Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Angst hos eldre – hva er det? Fjernundervisning i alderspsykiatri. PsykIT 12.april 2005 Kari Kvaal, førsteamanuensis dr.philos. Tverrfaglig videreutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Angst hos eldre – hva er det? Fjernundervisning i alderspsykiatri. PsykIT 12.april 2005 Kari Kvaal, førsteamanuensis dr.philos. Tverrfaglig videreutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Angst hos eldre – hva er det? Fjernundervisning i alderspsykiatri. PsykIT 12.april 2005 Kari Kvaal, førsteamanuensis dr.philos. Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo. E-mail: kari.kvaal@medisin.uio.no

2 Hvem er de ”eldre”? Eldre= 65 år – 74 år Gamle= 75 år  ++

3 Mellomkrigsårene Arbeidsledighet 2. Verdenskrig Materiell oppbygging av landet Sosialdemokratiet står sterkt Månelanding Likestillingen ”Jappetid” Teknologisk utvikling Individualisering Fart og spenning Nyrike Krav og grådighet Ungdomsideal Hjemme PC, mobiltelefon blir allemannseie Spisse albuer 1920 Via vitae 1940 1960 1980 2005 2000 Kulturelle utviklingstrekk/begivenheter

4 ”Angst er en følelse av spenning, bekymring, uro eller engstelse og som aktiverer det autonome nervesystemet”. ”Angst en normal reaksjon i situasjoner hvor ens kropp, levesett, verdier eller sine kjære er truet”. - Spielberger 1983

5 Angst hos eldre som - - Biomedisinsk fenomen - Biomedisinsk fenomen - Psykodynamisk fenomen - Kognitivt fenomen - Psykososialt fenomen

6 Kasuistikk 85 år gammel enke, 2 barn, 1 sønn død Leilighet i 4. etg. uten heis, hjemmehjelp 2 ganger pr. mnd Tidl. sykdommer: 1995 kneoperasjon 1996 anginaplager 1998 hjerteinfarkt Aktuelt: Innlegges i geriatrisk avdeling i jan. 2005 med brystsmerter, tachycardi, dyspnoe Avmagret, dårlig almenntilstand, ustø til bens

7 Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. Far arbeidsledig, alkoholisert. Folkeskole. Hushjelp i Oslo. Forlovet i 3 år. Gifter seg med fabrikkarbeider. 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. Hjemmeværende Flytter til blokkleilighet i drabantby 4.etg uten heis. Jobb i hattebutikk – deltid Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. Sosialt engasjert i nabolaget Mannen dør 70 år gammel i 1985 Pensjonist 1987. Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem 1995 kneoperasjon. 1996 anginaplager. 1998 hjerteinfarkt 2000 faller og brekker overarmen Hjelp fra sønn og svigerdatter 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag Innlegges i januar 2005 geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens. Lurer på hvordan hun skal klare seg i hjemmesituasjonen. Sover dårlig. Mellomkrigsårene Arbeidsledighet 2. Verdenskrig Materiell oppbygging av landet Sosialdemokratiet står sterkt Månelanding Likestillingen ’Jappetid’ Teknologisk utvikling Individualisering Fart og spenning Nyrike Krav og grådighet Ungdomsideal Hjemme PC, mobiltelefon blir allemannseie ”Spisse albuer” 1920 Via vitae 1940 1960 1980 2005 2000

8 Angst som biomedisinsk fenomen 1.Hypothalamus 2.Det autonome nervesystemet ”fight” ”flight” 3.Fysiologiske forandringer – kroniske somatiske sykdommer

9 Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. Far arbeidsledig, alkoholisert. Folkeskole. Hushjelp i Oslo. Forlovet i 3 år. Gifter seg med fabrikkarbeider. 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. Hjemmeværende Flytter til blokkleilighet i drabantby 4.etg uten heis. Jobb i hattebutikk – deltid Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. Sosialt engasjert i nabolaget Mannen dør 70 år gammel i 1980 Pensjonist 1987. Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem 1995 kneoperasjon. 1996 anginaplager. 1998 hjerteinfarkt 2000 faller og brekker overarmen Hjelp fra sønn og svigerdatter 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag Innlegges i geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens. Lurer på hvordan hun skal klare seg i Hjemmesituasjonen. Sover dårlig. Mellomkrigsårene Arbeidsledighet 2. Verdenskrig Materiell oppbygging av landet Sosialdemokratiet står sterkt Månelanding Likestillingen ”Jappetid” Teknologisk utvikling Individualisering Fart og spenning Nyrike Krav og grådighet Ungdomsideal Hjemme PC, mobiltelefon blir allemannseie ”Spisse albuer” 1920 Via vitae 1940 1960 1980 2005 2000 Biomedisinsk • 4.etg uten heis • 1995 kneoperasjon. • 1996 anginaplager. • 1998 hjerteinfarkt • 2000 faller og brekker overarmen • Innlegges i geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens Biomedisinsk • 4.etg uten heis • 1995 kneoperasjon. • 1996 anginaplager. • 1998 hjerteinfarkt • 2000 faller og brekker overarmen • Innlegges i geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens

10 Angst som psykodynamisk fenomen 1.Traumer, tap av foreldre (mor) i barneår og undertrykking av følelser 2.Belastning – påkjenning, tap av funksjon som gammel 3.Aktivering av gamle traumer (og undertrykking)

11 Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. Far arbeidsledig, alkoholisert. Folkeskole. Hushjelp i Oslo. Forlovet i 3 år. Gifter seg med fabrikkarbeider. 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. Hjemmeværende Flytter til blokkleilighet i drabantby 4.etg uten heis. Jobb i hattebutikk – deltid Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. Sosialt engasjert i nabolaget Mannen dør 70 år gammel i 1985 Pensjonist 1987. Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem 1995 kneoperasjon. 1996 anginaplager. 1998 hjerteinfarkt 2000 faller og brekker overarmen Hjelp fra sønn og svigerdatter 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag Innlegges i geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens. Lurer på hvordan hun skal klare seg i Hjemmesituasjonen. Sover dårlig. Mellomkrigsårene Arbeidsledighet 2. Verdenskrig Materiell oppbygging av landet Sosialdemokratiet står sterkt Månelanding Likestillingen ”Jappetid” Teknologisk utvikling Individualisering Fart og spenning Nyrike Krav og grådighet Ungdomsideal Hjemme PC, mobiltelefon blir allemannseie ”Spisse albuer” 1920 Via vitae 1940 1960 1980 2005 2000 Psykodynamisk •Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. • Far arbeidsledig, alkoholisert. • 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. • Hjemmeværende • Barna flytter hjemmefra • 1985 Mannen dør • 2004 sønnen dør Psykodynamisk •Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. • Far arbeidsledig, alkoholisert. • 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. • Hjemmeværende • Barna flytter hjemmefra • 1985 Mannen dør • 2004 sønnen dør

12 Angst som kognitivt fenomen 1.Handling/situasjon/erfaring 3.Negative tanker/ ”krisetenkning” 2.Feiltolkning pga. uhensiktsmessige leveregler (skjemaer) Oversett/avvist/til overs Redd for å bli til byrde for andre Redd for å dø alene

13 Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. Far arbeidsledig, alkoholisert. Folkeskole. Hushjelp i Oslo. Forlovet i 3 år. Gifter seg med fabrikkarbeider. 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. Hjemmeværende Flytter til blokkleilighet i drabantby 4.etg uten heis. Jobb i hattebutikk – deltid Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. Sosialt engasjert i nabolaget Mannen dør 70 år gammel i 1980 Pensjonist 1987. Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem 1995 kneoperasjon. 1996 anginaplager. 1998 hjerteinfarkt 2000 faller og brekker overarmen Hjelp fra sønn og svigerdatter 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag Innlegges i geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens. Lurer på hvordan hun skal klare seg i Hjemmesituasjonen. Sover dårlig. Mellomkrigsårene Arbeidsledighet 2. Verdenskrig Materiell oppbygging av landet Sosialdemokratiet står sterkt Månelanding Likestillingen ”Jappetid” Teknologisk utvikling Individualisering Fart og spenning Nyrike Krav og grådighet Ungdomsideal Hjemme PC, mobiltelefon blir allemannseie ”Spisse albuer” 1920 Via vitae 1940 1960 1980 2005 2000 Kognitivt • • Jobb i hattebutikk – deltid • Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. • Sosialt engasjert i nabolaget • Mannen dør 70 år gammel i 1980 • Pensjonist 1987. • Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem • 2000 faller og brekker overarmen, hjelp fra sønn og svigerdatter • 2004 sønnen dør • Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag • Lurer på hvordan hun skal klare seg i hjemmesituasjonen.Kognitivt • • Jobb i hattebutikk – deltid • Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. • Sosialt engasjert i nabolaget • Mannen dør 70 år gammel i 1980 • Pensjonist 1987. • Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem • 2000 faller og brekker overarmen, hjelp fra sønn og svigerdatter • 2004 sønnen dør • Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag • Lurer på hvordan hun skal klare seg i hjemmesituasjonen.

14 Angst som psykososialt fenomen Sosial støtte - ”The secure base” 1.Sosial integrasjon 2.Tilknytning 3.Bekreftelse på egenverdi 4.Mulighet til å gi omsorg 5.Å ha noen en kan få råd og veiledning hos 6.Følelsen av å ha noen en kan stole på - RS Weiss 1973

15 Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. Far arbeidsledig, alkoholisert. Folkeskole. Hushjelp i Oslo. Forlovet i 3 år. Gifter seg med fabrikkarbeider. 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. Hjemmeværende Flytter til blokkleilighet i drabantby 4.etg uten heis. Jobb i hattebutikk – deltid Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. Sosialt engasjert i nabolaget Mannen dør 70 år gammel i 1980 Pensjonist 1987. Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem 1995 kneoperasjon. 1996 anginaplager. 1998 hjerteinfarkt 2000 faller og brekker overarmen Hjelp fra sønn og svigerdatter 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag Innlegges i geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens. Lurer på hvordan hun skal klare seg i Hjemmesituasjonen. Sover dårlig. Mellomkrigsårene Arbeidsledighet 2. Verdenskrig Materiell oppbygging av landet Sosialdemokratiet står sterkt Månelanding Likestillingen ”Jappetid” Teknologisk utvikling Individualisering Fart og spenning Nyrike Krav og grådighet Ungdomsideal Hjemme PC, mobiltelefon blir allemannseie ”Spisse albuer” 1920 Via vitae 1940 1960 1980 2005 2000 Psykososialt • Sosialt engasjert i nabolaget • Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem • 2000 faller og brekker overarmen • Hjelp fra sønn og svigerdatter • 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt • Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag • Lurer på hvordan hun skal klare seg i hjemmesituasjonen hjemmesituasjonenPsykososialt • Sosialt engasjert i nabolaget • Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem • 2000 faller og brekker overarmen • Hjelp fra sønn og svigerdatter • 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt • Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag • Lurer på hvordan hun skal klare seg i hjemmesituasjonen hjemmesituasjonen

16 Angst som diagnoser hos eldre og utbredelse av disse

17 Å diagnostisere angstlidelser To måter:  ”tverrsnittsdiagnoser”;kun klinisk diagnostisk intervju  longitudinelt;diagnostisk prosess med komparative opplysninger fra pårørende, tverrfaglig team og diagnostisk intervju samt observasjoner

18 Utbredelse av angst hos eldre Panisk angstlidelse (PD)= 0 - 2 % Fobisk angstlidelse = 0.2-10.7 % Obsessive kompulsive angstlidelser (OCD)= 0.5-2.0 % Generalisert angst (GAD)= 0-10.8 % Post-traumatisk stresslidelse (PTSD)= - Blandet angst og depressiv lidelse (MAD)= 0.9-6.5 % -Hybels et al. 2003, Beekman et al. 2000,

19 Prevalens for ”caseness” ved gj.snittsskår pr item > 1.75 Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25) Helseundersøkelsen 1995. 60-79 år. Ved sumskårHSCL-25 = 5.2 % Ved faktoreneSomatiske plager= 17.5 % Angst = 8.5 % Depresjon= 7.5 % Selvmordstanker = 4.3 % - Kvaal og Laake 2003

20 Alderspsykiatri i Norge 2001 Alderspsykiatri i Norge 2001 (upublisert materiale, arbeidsutvalget for norsk alderspsykiatri) HoveddiagnoserSengeavdelingPoliklinikk% Demens/kogn. svikt3064 Depresjon4322 Delirium 6 4 Schizofreni 4 4 Andre psykoser 7 4 Annet10 4

21 Underdiagnostisert – mulige årsaker 1. Ko-morbiditet, spesielt med depresjon

22 Dimensjoner/faktorer. Helseus. 60-79 år. Dimensjoner/faktorer. Helseus. 60-79 år. Somatiske plager Depresjon Angst Selvmordstanker Kronisksykdom - Kvaal og Laake 2003

23 Underdiagnostisert – feildiagnostisert? Mulige årsaker 2. Diagnosekriteriene passer ikke – hierarkiske regler (DSM-IV) og tidsakse -

24 Underdiagnostisert – mulige årsaker Diagnosekriteriene passer ikke Hierarkiske regler DepresjonPanikkangst Fobisk angst Generalisert angst

25 Risikofaktorer/ sårbarhet Bekymring/ fare Angst Bekymring og tap Angst og depresjon Tap Depresjon Livshendelser som kan føre til angst og depresjon

26 Underdiagnostisert – mulige årsaker 3.Demens og depresjon mer kjente lidelser blant fagfolk - mindre interesse for angst. 4.Underrapportering av angst blant eldre 5.Trekker slutninger ut ifra sumskår på angstskalaer eller kortere subskalaer 6.Selvrapport angst; enkle angst-item 7.Krever avansert klinisk kompetanse hvor empati, sanseskarphet og sensitivitet er godt utviklet (få med slik utdanning)

27 Er fru Hansen utsatt for evt. angstlidelser?? Nummer 3 av 6 søsken, yngre søster dør. Far arbeidsledig, alkoholisert. Folkeskole. Hushjelp i Oslo. Forlovet i 3 år. Gifter seg med fabrikkarbeider. 3 barn, f. 1943, 1946 og 1948. Hjemmeværende Flytter til blokkleilighet i drabantby 4.etg uten heis. Jobb i hattebutikk – deltid Barna flytter hjemmefra, 2 til Stranda. Sosialt engasjert i nabolaget Mannen dør 70 år gammel i 1985 Pensjonist 1987. Sosialt engasjert og besøkstjeneste på sykehjem 1995 kneoperasjon. 1996 anginaplager. 1998 hjerteinfarkt 2000 faller og brekker overarmen Hjelp fra sønn og svigerdatter 2004 sønnen dør av hjerteinfarkt Hjemmehjelp 2 timer hv. 14. dag Innlegges i januar 2005 geriatrisk avdeling, brystsmerter, hjertebank, avmagret, tungpust, dårlig almenntilstand, ustø til bens. Lurer på hvordan hun skal klare seg i hjemmesituasjonen. Sover dårlig. Mellomkrigsårene Arbeidsledighet 2. Verdenskrig Materiell oppbygging av landet Sosialdemokratiet står sterkt Månelanding Likestillingen ”Jappetid” Teknologisk utvikling Individualisering Fart og spenning Nyrike Krav og grådighet Ungdomsideal Hjemme PC, mobiltelefon blir allemannseie ”Spisse albuer” 1920 Via vitae 1940 1960 1980 2005 2000

28 Behandling av angst • Medikamentell behandling • Ikke-medikamentell behandling

29 Medikamentell behandling 1.Benzodiazepiner – har vært brukt i flere ti-år mot angstlidelser og da helst i akutte situasjoner (for eksempel ved akutte kriser) og av kortvarig bruk. 18-30 år = 5% forbruk 65 år og over = 40-60% forbruk 2.SSRI (selective serotinin reuptake inhibitators): Ser ut til å overta en del av benzodiazepinenes plass. Foreløpige kliniske forsøk viser at SSRI har effekt på PD, OCD og GAD også hos eldre.

30 Medikamentell behandling Benzodiazepiner – negative sider • Noen bivirkninger hos eldre; forvirring, psykomotorisk uro, ”overheng” – langvarig virkning • 50% av eldre med lårhalsbrudd brukte benzodiazepiner • Overforbruk ved sykehjem, og i befolkningen ellers (spesielt eldre damer) • SSRI – ser mer lovende ut, men trenger flere kliniske randomiserte forsøk samt at det kommer til nye preparater. Har også effekt på depresjon (jfr. Blandet angst-depresjon) Feilbehandling?

31 Ikke-medikamentell behandling Psykologisk behandling • CBT (cognitive behavioral therapy) • CT (cognitive therapy) • IPT (interpersonal psychotherapy) • Avspenningstrening • Informasjon – utdanningsprogram (kan gi negativ effekt) • Pasientskoler – psykoedukativ tilnærming; mestringsstrategier

32 • Aromaterapi • Terapeutisk berøring • Massasje • Musikkterapi • Frisk luft (sjøluft) • Kosthold (red. av kaffe, røyk) • Ritualer for god søvn; fotbad, varm drikke (varm suppe, varm melk med honning) • Den ”lindrende” samtalen • Fysisk aktivitet – muligens kortvarig effekt ______________________ Overbehandling er ikke funnet rapport innen ikke-medikamentell behandling!

33 Oppsummering 1.Angst er et multidimensjonalt fenomen hos eldre. 2.Angst og blandet angst-depresjon er underdiagnostisert hos eldre. Forløpet for angst- depresjon er foreløpig ganske ukjent. 3.Angst hos eldre er ofte feilbehandlet medikamentelt. 4.De gode ikke-medikamentelle behandlingsmetodene mot angst hos eldre finnes og bør utprøves systematisk, evt. i kombinasjon med medikamenter (SSRI) 5.Fremtiden 5.Fremtiden: Trenger flere psykologer, psykiatriske sykepleiere og leger som vil utdanne seg til kliniske spesialister (5 år) innen alderspsykiatri.


Laste ned ppt "Angst hos eldre – hva er det? Fjernundervisning i alderspsykiatri. PsykIT 12.april 2005 Kari Kvaal, førsteamanuensis dr.philos. Tverrfaglig videreutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google