Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

● Levetidskostnader ● Prosjektet: leveranse og målsetninger ● Åpne standarder Av Cand.scient Knut Yrvin 18.02.2003. Prosjektleder Skolelinux/OpenOffice.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "● Levetidskostnader ● Prosjektet: leveranse og målsetninger ● Åpne standarder Av Cand.scient Knut Yrvin 18.02.2003. Prosjektleder Skolelinux/OpenOffice."— Utskrift av presentasjonen:

1 ● Levetidskostnader ● Prosjektet: leveranse og målsetninger ● Åpne standarder Av Cand.scient Knut Yrvin 18.02.2003. Prosjektleder Skolelinux/OpenOffice Foiler er til fri distribusjon

2 Uavhengige undersøkelser

3 «Alle» har undersøkt TCO ● Besparelser hos Forbrugerinformationen i Danmark ved bruk av fri programvare - april 2001 ● Open source software - i den digitale forvaltning av Teknologi-rådet i Danmark 15.10.2002 ● Levetidskostnader. Et eksamensarbeide på Lindkøping universitet 30.05.2000 ● Total Cost of Ownership for Linux in the Enterprise - Robert Frances Group - July 2002 ● Use of Free and Open-Source Software - in the U.S. Department of Defense 28.10.2002 ● Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study International Institute of Infonomics University of Maastricht, The Netherlands June 2002

4 Kostnadselementer ● Innkjøp (entreprise, hw, sw, kabel, utdanning) ● Installasjon (montering, installasjon, lønn, konsulent) ● Utdanning (eksterne kurs, interne egenstudier) ● Støtte (konsulenter, hjelptjeneste) ● Vedlikehold (datanett, oppgrad., sikkerhetskopi) ● Produksjonsstopp (uforutsett -> overtid osv.) ● Øvrige kostnader (lokaler, sikkerhet, utskiftning)

5 IT-lønninger ● IT-sjefen i Akershus: ● Generelt er Linux- kompetente folk rimeligere enn Windows-kompetente folk. ● OpenOffice sparer oss for minst 1,7 mill. i året.

6 Teknolog-rådet i Danmark: Open source software i den digitale forvaltning 17. okt. 2002.

7 56,1% av PC-ene må byttes ut med Office XP Behold alle eldre maskinene med OpenOffice

8 Linkøping Universitet: Life Cycle Cost för datanätverk (5. mai 2000)

9 Dobling og halvering ● Linux-kyndige kan betjene tre ganger flere brukere enn Windows-kyndige[1] ● Linux-kyndige kan betjene 2,5-4,4 flere maskiner enn Windows-kyndige[1] ● Virksomheten kan doble levetiden på datamaskinene med Linux forteller rektorene ● Microsoft-program har en feilrate på ~100%. Linux- program har en feilrate på < 9% [2] -- Driftsfakta NTNU 2002 -- stabilitetstesting av University of Wisconsin 1995,2000

10 Omstillingskostnader Erfaringer med overganger fra Microsoft til Linux viser at man trenger å bruke like mye ressurser på opplæring det første året som man sparer i årlige lisenskostnader. Ansatte i dataavdelinger må først lære seg de nye programmene, slik at de gjøre rasjonelle valg og slik at de kan lære opp og gi support til sine kolleger. Liker landbrukets ledere Linux? Av Karsten Brøndbo Landbrok.no 2. jan. 2003

11 Brukervennlig Mediatekansvarlig Marit Strømsøe på Holumskogen skole: «Jeg har vært overrasket over hvor lett Linux har vært å lære seg, så jeg tror ikke det er vanskelig å få resten av kollegiet med på det». Adjunkt Frode Stiansen på Birkenlund barneskole: «Brukerterskelen til Linux er relativt lav, lavere enn da man gikk fra win3x til win95» Kilder: Økonominyhetene NRK juli 2002 / http://agderlug.no/Tux_i_barneskolen/

12 Brukervennlig Tynnklienter < 3 timer første gang

13

14 Produktbinding

15 Man må forvente seg en del motstand mot åpen programvare, både fra egne ansatte og fra eksterne krefter. Bindinger mellom kjøper og selger finner man her som i forholdet mellom enkelte leger og deler av legemiddelindustrien. Staten måtte som kjent bruke mye press for å få legene til å skrive ut parallelle preparater med akkurat samme innhold og samme virkning til en lavere pris. -- Landbruk.no 6. jan. 2003

16 Leverandørens dilemma God Linux-kompetanse hos kundene er en trussel for Trustix fordi it- avdelingene da klarer seg med nedlastede gratisprogrammer fra Internett. God Linux-kompetanse hos kunden er en trussel for Microsoft fordi it- avdelingen da klarer seg med nedlastede gratisprogrammer fra Internett. Kompetanse, en trussel for hvem? Kilde: Trustix i Computerworld

17 Utdanning koster. Sats på uvitenhet! (NSU-slagord)

18 ● Prosjektet: leveranse og målsetninger

19 Virkeligheten ● For fire år siden fikk Høle barne- og ungdomsskule 40 brukte datamaskiner i gave fra næringslivet. ● Gaven ble fort et problem. Skolen fikk en regning på programvarelisenser som ville kostet 45% av driftsbudsjettet. ● Etter samråd med IKT-lærer valgte de Linux. Det viste seg at Linux-programmene var oversatt til nynorsk.

20 Målsetning nr. 1: Faglig-pedagogiske krav

21 Produktkonsum eller læring? Når man tar førerkortet på bil, er hensikten å ferdes trygt i trafikken, ikke å kjøre BMW-en til sjåførlæreren fortest mulig. Elevene må mestre et trafikkbilde i stadig endring når de ferdes på den elektroniske landevei. En forutsetning for å ferdes trygt er at veiskiltene er på et språk barna forstår.

22 Kreativitet, læring og skaperevne Læring med IKT handler om at elevene sender tegninger til skoleklasser i utlandet, eller lager musikk på PC-en i faget musikkforming. Det handler om kreativitet og skaperevne, ikke produktopplæring i program beregnet på kontoradministrasjon. Læring med IKT fremfor læring om IKT

23 Målsetning nr. 2: Sikre og gode driftskonsepter

24 Overordnet arkitektur ● Bredbånd ● Tilpasset fiberskoleprosjektet ● LMS (f.eks. Class Fronter) ● Sentral drift ● Flere års prøveprosjekt ● Generisk oppsett Sentralisert drift Skole 1 Skole 2 Bredbånd Tynne/tykke klienter

25 Skolelinux i bruk ● Sentralisert logging ● DNS ● automatisk nettverksoppsett ● Klokkesynkronisering ● hjemmeområder via nettverkfilsystem ● elektronisk postkontor ● Katalogtjner ● vevtjener ● vev-mellomtjener (webcache) ● Utskrift ● fjerninnlogging ● Automatisk oppsettstyring

26 Skolenettverket ut av boksen

27 Brukerprogrammer ● Tegning ● Musikk ● Kontorprogrammer (OpenOffice.org) ● Språk (skrivetrening) ● Matematikk Fagplanene forutsetter IKT i alle fag bortsett fra KRL-faget

28 Målsetning nr. 3: Gjørokratisk utvikling

29 Den som gjør noe bestemmer

30 Skolelinux på samisk

31 Brukerfinansiering Innføring Kursing Vedlikehold Oppdateringer Eksperthjelp Selvhjelp Utvikling Språk (sme/nn/nb) Installasjon Læremidler Driftshåndbok Brukerhåndbøker

32 Tilpasningsløpet Installasjon og oppsett Opplæring og drift Språk 14/11 1/4-03 15/10 30/8 1/3-03 18/10 1/9 1/5 Installasjonsrutinen og profiler I386 i386 sparc power... Driftssystem Oppsett av tjenester OpenOffice.org beta 3 (nb) KDE 3.1 Nynorsk KDE 3.1 Samisk Sentraliset drift og overvåkning OpenOffice.org beta 1 (nn) Nettskole-kurs. Utprøving av Skolelinux Driftshåndbok beta 1 Driftskurs 1/1-03

33 UFDs krav ● Man ønsker å starte med den delen av Skolelinux som gir sikre og gode driftskonsepter. ● Departementet mente prosjektforespørselen kan virke fri. Men prosjektet vil ha få løse tråder. Det handler om utprøving, muligheten til å vinne erfaring med klare krav til kompetansespredning, rapportering og dokumentasjon. Man skal også sjekke antakelser om økonomiske forhold. ● Det blir tillagt stor vekt å få fram god praksis som gir overføringsverdi.

34 UFD vil ha sikre og gode driftskonsepter med Linux ● Sentral drift brukerforvaltning, pgm-oppdateringer, virus, overvåkning. ● Tynnklienter ● Dobling av levetiden til HW ● Halvering av tid til drift (Kilde: Teknologi-rådet i Danmark)

35 Åpne standarder Utdrag fra foredrag av 1. amanuensis Mikael Snaprud HiA

36 Åpne standarder sikrer fritt valg av leverandør Åpne Dokument formater gir valgfrihet Offentlig forvaltning setter premisser Patent på gjengesnitt ?

37 1 H 12345 1 2 3 12345 1 2 3 12345 1 2 3 Gjenopprette funksjon med Hjelpemiddel Overvinne barriære med Hjelpemiddel Fjerne Barriære For eksempel adgang til bygning uten trappetrinn Tilgjenglighet Overvinne barriærer Bygg innhold i henhold til åpen standard

38

39 Rutetidene til flytoget

40 Rutetidene for blinde

41 WAI -- Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (W3C) 1999 HiA undersøkelse av WAI • Ca 1200 nettsteder evaluert i Norge • 1,4 % er korrekt HTML -- første bud i WAI ! • kommuner 1,2% korrekt HTML • odin 3,4 % • Bibliotek 1,6% Datagrunnlag: 1845 offentlige nettsteder fra Norge.no


Laste ned ppt "● Levetidskostnader ● Prosjektet: leveranse og målsetninger ● Åpne standarder Av Cand.scient Knut Yrvin 18.02.2003. Prosjektleder Skolelinux/OpenOffice."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google