Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer v/Linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer v/Linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer v/Linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp

2 Offentlige anskaffelser: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer 1.Kort om NSB-konsernet 2.Utviklingstrekk – 3 hovedområder: • Samfunn / politikk • Kjøpemønster • Beste Praksis 3.Hvor går veien videre? 4.Oppsummering

3 Mantena AS NSB Trafikkservice AS (55%) NSB Gjøvikbanen AS Svenska Togkompaniet AB Mange lokale og regionale busselskap CargoNet ABFlere SP selskap (50%) Oslo S Utvikling AS (33%) PersontogVedlikehold / verkstedNettbuss ASCargoNet ASRom Eiendom AS Konsernstab Inngår i morselskapet NSB AS Datterselskaper NSB-konsernet NSB-konsernets organisering NSB Fellestjenester

4 Og det hele startet med… Public procurement has a long history. Written on a red clay tablet, found in Syria, the earliest procurement order dates from between 2400 and 2800 B.C. The order was for «50 jars of fragrant smooth oil […]» Kilde: Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

5 Samfunn / politikk Fra enkle regler til omfattende nytt rettsområde • Første reglene kom i 1899 – med hensikt å sikre konkurranse og beskytte det norske markedet mot utenlandske leverandører (proteksjonisme) • REFSA – regelverk for statlige anskaffelser fra 1978 som reduserte muligheten til å favorisere norske leverandører. Bare interne regler, ingen rettslige krav for leverandører. • EU/EØS–regelverk – innført gjennom implementering av direktiver tidlig 90-tall. Rettslige krav til leverandører innført. Revidert og endret en rekke ganger.

6 Samfunn / politikk Fra generelle prinsipper til politisk virkemiddel • Sikre en effektiv og god utnyttelse av det offentliges penger gjennom bruk av konkurranse om offentlige kontrakter • Sikre fri flyt av varer og tjenester på tvers av landegrensene – hindre proteksjonisme • Sikre samfunnsnyttige formål som f.eks. lærlingeplasser, miljø, arbeidstaker og menneskerettigheter, universell utforming, innovasjon m.m

7 Samfunnsnyttige formål - Fordi den offentlige etterspørselen er et sterkt virkemiddel for å påvirke handlingsmønster • Før: store diskusjoner om samfunnsmessige hensyn var tillatt innenfor regelverket. Ble ansett som noe «utenfor» anskaffelsesområdet og knyttet til «andre mål» enn mål for anskaffelsesprosessen • Nå: dette er en del av «forretningen» til de offentlige etatene og virksomhetene • Miljøhensyn gir i mange tilfeller bedre økonomi av anskaffelsen i livssyklusen • Miljøhensyn og sosiale hensyn gir et bedre omdømme • Innovasjon gir bedre løsninger og mer verdi for brukere av offentlige tjenester

8 Det offentlige kan kreve økologisk Det er fullt mulig å kreve økologisk mat og samtidig overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser, konstaterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). «Regelverket gir det offentlige gode muligheter til å kreve økologisk mat. Nå er det viljen i innkjøps-Norge det står på», sier direktør Hans Christian Holte i Difi. Publisert: 14.11.2011

9 7,5 års fengsel i vannverk- saken Tidligere sjef for Nedre Romerike Vannverk, Ivar T. Henriksen, er dømt til fengsel i sju og et halvt år for korrupsjon og økonomisk utroskap. Fra greit til ugreit - Fokus på etikk i anskaffelser har økt • Fra «frynsegode» til korrupsjon • Strenge etiske regelverk og kontrollrutiner innført i alle offentlige virksomheter • Hvor går grensene for hva som er ugreit?

10 Nytt kjøpemønster Fra varer til tjenester • Stadig mindre rene vareanskaffelser (eks kontormaskiner, IT) • Skille drift og forvaltning – bestiller / utførerrolle deles (eks Oslo kommune), økt fokus på egenregi kontra kjøp og dermed konkurranseutsetting av tjenesteproduksjon (eks avfall) • Økt fokus på outsourcing fra IT-drift til forretningsprosesser (BPO) • Økt internasjonalisering (selv om dette fortsatt ikke har stor utbredelse)

11 Beste praksis - Hvordan gjøre offentlige innkjøp best mulig? • Fra fokus på pris til fokus på verdi (Best Value) • Fra anbud og forhandlinger til anskaffelsesprosesser • Rabattavtaler til kategoristyring • Fra nødvendig onde til strategisk betydning • Effektivisering av anskaffelsesprosesser • Kompetente medarbeidere

12 Hvor går veien videre? - Drivkrefter og utviklingstrender Samfunn / politikk Kjøpemønster Beste Praksis • Riktig offentlig forbruk vil være i stadig utvikling • Mer komplekse vareanskaffelser og tjenesteorientering øker i omfang  Anskaffelser får økt strategisk betydning for den offentlige tjenesteproduksjonens effektivitet og verdi – leverandøren får større andel av verdiskapningen  Utvikling av Beste Praksis går mot å velge leverandører/tilbud som gir mest verdi for pengene sett ut fra et bredere perspektiv  Gir økt behov for økt kontakt med leverandørmarkedet og nye styringsmodeller for hele verdikjeden

13 Veien videre - Hvilke muligheter finnes? 1.Innkjøpere • Anskaffelser integrert med forretning – prosesser fremfor funksjoner • Mer ressurser i å utarbeide konsepter og modeller i forkant av konkurransene (planleggingsfasen) • Mindre fokus på regel- og formkrav • Behov for ytterligere kompetanseøkning innen prosessledelse og utforming av anskaffelsesstrategier 2.Leverandører • Økt dialog med det offentlige om løsninger • Innovative og verdifokuserte leverandører blir foretrukket

14 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvor går offentlige innkjøp? Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer v/Linda Rønneberg Innkjøpssjef NSB konserninnkjøp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google