagnetiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 6 Fiberoptiske kabler Fordeler Svært stor båndbredde og overføringshastighet Leder ikke elektrisk strøm Inneholder ikke metall Upåvirkelig av elektromagnetiske interferens og atmosfæriske utladninger Generelt svært god støyimmunitet Stor regeneratoravstand Påvirkes ikke av potensialforskjell mellom sender og mottaker Lang holdbarhet og høy driftssikkerhet Små dimensjoner og lett i vekt Miljøvennlig Gjengiit med tillatelse fra Solar Elektrongros AS

2 Hva er lys? •Elektromagnetiske bølger som svinger med svært høye frekvenser. •Synlig lys ligger innenfor en frekvensgruppe som påvirker og derfor kan oppfattes av det menneskelige øyet. •Frekvensområde fra omkring 400 THz (Tera Hz, 1 THz = 10 12 Hz) for rødt lys til omkring 750 THz for blått lys. •Synlig lys utgjør bare en liten bit av det elektromagnetiske frekvensspekteret. •Mer vanlig å operere med lysets bølgelengde. •I fiberoptiske kabler benyttes lys som ligger utenfor den synlige delen av frekvensspekteret.

3 Bølgelengde og frekvens Forholdet mellom bølgelengde  og frekvens f og er gitt ut av formelen:  = = c f c = lysets hastighet 0,01 nm1 nm100 nm1 mm10 cm1 m Gamma- stråler Røntgen -stråler Ultrafiolett lys Synlig lys Infrarødt lys Mikro- bølger Radio- bølger 1m1m10  m 10 m Figur 6.1Bølgelengder i det elektromagnetiske frekvensspekter.

4 Lys •Lys som stråler ut fra en lyskilde vil i vakuum stråle ut i rette linjer. •Når lys treffer en ru overflate, vil det enten bli absorbert eller reflektert i forskjellige retninger. •Noen frekvenser absorberes mer enn andre, og dette gir overflater ulik farge. •Hvite overflater sprer lyset for alle bølgelengdene likt. •Helt sorte overflater absorberer alt lyset. •Hastigheten varierer noe med bølgelengden, dvs. lysets farge. •Lyset forplanter seg med ulik hastighet i ulike medier.

5 Lysets hastighet Hastigheten i m/s i ulike medier i vakuum ca. 3 x 10 8 m/s nøyaktig: 299.792.458 m/s

6 Lysbrytning •Når lys går fra ett materiale til et annet, forandres hastighet og retning. •Siden fargene har forskjellig bølgelengde, vil de brytes ulikt. •Jo kortere bølgelengde, desto større brytning.

7 Lysbrytning Rødt Oransje Gult Grønt Hvitt lys Blått Indigo Fiolett Figur 6.2Lysbrytning i et glassprisme.

8 Brytningsindeks c = lysets hastighet i vakuum v = lysets hastighet i aktuelt medium Brytningsindeks: •vakuum = 1 •luft = 1,003 •glass = 1,5 n = c v

9 Lysbrytning og brytningsindeks n1n1 n2n2 22 n1n1 n2n2 n 1 < n 2 n 1 > n 2 22 a)b) Figur 6.3 Hvordan lyset brytes ved overgang mellom to materialer med ulik brytningsindeks. Snells lov: n 1. sin  1 = n 2. sin  2

10 Refleksjon av lys  2 = 90  a) b) n 1 > n 2 Figur 6.4Forhold ved total refleksjon. n1n1 n2n2 n1n1 n2n2 11 11  r =  1  2 > 90 

11 Fiberens egenskaper •Grunnmaterialet en form for glass eller kvarts (silisiumdioksid, SiO2). •Finnes i store mengder i naturen. •Lyset vandrer kun i fiberkjernen. •Fiberkjerne og refleksjonskappe er glass med ulike egenskaper (brytningsindeks). •Primærbelegget (plast) hindrer fiberen i å brekke. Fiberkjerne Refleksjonskappe Primærbelegg (plast) Figur 6.5Oppbygning av en enkel fiber i en fiberoptisk kabel, sterkt forstørret.

12 Lysets forplantning i fiberen Refleksjonskappe Fiberkjerne Primærbelegg Figur 6.6Hvordan lyset brer seg i en optisk fiber. Lysstråle LengdetverrsnittTverrsnitt  

13 Beregning av kritisk vinkel, eksempel Brytningsindeks fiberkjerne: n 1 = 1,50 Brytningsindeks refleksjonskappe: n 2 = 1,45 n 2. sin 90  sin  = n1n1 = 1,45. sin 90  =   min = 75,2  1,5 1,45. 1 = 0,967 1,5  max = 90  – 75,2  = 14,8  Dette gir en maksimal vinkel:

14 Fibertyper To hovedtyper: •multimodus fiber •singelmodus fiber Multimodus Singelmodus 125  m 50 - 62,5  m 9  m Figur 6.7Fysisk størrelse på selve fiberen for multimodus og singelmodus. RefleksjonskappeFiberkjerne 125  m

15 Multimodusfiber To typer: •trinnindeksfiber (produseres ikke lenger som glassfiber) •gradertindeksfiber Figur 6.8 Gradertindeksfiber. På grunn av at brytningsindeksen avtar jevnt utover fra midten, vil lysets brytning også endres i takt med avstanden fra senteraksen. tykkelse fiber 125  m tykkelse fiberkjerne 50 og 62,5  m. vanlig betegnelse 50/125 og 62,5/125

16 Singelmodusfiber( monomodusfiber) •tykkelse fiber 125  m •tykkelse fiberkjerne 9  m. •vanlig betegnelse 9/125 Lys Figur 6.9 Singelmodusfiber På denne linken finner du flere opplysninger om fiber: INFO http://www.lanshack.com

17 Dispersjon •modusdispersjon •kromatisk dispersjon (materialdispersjon) Dispersjon Figur 6.10 Dispersjon kan føre til at lyspulsene flyter sammen. Sendte lyspulser Mottatte lyspulser Samlet dispersjon er en tidsfaktor og angis i ns/km eller ps/km: τ tot =  τ mode 2 + τ krom 2

18 Numerisk apertur • Et mål for den største aksepterte vinkel (akseptansvinkel) en lysstråle kan ha i forhold til fiberens optiske akse for å kunne oppnå totalrefleksjon i fiberen.  Figur 6.11Numerisk apertur defineres som sinus til innfallsvinkelen. NA = sin  =  n 1 2 – n 2 2 n1 = brytningsindeks kjerne n2 = brytningsindeks refleksjonskappe

19 Numerisk apertur, verdi •Normale verdier numerisk apertur fra 0,1 til 0,3. •Tilsvarer vinkler fra 5,7  til 17,5 . •Verdien påvirker størrelsen på tapet som man får når lyset går inn i fiberen. •Jo høyere verdi, desto mer lys vil slippe inn i fiberen uten å gå tapt i refleksjonskappen.

20 Dempning og overføringstap •Urenheter og uregelmessigheter i materialet gir i lysspredning og absorpsjon av lys i fiberen (Rayleighspredning). •Forårsaker dempning av lyset. •Skarpe bøyer på fiberkabelen fører til økt dempning. •Dempningen i fiber er avhengig av lysets bølgelengde, da noen bølgelengder absorberes mer enn andre i fiberen.

21 Dempning og bølgelengde 1400800 1000 12001600 bølgelengde (nm) Dempning (dB/km) Figur 6.12 Dempning i fiber er forskjellig for ulike bølgelengder. På denne linken finner du datablad med data for bl.a. dempning, dispersjon og nummerisk apertur for ulike typer fiberoptisk kabel: Benyttede bølgelengder: Multimode 850 nm 1300 nm Singelmode 1310 nm 1550 nm DATABLAD http://www.draka.no/

22 Lyskilder Type lyskildeSpektralbreddeAnvendelse lysemitterende diode (LED) 50–100 nmmultimodus kabler laserdiodefra 0,01 til 3–6 nmsingelmodus kabler

23 Detektorer •Ofte er elektronikken i hver ende den største begrensningsfaktoren med hensyn til båndbredde i overføringssystemet. •Lysdioder har en viss stigetid og detektorer en viss reaksjonstid. •Kan variere fra komponenttype til komponenttype. Germanium (Ge)1000 - 1700 nm Silisium (Si)550 - 950 nm Gallium Arsenid (GaAs)600 - 850 nm Indium GaAs (InGaAs)1100 - 1700 nm Som lysdetektorer brukes fotodioder av typene PIN og APD (lavinediode). Alle diodetypene har et forholdsvis bredt spektralområde. Materialer i lysdetektorer og tilhørende bølgelengdeområder:

24 Koblingstap •Innkoblingstap, tap i overgangen der lyset går inn i fiberen. •Utkoblingstap, tap i overgangen der lyset kommer ut av fiberen. innkoblingstaputkoblingstap

25 Fiberoptisk system Sender LED eller LD Konnektor Skjøt Konnektor PIN eller APD Mot- taker Elektriske pulser Elektriske pulser Fiberkabel Lyspulser Figur 6.16 Prinsippskisse av et fiberoptisk overføringssystem.

26 Bølgelengdemultipleksing (WDM, Wavelength Division Multiplexing) •Avstanden mellom kanalene fra noen nanometer og oppover. •Mer avansert metode er DWDM (Dense WAavelength Division Multipleksing) der avstanden mellom kanalene er mindre enn 1nm. 22 11 Figur 6.17Enhet for bølgelengdemultipleksing (WDM). fiber

27 Skjøting og terminering Typer skjøting: •limskjøt •mekanisk skjøt •konnektorskjøt •sveiseskjøt •En dårlig utført skjøt resulterer i kraftig dempning av signalet. •Riktige arbeidsmetoder og utstyr er nødvendig. •I en godt utført skjøt kan tapet være nede i 0,05 dB. •Tap under 0,25 dB regnes som akseptabelt.

28 Skjøtemetoder LightCrimp Plus/UNICAM •Terminering av Fiber kabling på mindre enn et minutt. •Rask, ren og enkel mekanisk termineringsprosedyre. •Ingen polering behøves - enkel tilrettelegging av kabelen, kutting og krimping, og du har en perfekt tilkobling. •Ingen strømtilkobling behøves. •Lim, herdeovn eller ultrafiolett lys behøves ikke. •Høy kvalitet, lave arbeidskostnader på installasjonen. Gjengiit med tillatelse fra Solar Elektrongros AS

29 Skjøtetap De viktigste årsakene til tap og dempning i en skjøt er: •dårlig sentrering av fiberendene •for stor avstand mellom snittflatene •snittflatene danner en vinkel med hverandre •uregelmessigheter og urenheter i snittflatene NB!Skal ikke skjøte fiber av forskjellig type. Figur 6.18Unøyaktigheter ved skjøting av fiber kan medføre stor dempning. SkjøtingTerminering Her finner du flere opplysninger: http://www.lanshack.comhttp://www.corningcablesystems.com

30 Fiberoptiske kabler, tett kledning Fiber Primærbelegg Sekundærbelegg Ytterkappe Figur 6.19Fiberoptisk kabel med en enkeltfiber og tett kledning.

31 Fiberoptiske kabler, løs kledning Fiber Ytterkappe Kjerneelement Strekkelement Figur 6.20Tverrsnitt av sporkabel med løs kledning. Under denne linken finner du mer om kabeltyper: Kabeltyper http://www.arcelect.com

32 Fiberoptiske konnektorer og patchekabler •Standard typer finnes som ST-ST, SC- SC og ST-SC. •Vanligste lengder er 1, 2, 3 og 5 meter. •Både enkle og doble. •Singel og multimodus. •Pigtails (kontakt i én ende, brukes ved at denne skjøtes til kabelen). Gjengiit med tillatelse fra Solar Elektrongros AS

33 Fiberoptisk installasjon RETNINGSLINJER •Bruk sunn fornuft og kvalifisert personale. •Følg KAT 5 installasjon guidelines. •Bøyeradius bør ikke være mindre enn 10 ganger kabelens diameter - 15 ganger diameter under trekk. •Under oppbevaring bør kabelen ikke utsettes for mer enn 30 ganger diameteren. •Gjennomsnittelig trekkstyrke er 1000N/3000N. B X 1000N >30 x diameter Gjengiit med tillatelse fra Solar Elektrongros AS

34 Plastfiber •Lages som multimodus trinnindeksfiber. •Relativt stor dempning og høy dispersjon. •Brukes kun på korte avstander (inntil noen hundre meter) og lavere overføringshastigheter. Aktuell bølgelengde 660 nm. •Diameter fiber = 1mm. Fordeler: •Gode mekaniske egenskaper. •Enkel å håndtere og terminere. •Større fysiske dimensjoner gjør utstyret for sending og mottak av lys enklere og billigere.

35 Måling og beregning Dempningsregnskap i fiberoptiske systemer: •Summen av tapene i de enkelte deler av et fiberoptisk system utgjør den totale dempningen. •Dempningsregnskap eller effektbudsjett gir god kontroll med de totale tapene.

36 Beregningseksempel En multimodusfiber har en samlet lengde på 1,5 km. Underveis på fiberen er det to skjøter. Innkoplingstap:0,5 dB Utkoplingstap:0,4 dB Skjøtetap:0,2 dB Fibertap3 dB/km Samlet tap: ( 0,5 + 0,4 +0,2 x 2 + 3 x 1,5 ) dB = 5,8 dB Dersom lyskildens utstrålte effekt er kjent, kan vi beregne detektorens følsomhet.

37 Måle og testinstrumenter •Effektmeter: måler dempning av optisk effekt. •Reflektometer: detekterer svakheter og brudd med avstandsangivelse. På denne linken finner du mer om instrumenter Instrumenter http://www.nortelco.no/

38 Forholdsregler under arbeid med fiber •Se aldri inn i enden av en fiber. •Se aldri inn i laserdioder, lysdioder eller detektorer eller utstyr for disse komponentene. Lyset er usynlig, men vil likevel være skadelig. •Hold fiberen i god avstand fra øyne for å unngå skader fra de skarpe fiberendene. •Beskytt deg mot skader som stikk i huden av fiberender og fiberkutt. Kan trenge inn i hud og blodårer uten at du merker det. •Fiberrester skal alltid legges på et egnet sted i egne beholdere. •Unngå nærkontakt med etsende og irriterende væsker. •Ha alltid rikelig med vann tilgjengelig under arbeid med fiber.

39 Merking med fareskilt Mer om laser og lasersikkerhet kan du finne på denne linken: F A R E Laser klasse III Utstyr med laserlys skal alltid være merket med fareskilt. Laser http://www.laserinstitute.org/


Laste ned ppt "6 Fiberoptiske kabler Fordeler Svært stor båndbredde og overføringshastighet Leder ikke elektrisk strøm Inneholder ikke metall Upåvirkelig av elektromagnetiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google