Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Norsk ishockey skal ha en stadig vekst og redusert frafall fra sesong til sesong” Hovedmål bredde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Norsk ishockey skal ha en stadig vekst og redusert frafall fra sesong til sesong” Hovedmål bredde."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Norsk ishockey skal ha en stadig vekst og redusert frafall fra sesong til sesong” Hovedmål bredde

2 Bakgrunnstall (1) Sesong95/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/04 Lisenser619562996428637356866102623164116356 Klubber102106999396 918790

3 Bakgrunnstall (2) KretsAkers- hus BergenB/T/VHed/ Opp OsloRoga- land Sør- Trlag Øst- fold Lisens16811823748531272392803732 Klubber Y.A. 11 (+4) 9 3 (+1) 1 5 (+2) 5 (+4) 5 20 (+1) 5 4 (+1) 2 9 (+1) 6 7 (+3) 3 Ishaller71356223

4 Lisensfordeling

5 Kl/sesong02/0303/0404/05 EJR71014 YJR212219 G15282724 G14242322 G1337 35 G12282931 G11413943 G1029 32 Antall lag

6 Overganger Født/alder13 år14 år15 år 1988 (G15) 91051 1989 (G14) 1333?

7 Hovedtrekk (1) Antall lisenser = status quo Færre klubber….  90 klubber  35 med yngres avdeling  17 ”passive” klubber Antall ishaller = status quo

8 Vi har flest utøvere ved 12 års alder… Vi har for stort frafall i aldersgruppen 13 – 19 år Vi har størst frafall ved 15 års alder Hovedtrekk (2)

9 Rekruttering Nesten alle klubber med yngres avdeling arrangerer ishockeyskole Stor variasjon mhp. antall deltagere Nesten alle deltar i LtP Vi starter tidlig sammenlignet med andre lagballspill Nesten all organisert virksomhet foregår innendørs

10 Hvorfor begynner barn å spille ishockey? Foreldrene bestemmer Øvrig familie og venner påvirker Barnet bestemmer selv Media, idoler etc. Nærhet til anlegg (?) Tilfeldigheter

11 Motiver for å delta Sosiale motiver Aktivitet Prestasjon Konkurranse Mestring og læring Spenning

12 Learn to Play Utarbeidet av IIHF for å kvalitetssikre nybegynneropplæringen Alder 6 – 9 år 4 leksjonsmanualer (A,B,C,D) Hver leksjonsmanual inneholder 15 (20) detaljplanlagte økter 30 klubber deltar

13 Fordeler LtP Riktig treningsinnhold Riktig progresjon Stor aktivitet God utnyttelse av isen Fornøyde utøvere Fornøyde foreldre

14 Utfordringer LtP Krever kunnskap hos instruktørene Vanskeligere for en utøver å begynne litt senere Nødvendig med hensiktsmessige og stabile treningstider

15 Definisjoner frafall Frivillige frafallere = Utøvere som ønsker å prioritere andre og sterkere interesser Ufrivillige frafallere = Utøvere som av en eller flere årsaker faller fra, men som egentlig ønsker å fortsette med å spille ishockey

16 Hvorfor slutter ungdom med idrett? Modnings- og læringsbetingede interesser endrer seg med stigende alder Plikter i forhold til skole og utdanning tiltar For kjedelig, går lei For mye alvor og prestasjonsjag For dårlig egenferdighet Nådde ikke opp/kom ikke på laget Mangelfull sosial tilhørighet

17 Hvorfor slutter ungdom med ishockey ? Ikke samsvar mellom motiv og aktivitet  Får ikke spille (topping)  For tidkrevende  For alvorlig  Mangel på tilpasset tilbud  For kjedelig?

18 Bestemmelser og retningslinjer NIF’s bestemmelser om barneidrett Kampreglement for aldersbestemte klasser Policydokumentet for barne- og ungdomsishockey  Verdigrunnlag  Hovedmål  Kritiske suksessfaktorer  Tiltak i forbund og klubb Liberalt dispensasjonsreglement Retningslinjer i den enkelte klubb → Holdninger hos den enkelte trener/leder

19 Flere på ishockeyskole Lavere terskel fra ishockeyskole til lagenhet Flere lag i samme årsklasse med lik kvalitet, men en treningsgruppe Liberalt dispensasjonsreglement Bonuspoeng G13 – G15 Fleksibel aldersinndeling – fordeler/ulemper Samarbeidsordninger – fordeler/ulemper Tilpasset trenerkompetanse Holdningsskapende arbeid Tiltak

20 Differensiere aktivitetstilbudet Stadig flere samarbeidsavtaler Stadig flere overganger i aldersbestemte klasser Forene behovet for prestasjon med behovet for å ta vare på bredden Store forskjeller klubbene imellom og mellom lagenheter i samme klubb Unngå kvasi elitesatsing Internasjonale krav allerede på U-16 Implementere holdninger: ”Å ville det, men gjøre det” Utvikle nye miljøer ifb. nye ishaller Utfordringer


Laste ned ppt "”Norsk ishockey skal ha en stadig vekst og redusert frafall fra sesong til sesong” Hovedmål bredde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google