Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN Oppsumering Brain Storming Hvordan komme videre?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN Oppsumering Brain Storming Hvordan komme videre?"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN Oppsumering Brain Storming Hvordan komme videre?

2 Oppvarming  Vi må velge en del arbeidsgrupper for å komme i mål med en klar organisering i klubben  Hvordan fordele arbeidsoppgaver og følge opp ?  Hvordan få alle til å gjøre det de lover?  Hvem gjør hva?

3 Kragerø Håndball  Gruppeleder: Lars Stærk  Gruppemedlemmer: Pål Ask  Hvordan skal klubben organiseres i fremtiden?  Hvordan skal klubben finansieres?

4 Styret  Gruppeleder: Roar Åsulfsen  Gruppemedlemmer: Lillian Winsnes  Hvordan skal styret jobbe?  Hva skal styret jobbe med?  Hva ønsker klubben av styret?  Hvordan skal styret være organisert?  Arbeidsfordeling i styret?  Diverse

5 Leder  Gruppeleder: Roar Åsulfsen  Gruppemedlemmer: Alle gruppeledere  Hva er lederens definerte oppgaver?  Hvilke mål bør klubben sette for valg av leder?  Leder bør evalures min. 2 ganger pr.år og da med en grundig evaluering før årsmøte!  Diverse

6 Administrasjon  Gruppe leder: Jan Endresen  Gruppemedlemmer: Morten, Tsering, Georg  Administrasjons modell?  Hvordan skal kontoret fungere?  Hva skal kontoret ta seg av?  Hvordan skal kontoret være bemannet?  Hvor skal kontoret være lokalisert?  Diverse

7 Markedsgruppe  Gruppeleder: Espen J  Gruppemedlemmer: Espen Tåtøy,  Arbeidsform?  Hvem gjør hva?  Hvordan få kontinuitet i gruppa?  Diverse

8 Elite ink. 18 års lag (B og C lag)  Gruppeleder: Gard Hansen  Gruppemedlemmer: Tsering, Paul  Hva er kortsiktig målsetning?  Hva er langsiktig målsetning?  Organisering av Elite?  Hvem gjør hva?  Verdi sikring?  Diverse

9 Junior  Gruppeleder: Lillian  Gruppemedlemmer: Gard, Petter, Georg, Stig  Hva er kortsiktig målsetning?  Hva er langsiktig målsetning?  Organisering av Junior  Hvem gjør hva?  Verdisikring?  Dommer emner!!!! Meget viktig koster kr. 45.000 pr.sesong  Diverse

10 Kommunikasjon  Gruppeleder: Henning  Gruppemedlemmer: Morten, Anita  Hjemmeside  Oppslagstavle  Forslagskasse  Møtereferat tilgjengelig  Andre kommunikasjons kanaler?  Kommunikasjon i alle ledd  Diverse

11 Kiosk og hall  Gruppeleder: Liv Randahl  Gruppemedlemmer: Janne Thoresen, Cecilie Herregården  Administrering?  Hvordan få max utbytte av kiosk og hall?  Hvilke aktiviteter kan vi foreta oss?  Diverse

12 Hallkomite  Gruppeleder: Arne Sæteren  Gruppemedlemmer: Andre Sæteren, + hallkomite  Arbeidsppgaver?  Sekretariat  Billetter  Hallbemanning  O.s.v.  Utstyrsvedlikehold  Diverse

13 Arrangements gruppe  Gruppeleder: Anne Bjørnsen  Gruppemedlemmer: Morten Kittilsen,  Arbeidsoppgaver?  Konserter  Dugnadsorganisering  Alle arrangement av inntektsbringende karakter!  Hvor i organisasjonen?  Diverse

14 Hvordan skal organisasjonen se ut?  I dag? Dobbelt arbeid Rot og virvar Uklare retningslinjer

15 Når vi er ferdig?  Morgendagen: ??? ????????? ????

16 Tidsfrister  Ledermøte hver 14. dag i starten med referat tilbake til styret  To medlemsmøter før jul  Fremtidig organisering skal være klar til å presenteres på årsmøte  NB! Organisering av Elite og Junior på plass omgående – innen en mnd.

17 Hva er forventningene?  En klubb med solid organisering som fungerer  En fremtidsretta organisasjonsplan  Hver og en skal vite hva de går til når de tar på seg ett verv i klubben  En klubb det er artig å være tillitsvalgt i  Gløden for Kragerø Håndballen skal blomstre


Laste ned ppt "VELKOMMEN Oppsumering Brain Storming Hvordan komme videre?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google