Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Serieutviklingskomiteen SUK. Rapport fra Serie Utviklings Komiteen •Innledning •Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; •LEDER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Serieutviklingskomiteen SUK. Rapport fra Serie Utviklings Komiteen •Innledning •Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; •LEDER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Serieutviklingskomiteen SUK

2 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen •Innledning •Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; •LEDER •Ingar Gabrielsen, Polar Team BK og Nord Norge •Øvrige medlemmer •Ingvild Bjerke, Brage BK og Østlandet •Janne Monsen, FS og Vestlandet •Per Kaare Halvorsen, Solli BK og Seriekomiteen •Vidar Rise, Oppdal BK og Lovkomiteen •Erik Garder, representant fra Forbundskontoret

3 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Utgangspunkt for SUK •Utgangspunkt for komiteen er forslag fra Polar Team BK fremlagt på Forbundstinget 2007, der det ble bestemt at det skulle nedsettes en komité som skulle se på dagens seriesystem. Oppgaven ble å utvikle / endre dagens system eller se på et helt nytt seriesystem. •Komiteen fikk frist til utgangen av 2007 til å fremlegge et forslag / utkast. •Videre skal dette behandles på kretsseminaret i mars 2008. Tilslutt et ferdig forslag til Forbundstinget 2009.

4 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen •SUK startet sitt arbeid med noen generelle betraktninger som grunnlag for seriespillet. •Det ble satt fokus på påmeldinger til divisjonsspillet og trekking av lag i siste liten. •Man må ha faste datoer å forholde seg til. •Å trekke et lag etter påmeldingsfrist bør bøtelegges. Lovheftet er alt endret. •Påmelding etter fristen bør medføre økt / dobbel påmeldingsavgift?

5 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen •Overgangs- / utmeldingsdato for spillere bør være i god tid før påmelding til seriespillet (31.mai som i dag). •10. juni som felles frist for påmelding / avmelding til seriespillet. •Dette gjelder for alle lag inkludert betaling av avgiften. •Dobbel startavgift ved for sen påmelding og innbetaling for UMBRO kvinner og menn, 1. divisjon kvinner og menn, samt 2. divisjon menn. • 30. juni skal seriekomiteen komme ut med et forslag på divisjonene og avdelingene. • Etter at divisjonsoppsettet foreligger (1.august) skal lag som trekker seg fra divisjonsspill bøtelegges med inntil 15.000 kr. • Seriekomiteen viser fleksibilitet i forhold til påmelding / avmelding og bøtelegging i de laveste divisjonene. •Dette forslaget er oversendt til FS, slik at det eventuelt kan vedtas og iverksettes fra og med neste sesong 08/09.

6 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Endringer i forhold til lovheftet Kap. 3 paragraf 3.4-5: •Teksten i disse punktene må endres (punktene kan evt slås sammen), slik at de får felles påmeldingsfrist 10. juni. Endre lovheftet Kap. 3 paragraf 3.7 Dagens lovtekst lyder: •Påmeldingsavgiften til divisjonsspillet vil ikke bli refundert dersom et lag trekker seg. Dersom et lag trekker seg etter 1. august, men før seriestart, ilegges en bot på kr 2.500,-. Ny lovtekst lyder: •Forslag til ny lovtekst (forbehold om omredigering mht tallpunkt, kulepunkt etc): •Påmeldingsavgiften til divisjonsspillet vil ikke bli refundert dersom et lag trekker seg. •Ny setning 2 tilføyes: Dersom påmelding og/eller innbetaling ikke er foretatt ved fristens utløp 10. juni, vil det for UMBRO kvinner og menn, 1.divisjon menn og 2. divisjon menn bli avkrevd dobbel startavgift. •Dersom et påmeldt lag trekker seg etter 10. juni men før divisjonsoppsettet foreligger, ilegges en bot på kr 2.500,-.

7 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Endringer i forhold til lovheftet •Endre lovheftet Kap. 3 paragraf 3.8 Dagens lovtekst lyder: •Dersom en klubb trekker sitt lag etter at serien er igangsatt, vil klubben bli ilagt en bot, gradert på følgende måte etter nivået laget tilhører i ligasystemet: •a. Elitedivisjon (Umbro-liga) kvinner og menn, samt 1. divisjon menn: kr 15.000,- •b. 2. divisjon menn kr 10.000,- •c. 1. divisjon kvinner og 3. divisjon kr 5.000,- Ny lovtekst lyder: •Dersom en klubb trekker sitt lag etter at divisjonsoppsettet foreligger, vil klubben bli ilagt en bot, gradert på følgende måte etter nivået laget tilhører i ligasystemet: •a. Elitedivisjon (Umbro-liga) kvinner og menn, samt 1. divisjon menn: kr 15.000,- •b. 2. divisjon menn kr 10.000,- •c. 1. divisjon kvinner og 3. divisjon kr 5.000,- Ny felles påmeldingsfrist blir satt til 10. juni

8 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen •FS har vedtatt å utvide serien til ut april, samt å ha eventuell kvalifiseringsspill etter NM.

9 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet •Hvorfor endring? –På forbundstinget 2007 kom det mange forslag som berører dagens seriesystem. Det er tegn på at noen endringer må til. •Mål for nytt seriesystem. –Oppgradere, vurdere telefonkamper og kvalifiseringsspill, mer lokal 3. divisjon etc. •Oppbygging –SUK måtte ta stilling til hvorvidt vi skal endre/justere på dagens system – som tross alt fungerer og har gjort det i mange år. Andre alternativet er å tenke på et helt nytt system. –Vurdere dagens system, det danske og svenske seriesystemet.

10 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet •Hvor langt kan et evt. 2. lag gå opp i divisjonene? –Vi ble enige om å beholde reglene som de er. •Kvalifiseringsspill –Ved gjennomgang av Polar Team BK sitt forslag på Forbundstinget 2007 ble det kommentert at det for eksempel kunne være påmeldingsavgift hvis man skal fortsette med kvalifiseringsspill, at det kun er avdelingsvinnerne som spiller kvalifiseringsspill og man får flere lag nedover i divisjonene.

11 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet •Økonomiske konsekvenser –Besparelser for klubber og forbund? •Snittforskjeller innad i de forskjellige divisjonene. –Når vi så på bunnlaga / topplaga i de ulike divisjonene så var det enkeltlag som skiller seg ut. •Andre konsekvenser Konklusjon •SUK ble enige om å endre / justere dagens system.

12 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen 2. Endringer av seriesystemet a.Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for MENN DivisjonAvdelingerAntall lag pr avd.OpprykkNedrykk Umbro1102 1. divisjon2121 fra hver avdeling3 fra hver avdeling 2. divisjon3102 fra hver avdeling 3. divisjon6 Inntil 121 fra hver avdeling--

13 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen 3. divisjon åpnes for underavdelinger dersom det er behov for det, slik at denne divisjonen regionfordeles. Ved underavdelinger så blir det kvalifiseringsspill i hver avdeling for å få en opprykkskandidat. •Minimum antall lag og minimum antall kamper i en underavdeling eller 3. divisjon. •Mindre reiseutgifter / kortere avstander. •Utvide muligheten fra dobbel til trippel eller firedobbel serierunde. •Ubegrenset antall lag •Tidligere erfaringer tilsier at det er vanskelig å fylle opp 40 plasser i 2. divisjon, derfor reduseres denne fra 4 avdelinger til 3 avdelinger a 10 lag.

14 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen b. 3. divisjon – med underavdelinger SUK velger å dele opp 3. divisjon i 6 regioner (avdelinger) •Østland Øst •Østland Vest •Østland Nord •Sør- og vestland •Vestland Nord og Trøndelag •Nord Norge •Dette åpner for å danne underavdelinger etter behov. Grensene på disse må være fleksible fra sesong til sesong avhengig av påmeldingene. Baseres på geografiske hensyn og antall påmeldte lag.

15 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Basert på 3. divisjon i sesongen 2007 / 2008 ville fordelingen blitt som følger (u.avd. = underavdeling). Nordland/Troms 12 lag – 1 avdeling med minst 2 u.avd. Trøndelag 18 lag – 1 avdeling med f. eks 3 u.avd. à 6 lag eller 2 u.avd. à 9 lag Bergen / Rogaland17 lag – 1 avdeling med minst 2 u.avd. Østlandet Nord Østlandet Vest38 lag = 3 avdelinger med minst 2 u.avd. Østlandet Øst

16 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Alle lag i divisjonene, avdelingene eller underavdelingene må ha minimum 12 kamper i serien. Eksempel på antall serierunder 5 lag trippel serierunde = 12 kamper 6 lag trippel serierunde = 15 kamper 7 lagdobbel serierunde = 12 kamper 8 lag eller mer dobbel serierunde Her er utviklingsmuligheter og potensialet for endringer. Hver avdeling (region) får 1 opprykk til 2. divisjon. Underavdelinger spiller regionale kvalifiseringer om denne plassen. Kvalifiseringen skjer i avtalt hall i regionen og alle lag møtes minimum 1 gang og minimum 3 kamper.

17 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen c. Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for KVINNER I dag er det 29 lag i divisjonsspillet til kvinnene. De er fordelt på 8 lag i Umbro og resten i en 1. divisjon fordelt på 3 avdelinger. Den ene avdelingen spiller trippel serie. Forslaget lyder: DivisjonAvdelingerAntall lag pr avd.OpprykkNedrykk Umbro182 1. divisjon1822 2. divisjon2Inntil 121 fra hver avdeling

18 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for KVINNER •Ved en slik modell får man plass til 40 lag. •Med mulighet til å utvide med flere avdelinger i 2. divisjon og eventuelt ha kvalifiseringsspill mellom vinnerne. •Mål om å få flere kvinnelag med i seriespillet. •Man får et mer naturlig divisjonsspill også hos kvinnene. •Reisefordeling for 1. divisjon og mulighet til telefonliga i 2. divisjon. PS! Erik (sportssjefen) skal ta zalto dersom det ved neste ting er påmeldt 40 lag. =)

19 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen d. Overgangsordning Fra dagens ordning til nytt seriesystem. Nytt seriesystem trer eventuelt i kraft 2009 / 2010. MENN •UMBRO: Fra 12 til 10 lag, 2 lag direkte i nedrykk, 2 lag (9.+10.plass) til kvalifisering med vinnerne i 1. divisjonsavdelingene. 2 av de 4 lagene havner i UMBRO. •Fra 1. divisjon går 3 lag fra hver avdeling i nedrykk. •Fra 2. divisjon går vinnerne i hver avdeling opp i 1. divisjon og 3 lag i nedrykk fra hver avdeling ned til 3. divisjon. •Fra 3. divisjon - ingen opprykk i overgangsperioden

20 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen KVINNER •UMBRO: 1 lag i nedrykk, nest siste i Umbro + vinnerne av 1. divisjonsavdelingene spiller kvalifisering om 2 ledige plasser. •3 avdelinger 1. divisjon sesongen 2008 / 2009 •2. plassene i hver avdeling blir automatisk i 1. divisjon, 3. plassene spiller kvalifisering om de to siste plassene i 1. divisjon. •NY 1. divisjon vil da bestå av: –1 lag i nedrykk fra Umbro –2 tapende lag fra kvalifisering fra umbro –3 andreplasser i avdelingene –2 kvalifiserte fra de 3 tredjeplassene. •En av avdelingene baseres på lange avstander, disse får reisefordeling. •Kvinnesatsning •Alle avdelinger bidrar – reiseavdelingen mottar.

21 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Konsekvenser med en endring som foreslått •Rimeligere for klubber og forbund •Mer bredde i 2. divisjon kvinner og 3. divisjon menn. •Kvalifiseringsspill flyttes til laveste nivå og man kan ta dette desentralisert, dette blir kostnadsbesparende for klubber og forbund. •Telefonkamper bortfaller med unntak av 2. divisjon kvinner. •Færre lag i nedrykk / opprykk •Reisefordeling i 1. divisjon kvinner, 1. og 2. divisjon menn. •Utjevning av snittforskjeller.

22 Nytt divisjonssystem herrer 2 div. avd. C2 div. avd. B2 div. avd. A 3 div. avd. A Østland Øst 3 div. avd. B Østland Nord 3 div. avd. C Østland Vest 3 div. avd. D Sør & Vestland 3 div. avd. E Midt-Norge 3 div. avd. F Nord-Norge Umbro 1 div. avd. A1 div. avd. B 10 lag 12 lag 10 lag 5 - 12 lag Underavdeling 3 divisjon er inndelt i seks regioner. Disse er som følger: •Østland Øst •Østland Vest •Østland Nord •Sør og Vestland •Midt-Norge •Nord-Norge •Ved behov kan det opprettes en eller flere underavdelinger i regionene.

23 Nytt divisjonssystem damer 2 div. avd. B2 div. avd. A Umbro 1 div. avd. A 8 lag Inntil 12 lag 3 div. avd. A3 div. avd. B3 div. avd. C3 div. avd. D Inntil 12 lag

24 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Umbro •Solli BK •Frogner BK •Strike BK •Briskebyen BK •Trondheim BK •Metro BK •Mascot BK •Drammen Tigers BK •Haugesund BK •Vepsa BK •Cross BK 1. div. avd. A • Larvik BK • Evje BK • Solør BK • Brage BK • Hook BK • Gokstad BK • Sølvkula BK • Arendal BK • Solli BK 2 • Sofiemyr BK • Araber BK • Elverum BK 1.div. avd. B •Arctic Strike BK •Dora BK •Bjugn BK •Gjøvik BK •Munken BK •Polar Team BK •Mosjøen BK •Briskebyen BK 2 •Trondheim BK 2 •Bekkelaget BK •Finnsnes BK Dagens system med Tabell pr. 31.12.07

25 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen 2. div. avd. A •Red Crown BK •Solør BK 2 •Gjøvik BK 2 •Lillehammer BK •Sofiemyr BK 2 •Solli BK 3 •Gjøvik BK 3 •Rolvsøy BK •Lillestrøm BK •Sarpsborg BK •Varna BK 2. div. avd. B •Fyllingen BK •Ringerike BK •Cross BK 2 •Askøy BK •Jarlsberg BK •Larvik BK 2 •Sølvkula BK 2 •Drammen Tigers 2 •Nygård BK •Sørlands - Strike 2. div. avd. C •Molde BK •Verdal BK •Oppdal BK •Orkla BK •Verdal BK 2 •Steinkjer BK •Bjugn BK 2 •Sandnessjøen BK 2. div. avd. D •Skarven BK •Vågan BK •Skansen BK •Harstad BK •Fauske BK •Artic Strike 2 •Rana BK •Bodø BK •Bardu BK •Polar Team BK 2 •Alta BK Dagens system med Tabell pr. 31.12.07

26 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen 3. div. avd. A •Sju-Spare BK •Fredrikstad BK •Askim BK •Korsgård / Fossen •Rolvsøy BK 2 •Varna BK 2 •Varna BK 3 •Askim BK 2 3. Div. avd. B •Elverum BK 2 •Solør BK 3 •Bekkelaget BK 2 •Solør BK 4 •Briskebyen BK 3 •Glåmdal BK •Lillehammer BK 2 •Gjøvik BK 4 •Glåmdal BK 2 •Gjøvik BK 5 3. div. avd. C •Solli BK 4 •Trippel X / Jessheim •Valdres BK •Brage BK 4 •Ringerike BK 2 •Sølvkula BK 3 •Kolbotn BK •Red Crown BK 2 •Sofiemyr BK 3 •Lillestrøm BK 2 •Drammen Tigers 3 3. div. avd. D •Larvik BK 3 •Brage BK 2 •Vepsa BK 2 •Grenland BK •Jarlsberg BK 2 •Larvik BK 4 •Vennesla BK •Grenland BK 2 •Brage BK 3 •Notodden BK 3. div. avd. E •Stord BK •Hook BK 2 •Haugesund BK 2 •Askøy BK 2 •Stord BK 2 •Stavanger BK •Ryfylke BK 3. div. avd. F •Molde BK 2 •Ørsta BK •Oppdal BK 2 •Orkla BK 2 •Heimdal BK •Molde BK 3 •Heimdal BK 2 •Oppdal BK 3 3. div. avd. G •Munken BK 2 •Dora BK 2 •Verdal BK 3 •Levanger BK •Munken BK 3 •Trondheim BK 3 •Steinkjer BK 2 •Rana BK 2 •Sandnessjøen BK 2 •Verdal BK 4 3. div. avd. H •Blue Strike •Finnsnes BK 2 •Skansen BK 2 •Alta BK 2 •Bardu BK 2 •Vågan BK 2 •Skansen BK 3 •Harstad BK 2 Dagens system med Tabell pr. 31.12.07

27 Konklusjon •Serieutviklingskomiteen har etter diskusjoner og forskjellige tanker, kommet frem til at vi ønsker å justere på dagens system. Vi så på den svenske og den danske modellen, men kom fort frem til at det ville bli en for stor forandring. Disse modellene ville blitt vanskelig å gjennomføre i praksis med mange små haller. •Dagens system har fungert bra, men når vi først vil endre på systemet, ønsket vi å spisse systemet i toppen. Det vil bli trangere og vanskeligere å komme oppover i divisjonssystemet. Dette gjør at klubber som har ambisjoner om opprykk, må satse for å nå sine mål. Dette vil igjen vise seg på sportslig fremgang. •I 3 divisjon har vi gått fra 8 til 6 avdelinger, og åpnet opp for underavdelinger ved behov. Underavdelingene er delt opp i regioner. Dette har vi gjort med hensyn til geografiske og økonomiske hensyn for klubber. •Kvalifiseringsspillet blir flyttet til laveste nivå, og blir å finne i den enkelte region. Telefonkamper blir bare tillat for 2 divisjon damer. •Vi har sett på en mulig overgangsordning fra dagens divisjonssystem til nytt divisjonssystem. •Vi har også sett på mulige konsekvenser med en endring som foreslått. •Vi har også sett på overganger, påmeldinger til divisjonsspillet, datoer en må forholde seg til. •En del paragrafer i kapittel 3 må endres som en konsekvens av det overnevnte. •SUK ønsker at det blir en god diskusjon om forslaget, og at en kan få lagt forslaget frem for Forbundstinget neste år.


Laste ned ppt "Serieutviklingskomiteen SUK. Rapport fra Serie Utviklings Komiteen •Innledning •Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; •LEDER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google