Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Heidi Nilsen Karsten Heia, Agnar Sivertsen, Jens Petter Wold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Heidi Nilsen Karsten Heia, Agnar Sivertsen, Jens Petter Wold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Heidi Nilsen Karsten Heia, Agnar Sivertsen, Jens Petter Wold Deteksjon av kveis - utvikling av teknologi for kommersiell anvendelse

2 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Automatisering i norsk filètindustri – prosesslinje Mottak SløyingFersk isPalletering Pakking Kvalitetskontroll Filetering Frys Beindeteksjon og fjerning Trimming på lysbord Porsjonering Fersk

3 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis 3 gode grunner for å detektere kveis •Automatisering i filétindustrien •”Økonomi” •”Helse”

4 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Deteksjon av kveis - utfordringer •variasjon i farge: hvit, gul, rosa, rød, brun •variasjon i størrelse og orientering •lokalisering: tykkfisk, buk, i mørk/lys muskel •struktur i fiskemuskel •blodflekker •kveis bak skinnrester og rester av svarthinne •manuelt: ser kveis inntil 5 mm ned i filèt

5 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Instrumentell metode for å finne kveis forsøkt løst i mer enn 60 år : ultralyd røntgen stråling CT (computer tomografi) NMR (kjernemagnetisk resonans) fluorescens elektromagnetisk ledningsevne optiske teknikker avbildende spektroskopi

6 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Deteksjon av kveis 2002 – 2005 Målsetting: •Utvikle metode og prototyp-instrument for deteksjon av kveis, blodflekker, svarthinne og skinnrester i hvitfiskfilèt •Industriell uttesting av instrumentering

7 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Deteksjon av kveis 2002 – 2005 •Samarbeid mellom Fiskeriforskning og Matforsk (SINTEF F&H deltok i første fase) •Finansiert av Norges Forskningsråd og FHF fondet: 8,3 mill NOK •Styringsgruppe med representanter fra filetindustri, utstyrsleverandører og forskningsinstitutt

8 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Deteksjon av kveis 2002 – 2005 •Fase 1:Testing og valg av deteksjonsmetoder •Fase 2:Utvikle teknologi/metode for deteksjon av (overflate)kveis, blodflekker, etc., – stasjonær filèt •Fase 3:Bygge prototyp for utprøving i bedrift

9 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Avbildende spektroskopi lampe speil spektrograf /kamera Registrere informasjon om farge og form (spektralt og romlig) på samme tid

10 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Avbildende spektrograf bygget ved Fiskeriforskning tidkrevende å gjennomføre målinger

11 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Deteksjon av kveis - avbildende spektroskopi avbildende spektroskopi for automatisk deteksjon av (overflate)kveis, blodflekker, etc. – stasjonær filèt –multivariate analyseteknikker –analyse basert på utvalgte bølgelengder –skiller mellom kveis og blod

12 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Deteksjon av kveis – avbildende spektroskopi 8 mm 5 mm 3 mm Filèttykkelse 25 mm 3 mm 3-5 mm 2-3 mm 1 mm Filèttykkelse 10 mm Eksempler på resultat av kveisanalyse – stasjonær filèt. Kveis markert med grønt.

13 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Avbildende spektroskopi for deteksjon av kveis – stasjonær filet •Kan automatisk påvise kveis ned til 8 mm, dvs. dypere i filèten enn hva som er synlig for mennesker •Måleprinsippet er robust i forhold til tykkelsesvariasjon på filèt •Måleprinsippet er relativt enkel å implementere (kamera, spektrograf, ”datakraft”)

14 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Kveisdetektor for ”fisk i fart” Mål: ~1 filèt / sekund ~ 40 cm / sekund ~ 1440 m filèt / time ~ 55 Mb / sekund

15 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Behov for dialog med næringa •Informere filètindustri og utstyrsleverandører om prosjektet –Tilbakemelding: industriens behov mhp. deteksjonsnivå –Test av prototype: i industribedrift eller ved Fiskeriforskning •Kommersialisering, kontakt med utstyrsleverandører

16 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Workshop i Filetforum, april 2004 Norsk Elektro Optikk AS specialists in electro optic technology - kontakt med filètindustri og utstyrsleverandører

17 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Norsk Elektro Optikk AS •Utvikler, produserer og markedsfører elektro optiske produkter basert på egen teknologi •Utvikler og produserer kundespesifikke produkter •Deltar i forskningsprosjekter med større firma eller forskningsinstitutt hvor det er behov for elektro optiske metoder •Eksempler på anvendelse: –Miljøovervåkning –Militære formål –Næringsmiddelkontroll

18 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Samarbeid med Baader •Baader arbeider med lignende problemstilling og ønsker samarbeid •felles møter Fiskeriforskning og Baader vår/sommer 2004 •non-disclosure agreement, oktober 2004 •Baader representant i prosjektets styringsgruppe •Baader 820/Inspektor som en del av prototyp for kveisdeteksjon, april 2005

19 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Samarbeid med utstyrsleverandører •Reduserte utgifter ved bygging av prototyp •Tidsbesparende •Kompetanse - prosessering •Kommersialisering

20 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Avbildende spektroskopi – for kveisdeteksjon i prosess Detektor fra Norsk Elektro Optikk, bygget i henhold til spesifikasjoner for ”filèt i fart”. Bygget inn i prosesseringsenhet fra Baader.

21 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Kveisdetektor for ”fisk i fart” kveis Eksempel på avbildning, hastighet på transportbånd 5 cm/s. God kontrast mellom kveis og muskel

22 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Videre arbeid: juni 2005 – des 2005 •Tilpasse måleutstyr (belysning, hastighet, etc.) •Målinger på stort datasett (fersk, tint, diverse feil, sesong?) •Analysere data •Utvikle robuste algoritmer for å påvise kveis, blod, svarthinne, etc.

23 Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Videre arbeid: 2006 •Videre testing •Kommersialisering •Arbeide inn andre mulige anvendelser –Kveis i andre arter (sild, pollock….) –Påvisning av fangstskader –Påvisning av blod i filet (torsk og laks) for objektiv kvalitetssortering –Ferskhetsbestemmelser


Laste ned ppt "Heidi Nilsen/14/06/05 - © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Heidi Nilsen Karsten Heia, Agnar Sivertsen, Jens Petter Wold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google