Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beskrivelse av klubben •Antall medlemmer: totalt: 83aktive 25 •Antall skoletimer: ca 125 •Antall starter: ca. 500 •Flymateriell: L-23 Super-Blanik, Club-Astir,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beskrivelse av klubben •Antall medlemmer: totalt: 83aktive 25 •Antall skoletimer: ca 125 •Antall starter: ca. 500 •Flymateriell: L-23 Super-Blanik, Club-Astir,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Beskrivelse av klubben •Antall medlemmer: totalt: 83aktive 25 •Antall skoletimer: ca 125 •Antall starter: ca. 500 •Flymateriell: L-23 Super-Blanik, Club-Astir, LS-3, motorglider HB-21/2400 •Antall aktive instruktører: 4 •Aktiv skole-sesong : mai-oktober ELVERUM FLYKLUBB SEILFLYGRUPPA EFKS holder til på Ole Reistads Rikssenter for seilflyging. Det ligger på Starmoen ved Elverum. Fasiliteter: • Asfaltert rullebane 1200 x 8 meter • Gressbane 1200 x 200 meter • Betjent slepefly i perioden april-september

2 •Antall medlemmer: totalt 83, aktive 25 •Antall skoletimer omtrent: 125 timer/ 500 starter •Flymateriell (flytype): L-23 Super-Blanik, Club-Astir, LS 3, motorglider HB-21/2400 •Antall aktive instruktører: 4 •Aktiv skole-sesong: mai - oktober Beskrivelse av klubben

3 Klubbens problem List her hva som er klubbens problem/utfordringer •Rekruttere nye medlemmer fra nærmiljøet •Får få til å dele på oppgavene •Opplæring gjennom week-end-kurs tar for lang tid, mister elever under vegs •For lavt aktivitetsnivå når det gjelder flyging sertifikatpiloter (”alle har det travelt med andre ting”) •Bedre organisering for frammøte (kommer via weben) •Beholde aktive medlemmer •Anskaffelse av høyverdig 2-seter

4 Rekrutteringsinitiativ •Introduksjonskurs over en week-end •Stands i våre nærsentra •Salg av introduksjonsturer/gavebrev •Aktivitetsdager for skoleungdom (ELVIS) •Plakater i skole- og studentmiljø •Aktivitetstilbud til bedrifter og foreninger •Tilbud til funksjonshemmede •Hjemmeside •Planlagte tiltak: Presentasjon på storskjerm Kremmertorget (handlesenter) og på kino •Omtale i lokalpressen (tar aktivt kontakt med media) •Informasjonsfolder •Vektlegging av klubbmiljø

5 AKTIVITETSDAG ELVIS •Invitasjon til deg som elev til å bli med. •Undertegnede arrangerer aktivitetsdager for •1FOA og 1TRA onsdag den 25. mai 2005 •og •1FOC og 1MEB torsdag den 26. mai 2005. •Kontaktlærerne i de respektive klasser og de andre faglærerne er blitt orientert om dette og er invitert til å bli med på opplegget. Noen lærere ”mister” en økt med sine klasser og har gjort avtale med meg om å få disse igjen senere. •Program: •Hele dagen (kl 0750 – 1440) på Starmoen Fritidspark – flyplassen, med div. aktiviteter som: •Omvisning på plassen, lokal historie, teknisk gjennomgang av fly og annet utstyr. •Mulighet til å prøve seilflyving. (Krever skriftlig tillatelse hjemmefra for de som •er under 18 år.) Se neste side! •Videovisning om hvordan en ung jente lærer å fly. •Faglærerens ”time”? •Grilling og sosialt samvær. •Hvorfor? •Undertegnede har mye kunnskap om seilfly og instruerer hvert år mange, både unge og gamle, fram til sertifikat. Som sport er dette miljøet meget fokusert på sikkerhet og utvikling av personlige egenskaper som sjøltillit, målbevissthet og disiplin. Jeg mener derfor at du som elev kan nyte godt av en dag i dette miljøet. Videre ønsker jeg også å bidra til en opplevelsesrik avslutning på et skoleår og på denne måten takke for det gode samarbeidet vi har hatt. •Hvordan? •Organisert felles avreise fra skolen kl 0750 og retur til skolen ved skoleslutt. Vi trenger 6 - 7 frivillige lærere m/biler for transport. Noen elever møter direkte på Starmoen Fritidspark kl 0800, da de bor like i nærheten. Fravær føres på vanlig vis. Avstanden fra skolen til plassen er ca 8 km. De som ordner transport selv, må huske å si i fra om dette på forhånd! •Mat, utstyr, kostnader? •Det blir felles grillunsj fra ca kl 1130 – 1230. Matinnkjøp ordnes av undertegnede. •Lunsjpriser: Grillpølse 15,-, hamburger kr 25,-, brusboks kr 10,-. •Egen matpakke er selvfølgelig helt ok. •En introduksjonstur med seilfly vil koste kr 100,-. •All betaling må skje med kontanter! (Ingen betalingsterminal.) •Nødvendig deltagerutstyr er: Alminnelig uteklær, godt fottøy, solbriller og caps.

6 (aktivitetsdag forts.) •Hva forventes av deg som elev: •At du er positiv til en annerledes skoledag med mye frisk luft. •At du er åpen for nye sanseopplevelser. •At du kan vise respekt for regler og bestemmelser du ikke er vant med. •At du deltar i aktivitetene som blir foreslått. •At du er innstilt på å ha det hyggelig sammen med klassekammerater og lærere, spise godt og kanskje lære noe nytt. •Om seilflyging: •All flyving denne dagen vil skje med erfarne instruktører. Det er selvsagt frivillig om du vil være med på en tur – i så fall må du ta med deg tillatelse til dette hjemmefra. Se nedenfor! •Seilflyving er IKKE betraktet som risikosport i likhet med fallskjermhopping og lignende. Det er allikevel forbundet med en viss risiko ”å bevege seg på denne måten”, og kravene til alles sikkerhet, er svært høye. •Dette betyr at du tydelig blir fortalt hva du KAN gjøre og hva du IKKE får gjøre i vårt selskap på plassen. Som ansvarlig forventer jeg at du respekterer dette fullt ut! •Du kan lese mer om seilflyving her: www.blipilot.no. Og her: www.efks.nowww.blipilot.nowww.efks.no •OBS OBS! •DERSOM VÆRET BLIR HELGRÅTT MED REGN I TILLEGG, KAN DAGEN BLI KANSELLERT. DET VIL DA BLI VANLIG UNDERVISNING PÅ SKOLEN. AVGJØRELSE OM KANSELLERING, TAR JEG SENEST DAGEN FØR SLIK AT ALLE FÅR BESKJED FØR SKOLESLUTT. •Annet: •Melding om muntlig tentamen: •Onsdag den 25. mai ca kl 1400, vil det bli offentliggjort hvem som kommer opp i muntlig. Dette vil ikke påvirke aktiviteten vår denne dagen, men kan ha betydning for elevene i 1FOC og 1MEB dagen etter. Eventuelt berørte elever fritas for deltakelse på aktivitetsdag torsdag den 26. mai. •Vel møtt til aktivitetsdagen 2005. •Jan Arild Lindstad. Tlf.: 905 95 549

7 KURSBEVIS Jon Magne Hagen Har 14.05.05 gjennomført introduksjonskurs SEILFLYGING Kurset omfattet: -Seilflygingens egenart og utfordringer -Innføring i opplæringsplaner - Kort innføring i aerodynamikk - Prosedyrer vedrørende sikkerhet - Prosedyrer ved startmetode vinsj - Fire vinsjstarter med instruksjonsflyging Elverum 14.mai 2005 Svein Birkeland Formann EFK/S Elverum Flyklubb seilflygruppa

8 Rekrutteringstrategi Har klubben gjort seg noen tanker om HVEM man ønsker å rekruttere? EFK/S forsøker å rekruttere i alle kategorier: ungdom, voksne, kvinner, skoleelever, studenter, tidligere aktive innenfor flyging. Utfordringene ligger både i å rekruttere nye medlemmer og å beholde aktive medlemmer. Det ligger også en utfordring i å definere hva som er et godt klubbmiljø, for eksempel forholdet sosialt miljø kontra effektivitet, slik at alle føler seg ivaretatt.

9 Erfaringer Når man ser tilbake på siste års rekrutteringsaktivitet, hva virket, hva virket ikke? •Klubben har lykkes med å etablere et allsidig tilbud både når det gjelder flyging og klubbfaciliteter • Satsing på å få nye elever med på de sentrale grunnkursene synes å være en riktig veg å gå. Klubben har tatt over elevene etter endt sommerkurs. • Rekruttering av nye elever/medlemmer har vist en positiv tendens. • Stabilitet i frammøte og aktiv deltakelse kan bli bedre. •Vi har ikke lykkes i særlig grad med rekruttering fra nærmiljøet (Elverum/Rena)

10 Planer fremover Beskriv fremtidige planer for rekruttering: •Mer aktiv markedsføring gjennom storskjermer (kjøpesentra, kino) •Enda sterkere fokus på synliggjøring gjennom media •Fortsette med rekrutteringstiltak mot skole- og studentmiljøene •Flere introduksjonskurs (vår og høst)


Laste ned ppt "Beskrivelse av klubben •Antall medlemmer: totalt: 83aktive 25 •Antall skoletimer: ca 125 •Antall starter: ca. 500 •Flymateriell: L-23 Super-Blanik, Club-Astir,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google